Argitek se aanspreeklikheid

Argitek se aanspreeklikheid

Wanneer 'n huis opgeknap word, moet baie punte in ag geneem word, baie mense is betrokke by die bou. In baie gevalle neem die argitek die beplanning, maar ook die uitvoering van die werk op hom. As iets verkeerd loop, word die vraag na aanspreeklikheid altyd vinnig gevra, veral in die konstruksiebedryf. Want konstruksiefoute of skade kan regtig geld kos. Ten einde die bouer nie op sy eise te bly sit nie, moet vrae oor aanspreeklikheid ideaal bespreek word voor of op die laatste wanneer die kontrak onderteken word.

Regsvrae rakende argitektoniese aanspreeklikheid © vege, fotolia.com

Basiese reëls van aanspreeklikheid

Die argitekkontrak word as 'n werkkontrak gesluit volgens BGB §§631 e.v. In ooreenstemming met die kontrak skuld die argitek die kliënt 'n bepaalde werksukses, wat in die regstaal ook na verwys word as "die skep van 'n gebou". Die afbakening word bewustelik gemaak, want die argitek is nie self verantwoordelik vir die bou van die gebou nie. Dit is aan die vakman of boukontrakteur. In die praktyk is hierdie verhoudings dikwels so ingewikkeld as wat dit in teorie klink, omdat die grense nie altyd duidelik sigbaar is nie.

Basies is die beplanner aanspreeklik indien hy die ooreengekome dienste onvoldoende of verkeerd uitvoer. Die kliënt as die kontraktuele vennoot het die reg om verbeterings aan te bring. Indien die argitek weier of indien die fout nie meer reggestel kan word nie, kan die kliënt van die kontrak onttrek en/of die argitek se fooi verminder.

tot 30% red

Argitekte en strukturele ingenieurs

aanbiedinge vergelyk
  • Landswye netwerk
  • Gekwalifiseerde verskaffers
  • Nie bindend nie
  • Verniet
Wenk: Vind die goedkoopste argitekte, vergelyk aanbiedinge en spaar.

Aanspreeklikheidsake vir argitekte

Beplanningsfoute is een van die fokuspunte wanneer dit kom by die aanspreeklikheid van argitekte. Dit kan reeds voortspruit uit 'n verkeerde basiese bepaling, en foute kom dikwels voor in die goedkeuringsbeplanning, die boukonstruksie en in die kosteberekening. Daarbenewens is daar talle ander punte waar die beplanner foute kan maak en dus tot aanspreeklikheid kan lei:

  • Indien die argitek 'n onekonomiese oplossing vir 'n opknappingsmaatreël kies en die boukoste styg as gevolg daarvan skerp, oortree hy die verpligting om goedkoop te beplan en kan hy aanspreeklik gehou word. (OLG Dresden, uitspraak van 12.05.1999 - 11 U 2765/97)
  • Die goedkeuringsbeplanning moet permanent goedkeurbaar wees. Indien die boupermit geweier word omdat hierdie beginsel nie deur die argitek nagekom is nie, is hy aanspreeklik. 'n Uitsondering bestaan ​​indien die kliënt aandring op die oplossing wat nie goedgekeur kan word nie ten spyte van vooraf inligting en verduideliking deur die beplanner. (LG Göttingen, uitspraak van 22.07.1995; Bouwet 1996, 139)
  • Foute in die konstruksie van die gebou of die opknapping wat uit die beplanning voortspruit, is die verantwoordelikheid van die argitek. Versuim om die ondergrond waar te neem, is veral hier relevant. Indien spesiale kenmerke soos 'n hoë grondwatervlak nie in die ontwerp in ag geneem word nie, kan dit byvoorbeeld daartoe lei dat die gebou sink. (OLG Düsseldorf, uitspraak van 17.03.2000; Bouwet 2000, 1358)
  • As deel van die eiendomstoesig hou die argitek toesig oor en koördineer die bouvordering. Die howe neem hul besluit in die geval van gebreke in die konstruksie wat kan ontstaan ​​as gevolg van gebrek aan sorg aan die kant van die terreinbestuurder, dikwels tot nadeel van die terreinbestuurder. In beginsel moet die argitek altyd ingryp as daar aanduidings van gebreke is. Dit geld terloops ook vir beroepsveiligheid en -gesondheid. Verder is die terreinbestuurder se aanspreeklikheid nie van toepassing indien die kliënt die bestaande planne sonder magtiging verander nie. (OLG Hamm, uitspraak van 23.09.1994-12 U 117/93; Bouwet 1995, 269)
Argitek se aanspreeklikheid moontlik vir die volgende mislukkings

Die argitek se waarborgaanspreeklikheid

Die waarborgtydperk begin met die aanvaarding van die argitek se werk deur die kliënt. Dit is gewoonlik 5 jaar. Sodra hierdie tydperk verstryk het, is die argitek nie meer verantwoordelik vir foute in sy dienste nie. Hierdie sperdatum word ingewikkeld en lank wanneer die argitek met alle fases van die HOAI se werk opdrag gegee is. Omdat diensfase 9 (eiendomsmonitering en dokumentasie) eers begin wanneer die ander spertye verstryk het.

Die waarborgstatuut van beperkings verklaar

In beginsel moet 'n aanvaarding duidelik identifiseerbaar wees vir die begin van die tydperk. Dit kan byvoorbeeld deur 'n aanvaardingsverslag gedokumenteer word. Die kliënt se intrek in die gebou kan ook as 'n stilswyende aanvaarding beskou word. Mens praat dan van 'n sogenaamde geïmpliseerde aanvaarding, wat volgens 'n uitspraak van die Federale Hof van Justisie ((26).09.2013 - VII ZR 220/12) word beskou as uitgevoer ses maande na intrek sonder kennisgewing van gebreke. Die volle betaling van die argitek se fooi word ook as 'n aanvaarding van die dienste beoordeel.

Wenk: Die verjaringstydperk begin ook indien die kliënt die argitek se bestelling terugtrek of die aanvaarding van die werk finaal verwerp.

WENK

Gebruik ons ​​gratis kwotasiediens: Vergelyk aanbiedinge van streekargitekte en bespaar

Beperking van aanspreeklikheid vir persoonlike bydrae

As die argitek se kontrak bepaal dat die bouer die opknapping met sy eie werk ondersteun, dan gebruik baie beplanners dit om 'n aanspreeklikheidsuitsluiting te formuleer. In 'n uitspraak van 01.03.2006 - 7 U 79/05 hierdie moontlikheid word beperk: Die argitek mag nie 'n aanspreeklikheidsuitsluiting beroep indien hy sy moniteringsplig oortree het nie.

Wie is aanspreeklik vir foutiewe opknapping? © deur studio, fotolia.com

Indien beperkings van aanspreeklikheid in terme en voorwaardes geformuleer word, mag dit slegs verband hou met geringe nalatigheid. Vir meer ernstige oortredings of. Defekte in die kontrak, die uitsluiting is effektief. Dieselfde geld ook indien die uitsluitings van aanspreeklikheid individueel ooreengekom word. Dit is byvoorbeeld nie moontlik vir die beplanner om vrygestel te word van aanspreeklikheid op die gebied van diensfase 8 - konstruksietoesig nie.

Vergoeding van die argitek

Het die argitek 'n beplanningsfout gemaak wat eers na die gebou plaasgevind het of. Wanneer die voltooiing van die opknappingsmaatreël bekend word, is 'n daaropvolgende verbetering dikwels nie meer moontlik nie en is ook nie binne die verantwoordelikheid van die argitek nie. Dit is omdat hy aanspreeklik is vir sy beplanning en moniteringsdienste, maar nie vir die korrekte uitvoering van die werk nie. Daarom is skadevergoedingseise die belangrikste waarborgeise in argitekte se aanspreeklikheid. 'n Onderskeid word in die BGB getref vir skade weens nie-nakoming en skade vir positiewe kontrakbreuk.

Die basiese voorvereiste vir die nie-nakomingseis is dat die gebrekkige diens direk verband hou met die konstruksieprojek. Die kliënt kan dan terugbetaling van die argitek se fooi eis asook vergoeding in die bedrag van die verskil tussen die gebrekkige en die nie-defekte gebou.

Gevolge van skade wat nie op die gebou self voorkom nie, maar as gevolg van verkeerde beplanning, val onder die opskrif van positiewe kontrakbreuk.

Positiewe kontrakbreuk verklaar Wenk: Die verskil tussen die twee eise vir skadevergoeding lê in die verjaringstydperk. Eise vir nie-nakoming verjaar na 5 jaar volgens BGB § 635, vir positiewe kontrakbreuk eise vir skadevergoeding kan gemaak word vanaf aanvaarding oor 'n tydperk van 30 jaar.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here