Annuïteitslening: beplanning sekuriteit ten spyte van buigsaamheid

Huislening spaar en finansiering Finale lening: Slim finansiering vir huisbou of opknapping Wet en belasting Verlenging: Hoe werk dit? Huislenings spaar en finansies Vooruitlenings: dit is daaragter

Hoe werk die annuïteitslening?

In Duitsland is meer as 70 persent van private konstruksie- en eiendomsaankoopfinansiering gebaseer op 'n werklike annuïteitslening. Konstante paaiemente bied die lener beplanning sekuriteit. Die reeds genoemde opsie om die vasterentetydperk op vyf, tien, 15, 20, 25 of 30 jaar in die kontrak vas te stel, gaan hand aan hand met die opsie om die lening te beëindig nadat hierdie tydperk verstryk het en 'n nuwe, miskien selfs beter te beding. , rentekoers. Dit laat 'n sekere mate van buigsaamheid toe. Die kombinasie is gewild onder huisbou of huiskoop private kliënte en maak die annuïteitslening 'n suksesvolle model in Duitsland.
’n Veranderlike rentekoers kan ook in die leningsooreenkoms ooreengekom word, wat jaarliks ​​by die marksituasie aangepas word. Dit is meer algemeen in suidelike lande. Of jy die koers vir jou annuïteitslening maandeliks, halfjaarliks ​​of jaarliks ​​betaal, hang af van hoe jy by die bank gebly het en kan baie individueel van lener tot lener hanteer word.

Voordele van die annuïteitslening

  • Altyd dieselfde koers en die gevolglike baie hoë vlak van beplanningsekuriteit.
  • Die terugbetalingsplan toon die status van die rente en terugbetalingspaaiemente vir die hele ooreengekome tydperk van vaste rente.
  • Vermoë om 'n beter rentekoers op 'n later datum te beding.
  • Die vorm van die lening is baie deursigtig, want die bykomende leningskoste moet ook gespesifiseer word.

Nadele van die annuïteitslening

  • Lang kontraktuele verhouding, min of geen buigsaamheid.
  • Moontlike inskrywing van die krediet by die Schufa.
  • Moontlikheid om 'n swakker rentekoers op 'n later tydstip te vind.

Alhoewel 'n annuïteitslening 'n lang kontraktuele verhouding skep, bied die konstante koerse die lener beplanningsekuriteit.  

Foto: iStock / cyano66

Formule vir die berekening van die annuïteitslening

Let daarop dat wanneer u die terugbetalingspaaiemente vasstel, u altyd dieselfde bedrag vir 'n annuïteitslening sal betaal, maar dit sal telkens uit verskillende getalle bestaan: die rentekomponent sal van paaiement tot paaiement afneem, van betaling tot betaling, minder - terwyl die Terugbetalingsgedeelte, dit wil sê die terugbetalingspaaiement, verhoog elke keer. Ideaal gesproke sal jy een persent van die leningsbedrag in die eerste jaar terugbetaal. En dan gevolglik 100 persent van die oorblywende leningsbedrag verlede jaar. Want: Die gereelde terugbetaling van die lening wat aangegaan is, krimp die bedrag daarvan. Die rente word altyd uit dieselfde persentasie bereken, maar word altyd toegepas op die nuwe, verminderde bedrag, wat beteken dat die totaal elke keer minder is. Met die vaste terugbetalingskoers betaal jy minder van die rentegedeelte en meer van die leningsgedeelte af met die daaropvolgende betaling. Dit lei tot minder rente vir die daaropvolgende betaling, wat dan die terugbetaling van die lening bevoordeel.
Hierdie formule wys jou hoe die annuïteit, dit wil sê die bedrag van die jaarlikse betaling, bereken word: 

Leningsbedrag * rentekoers (1 + rentekoers) ^ termyn 
__________________________________________

                 (1 + rentekoers) Termyn - 1
Met 'n leningsbedrag van 100.000 euro, 'n rentekoers van twee persent en 'n termyn van vyf jaar, lyk die faktuur soos volg: 

100.000 * (1,02) ^ 5 x 0,02                 
____________________________ = 21.voor 215.84 Euro

           (1.02) ^ 5 - 1

As jy jou maandelikse paaiementbedrag wil uitvind, kan hierdie formule meer prakties wees: 
Maandelikse paaiement = (leningsbedrag * (rentekoers + terugbetalingskoers) / 100) / 12
Met 'n leningsbedrag van 100.000 euro, 'n rentekoers van twee en 'n terugbetalingskoers van drie persent lei tot die volgende berekening:
So jy betaal maandeliks: (100.000 * (2 + 3) / 100) / 12 = 416,66 euro
Jy kan betroubare en goeie annuïteitsrekenaars op die internet kry waarmee jy op 'n verkenningstoer kan gaan met baie berekeningsvoorbeelde voor jou bankonderhoud vir die annuïteitslening.
Voorbeeld: 100.EUR 000 lening, die rentekoers is twee persent, jy stel die terugbetalingspaaiement op vier persent. Dit maak 'n maandelikse heffing van 500 euro en na 20 jaar sal jy jou lening terugbetaal het. As jy net die helfte daarvan kan bekostig, dit wil sê 250 euro, per maand, dan betaal jy vir 55 jaar. Met ’n terugbetalingskoers van agt persent sal jy egter ná elf jaar klaar wees. Maar hulle betaal ook meer as 830 euro per maand.

Met 'n annuïteitslening bly die terugbetalingskoerse altyd konstant. Aangesien die terugbetalingsgedeelte egter geleidelik toeneem, verminder die rentegedeelte met elke paaiement. 

Foto: iStock / Tinnakorn Jorruang

Wat jy moet oorweeg wanneer jy voltooi?

Maak die terugbetalingskedule vir die annuïteitslening so na as moontlik aan die werklikheid: Wanneer die totaal vir die terugbetalingspaaiement en die terugbetalingskoers geskep word, is dit baie belangrik dat jy eerlik is met jouself en die bankadviseur. Hoeveel huis kan jy bekostig? Hoeveel ekwiteit het jy? Want dit kan die vlak van die rentekoers negatief beïnvloed. Hoe meer ekwiteit jy saambring, hoe laer is die rentekoers.
Dink ook aan jou toekoms. Wil jy kinders hê? Is jy selfstandig - dalk selfs in 'n krisis-geneigde bedryf? Het jy nog 'n nuwe motor nodig in die volgende paar jaar? Kortom: Watter ander beleggings word in die komende jare beplan??
Tweede belangrike punt: Wat is die huidige situasie op die eiendomsmark?? Die koerse styg of daal, en die rentekoerse op lenings styg of daal? Want as jy kan hoop op dalende rentekoerse, moet jy die vaste rentekoers so kort moontlik stel. As rentekoerse aan die ander kant meer geneig is om te styg, moet jy ooreenkom op 'n gunstige vaste rentekoers vir 'n langer tydperk. Al hierdie dinge moet by jou oorwegings ingesluit word. Maak ook seker dat jy 'n noodbetalingspaaiement kan opskort en dat jou huis nie weggeneem sal word as jy in gebreke is nie. En jy moet ook die teenoorgestelde sê: naamlik die reg op 'n spesiale terugbetaling per jaar. Gewoonlik is dit 'n maksimum van vyf persent van die leningsbedrag. 

Verskille tussen annuïteitslenings en bouvereniginglenings

Met ’n annuïteitslening gebruik jy die paaiemente om beide die lening self en die rente daarop af te betaal. En jy het 'n vaste maandelikse, halfjaarlikse of jaarlikse bedrag wat jy betaal totdat die leningsbedrag en die opgehoopte rente afbetaal is. Die bouvereniginglening, daarenteen, is 'n sogenaamde rentelening. Jy kan slegs voordeel trek uit hierdie lening as jy 'n bouvereniging leningsooreenkoms onderteken het - want jy gebruik hierdie bouvereniging leningskontrak om die leningsbedrag af te betaal.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here