Ou gebou opknappingskoste

Opknapping van ou geboue - koste en finansiering

Om 'n huis te bou of op te knap is nie soos om 'n voltooide produk soos 'n motor te koop nie. Sekere omstandighede, soos die weer of die bankrotskap van 'n betrokke maatskappy gedurende die konstruksietydperk, is onberekenbaar. Daarom hou 'n bouprojek altyd 'n sekere kosterisiko in. Dit word weer verhoog wanneer 'n ou gebou opgeknap word, aangesien nie al die nodige maatreëls duidelik is voordat bouwerk begin nie. Hierdie onsekerhede word geneutraliseer deur die beplanning van die finansiering, wat 'n hoë mate van akkuraatheid van die beraamde konstruksiekoste vereis, maar moet nietemin in 'n baie vroeë stadium van die projek uitgevoer word.

Energieke opknapping © Gina Sanders, fotolia.com

'n Sekere mate van kostesekuriteit kan egter bereik word deur 'n paar wenke oor hoe om voort te gaan by die bepaling van koste in ag te neem. 'n Presiese meting van die bestaande struktuur en 'n ontleding van die boustof is noodsaaklik om die vereiste dienste so volledig as moontlik te bepaal. Boonop is dit belangrik om die boukoste tydens die bouprojek fyn dop te hou om vinnig en bekwaam op moontlike veranderings te kan reageer.

Basiese beginsels van kosteberekening en kostemonitering

Twee dinge is noodsaaklik vir 'n akkurate kosteberaming:

 • N gedetailleerde ontleding van die voorraad en
 • 'n konkrete beplanning van die daaropvolgende konstruksiemaatreël

Terwyl 'n inventaris inligting moet verskaf oor die strukturele en energieke toestand van die gebou, weerspieël die beplanning die gevolglike besluite vir die omvang van die maatreëls. Op grond van hierdie beplanningsdokumente kan die verwagte boukoste weer bepaal word.

Beplanning van huismodernisering © Franck Boston, fotolia.com

Afhangende van die beplanning en konstruksievordering, word die konstruksiekoste in verskillende stadiums beraam, gedetailleerd en beheer. Argitekte en ingenieurs bepaal die konstruksiekoste volgens die metodes en afbreekvlakke van DIN 276. 'n Oorsig van hierdie tipe kosteberekening is ook nuttig vir leke, aangesien dit die dinamika van koste-ontwikkeling op die bouperseel weerspieël.

Opknapping van ou geboue: Hou kostes onder beheer tot 30% red

Streek ambagsmanne
Goedkoop aanbiedinge

aanbiedinge vergelyk
 • Landswye netwerk
 • Gekwalifiseerde verskaffers
 • Nie bindend nie
 • Verniet
Wenk: Vind die goedkoopste plaaslike vakmanne en spesialismaatskappye, vergelyk aanbiedinge en bespaar tot 30%. Doen nou navraag sonder verpligting


Die volgende vier koste-ontledings word in DIN 276 verskaf en moet gebruik word afhangende van die vordering van konstruksie

1. Kosteberekening

Die kosteberaming word uitgevoer op grond van die voorlopige beplanning, wat die resultate van die voorraadontleding insluit. Dit dien onder meer as die basis vir finansieringsbeplanning en word gewoonlik ook deur die bank vereis wanneer om 'n lening aansoek gedoen word om die kredietwaardigheid van die projek na te gaan. In baie gevalle is dit ook nodig om 'n kosteberaming in te dien wanneer om befondsing aansoek gedoen word. Om die verskillende kostes te organiseer, word 'n kosteberaming in sewe kostegroepe verdeel. Die eerste twee groepe sluit die koopprys en die koste van die ontwikkeling van die eiendom in.

Die werklike konstruksiekoste, dit wil sê koste wat direk met die gebou verband hou, word by die volgende twee groepe ingesluit, die koste vir die boukonstruksie en die tegniese stelsels. Dit word bepaal deur die bruto vloeroppervlakte van die gebou of die geaffekteerde deel van die gebou te vermenigvuldig met die kosteparameters van 'n vergelykbare gebou. Die koste vir die buitelugfasiliteite, spesiale toerustingvoorwerpe en die bykomende konstruksiedienste in die laaste drie kostegroepe word afsonderlik bereken.

2. Koste berekening

Sodra die ontwerpbeplanning afgehandel is, word die kosteberekening uitgevoer. Dit word gewoonlik op 'n komponentverwante basis gedoen, dit wil sê die verskillende komponentmassas en -hoeveelhede word vermenigvuldig met die ooreenstemmende kosteparameters. Voorwaarde is dus 'n presiese bepaling van die massa van die individuele komponente. Die onderskeie kosteparameters word met sekere tussenposes bepaal, gepubliseer en bygewerk deur verskeie institute en verskaffers van konstruksiekostedatabasisse. As 'n handel reeds in hierdie stap aan elke koste-item toegewys is, vergemaklik dit die latere uitvoeringsgerigte struktuur, wat nodig is vir die vergelykbaarheid van die aanbiedinge.

3. Skat

Die kosteberaming word geskep nadat die dienste toegeken is op grond van die bestelbedrae van die gekontrakteerde handwerkmaatskappye. Dit toon dus die koste wat sou ontstaan ​​as die opknapping presies volgens plan uitgevoer sou word en slegs met die opdragdienste. Hierdie uiteensetting van koste kan gebruik word om koste deur die hele konstruksiefase te beheer. Indien bykomende kostes ontstaan ​​as gevolg van onvoorsiene maatreëls, sal dit by die lys gevoeg word. So jy kry altyd 'n oorsig van die huidige stand van koste.

4de. Kostebepaling

Die kostebepaling word geskep na voltooiing van die hele konstruksieprojek op grond van alle betaalde fakture en verskaf inligting oor wat die opknapping uiteindelik gekos het. Volledigheidshalwe moet persoonlike bydraes ook nie hier ontbreek nie. Hier word koste gebruik wat na raming deur 'n spesialismaatskappy uitgevoer sou word.

Beplan finansiering

Sodra die benaderde opknappingskoste op grond van die kosteberaming bepaal is, is die volgende stap om die finansiering te beplan. Indien u eie fondse onvoldoende is, is eksterne finansiering ook moontlik, byvoorbeeld deur middel van sogenaamde moderniseringslenings van die huisbank. Die promosieprogramme van die KfW Bank, wat geboueienaars met toelaes of 'n afslaglening met energiedoeltreffende opknapping ondersteun, is besonder aantreklik. Hierdie lenings kan ook deur die bank wat vir finansiering gekies word, aansoek gedoen word.

Befondsing © Dok Rabe, fotolia.com

Om nie jou maandelikse finansiële limiet met die terugbetaling van die lening te oorskry nie, moet jy vooraf uitwerk watter bedrag geld elke maand beskikbaar is vir rente en terugbetaling. Dit help om 'n eenvoudige balansstaat op te stel waarin die maandelikse netto inkomste, die lewensuitgawes insluitend motor en vakansie sowel as lopende kostes soos z.B. Versekeringspremies word afgetrek. Reserwes vir toekomstige instandhoudingswerk aan die gebou is ook deel van die uitgawes, aangesien dit van tyd tot tyd selfs na die opknapping kan ontstaan ​​en dus in die balansstaat moet verskyn. Die res van die netto salaris na aftrekking van al hierdie bedrae lei tot die moontlike maandelikse heffing vir 'n leningterugbetaling.

Hoe om die maksimum maandelikse heffing te bereken

WENK

Gebruik ons ​​gratis kwotasiediens: Vergelyk pryse van vakmanne en bespaar tot 30 persent

Stoor, maar op die regte plekke

Selfs ten tyde van die kosteberaming word dit dikwels duidelik of die bouprojek binne die finansiële bestek is. Indien die limiet van die finansiële las oorskry word, hoef die projek nie onmiddellik laat vaar word nie. ’n Stap terug in beplanning kan wys of daar nog potensiaal vir besparing is. In beginsel is daar egter maatreëls wat nie afgesien kan word nie. Dit geld veral vir die herstel van strukturele skade. Want as dit nie so vinnig moontlik uitgeskakel word nie, kan dit erger word en opvolgkoste veroorsaak.

Ook onontbeerlik is die implementering van vereistes wat die bouowerheid of die monumentbeskerming vereis en energiemaatreëls wat verpligtend is in die Bou-energiewet (GEG). Nietemin kan 'n paar regstellings en veranderinge in beplanning en uitvoering regte geld bespaar.

Opknapping van ou geboue: Hierdie besparingsgeleenthede moet ondersoek word


Potensiële besparings spruit onder meer uit:

 • Doen individuele werk in die huis, veral in binnekonstruksie
 • Prysonderhandelinge met uitvoerende maatskappye en beplanners
 • Uitsparing van individuele konstruksiegedeeltes, wat ook later uitgevoer kan word
 • Verlaag die toerustingstandaard vir interieurontwerp, veral in badkamers en kombuise
 • Ruil duur materiaal vir goedkoop alternatiewe
Wenk: U kan ook ons ​​artikels oor opknapping lees: tydsberekening en koste en opknapping van ou geboue: kostevoorbeelde.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here