Werknemerspaartoelaag: Hierdie subsidies word deur die staat verskaf

Die betalings word bevorder tot 'n sekere spaarbedrag met die werknemerspaartoelaag. Afhangende van die produk, is die limiet vir enkellopendes 'n jaarlikse spaarbedrag van 'n maksimum van 400 tot 470 euro per werknemer - vir getroude mense is die maksimum bedrag wat befonds word tussen 800 en 940 euro. As jou baas jou nie die volle maandelikse bedrag as 'n batevormende voordeel gee nie, kan jy die spaarkoers dienooreenkomstig van jou oorblywende inkomste aanvul om die volle werknemerspaartoelaag te ontvang. Die staatsbefondsing self verskil dan na gelang van die tipe bateskeppende diens. As jy kies vir 'n huislening en spaarkontrak, is die werknemerspaartoelaag nege persent - met sogenaamde beleggingsbesparings in die vorm van aandele-lettertipes is dit soveel as 20 persent. Vir jou as werknemer beteken dit dat jy, afhangend van die situasie, 'n werknemerspaartoelaag van tussen EUR 43 en 'n maksimum van EUR 160 sal ontvang. In die volgende gaan ons in meer besonderhede oor die verskillende opsies in en verduidelik presies watter werknemerspaartoelaag jy elke jaar kan verwag.

Getroude mense trek voordeel uit 'n hoër inkomstelimiet. Daarbenewens is die maksimum bedrag van besparings wat befonds word hoër, wat 'n positiewe uitwerking op die werknemerspaartoelaag het.

Foto: iStock / fizkes

Werknemerspaartoelaag: Wat is die opsies?

As jy ’n spaarkontrak vir kapitaalboudienste wil sluit, het jy die keuse tussen twee verskillende produkgroepe: die bouverenigingkontrak en die sogenaamde beleggingsbesparings in die vorm van aandelefonte of beleggingsfondse.
Belangrik: Maak seker dat 'n aandelefont vir VL-Sparen goedgekeur is - nie elke fondsspaarplan is geskik nie en sal natuurlik nie met die werknemerspaartoelaag gesubsidieer word nie.

Lees meer interessante artikels hier Huislening spaar & finansies Huislening spaar ondanks lae rentekoerse: sinvol of nie? Huislening spaar & finansies Wat is 'n huislening en spaarkontrak? Bausparen & Finanzieren Anzeige Bausparen: Dit is hoe jongmense hul eie huis kan doen! in samewerking met

Werknemerspaartoelaag vir die bouvereniging-leningsooreenkoms

Met ’n huislening en spaarkontrak spaar jy vir die aankoop van vaste eiendom. Met hierdie variant kan die werknemer wat kapitaalvormende voordele ontvang 'n maksimum werknemerspaartoelaag van nege persent ontvang. Vir enkellopendes is die bedrag wat vir befondsing in aanmerking kom 470 euro per jaar, vir werkende egpare 940 euro. Dit beteken dat enkellopende persone voordeel trek uit 'n maksimum van 43 euro in werknemersspaartoelaag jaarliks ​​- getroude paartjies ontvang 86 euro. Die belasbare inkomste van die enkellopende werknemer mag egter nie 17 oorskry nie.900 euro. Vir getroude paartjies is die maksimum inkomstelimiet 35.800 euro en dus twee keer soveel. Belangrik om te weet: Kapitaalinkomste soos rente of dividende word nie in ag geneem wanneer die jaarlikse inkomste bepaal word nie.
As jy reeds eiendom gekoop het, kan jou werkgewer ook die kapitaalvormingsvoordele in leningterugbetalings belê as jy wil. Met hierdie tipe belegging kan jy ook voordeel trek uit die werknemerspaartoelaag, mits jou inkomste onder die gestelde limiet is.

Bauspar kontrak enkellopendes getroud
Inkomste limiet 17de.900 € 35.€ 800
Maks. gefinansierde spaarbedrag € 470 940 €
Plus. Befondsingsaandeel 9% 9%
Werknemerspaartoelaag € 43 € 86
Totaal € 513 1 026 €

Werknemerspaartoelaag vir fondsspaarplanne of aandelefondse

As 'n alternatief vir die bouvereniging leningsooreenkoms, kan werknemers ook hul kapitaalvormende voordele maandeliks in 'n fondsspaarplan of aandelefonds inbetaal. Ten einde vir 'n fonds vir hierdie vorm van spaar goedgekeur te word, moet dit ten minste 60 persent van die aandele hou. Benewens klassieke, sogenaamde aktief bestuurde fondse, is daar ook die opsie om in ETF's (Exchange Traded Funds) te belê met goedkeuring vir kapitaalboudienste. Dit is passief bestuurde aandelefondse wat op die aandelebeurs verhandel kan word nadat die spaarplan verstryk het. Boonop is die bestuurskoste gewoonlik laer as by tradisionele aandelefondse. Werknemers wat kapitaalvormende voordele ontvang, kan 'n werknemerspaartoelaag van tot 20 persent ontvang vir die genoemde beleggingsprodukte. Die staatsubsidie ​​beloop 'n maksimum van 80 euro vir enkellopendes wat 'n maksimum bedrag van 400 euro inbetaal het en 160 euro vir getroude paartjies, mits hulle die inkomsteperk van 'n maksimum van 20 euro oorskry.000 of 40.Moenie EUR 000 oorskry nie. Terloops: as jou maatskappy 'n ekwiteitsbelang vir werknemers bied - dit wil sê jy as werknemer kan aandele koop in die maatskappy waarvoor jy werk, word hierdie tipe belegging gewoonlik ook soos 'n fondsspaarplan behandel en met die werknemerspaartoelaag bevorder.

VL Fonds Enkellopendes Getroud
Inkomste limiet 20ste.000 € 40.000 €
Maks. gefinansierde spaarbedrag € 400 € 800
Plus. Befondsingsaandeel 20% 20%
Werknemerspaartoelaag 80 € 160 €
Totaal € 480 960 €

Wanneer is die werknemerspaartoelaag beskikbaar??

Die kontrak vir kapitaalvormingsbetalings moet vir minstens sewe jaar strek om die werknemerspaartoelaag te ontvang. Jy betaal ses jaar in 'n VL-fonds en in die sewende jaar moet jy dit laat rus - terselfdertyd kan jy ook 'n nuwe kontrak sluit sodat jy geen kapitaalvormende voordele en dus ook werknemerspaartoelaes mis nie. ’n Huislening en spaarkontrak word vir sewe jaar gespaar voordat dit gereed is vir toekenning. Jy hoef nie elke jaar aan die inkomstelimiet vir die werknemerspaartoelaag te voldoen nie – as jy dit in een jaar oorskry, geld die subsidie ​​nie, maar jy kan die volgende jaar weer daarvoor aansoek doen as jou inkomste weer afgeneem het.
Goed om te weet: Die betaling van die huislening en spaarkontrakte is vry van belasting en sosiale sekerheid bydraes. Na die sperdatum kan die aandele van 'n VL-Aktienfonds byvoorbeeld gratis na 'n aanlyn bewaarrekening oorgeplaas word en eenvoudig daar gelaat word. As jy egter die aandele verkoop en sodoende die winste realiseer, is hierdie aandeel aan finale terughoubelasting onderhewig. Belasting word gewoonlik outomaties deur die bank gedoen.

Vir watter kapitaalvormingsvoordele is daar geen werknemerspaartoelaag nie??

Benewens die opsies genoem, is daar ander beleggingsgeleenthede vir kapitaalvormende voordele - maar sonder befondsing deur die werknemerspaartoelaag. Dit sluit byvoorbeeld die klassieke bankspaarplanne, lewensversekering en maatskappypensioene in. Laasgenoemde het egter die voordeel bo alle ander VL-produkte dat dit stroomaf belas word. Dit beteken dat die kapitaalvormende voordele wat direk in die maatskappypensioen invloei, aanvanklik vry is van beide belasting- en sosiale sekerheidbydraes. Albei word eers afgetrek nadat die maatskappypensioen op ouderdom uitbetaal is. Afhangende van hul inkomstesituasie, baat baie pensioenarisse dan by laer belastingkoerse op hul belastingopgawes as toe hulle ten volle in diens was.

Hoe doen ek aansoek vir die werknemerspaartoelaag?

Om die werknemerspaartoelaag te ontvang, moet u 'n aansoek by u verantwoordelike belastingkantoor indien. Om dit te doen, voeg 'n aanhangsel vir kapitaalwins by wanneer u u jaarlikse inkomstebelastingopgawe indien. Hierdie aanhangsel dien as 'n sertifiseringsvorm vir die plantinstituut. Tot 2016 was dit gebruiklik dat die bank die sogenaamde VL-sertifikaat sonder om na een jaar gevra te word stuur en met hierdie vorm te bevestig dat die belasbare werknemer kapitaalvormende voordele gespaar het ingevolge die Kapitaalskeppingswet. Hierdie sertifikate is nie sedert 2017 gestuur nie; in plaas daarvan stuur die institute die data elektronies direk na die verantwoordelike belastingowerhede oor.
Belangrik: Die aansoek om die werknemerspaartoelaag moet binne vier jaar na die einde van die spaarjaar ingedien word, anders verval die reg op die werknemerspaartoelaag.

U dien die aansoek om 'n werknemerspaartoelaag saam met u inkomstebelastingopgawe by die verantwoordelike belastingkantoor in.

Foto: MEV

Wenk: As werknemer kan jy ook die werknemerspaartoelaag vir twee kontrakte ontvang. Om dit te doen, moet jou werkgewer bevestig dat hy jou kapitaalvormende voordele in twee kontrakte betaal. Deur die parallelle besparing in aandelefondse en bouvereniging-kontrakte kan enkellopende persone tot 123 euro per jaar ontvang en getroude persone tot 246 euro werknemerspaartoelaag.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here