Indiening van die belastingopgawe: Hierdie sperdatums geld

Ontbrekende dokumente, 'n skuif of 'n spesiale werklading kan moontlik beteken dat u 'n verlenging van die sperdatum ontvang. 

Foto: iStock / gopixa

Wie is verplig om 'n belastingopgawe in te dien??

Die sperdatum vir die belastingopgawe is slegs van toepassing op daardie belastingbetalers wat verplig is om 'n belastingopgawe by die belastingkantoor in te dien. Wie dit aangaan, word duidelik gereguleer in §46 Inkomstebelastingwet. Hierdie mense moet 'n belastingopgawe indien:
 

 • Persone met bykomende inkomste: Indien 'n werknemer addisionele inkomste bykomend tot lone of salarisse het (bv. uit 'n huur), kan hy verplig word om 'n belastingopgawe in te dien. Dit geld egter slegs indien die inkomste uit huur, verhuring of selfs pensioene 410 euro per jaar oorskry.
   
 • Ontvangers van loonvervangingsvoordele: Indien werkloosheid-, ouer-, siekte- of korttydwerkvoordele in die belastingjaar ontvang is, moet 'n belastingopgawe ook ingedien word indien hierdie voordele 410 euro oorskry.
   
 • Mense met verskeie werkgewers: Indien salaris van verskeie werkgewers getrek word (belastingklas VI), moet 'n belastingopgawe ook ingedien word.
   
 • Getroude paartjies: Indien 'n egpaar belastingklaskombinasie III en V of klas IV met 'n faktor het, is daar ook die verpligting om 'n belastingopgawe by die belastingkantoor in te dien. Dit is ook die geval as jy geskei het en jy of jou gewese vennoot het in dieselfde jaar weer getrou.
   
 • Eggenoot / lewensmaat met individuele assessering: Indien een van die gades vir 'n individuele aanslag gekies het, is die ander vennoot ook verplig om 'n belastingopgawe in te dien.
   
 • Pensioenaris: Pensioenarisse word geraak as hul inkomste die basiese belastingvrye toelaag van 9 168 euro vir enkellopendes en 18 336 euro vir getroude paartjies per jaar oorskry het.
   
 • Individue met 'n individuele belastingtoelaag: Indien daar 'n individuele belastingvrystelling is (bv. vir reisuitgawes of kindersorg) wat die maandelikse inkomstebelasting verlaag, moet 'n belastingopgawe ook binne die sperdatum by die belastingkantoor ingedien word.
   
 • Selfstandige: Enigeen wat hul eie inkomste verdien, kan nie vermy om 'n belastingopgawe in te dien nie.
   
 • Versoek: Soms vra die belastingkantoor mense om 'n belastingopgawe in te dien. As dit vir jou die geval is, moet jy betyds aan die versoek voldoen.

Ken jy al ons podcast?

Wanneer eindig die sperdatum vir die indiening van die vrywillige belastingopgawe??

Enigeen wat nie 'n verklaring hoef in te dien nie, maar dit vrywillig doen, moet steeds 'n sperdatum vir die belastingopgawe nakom. Dit is egter veel breër: daar is dan ’n volle vier jaar om die dokumente by die belastingkantoor in te dien. Die belastingopgawe vir 2018 sal dus op die laatste teen 31 Desember ingedien moet word. Desember 2022. As jy egter 'n terugbetaling verwag, moet jy die verklaring vroeër indien om jou geld vinniger te kry.

Jy sal dalk ook belangstel in Regte en Belasting Belastingadviseur: Wat is die koste? Watter speelruimte is daar? Pensioen- en pensioenbelastingopgawe vir afgetredenes: Waarop jy moet let Regte en belasting Maak 'n belastingopgawe: Dit is hoe jy jou geld terugkry

Dit word duurder as ek sperdatums mis?

Belastingbeamptes het tot dusver 'n groot mate van diskresie gehad wanneer dit kom by die oplegging van sanksies teen diegene wat spertye misgeloop het. Jy was vry om te besluit of 'n laat bybetaling vasgestel moet word en hoe hoog dit mag wees. Dit het nou verander.
Vanaf die 2018-belastingjaar sal daar vaste koerse wees vir diegene wat nie sperdatums nakom nie: As jy jou belastingopgawe laat indien, sal jou geld opraak! 0,25 persent van die vaste belasting is dan bykomend verskuldig, maar ten minste 25 euro per vertraagde maand. Dit word gereguleer in §152 van die Belastingkode (AO).
En selfs al lyk dit of hierdie bedrae redelik klein is, moet die belastingopgawe nie ligtelik opgeneem word nie: Omdat die maksimum toelaatbare bedrag van die laat toeslag 25 000 euro is. Die belastingbeampte het nou net een moontlikheid van diskresie in 'n baie beperkte mate: hy kan eers tot 14 maande na die einde van die belastingtydperk besluit of 'n laatbetalingstoeslag verskuldig is. Daarna word die proses geoutomatiseer: Enigeen wat nie hul belastingopgawe binne 14 maande na die einde van die belastingtydperk indien nie, moet die gespesifiseerde laatbetalingstoeslag betaal. Tensy 'n verlenging van die sperdatum skriftelik versoek is.

As die nodige dokumente vir die belastingopgawe laat by die belastingkantoor aankom, sal 'n bykomende 0,25 persent van die vaste belasting verskuldig wees, maar ten minste 25 euro per maand laat. 

Foto: iStock / andrei_r

Hoe lank neem dit om die belastingopgawe te verwerk?

Die datum waarop jy die belastingopgawe moet indien, word duidelik gereguleer. Hoeveel tyd die belastingkantoor dan kan neem om die verklaring te verwerk, egter nie. Dit is veral irriterend wanneer 'n terugbetaling verwag word en die geld dringend benodig word.
In 'n opname deur die Federasie van Belastingbetalers het die federale deelstaat Bremen duidelik die bodem bereik in terme van verwerkingstyd. Hier wag belastingbetalers tot 62 dae vir die besluit, terwyl dit in Berlyn – die vinnigste federale staat in terme van belastingkennisgewings – ná 48 dae uitgereik word.
Gemiddeld, landwyd, kan ongeveer 50 dae verwag word voordat 'n belastingopgawe-kennisgewing gestuur word.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here