Opknapping van ou geboue - konstruksieterrein

Opknapping van ou geboue - op die konstruksieterrein

Die opknapping van ’n ou gebou stel enorme uitdagings vir elke bouer. Dit raak veral opwindend wanneer die wegspringskoot gevuur het aan die begin van die bouprojek. Selfs al het jy 'n ervare konstruksiebestuurder gesoek om jou te ondersteun, berus die besluitnemingsbevoegdheid en dus die verantwoordelikheid uiteindelik in baie gevalle by die kliënt. Dit is bowenal belangrik om tred te hou met die sperdatums, om dadelik die nodige besluite te neem en nie die koste te ignoreer nie. Daarbenewens is dit noodsaaklik vir die kliënt om te weet watter regte en verpligtinge hy het wanneer hy kla oor boufoute en wanneer hy bou-inspeksies uitvoer.

Kernopknapping van 'n residensiële gebou © deur studio, fotolia.com tot 30% red

Streek ambagsmanne
Goedkoop aanbiedinge

aanbiedinge vergelyk
  • Landswye netwerk
  • Gekwalifiseerde verskaffers
  • Nie bindend nie
  • Verniet
Wenk: Vind die goedkoopste plaaslike vakmanne en spesialismaatskappye, vergelyk aanbiedinge en bespaar tot 30%. Doen nou navraag sonder verpligting

Toesig oor bouwerk

Monitering van werk op die konstruksieterrein is 'n komplekse taak wat gewoonlik baie ondervinding en koördineringsvaardighede verg. Bouers met min kennis van die bouproses moet dit in elk geval aan 'n spesialis oorlaat. Selfs al is 'n professionele werfbestuurder ter plaatse, moet die kliënt so gereeld as moontlik sy teenwoordigheid op sy eie werf toon. In die beste geval moet dit daagliks besoek word. Onduidelikhede of probleme met handelaars kan gewoonlik vinniger en makliker ter plaatse opgeklaar word as skriftelik of per telefoon.

Toesig oor die konstruksieterrein met kliëntekonsultante © Bauherren-Schutzbund e.V.

Dit is ook nuttig om 'n sogenaamde konstruksiedagboek te hou van wat op die konstruksieterrein gebeur of dit deur die terreinbestuurder te laat hou. Hierin word die datum en tyd, die heersende weer, die handwerkbesighede teenwoordig, abnormaliteite en instruksies wat deur u gegee is aangeteken. As daar later dispute met die uitvoerende maatskappy is as gevolg van vertragings in spertye, wat hulle byvoorbeeld aan die weer bepaal, kan dit nagegaan word met behulp van die konstruksiedagboek.

Opknapping van ou geboue: Die hou van 'n konstruksiedagboek kan nuttig wees as dokumentasie

Na gelang van die omvang van die opknappingsmaatreël, moet 'n konstruksievergadering ook met gereelde tussenposes gehou word. Dit is algemeen om 'n weeklikse afspraak op 'n bepaalde tyd te hê. Afhangende van die status van die werk, neem die kliënt, die argitek, ander spesialisbeplanners en die spesialis terreinbestuurders van die betrokke konstruksiemaatskappye aan hierdie aanstelling deel. Notules moet altyd opgestel word van die resultate van die vergadering, wat die punte lys wat uitgeklaar moet word, bepaal wie hiervoor verantwoordelik is en 'n eerste vir verwerking bepaal.

Berei inspeksieprotokol op © Bauherren-Schutzbund e.V.

Elke kliënt moet 'n bygewerkte skedule byderhand hê tydens die konstruksievergadering, maar ook op die konstruksieterrein. Dit word gebruik om te kontroleer of die werk volgens skedule uitgevoer word en of die individuele maatskappye teenwoordig is op die gebou in die ooreengekome uitvoeringstydperk.

Vertraging in konstruksie en regstelling van defekte

Geen konstruksieterrein gaan sonder probleme af nie. Veral tydens opknappingswerk lei onverwagte bevindings oor bykomende strukturele skade tot vertragings in die bouproses. Maar die kliënt hoef nie elke konstruksievertraging te aanvaar nie. Indien dit duidelik is dat 'n konstruksiemaatskappy nie die kontraktueel ooreengekome uitvoeringspertye kan nakom nie weens sy eie skuld, soos onvoldoende ontplooide personeel, kan die kliënt die maatskappy in gebreke stel. Die prosedure in so 'n geval word in die VOB gereguleer. Die bouer het onder meer die geleentheid om sy eise af te dwing deur die maatskappy 'n redelike spertyd vir uitvoering te stel en te dreig om die kontrak te beëindig in die geval van nie-nakoming.

Hoe moet defekte voor die bouinspeksie hanteer word?

Die gekontrakteerde konstruksiemaatskappye voer nie altyd hul dienste tot die volle bevrediging van die kliënt uit nie. Met die VOB-ooreenkoms in die konstruksiekontrak is hy egter verplig om sy werk vry van gebreke en volgens die nuutste stand van die kuns uit te voer. Indien die kliënt tydens die inspeksie van sy konstruksieterrein dinge opmerk wat nie ooreenstem met die ooreengekome diens nie, kan hy die betrokke vakmanne direk aanspreek en hulle versoek om die gebreke reg te stel. Dit is raadsaam om die ooreenstemmende posisie voor en na addisioneel met 'n paar foto's te dokumenteer.

Indien die gebrek na 'n sekere tydperk steeds nie reggestel word nie, moet alle verdere versoeke om herstel skriftelik gemaak word deur middel van 'n sogenaamde kennisgewing van gebreke. Hierdie brief moet aan wetlik gedefinieerde voorwaardes voldoen om regsgeldig te wees. Die VOB / B reguleer die presiese inhoud in die afdeling oor eise vir defekte voor aanvaarding. Indien die aanvaarding reeds plaasgevind het, moet die prosedure egter anders wees.

WENK

Gebruik ons ​​gratis kwotasiediens: Vergelyk pryse van vakmanne en bespaar tot 30 persent

Aanvaarding van bouwerk

Konstruksiegoedkeurings is een van die belangrikste datums op die konstruksieterrein. Met die aanvaarding van die werk van 'n konstruksiemaatskappy, bevestig die kliënt amptelik dat, vanuit sy oogpunt, al die dienste verskuldig in die konstruksiekontrak nagekom is. Dit is belangrik om vroegtydig 'n afspraak vir gesamentlike aanvaarding op die terrein te maak, want aanvaarding kan ook as afgehandel beskou word sonder 'n amptelike aanvaardingsdatum, byvoorbeeld wanneer die eiendom geokkupeer word of die finale faktuur sonder beswaar betaal word. Dit is ook onontbeerlik om 'n aanvaardingsprotokol tydens aanvaarding te hou, waarin die defekte wat op hierdie tydstip nog uitgeskakel moet word gelys word en die vakman dit in die protokol herken.

Finale inspeksie met kliëntekonsultant © Bauherren-Schutzbund e.V.

Na die aanvaarding versleg die situasie vir die kliënt aansienlik, want nou rus die bewyslas by hom. Defekte wat eers op 'n later tydstip voorkom, dit wil sê tydens gebruik, moet slegs deur die destydse maatskappy uitgeskakel word indien bewys kan word dat die gebrek nie deur die kliënt self veroorsaak is nie, maar duidelik aan swak prestasie toegeskryf kan word. deur die konstruksiemaatskappy. Die kliënt kan nie bloot die regstelling van die gebrek beveel nie, maar moet die skuld van die konstruksiemaatskappy bewys. In geval van twyfel word die konsultasie van 'n deskundige vereis of die dispuut eindig in die hof. Daarbenewens word die verpligting om te verwyder in tyd beperk deur die waarborgtydperk.

Die verskillende bougoedkeurings

Amptelike goedkeurings speel ook 'n rol vir private bouers. In die geval van 'n bouprojek wat goedkeuring vereis, moet die bouwerk na voltooiing by die verantwoordelike bouowerheid aangemeld word en gesamentlik op die perseel goedgekeur word voordat bouwerk voortgesit kan word. Skoorstene en kaggels, insluitend nuut geïnstalleerde verhittingstelsels, moet ook deur die distrikskoorsteenveer verwyder word voordat dit in werking gestel word.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here