Ou gebou opknapping beplanning

Opknapping van ou geboue: beplan eers, bou dan

Soos met nuwe geboue geld dieselfde vir die opknapping van ou geboue: beplan eers, dan bou. Besluite wat eers tydens die konstruksiefase geneem word, lei gewoonlik tot vertragings in die skedule en verhoogde koste. Sommige vakmanne vra buitensporige pryse vir dienste waarmee hulle in gebruik geneem word nadat konstruksie begin het en wat nie by hul aanbod ingesluit is nie. Indien die eiendom ook 'n huureiendom is, word die aanvang van die huur uitgestel weens 'n tydsvertraging, wat weer lei tot huurverliese.

Beplan energieke opknapping korrek © Marina Lohrbach, fotolia.com

'n Gedetailleerde beplanning van die opknapping voor die aanvang van die werk maak dit moontlik om die nodige bouwerk presies op te teken en ten volle in gebruik te neem. Dieselfde geld vir presiese skedulering, wat verseker dat die konstruksieproses glad verloop. Voordat konstruksie begin, moet die omvang en doelwitte presies omskryf word, alle regskwessies moet uitgeklaar wees en verhelderende gesprekke met gekwalifiseerde kundiges moes plaasgevind het.

Voordat jy bou en opknap: beplan behoorlik

Opknapping van ou geboue: definieer raamwerkvoorwaardes

Die bou of opknapping van 'n huis is altyd die vervaardiging van 'n individuele eenmalige stuk. Elke geboueienaar moet dus daarop let: Slegs diegene wat hul doelwitte en idees presies definieer en kommunikeer, sal uiteindelik die resultaat kry wat ooreenstem met hul wense. Die veelheid van opsies en variante wat 'n huisopknapping bied, verhoog die geboueienaar se vryheid van ontwerp, maar stel hom ook voor 'n groot uitdaging. Hoe kan jy die regte een vind tussen al die moontlike ontwerpe?

In die eerste stap help dit om die raamwerkvoorwaardes te verduidelik en dit te visualiseer. Baie opknappingsopsies kan uitgesluit word voordat die werklike beplanning begin, wat die besluitnemingsproses baie makliker maak. Ter verduideliking, afhangende van jou eie vlak van kennis, is dit nodig om op hierdie tydstip 'n argitek in te roep, wat jou sal help om die inligting te bekom.


Die volgende vrae oor die raamwerkvoorwaardes moet vooraf beantwoord word:

 • Wat is die grense van die bestaande boumateriaal?
 • Watter gebruike word toegelaat?
 • Is daar enige vereistes aan die kant van die monumentbeskerming?
 • Is daar enige beperkings van die ontwikkelingsplan?
 • Watter begroting is beskikbaar vir die opknappingsprojek??
tot 30% red

Streek ambagsmanne
Goedkoop aanbiedinge

aanbiedinge vergelyk
 • Landswye netwerk
 • Gekwalifiseerde verskaffers
 • Nie bindend nie
 • Verniet
Wenk: Vind die goedkoopste plaaslike vakmanne en spesialismaatskappye, vergelyk aanbiedinge en bespaar tot 30%. Doen nou navraag sonder verpligting

Definieer doelwitte

Sodra die raamwerkvoorwaardes uitgeklaar is, kan die definisie van die doelwit voortgesit word. Die fokus is op die gewenste kwaliteit, gebruik en voorkoms van die eiendom na die opknapping. Vrae oor die gebou se energiestandaard word ook al hoe belangriker.

Oorwegings oor die volgende aspekte sal jou help om jou eie doelwitte te definieer:

 • Voorkoms: Die voorkoms beïnvloed in wese die ontwerp van die geboukoevert. Dit sluit hoofsaaklik die buitemure, die vensters, die voordeur en die dak in. Al hierdie komponente moet met mekaar gekoördineer word in terme van beide energie en ontwerp. As eenvoudige plastiekvensters in 'n ou gebou in plaas van tradisionele tralievensters geïnstalleer word en die fasadeversiering verdwyn agter 'n termiese isolasie saamgestelde stelsel, verloor die huis sy historiese bekoring en dus dikwels sy waarde.
 • Vloerplan ontwerp: Die vervaardiging van moderne, oop vloerplanne vereis gewoonlik ingrypings in die ondersteunende struktuur en dus 'n tydrowende en duur kernopknapping. ’n Versigtige opknapping, waarin die ou vloerplanstruktuur grootliks behou word, is baie minder riskant, maar beperk die ruimte vir ontwerp. Boonop voldoen die vloerplanne van ou geboue dikwels nie meer aan vandag se gebruikersvereistes nie.
 • Toerusting standaard: Die kwaliteit van die boumateriaal het 'n groot impak op die boukoste. Indien 'n vakman geen inligting oor die verlangde materiaal vooraf ontvang nie, sal hy gewoonlik ten gunste van 'n gunstige aanbodbedrag met 'n lae standaard bereken. Enige veranderingsversoeke tydens die konstruksiefase sal hom iets kos. Dit is dus die moeite werd om vooraf die kwaliteit van die materiaal en meubels in ag te neem. Dit geld nie net vir komponente soos vensters en deure nie, maar ook vir afwerkingsmateriaal soos plakpapier, vloerbedekkings en toebehore.
 • Energiestandaard: Eerstens geld die volgende: 'n Energiekonsep moet individueel aangepas word vir die gebou en sy inwoners. Indien 'n energieke opknapping uitgevoer gaan word, moet die spesifikasies van die Bou-energiewet (GEG) nagekom word, maar die fokus kan opsioneel wees op energiedoeltreffende stelseltegnologie of die isolasie van die geboukoevert. Die besluit moet hoofsaaklik uit 'n ekonomiese oogpunt geneem word.

Maak regskwessies duidelik

Regsvrae © vege, fotolia.Die verkryging van inligting oor die basiese raamwerkvoorwaardes van die konstruksieprojek van kantore en owerhede word hoofsaaklik vir besluitneming gebruik. Indien die eerste konsepte en verdere oorwegings vir beplanning en uitvoering later beskikbaar is, moet dit duidelik gemaak word of die maatreël goedkeuring mag vereis. Dit geld veral vir konstruksieprojekte waarin die lasdraende struktuur, dit wil sê die statika van die gebou, inmeng met. Die onderskeie staatsboukodes reguleer meer gedetailleerde inligting oor die goedkeuringsvereiste vir 'n maatreël.


As 'n reël word die volgende opknappingswerk geraak:

 • Veranderinge aan die skoorsteenstelsel
 • Intervensies in die struktuur van die gebou
 • Verandering in die gebruik van die gebou
 • Verdeling in residensiële eiendom
 • Groter uitbreidings soos wintertuine, dakstrukture

In hierdie gevalle moet die goedkeuringsvermoë, dit wil sê die nakoming van die maatreëls met die toepaslike bouwet, deur die verantwoordelike bouowerheid nagegaan word. Die bouaansoek wat hiervoor benodig word, word gewoonlik deur 'n argitek ingedien, maar meestervakmanne het ook bou-indieningsmagtiging vir kleiner konstruksietake, wat hulle die reg gee om die goedkeuringsdokumente in te dien.

Bepaal die volgorde van die opknappingswerk

Die beplanning van die chronologiese volgorde waarin die opknappingsmaatreëls moet plaasvind, is onontbeerlik vir 'n gladde bouproses. As 'n argitek opdrag kry met die algehele maatreël, sal hy gewoonlik 'n ooreenstemmende skedule opstel. Maar die kliënt moet ook 'n sekere begrip en oorsig hê van die verloop van die bouwerk.

'n Groot verskil tussen 'n opknapping en die konstruksie van 'n nuwe gebou is dat die werklike bouwerk altyd voorafgegaan word deur die herstel van die skade. Dit het prioriteit om die boumateriaal teen verdere skade te beskerm. Gips sal nie aan klam messelwerk kleef as dit nie vooraf gedreineer is nie. Indien aftakelings- of slopingswerk hangende is, moet dit ook vooraf gedoen word, aangesien dit stof en vuiligheid genereer.

Opknapping van ou geboue: beplan die chronologiese volgorde

Die tydsraamwerk vir die herstel van die skade en die slopingsmaatreëls moet relatief ruim uiteengesit word, aangesien verdere skade in die loop van hierdie werk ontdek kan word deur komponente bloot te lê. Die volgende geld vir die daaropvolgende werk: Voordat met die binnewerk begin word, moet die boukoevert so ver moontlik toegemaak word, m.a.w. H. Vensters moet vervang word en die dakbedekking hernu of herstel word indien nodig. Werk aan die fasade en binne die gebou kan dan gewoonlik parallel uitgevoer word.

WENK

Gebruik ons ​​gratis kwotasiediens: Vergelyk pryse van vakmanne en bespaar tot 30 persent

Soek vakmanne vir die opknappingsmaatreël

Soek vakmanne vir die opknapping © Monika Wisniewska, fotolia.com

Nie elke handwerkonderneming het die nodige ondervinding om 'n ou gebou professioneel op te knap nie. Spesiale werkstegnieke en uitgebreide kennis van boumateriaal word dikwels vereis. Ons beveel aan dat u 'n spesialismaatskappy in die omgewing soek. Of 'n maatskappy 'n roetine het met die opknapping van ou geboue, is die moeite werd om op die internet te kyk. Baie konstruksiemaatskappye bied hulself op hul tuisblad aan met verwysings en hul reeks dienste, wat inligting verskaf oor die aktiwiteitsveld waarin hulle fokus. 'n Persoonlike telefoonoproep en 'n direkte afspraak op die perseel met die gekose vakman word altyd aanbeveel sodat hy 'n presiese beoordeling kan kry van die tipe en omvang van die taak wat voorlê.

Bepaal die omvang van persoonlike bydrae

As 'n aanvanklike kosteberaming op grond van die opknappingsbeplanning beskikbaar is, ontstaan ​​die vraag na besparingspotensiaal vir baie gebou-eienaars. Een moontlikheid is om die uitgawes vir vakmanne te verminder deur hul eie werk te beplan. Veral in interieurontwerp is daar verskeie werke wat 'n vaardige doen-dit-self-man dalk self kan doen. 'n Mens moet egter nie die spesiale vereistes wat die opknapping van ou geboue aan jou eie vermoë stel, onderskat nie.

Terwyl die uitbreiding van 'n nuutgeboude voorafvervaardigde huis vir sommige relatief maklik is, omdat die werkstegnieke gestandaardiseer is en in elke huisbougids gevind kan word, is die konstruksietake vir 'n ou gebou baie meer kompleks. Selfs die plakpapier van mure of die lê van vloerbedekkings verg aansienlike voorbereidingswerk vooraf om 'n gelyke en draende oppervlak te skep. As jy dus koste wil bespaar wanneer jy ou geboue self opknap, moet jy in elk geval genoeg tyd beplan en met materiaaleienskappe en boumateriaal omgaan.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here