Konstruksie aanvaarding

Die gebou-oorhandiging - 'n belangrike dag met slaggate

Daar is skaars ’n nuwe gebou sonder boufoute – ’n mens het van eiendomsontwikkelaars gehoor. Soms is die enigste ding wat ontbreek die silikoon op die toilet, maar dit het ook al gebeur dat 'n venster 'n halwe meter verder na links as wat beplan is afgemessel. As jy jou regte as bouer wil kry, is daar een dag wat besonder belangrik is – die dag van bouaanvaarding.

Ons praat nie hier van die bougoedkeuring deur die boupermitowerhede nie, wat kontroleer of 'n gebou uitgevoer word soos dit goedgekeur is. Ons praat eerder van die dag waarop 'n gebou is Beskikbaarheidsbevoegdheid van die konstruksiemaatskappy of die eiendomsontwikkelaar oorgaan in die beheer van die kliënt. Ons aanvaar die geval dat 'n boukontrakteur 'n kontrakteur heeltemal opdrag gee om 'n sleutelhuis te bou. Indien die kliënt self individuele maatskappye opdrag gee met individuele ambagte, sal die ambagte ook individueel aanvaar word; die regulasies geld dienooreenkomstig.

Jou eie huis is uiteindelik gereed. Nou moet die gebou oorhandig word © js-photo, voorraad.adobe.com

Tydens so 'n bou-inspeksie ontmoet die kliënt en die konstruksiemaatskappy op die konstruksieterrein. Die hele eiendom is saam verbind. Hierdie is 'n Aanvaardingsverslag geskep, waarin alle tekortkominge wat deur die kliënt geïdentifiseer is aangeteken word asook die staat van die konstruksiemaatskappy. Die aanvaarding word voltooi met die ondertekening van die aanvaardingsverslag.

Moenie die tydperk van twaalf dae mis nie

Die bou-inspeksie is 'n regshandeling. ’n Regshandeling het vereistes en gevolge. Een van die voorvereistes is dat die boukontrakteur die geboueienaar 'n boodskap stuur dat die gebou gereed is en aanvaarding van die gebou versoek. Die kliënt het dan twaalf dae om die gebou goed te keur. As hy hierdie twaalf dae laat verbygaan, word die gebou geag aanvaar te wees. Dit is die regsituasie - indien in Konstruksiekontrak niks anders word uitdruklik ooreengekom nie. 'n Mens praat dan van 'n fiktiewe aanvaarding, wat die kliënt slegs kan vermy as hy aanvaarding skriftelik weier met verwysing na spesifieke gebreke. Dekbriewe van die maatskappy – ook in die vorm van e-posse – moet dus nie geïgnoreer word nie.

Een van die gevolge van die bouaanvaardingswet is dat die risiko van "toevallige dood ”- so sê die prokureurs - of 'n agteruitgang van die gebou word aan die kliënt deurgegee. 'n Klassieke voorbeeld van hierdie dinge is natuurrampe, buiten die feit dat daar versekering is vir die gevolge van vloede of aardbewings. Maar die huiseienaar moet dan hierdie versekering uitneem. Ten einde enige onduidelikheid in sulke gevalle te vermy, moet 'n kliënt daarop aandring dat 'n formele aanvaarding as 'n aparte punt in die konstruksiekontrak gestipuleer word.

Gebou-inspeksie: Moenie tot en met die sperdatum van twaalf dae mis nie 30% red

Streek ambagsmanne
Goedkoop aanbiedinge

aanbiedinge vergelyk
  • Landswye netwerk
  • Gekwalifiseerde verskaffers
  • Nie bindend nie
  • Verniet
Wenk: Vind die goedkoopste plaaslike vakmanne en spesialismaatskappye, vergelyk aanbiedinge en bespaar tot 30%. Doen nou navraag sonder verpligting

Waarborgperiodes begin

Een van die gevolge van die bouaanvaardingswet is dat die waarborgtydperke van vandag af loop. Die waarborgtydperk vir gewone residensiële geboue is vyf jaar. Daarom moet die aanvaardingsverslag ook 'n datum hê – in belang van beide partye. En dit is hoekom aanvaarding die beste tyd is om konstruksiefoute te identifiseer en herstelwerk van die konstruksiemaatskappy aan te vra.

'n Bouopmeter is 'n nuttige hulp met die aanvaarding. Die kliënt betaal egter © auremar, voorraad.adobe.com

Elke kant kan natuurlik kundiges na die inspeksie bring. Dit is nuttig vir die kliënt om konstruksiedefekte te identifiseer. Hy kan natuurlik ook saam met kundiges die bouperseel inspekteer voordat die gebou aanvaar word. Die kliënt dra natuurlik self die koste vir die kundiges. Hy kan hierdie koste hoogstens van die konstruksiemaatskappy eis, mits dit 'n gebrek ontken en die deskundige nodig is om herstelwerk of skadevergoedingseise in die hof af te dwing indien nodig. 'n Mens moenie betrokke raak by die voorstel van ontwikkelaars om 'n gesamentlike deskundige aan te stel nie - slegs 'n deskundige in opdrag van die bouer werk net vir hom.

Bou aanvaarding: 'n kundige kan 'n sinvolle belegging wees

Of dit nou by 'n deskundige is of nie - indien ernstige gebreke sigbaar word, het die kliënt die opsie om aanvaarding te weier. Die kontrakteur kan dan egter a Staatsvasstelling versoek, dit wil sê 'n lys van alle gebreke waaroor die kliënt gekla het. Eers dan het hy die geleentheid om dit reg te stel en tot 'n aanvaardingstoets te kom. Dit is nie 'n goeie manier om hierdie statusbeoordeling te weier nie - dan kan die entrepreneur dit eensydig uitvoer. U moet in elk geval eers aan die einde van die inspeksie weier om die gebou te aanvaar.

Aanvaarding van die gebou kan slegs geweier word indien daar wesenlike gebreke is. Die gebrek aan silikoon wat aan die begin genoem is, is nie 'n groot tekortkoming nie - maar daar is baie onoortuigende gevalle en dus baie dispute tussen gebou-eienaars en ontwikkelaars. Veral as die bouer 'n nie-spesialis is, hoef hy nie aan te dring op 'n professionele beskrywing van 'n gebrek in die aanvaardingsverslag nie, maar kan hom beperk tot 'n beskrywing van wat vir hom herkenbaar is.

Moenie 'n onvoltooide huis verwyder nie

’n Gebou-eienaar hoef nie ’n huis te aanvaar as onderdele wat tot die bestelling behoort nog vermis word nie. Dit gebeur wel dat konstruksiemaatskappye daarvoor druk voordat die leuning of afdakke geïnstalleer word, voordat die buiteluggeriewe of die omheinde muur gebou word. Buitelugfasiliteite, byvoorbeeld, moet egter uitdruklik in die kontrak ingesluit word as dit deel van die bestelling wil wees. Aan die ander kant spreek dit vanself dat die boudienstetegnologie werk - dit vereis geen kontraktuele regulering nie.

Konstruksie-aanvaarding: Moenie enige onvoltooide werk aanvaar nie

Boufoute kan ook na die bouaanvaardingstoets beweer word - veral dié wat eers mettertyd sigbaar word, byvoorbeeld onvoldoende vogseëling van die keldermure. Gaan egter saam met die bouaanvaarding Bewyslas aan die huiseienaar - hy moet bewys dat dit 'n gebrek is wat tydens konstruksie ontstaan ​​het. As jy byvoorbeeld twee weke ná die bou-inspeksie ’n kraak in ’n badkamerteël opmerk, sal jy gewoonlik nie meer suksesvol wees met ’n klagte nie.

Konstruksie-defekte wat ooglopend is, word met die bouaanvaarding as aanvaar beskou. Die kontrakteur is slegs verplig om herstelwerk uit te voer indien dit by die bouaanvaardingsverslag ingesluit is.
’n Kraak in die vloer moet ten tyde van aanvaarding gekla word indien dit reeds sigbaar is. © Animaflora PicsStock, voorraad.adobe.com

Omsigtigheid word aangeraai wanneer 'n eiendomsontwikkelaar of konstruksiemaatskappy 'n Finansiële state stuur sonder 'n formele inspeksie. Enigiemand wat hierdie faktuur betaal, het die gebou as aanvaar aanvaar. Dit word dan moeiliker om die herstel van defekte af te dwing. Na aanvaarding kan u 'n finale faktuur betaal, maar 'n gedeelte daarvan moet behou word indien daar nog gebreke is wat herstel moet word. Nie net die betaling van die finale faktuur nie, maar ook die oorhandiging van fooitjies aan vakmanne of die intrek van die huis word wetlik as 'n stilswyende aanvaarding van die huis beskou.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here