Argitek se fooi vir 'n een-pos huis

Hoeveel is die argitek se fooi vir 'n een-pos huis?

Daar is een ding waaroor jy jouself nie hoef te flous nie: individueel ontwerp is duurder as van die rak af. Dit is nie net die geval met klere nie, maar ook met huise. Dit spreek vanself dat individuele wense beter in ag geneem kan word wanneer 'n argitek beplan. Maar sy beplanning kan net vir hierdie een huis gebruik word, so hierdie een bouer moet die argitek finansier. Maar hoeveel moet jy op die ou end spandeer?

Enige iemand wat individueel wil bou, benodig 'n argitek. Al kos dit iets

Dit is goed vir die bouers dat hulle nie blootgestel word aan die arbitrêre pryse van die argitekte nie. Daar is een reël, dit is dit Fooiskedule vir argitekte en ingenieurs (HOAI), en dit is 'n federale ordonnansie wat bindend is. 'n Kykie na die HOAI toon dat daar vier faktore is wat die konstruksiekoste beïnvloed: die tipe gebou, die bedrag van die konstruksiekoste, die omvang van die argitektoniese werk en - dan ook - die individuele definisie van die argitek.

Hoe moeilik is die projek?

Die tipe gebou beteken hoe hoog die beplanningsvereistes is. As dit by 'n skuur kom, is die vereistes baie laag; wanneer dit by 'n musiekteater kom, is die vereistes baie hoog. In 'n enkelgesinshuis is hulle gemiddeld; hierdie huise behoort tot die derde van 'n totaal van vyf sg Fooisones. Om die reeks duidelik te maak: Vir 'n gebou wat 500 000 euro kos, bereken die argitek ten minste 45 232 euro met fooisone een en 88,343 euro met fooisone vyf. Die enkelgesinshuis met fooisone drie is tussenin met 62 900 euro. Moeiliker residensiële geboue kan ook aan fooisone vier toegewys word - dit moet vooraf met die argitek uitgeklaar word.

Dit maak saak: as die enkelhuis 500 000 euro kos, kry die argitek tot 62 900 euro. Dit hang af van watter koste in ag geneem kan word. © E. Arend, stok.adobe.com

Natuurlik speel die grootte van die gebou 'n rol. Vir 'n residensiële gebou wat 300 000 euro kos, ontvang die argitek 13,3 persent, met 'n konstruksiekoste van 750 000 euro is dit 11,9 persent, en diegene wat twee miljoen euro bou, betaal die argitek 'n bykomende 10,7 euro. Hoe hoër die belegging, hoe laer is die argitek se aandeel, wat ook aanneemlik is: 'n huis twee keer so groot verg nie twee keer soveel werk in die beplanning nie.

tot 30% red

Argitekte en strukturele ingenieurs

aanbiedinge vergelyk
  • Landswye netwerk
  • Gekwalifiseerde verskaffers
  • Nie bindend nie
  • Verniet
Wenk: Vind die goedkoopste argitekte, vergelyk aanbiedinge en spaar.

Maar wat is die kostes?? Dit gaan oor die suiwer konstruksiekoste, dus is die koste vir die eiendom nie ingesluit nie. Natuurlik ook nie die koste van dinge wat die argitek nie beplan nie; dit kan die tuinontwerp of 'n motorafdak wees. Bykomende konstruksiekoste word ook nie getel nie, dit wil sê nóg die ondergrondse ondersoeke nóg die boupermitgelde, nóg boomkap nóg enige taksasiekoste. Dit is ook belangrik dat netto pryse bedoel word, d.w.s. BTW uitgesluit.

Hoe word die hefbare koste bepaal?? Daar is vorms volgens DIN 276 wat die argitek kan gebruik, maar nie hoef nie. Hy bereken dit volgens vasgestelde reëls, datums en plaaslike toestande. Hierdie berekening is deel van die totale kosteberekening, die resultaat waarin elke bouer baie belangstel. Die argitek se fooi word dus nie gegrond op die werklike boukoste nie, maar op die boukoste wat vooruit bereken is.

Wat word bedoel met die omvang van die argitektoniese dienste as 'n derde beïnvloedende faktor? Die fooi word gefaktureer volgens sogenaamde diensfases, vanaf die basiese vasstelling aan die begin deur die goedkeuringsbeplanning tot die finale dokumentasie. Elke diensfase word geassosieer met 'n persentasie van die totale fooi. Die basiese bepaling maak twee persent uit, die voorlopige beplanning sewe persent. Indien individuele werkfases weggelaat word, word die fooi dienooreenkomstig verminder.

Werkfases en fooie

LPH 1 Basiese ondersoek 2% (ou 3%)
LPH 2 Vooraf beplanning 7%
LPH 3 Konsepbeplanning 15% (oud 11%)
LPH 4 Goedkeuringsbeplanning 3%
LPH 5 Implementeringsbeplanning 25%
LPH 6 Voorbereiding van die toekenning 10%
LPH 7 Deelname aan die toekenning 4%
LPH 8 Eiendomsbewaking
(Terreintoesig of terreinbestuur)
32% (oud 31%)
LPH 9 Eiendomsbestuur, dokumentasie 2% (ou 3%)
HOAI: Argitek se fooi vir boublokke HOAI Architects fooi sones oorsig

Dit het jou dalk opgeval dat daar na individuele bedrae verwys is as "ten minste". Trouens, die HOAI gee nie presiese bedrae nie, maar maksimum en minimum tariewe. Die argitek kan die gekwoteerde enkelgesinshuis faktureer teen belasbare koste van 500 000 euro teen 'n fooi van 62 900 tot 78 449 euro.

Die betrokke bedrae is dus aansienlik. Daarom moet 'n mens noukeurig na die skriftelike ooreenkoms met die argitek kyk om te sien watter fooitariewe gebruik word. Dit is ook nie oneerbaar om die argitek daaroor te vra nie. Tensy uitdruklik anders ooreengekom, is die minimum tarief egter van toepassing.

Jy kan nou op argitekfooie bespaar? Diegene wat finansieel so krap is dat dit vir hulle baie belangrik is, moet moontlik kies vir 'n huis van die ontwikkelaar of vir 'n gebruikte eiendom. Andersins kan jy natuurlik probeer om op die omvang van die projek te bespaar, wat nie net die argitek se fooi verminder nie, maar ook die werklike konstruksiekoste.

Of jy individuele werkfases moet weglaat, moet noukeurig oorweeg word. 'n Groot deel is die monitering van die werk tot die aanvaarding van voltooide ambagte en die kontrolering van die fakture. Dit maak steeds 32 persent van die argitek se fooi uit, maar jy moet mooi dink of jy dit waag om dit te doen. Daar is konstruksiefoute wat vroeër of later baie moeilikheid kan veroorsaak - daar is die vraag of die fooi vir die argitek geld is wat goed bestee is.

Die toesig oor die bouwerk is een van die belangrikste take van die argitek. Jy moet mooi dink of jy hierop moet spaar © contrastwerkstatt, voorraad.adobe.com

Die vraag moet ook noukeurig oorweeg word vir alle ander werkfases. As jy immers self al die nodige inligting kry as deel van die basiese ondersoek, kan jy tot drie persent spaar. Enigiemand wat aanbiedinge van vakmanne en diensverskaffers aanvra en die ooreenstemmende bestellings self plaas, kan die argitek se fooi met tot 10 persent verminder. Wat saak maak, is wat 'n mens in staat is om te doen.

Wenk: Lees ook Berekening van argitekte se fooie en die HOAI - fooi skedule vir argitekte en ingenieurs

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here