Verwerp die studie: Hoe om belasting te bespaar

In beginsel mag uitgawes aangegaan deur werk by die huis nie vir belastingdoeleindes geëis word nie. Daar is egter uitsonderings vir twee groepe mense wat die uitgawes vir 'n tuiskantoor kan aftrek. Hierdie is:

 • Mense wat nie werk beskikbaar het vir maatskappy- of professionele werk nie.
 • Mense vir wie die studie die fokus van hul professionele aktiwiteit is.

Die eerste groep sluit hoofsaaklik onderwysers in. Hulle het nie hul eie werkplek by die skool nie, so baie take moet van die huis af gedoen word. Maar ook bosbouers en verkoopsverteenwoordigers word gereeld genoem voorbeelde van werknemers wat 'n tuiskantoor kan skei. Omdat selfs hierdie mense gewoonlik nie 'n individuele werkstasie in die diensmaatskappy opstel waartoe hulle toegang het gedurende normale besigheidsure en kantoorwerk daar kan doen nie. Papierwerk moet dus in die tuiskantoor gedoen word. Enigeen wat so 'n aktiwiteit uitvoer moet die werkgewer die gebrek aan 'n individuele werk laat bevestig om die feite aan die belastingkantoor te kan bewys.
Die tweede groep mense is gewoonlik selfstandige wat nie 'n werkgewer en dus geen werk in 'n maatskappy het nie. Dit sluit byvoorbeeld vryskutjoernaliste in, maar ook kunstenaars en skrywers. 
In hierdie twee gevalle kan die uitgawes vir die studie as besigheidsuitgawes of as besigheidsuitgawes in die belastingopgawe aangegee word, wat die belastinglas verminder en uiteindelik bly daar 'n bietjie meer geld in die beursie.

Slegs sekere groepe mense kan 'n studie van belasting aftrek. Dit sluit byvoorbeeld onderwysers of selfstandige in.

Foto: living4media / Great Stock!

Belangrik: Indien 'n ooreenkoms met 'n werknemer gemaak is om een ​​of meer dae per week in die tuiskantoor te werk, alhoewel 'n werkplek vir hom in die maatskappy beskikbaar is, kan hy nie die uitgawes vir die kantoor as besigheidsuitgawes aftrek nie. Dit is hoe die Federale Fiskale Hof (Az. R 40/12).
Die situasie is anders as sogenaamde "poelwerkplekke" in 'n maatskappy opgerig is, dit wil sê werkplekke wat geskik is vir die betrokke aktiwiteite, maar nie in voldoende getalle beskikbaar is nie. Indien daar slegs vyf sulke werkplekke vir tien werknemers beskikbaar is, mag die betrokke werknemers volgens 'n uitspraak deur die Federale Fiskale Hof die koste vir 'n tuiskantoor aftrek (Az. R 37/13).

Ken jy al ons podcast?

Hoeveel kan jy die koste vir die studie aftrek??

Die bedrag waartoe die koste vir 'n tuiskantoor afgetrek kan word, hang af van die groep mense waaraan die belastingbetaler behoort.

 • Die selfstandige kan die volle bedrag van die koste wat uit die werkplek spruit by die belastingkantoor eis.
   
 • Aan die ander kant kan enigiemand wat in diens is, maar nie 'n vaste werk by die werkgewer het nie, die koste vir die kantoor in die belastingopgawe as inkomsteverwante uitgawes aftrek, maar slegs tot 'n maksimum bedrag van 1.250 euro. Dit word "beperkte aftrekking" genoem.

Die selfstandige kan die volle bedrag van die koste wat uit die werkplek spruit by die belastingkantoor eis.

Foto: PeopleImages / iStock

Gebruik van die studie deur verskeie mense

Dit is interessant om te weet dat die maksimum bedrag vir werknemers persoonlik is en nie objekverwant is nie (uitspraak van die Federale Fiskale Hof, Az. VI R 53/12 en Az. VI R 86/13). Dit beteken dat elke persoon wat die tuiskantoor gebruik, geregtig is op hierdie 1.Om 250 euro vir belastingdoeleindes te eis, mits die koste wat deur elkeen van die persone gedra word hierdie bedrag bereik en alle persone voldoen aan die vereistes om 'n studie te begin. Dit geld beide as die studeerkamer in 'n huureiendom is en as die kamer aan die eienaar-geokkupeerde huis behoort. 

Terselfdertyd beteken die persoonlike verwysing egter ook dat slegs 1.250 euro kan vasgestel word, selfs al gebruik een persoon twee kantore (bv. in die geval van dubbele huishouding in verskillende stede).

Hoe moet die studie lyk??

Die studeerkamer in jou eie huis moet dienooreenkomstig ingerig word om belastingaftrekbaar te wees.

Foto: living4media / Bouchet, Guy

Ten einde die kantoor as besigheidsuitgawes of besigheidsuitgawes van belasting afgetrek te word, moet daar aan sekere vereistes voldoen word nie net ten opsigte van die belastingbetaler se aktiwiteit nie, maar ook ten opsigte van die kamer.
Die studeerkamer moet 'n vertrek wees wat geïntegreer is in die huishoudelike sfeer van die belastingbetaler in terme van sy ligging, funksie en toerusting, hoofsaaklik vir intellektuele, geskrewe, administratiewe of organisatoriese werk gebruik word en uitsluitlik of byna uitsluitlik vir operasionele en/of professionele doeleindes Doelwitte word gebruik; Ondergeskikte private gedeelde gebruik (minder as 10 persent) is skadeloos. "(Federale Ministerie van Finansies, Gz.: IV C 6 - S 2145/07/10002: 019 v. 6de.10.17)

Professionele gebruik van die studie

Dit is dus noodsaaklik dat die studie werklik vir professionele doeleindes gebruik word. Aan die een kant kan dit praktiese aktiwiteite wees (skryf van tekste, skep van kuns,

..

), maar ook intellektueel of organisatories. Hierdie aktiwiteite behoort geensins minder as 90 persent van die volle gebruik van die studie uit te maak nie - want as meer as 10 persent van die studie privaat gebruik word, volgens 'n beslissing van die Federale Fiskale Hof, die opsie om dit af te trek van die belasting word verbeur (Az. GrS 1/14).
Die studie moet ook die fokus van die professionele aktiwiteit wees. Dit is die geval as dit is waar die fokus lê van alle aktiwiteite wat in die konteks van die professie uitgevoer word. Die tyd wat in die studie spandeer word is 'n aanduiding hiervan, maar die studie kan ook die fokus wees as daar byvoorbeeld meer tyd in die veld spandeer word, maar die meerderheid van die kwaliteit en inhoud word tuis gedoen.
Gevolglik moet jy die studie ergonomies opstel soos 'n kantoor in 'n maatskappy. 'n Vryskutjoernalis behoort dus 'n lessenaarwerkstasie te kan wys, waardeur 'n vryskutkunstenaar natuurlik ook 'n ateljee kan inrig en skei. In beide gevalle kan 'n stoor- of kelderkamer nie belastingaftrekbaar wees nie.

Die huishoudelike verband van die studie

As die tuiskantoor belastingaftrekbaar moet wees, moet die ligging daarvan ook geskik wees. Om deur die belastingkantoor erken te word, moet dit in direkte kontak met die leefruimte wees. Dit beteken dat dit aan die privaat woonstel of huis behoort. Dit maak nie saak of dit direk langs die ander woonkamers op dieselfde vloer of in die solder of kelder is nie. Die enigste deurslaggewende faktor is die onmiddellike nabyheid aan die privaat perseel.
Dit is ook noodsaaklik dat die studeerkamer 'n ingeslote ruimte is. Dit beteken dat dit duidelik afgebaken moet word van die ander privaat kamers. 'n Kantoor in die sitkamer wat slegs uit 'n rekenaar en 'n tafel bestaan, is nie genoeg om hierdie area as 'n studeerkamer te gebruik nie (Bundesfinanzhof, Az. GrS 1/14; Federale Ministerie van Finansies, brief gedateer 06.10.17, gz. IV C 6 - S 2145/07/10002: 019).
Nog ’n belangrike punt wat dikwels nie in ag geneem word nie, is dat die res van die woonstel of huis groot genoeg moet wees om in te woon. Indien die studie so groot is dat privaat lewe in 'n buitengewoon klein ruimte sou moes plaasvind, kan dit daartoe lei dat die studie nie deur die belastingkantoor erken word nie.

'n Klein sitkamertafeltjie met 'n rekenaar word nie wetlik as 'n studeerkamer erken nie.

Foto: iStock / Ridofranz

Watter koste kan vir die studie afgetrek word?

Daar is baie verskillende kostes vir die gebruik van die studie, waarvan sommige ten volle en in sommige gevalle slegs gedeeltelik afgetrek kan word.
 

Watter koste vir die studie kan proporsioneel afgetrek word?
 

 • Huur / gebou waardevermindering
 • verhittingskoste
 • huidige
 • in die geval van huiseienaarskap: skuldrente op lenings
 • indien van toepassing, eiendomsbelasting
 • Huiseienaarsversekering
 • Regsbeskermingsversekering vir huiseienaarskap
 • Water en riool koste
 • Skoonmaakkoste
 • Vullisverwyderingskoste
 • skoorsteenveer
 • indien van toepassing, ledegeld vir die huurders of huis- en grondeienaarsvereniging
 • moontlik verkeerde bespreking indiening
 • Huishoudelike versekering
 • Opknappingskoste vir die gang en trap

Daardie koste vir die studie wat slegs gedeeltelik as besigheidsuitgawes of besigheidsuitgawes afgetrek kan word, moet gestel word in verhouding tot die totale koste vir die leefruimte. Dit beteken dat die werkkamer verantwoordelik is vir die proporsie uitgawes wat ooreenstem met die aantal vierkante meter van die studie. As alle leefruimtes saam 'n oppervlakte van 100 vierkante meter het en as die studie 15 vierkante meter beslaan, kan dit 15 persent van die totale koste vir die woonstel beteken
afgelaai word; gestaak word; afgetrek word; ontslaan word.


Watter koste vir die studie kan ten volle afgetrek word?

 • Toerusting soos meubels (rak, lessenaar, kantoorstoel, liasseerkaste, rolhouers), gordyne, lampe, vloerbedekkings
 • Opknappingskoste

As die studeerkamer met duur prente of beeldhouwerke versier gaan word, staan ​​dit almal vry om dit te doen. Hierdie luukse items is egter nie belastingaftrekbaar nie.

Neem asseblief ook kennis dat dekoratiewe items soos beeldhouwerke of skilderye in die tuiskantoor nie van belasting afgetrek kan word nie.

Foto: living4media / Bauer Syndication

Deponeer werkstoerusting onafhanklik van die studie

Nog 'n manier om belasting te bespaar is om werktoerusting van belasting af te trek, want dit is moontlik selfs al word die kantoor nie deur die belastingkantoor erken nie. 
Die werktoerusting moet natuurlik vir professionele doeleindes gebruik word (tipiese voorbeelde sal 'n besigheids slimfoon, drukker of skootrekenaar wees). Of dit in die studie is of nie, is irrelevant. Aankope tot 'n waarde van 800 euro netto (952 euro bruto) kan onmiddellik as sogenaamde laewaarde-bates afgetrek word. Indien die koopprys egter hoër is, moet die toerusting afgeskryf word oor die nuttige lewensduur gespesifiseer in die waardeverminderingstabel.

Jy sal dalk ook belangstel in multimedia-videokonferensiestelsels in vergelyking: wat kan hulle doen, wat kos dit? Lewe Die handhawing van die werk-lewe-balans in die tuiskantoor Studie Opstel van 'n tuiskantoor: inspirasie en wenke

Ontslag van die amp: spesiale gevalle

In sommige spesiale gevalle moet spesiale reëls met betrekking tot die studie nagekom word. Dit is egter die moeite werd om al die regulasies te ken, want so kan die belastinglas verder verminder word.
1. Bestudeer met inkomste uit verskeie soorte inkomste
Soms gebeur dit dat 'n studie enersyds vir selfwerksaamheid en andersyds vir werk as werknemer gebruik word. In hierdie spesiale geval is dit belangrik om die koste vir die studie dienooreenkomstig tussen die verskillende aktiwiteite te verdeel. Oor die algemeen bly die toepaslike maksimum bedrag van 1 egter ook in hierdie geval oor.250 euro, as die selfstandige werk in die kantoor van 'n tydsduur is wat hierdie koste veroorsaak. Dit is dus dringend raadsaam om die tyd wat benodig word vir die verskillende aktiwiteite te dokumenteer om bewyse aan die belastingkantoor te kan verskaf indien nodig (Federale Fiskale Hof, Az. VIII R 52/13).
2. Studeer ten spyte van oefenkamers
Oefenkamers is nodig in sommige beroepe. Dit beteken egter nie altyd dat die selfstandige persoon ook 'n vertrek het waarin vertroulike werk verrig kan word indien nodig nie. Indien 'n bykomende tuiskantoor hiervoor benodig word, kan dit in die belastingopgawe geëis word (Bundesfinanzhof, Az. III R 9/16).
3. Studie vir afgetredenes
As jy 'n pensioenaris is maar voortgaan om van die huis af te werk, kan jy in baie gevalle die koste van 'n tuiskantoor van belasting aftrek, aangesien dit dan die fokus van jou professionele aktiwiteit verteenwoordig (Federale Fiskale Hof, Az. VIII R 3/12).
4de. Studeer tydens ouerskapsverlof
En die koste vir ’n studie kan ook tydens ouerskapverlof van belasting afgetrek word. Die voorvereiste hier is egter dat die ruimte aantoonbaar gebruik word vir aktiwiteite wat 'n voldoende konkrete verband met toekomstige inkomste het. Dit is byvoorbeeld die geval as pogings aangewend word tydens die professionele pouse om hertoetrede te vergemaklik of om die werknemer in sy tak op hoogte te hou (Federale Fiskale Hof, Az. VI R 137/99 en Federale Ministerie van Finansies, brief gedateer 06.10.2017).
5. Studeer vir oproepdiens
Laastens, maar nie die minste nie, kan werknemers op bystand ook die koste vir 'n studie aftrek as hulle byvoorbeeld die naweek vir werk beskikbaar moet wees en nie op hierdie dae van die week 'n werkstasie in die kantoor kan gebruik nie (FG München, Az. 15 K 439/15).

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here