Hindernisvrye opknapping: befondsing en toelaes

Kombineer befondsing en toelaes in 2021 - voordeel twee keer

Gebruik befondsing © Dok Rabe, fotolia.com

Enigiemand wat hul eie huis of woonstel omskep om dit hindernisvry te maak, kan hulle help om die individuele maatreëls te finansier. Die staat bevorder die omskakeling vir oudag met die hulp van die KfW-ontwikkelingsbank. In sommige gevalle het munisipaliteite en munisipaliteite ook spesiale befondsingsprogramme wat individueel en soms ook gekombineer kan word. Dit is egter ekonomies besonder aantreklik om befondsingsmaatreëls uit die gebied van ouderdomsgeskikte opknapping en opknapping onder energieverwante aspekte te kombineer. Daar moet hier kennis geneem word dat nie elke befondsingsmaatreël na goeddunke gekombineer kan word nie! Terloops, nie net die opknapping kan met KfW-fondse gefinansier word nie, maar ook die aankoop van 'n ouderdomsgepaste opgeknapte residensiële eiendom.

Kombinasiemoontlikhede

Die kombinasie van KfW-lenings met ander toelaes of lenings vir dieselfde projek word slegs toegelaat indien dit nie die som van die kwalifiserende uitgawes oorskry nie. In die geval van ouderdomsgeskikte opknapping as 'n voorkomende maatreël, is kombinasies met ander KfW-programme op die gebied van energieke opknapping baie nuttig.

Uit 'n ekonomiese oogpunt bied hulle 'n hoë vlak van aantreklikheid, want diegene wat hindernisvrye omskakelings maak en dit terselfdertyd opknap vanuit 'n energieke oogpunt kan nie net voordeel trek uit ander subsidieprodukte nie, maar ook die dubbele voordeel en toename in waarde van die eiendom.

Die lening (program 159) vorm die basis vir 'n ouderdomsgeskikte opknapping. Die subsidie-variant van die KfW-Bank kan gevind word onder die program 455-B "Ouderdom-toepaslike opknapping ".

'n Aantreklike kombinasie word gemaak met lenings uit die "Energiedoeltreffende opknapping " area (program 151 of 152), wat ook moontlik is as 'n subsidie-variant vir privaat individue onder program nommer 430. Boonop is een van die vorige befondsingsprodukte die voorvereiste vir konstruksietoesig (program 431). 'n Aanvullende lening (program 167) vir die omskakeling van die verwarmingstelsel na hernubare energie kan ook gekombineer word. Aansoeke vir laasgenoemde programme kan egter eers tot die 30ste ingedien word. Junie 2021. Daarna word hierdie subsidies oorgedra na die nuwe federale program vir doeltreffende geboue (BEG).

Beide krediet en toelae kan buigsaam met ander befondsing gekombineer word. In hierdie konteks moet ook daarop gelet word dat opknappingsmaatreëls wat vir tuisversorging benodig word, ook gesubsidieer word, met tot 4.000 euro per maat.


Ouderdomsgeskikte opknapping, befondsing van KFW, beeldbron: KFW

Kan nie gekombineer word nie

Dit is nie moontlik om lenings van ander federale en staatsbefondsingsprogramme te gebruik vir 'n maatreël wat reeds gesubsidieer is nie. Die kombinasie van 'n toekenning (KfW-program 455-B) en 'n promosielening (KfW-program 159) in die "Ouderdomstoepaslike opknapping "-program is ook nie vir dieselfde projek moontlik nie.

As 'n kombinasie van toelaes van derdeparty-verskaffers moontlik is, mag dit nie 10 persent van die kwalifiserende koste van die KfW-fondse oorskry nie. Andersins sal die toekenningsbedrag van KfW proporsioneel verminder word. Boonop word ouderdomstoepaslike opknappingswerk aan vakansiehuise en naweekhuise nie befonds nie.

Wenk: Lees ons artikels Hindernisvrye omskakeling: KFW-befondsing en Hindernisvrye omskakeling: Finansiering

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here