Leerlingtoelaag: jy is geregtig op

Die bedrag van die leerlingskaptoelaag kan nie oor die hele linie gekwantifiseer word nie omdat dit van verskeie faktore afhang:
 

 • Opleidingsbedryf (watter beroep aangeleer word?)
 • enige bestaande kollektiewe ooreenkoms
 • Leerlingjaar
 • staat
 • Opleidingsmaatskappy

Die keuse van die vakleerlingberoep het die grootste invloed op die vakleerlingskapvergoeding: terwyl voornemende bakkers en haarkappers byvoorbeeld slegs lae vakleerlingvergoeding ontvang, kan iemand wat die beroep van lugverkeerbeheerder aanleer of as klerk by ’n bank oplei. kry 'n reg in die eerste jaar van vakleerlingskap sien uit na 'n mooi salaris.
’n Kollektiewe ooreenkoms wat in die gekose bedryf mag bestaan, stipuleer ’n sekere raamwerk vir die salaris. Enigiemand wat hieroor uitvind, weet hoeveel hy of sy tydens die opleiding kan verwag.
Die opleidingstoelaes hang ook af van die jaar van die vakleerlingskap. In § 17, Paragraaf 1, Klousule 2 van die BBiG word bepaal dat die vergoeding moet styg soos professionele opleiding vorder, ten minste jaarliks. Hoe langer 'n leerling in die maatskappy is, hoe hoër is sy salaris.
Die federale staat waarin die opleiding begin word, is ook deurslaggewend. Hier is steeds verskille, byvoorbeeld tussen die ou en nuwe federale state (Wes en Oos).
Laaste maar nie die minste nie, die opleidingsmaatskappy het natuurlik ook 'n invloed op die opleidingstoelaes. Afhangende van die finansiële moontlikhede, kan 'n maatskappy met sy leerlinge 'n hoër salaris ooreenkom tydens hul opleiding as wat algemeen gebruiklik is.

Het leerlinge die reg op vakansie- en Kersfeesbonusse?

Of leerlinge kan uitsien na meer geld in die vorm van vakansie- of Kersbonusse hang af van wat in die dienskontrak bepaal word en of die werkgewer aan 'n kollektiewe ooreenkoms gebonde is.
Daar is geen wetlike verpligting om vakansie- of Kersbonusse aan leerlinge te betaal nie. Hierdie bonusse is dus (soos byvoorbeeld kapitaalvormingsvoordele) 'n vrywillige betaling deur die werkgewer aan sy werknemers.

Die leerlingskapvergoeding word grootliks bepaal deur die bedryf waarin die leerling werk. 

Foto: iStock / JohnnyGreig

Is daar 'n minimum loon tydens opleiding??

Die vergoeding wat tydens die opleiding aan die leerling betaal word, is nie onderhewig aan die Wet op Minimumloon (MiLoG) nie. Daar is nietemin sekere riglyne wat 'n raamwerk vir die salaris tydens die opleiding definieer en dus neerkom op 'n minimum loon:
 

 • Die vergoeding moet redelik wees.
 • Die vergoeding mag nie onder sekere wetlike vereistes val nie.

Wanneer is 'n leerlingskaptoelaag toepaslik??

Verskeie howe het reeds in die verlede gehandel wanneer 'n opleidingstoelae nog as toepaslik beskou kan word. In 'n uitspraak van 29. April 2015 (9 AZR 108/14) het die Federale Arbeidshof beslis dat 'n opleidingsvergoeding gewoonlik nie meer toepaslik is as dit minder as 80 persent van die vergoeding is vir leerlinge in die bedryf wat in die kollektiewe ooreenkoms gespesifiseer word nie. Alhoewel hierdie waarde nie soos 'n ooreengekome minimum loon funksioneer nie, definieer dit die onderste perke duidelik.

Watter vlak mag die opleidingstoelaag nie onder val nie??

Daar is ook perke in bedrywe waarin daar geen kollektiewe ooreenkomste is nie: sedert die begin van 2020 is nie net 'n hoër statutêre minimum loon in werking nie (9,35 euro per uur), maar ook vir die eerste keer 'n minimum opleidingstoelae vir leerlinge in alle industrieë.
Afhangende van die jaar waarin die opleiding begin, stipuleer Artikel 17, Paragraaf 2, Item 1 van die BBiG 'n minimum bedrag vir die bruto opleidingsvergoeding wat maandeliks betaal moet word. Volgens die wet moet 'n leerling wat hul loopbaan in 2020 begin 'n maandelikse minimum bruto salaris van 515 euro ontvang, in 2021 sal dit 550 euro wees, in 2022 sal dit 585 euro wees en in 2023 minstens 620 euro.
Artikel 17, paragraaf 2 BBiG (punte 2, 3 en 4) bepaal ook dat die vergoeding jaarliks ​​moet styg: in die tweede jaar van opleiding met minstens 18 persent in vergelyking met die eerste jaar van opleiding, in die derde met minstens 35 persent en in die vierde met ten minste 40 persent in vergelyking met die begin van opleiding.
 

hoogte van
Bruto-
Min-
vergoeding
in die

..

hoogte van
Bruto-
Min-
vergoeding
in die

..

hoogte van
Bruto-
Min-
vergoeding
in die

..

hoogte van
Bruto-
Min-
vergoeding
in die

..

Begin
die onderwys

1. Leerlingjaar

2. Leerlingjaar
(+ 18% in
In vergelyking met
1. Jaar)

3. Leerlingjaar
(+ 35% in
In vergelyking met
1. Jaar)

4de. Leerlingjaar
(+ 40% in
In vergelyking met
1. Jaar)

2020

515 euro

608 euro

695 euro

721 euro

2021

550 euro

649 euro

743 euro

770 euro

2022

585 euro

690 euro

790 euro

819 euro

2023

620 euro

732 euro

837 euro

868 euro

Bron: DGB
Goed om te weet: Tot dusver was daar nie so 'n minimum loon vir leerlinge nie. Al daardie mense wat begin opleiding in 'n beroep waarin besonder lae salarisse tot dusver betaal is, vind veral baat by hierdie wetlike vereiste. Vir voornemende haarkappers, byvoorbeeld, was die maandelikse salaris wat betaal is dikwels ver onder EUR 500 bruto in die eerste jaar van hul vakleerlingskap.

Hoekom styg die leerlingskaploon van jaar tot jaar?

Soos hierbo genoem, word die verhoging in opleidingsvergoeding wetlik voorgeskryf deur Artikel 17, Paragraaf 1, Sin 2 van die BBiG. En hierdie verhoging in vergoeding is net billik: die leerling verkry immers kennis en vaardighede tydens sy werk in die maatskappy, wat hy as werker geleidelik beter en beter kan inbring. Met verloop van tyd ontwikkel hy of sy in 'n al hoe meer indiensneembare werker. Dit word beloon met die hoër salaris tydens die opleiding.

Wanneer kom die opleidingsalaris??

Die opleidingstoelae word gewoonlik aan die einde van die maand agterstallig betaal. Opleidingsmaatskappye kan hulle vroeër, maar nie later oordra nie: In § 18, Paragraaf 2 BBiG word bepaal dat die vergoeding op die laatste op die laaste werksdag van die ooreenstemmende maand betaal moet word.
Byvoorbeeld, as 'n vakleerling sy opleiding begin op. September moet hy tot die einde van die maand wag vir die eerste ontvangs van geld op sy rekening.

Bestaan ​​die opleidingstoelae ook in geval van siekte??

Soos ten volle gekwalifiseerde werknemers, is vakleerlinge ook geregtig op volgehoue ​​betaling van lone in geval van siekte. Dit beteken dat 'n leerling wat vir 'n paar dae of 'n paar weke weens siekte afwesig is, steeds geregtig is op die opleidingstoelae.
Indien die leerling egter vir langer as ses weke nie kan werk nie, bestaan ​​hierdie aanspraak nie meer nie. Dan tree die gesondheidsversekeringsmaatskappy egter in met siekgeld.

Soos die beroepsopleiding vorder, styg die opleidingstoelae. 

Foto: iStock / Harbucks

Watter aftrekkings is daar vir die opleidingsalaris??

Die salaris vir leerlinge, soos dié vir geskoolde werkers, het beide 'n bruto en 'n netto waarde.
Die bruto vergoeding dui die bedrag aan wat die maatskappy wat die opleiding verskaf, elke maand aan die leerling betaal. Die netto vergoeding is wat die leerling eintlik bereik na alle nodige aftrekkings.
Twee kostefaktore word van die bruto vergoeding afgetrek:

 • stuur
 • Maatskaplike sekerheidsbydraes

Watter belasting moet betaal word?

Die werkgewer trek sekere belastings van die bruto waarde van die opleidingstoelae af en betaal dit direk. Hierdie belasting is:

 1. inkomstebelasting
  Vakleerlinge kom dikwels verby loonbelasting, ten minste in hul eerste jaar van opleiding: In 2020 hoef mense in belastingklas I dit net te betaal as hul maandelikse inkomste (bruto) gelyk is aan die som van 1.Oorskry EUR 081,24.
   
 2. Solidariteit-toeslag
  Die solidariteitstoeslag is direk gekoppel aan loonbelasting. Slegs daardie mense moet die sogenaamde "Soli" betaal wat loonbelasting van meer as 972 euro per jaar betaal. As jy belastingklas I het, kan jy 1 572,83 euro bruto per maand verdien sonder om die solidariteitstoeslag te betaal.
   
 3. Kerkbelasting
  Of kerkbelasting betaal word, hang daarvan af of die leerling aan 'n denominasie behoort of nie. As dit die geval is, moet agt persent van loonbelasting in Beiere en Baden-Württemberg betaal word, en nege persent in alle ander federale state. Indien die opleidingstoelae nie meer as 1 is nie.081,24 euro bruto, geen loonbelasting en dus geen kerkbelasting is verskuldig nie.

Watter maatskaplike bydraes moet op die opleidingstoelae betaal word??

Soos ten volle gekwalifiseerde werknemers, is vakleerlinge verplig om sekere sosiale sekerheidsbydraes uit hul vakleerlingskapvergoeding te betaal. Hierdie is:

 1. Gesondheidsversekering
  As leerling is dit nie meer moontlik om gesinsversekering deur jou ouers te hê nie. Leerlinge moet eerder self gesondheidsversekering uitneem. Die maandelikse bydraes word bereken op grond van die bedrag van die opleidingstoelaag en word deur die werkgewer direk aan die gesondheidsversekeringsmaatskappy betaal.
   
 2. sorgversekering
  Langtermyn-sorgversekeringsbydraes is ook verpligtend vir leerlinge. Hulle word ook direk deur die werkgewer betaal.
   
 3. werkloosheidsversekering
  Werkloosheidsversekering beskerm teen die risiko van werkloosheid, maar ook teen kort tydwerk. Die maandelikse bydrae word as 'n persentasie van die vergoeding bereken en vloei ook direk vanaf die werkgewer na die Federale Indiensnemingsagentskap.

Is die opleidingstoelae 'n inkomste??

Uit 'n belastingoogpunt is die opleidingstoelae een van die inkomste uit nie-selfstandige werk. Die maandelikse bedrag wat aan die leerling betaal word, moet dus as inkomste beskou word. 

Watter finansiële ondersteuning is daar vir leerlinge??

As die leerlingskaptoelaag nie genoeg is vir lewens-, eet- en reiskoste nie, help die staat vakleerlinge met verskeie tipes ondersteuning. Dit sluit onder andere in: 

 • Toelaag vir beroepsopleiding
 • Bevordering BAföG

Wat is die toelae vir beroepsopleiding?

Indien daar aan sekere vereistes voldoen word, kan jongmense in aanvanklike opleiding by die Werksagentskap aansoek doen vir beroepsopleidingstoelae (BAB) vir die hele duur van hul opleiding. Dit word neergelê in Artikel 56, Derde Boek van die Sosiale Kode (SBL).
Leerlinge kan baat vind by maandelikse ondersteuning van tans 716 euro. Vanaf Augustus 2020 sal dit 723 euro per maand wees. Die opleidingstoelae word egter teen hierdie maksimum bedrag verreken indien dit sekere toelaes oorskry.
Of en, indien wel, tot watter mate jy op beroepsopleidingstoelae geregtig is, kan rofweg bepaal word met behulp van die Federal Employment Agency se BAB-sakrekenaar.

Bausparen & Finanzieren 7 wenke om te leer hoe om geld te hanteer Kinders moet op 'n vroeë ouderdom leer hoe om geld te hanteer - volwassenes kan altyd iets nuuts leer. Ons gee sewe wenke om jou te help om jou geld beter te bestuur.

Wat is die vooruitgang BAföG?

Op die 1ste. Augustus 2020 tree 'n wet in werking wat verbeterings bring vir diegene wat verdere kwalifikasies wil verwerf, byvoorbeeld om 'n meestervakman of spesialis te word. Die Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) word ook kortweg "Aufstiegs-BAföG" genoem en ondersteun almal wat na 'n hoër-gehalte kwalifikasie in hul tak mik met bykomende opleiding as wat met beroepsopleiding bereik kan word om 'n vakman of geskoolde werker te word.

Sal die opleidingstoelaag teen onderhoud verreken word?

Volgens Artikel 1610, Paragraaf 2 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB), is kinders geregtig op onderhoudsbetalings van hul ouers as hulle beroepsopleiding voltooi. Die ouers is dan verplig om beide die koste van hierdie opleiding en dié vir die kind se behoeftes te dek.
Die sogenaamde "Düsseldorfer tabel " wys watter bedrag vir die lewensbehoeftes vasgestel moet word. Alhoewel dit nie 'n wetlike vereiste is nie, dien dit as 'n riglyn vir watter betalings gemaak moet word. Afhangende van die inkomste (netto) van die ouers en die ouderdom van die kind, kan die tabel gebruik word om 'n sekere onderhoudseis te bepaal. As 'n volwasse kind nie meer by hul ouers woon nie, het hulle 'n maandelikse onderhoudseis van tans 860 euro ongeag hul inkomste.
Indien die minderjarige of volwasse kind nou geld verdien deur opleidingstoelae, moet dit teen die onderhoud verreken word. Die bedrag wat die ouers aan die kind beskikbaar moet stel is dus laer. 
'n Enkelbedrag van 90 euro kan egter ten gunste van die kind geëis word vir bykomende opleidingsverwante behoeftes soos spesialisboeke, werksklere en dies meer. Die onderhoudsverpligting van die ouers word dan verminder met die bedrag van die opleidingstoelae (netto) minus 90 euro.
Voorbeeld: Thomas Schumacher is 18 jaar oud, woon in 'n gedeelde woonstel en sal vanaf September 2020 die beroep van kantoorkommunikasieklerk leer. Hy verdien dan 690 euro netto per maand. 
In beginsel het Thomas 'n onderhoudseis van 860 euro van sy ouers. Sy netto opleidingsvergoeding as 'n kantoorkommunikasieklerk (690 euro) moet egter van hierdie eis afgetrek word. Die resultaat is die subtotaal 170 euro. Die vaste tarief van 90 euro word dan bygevoeg, sodat Thomas uiteindelik 'n onderhoudseis van 260 euro van sy ouers het.
 

Onderhoudseis volgens die Düsseldorf-tabel:

860 euro

- Netto opleidingstoelae:

690 euro

+ Vaste tarief vir bykomende opleidingsverwante behoeftes:

90 euro

Werklike onderhoudseis:

260 euro

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here