Bou-aansoek: Dit is hoe dit werk met die boupermit

Moenie bekommerd wees nie, jy hoef nie alleen paragrawe en regulasies te hanteer om 'n bouaansoek in te dien nie - hierdie taak word oorgeneem deur sogenaamde outeurs wat gemagtig is om 'n bouplan te bou. As 'n reël is dit argitekte of siviele ingenieurs wat die bouaansoek saam met jou by die bouowerheid in jou gemeenskap indien. U kan ook vooraf 'n voorlopige konstruksie-navraag indien. Op hierdie manier maak jy voor die bou-aansoek duidelik of jou bouprojek haalbaar is of watter probleme daar in die goedkeuringsproses kan wees. ’n Spesiale huisbeplanning-app kan jou ook help.

Watter dokumente word benodig vir die bou-aansoek??

Afhangende van die federale staat en munisipaliteit, kan die dokumente wat u vir die bouaansoek moet indien, verskil. Die volgende dokumente word gewoonlik vir die bouaansoek vereis:

 • Terreinplan van die eiendom
 • Hoogteplan
 • Uittreksel uit die eiendomskadaster
 • Argitektoniese tekeninge met vloerplanne, kamerbenamings en uitsigte
 • Beskrywing van die konstruksieprojek
 • Statiese verslag
 • Bewys van veiligheid: brandbeskerming, sowel as termiese en klankisolasie
 • Staat van koste vir die bouprojek
 • Berekening van die verseëlde eiendomsareas

Jy stel die dokumente vir die bou-aansoek saam met die argitek: boutekeninge is ook ingesluit.

Foto: iStock / io_nia

Waaraan moet jy let wanneer jy vir 'n bou-aansoek aansoek doen?

Die boutoesighoudende owerheid kontroleer die korrektheid van jou bouaansoek in verhouding tot die onderskeie bouregulasies van die federale state en munisipaliteite. Na gelang van die bouregulasies is daar verskillende vereistes wat die bouprojek in ag moet neem - byvoorbeeld oor die vorm van die dak, groen dakke of ten opsigte van die buite-area. Die meeste munisipaliteite het in 'n ontwikkelingsplan bepaal hoe eiendomme op gebou en gebruik mag word - hierdie vereistes moet as 'n kwessie van prioriteit nagekom word. Die ontwikkelingsplan kan by die bouowerheid besigtig word voordat die bouprojek beplan word. Indien u by die spesifikasies van die plan hou, kan u 'n vereenvoudigde boupermitprosedure, ook bekend as 'n boukennisgewing, by u munisipaliteit indien. Die bouaansoek word dan outomaties binne vier tot ses weke goedgekeur, mits daar geen veranderinge van die owerhede is nie.

Na die bou-aansoek: Hoe werk 'n goedkeuringsproses?

Wanneer jy al die dokumente afgehaal het, dien die volledige bouaansoek by jou munisipaliteit in. Die bouaansoek word dan na die boutoesighoudende owerheid gestuur, wat die aansoek vir korrektheid kontroleer. Daar is geen eenvormige sperdatum nie. Die tyd wat dit neem om goedkeuring te kry, kan wissel - as 'n reël moet jy drie tot vier maande toelaat om die aansoek te verwerk. Baden-Württemberg is 'n uitsondering: Hier kan die prosedure 'n maksimum van twee maande duur. Die boupermit is dan vir sowat drie jaar geldig – jy moet jou bouprojek gedurende hierdie tydperk implementeer, want jy moet weer aansoek doen vir uitbreidings.
U kan die verloop van die goedkeuringsproses slegs tot 'n beperkte mate beïnvloed. ’n Voorlopige bou-navraag kan die goedkeuringsproses bespoedig, aangesien jy reeds jou projek met die verantwoordelike bouowerheid uitgeklaar het en ’n voorlopige boupermit ontvang het. Die goedkeuringsproses is ook vinniger as jy al die nodige dokumente by die bouaansoek aangeheg het, aangesien enige navrae van die bouowerhede tyd neem.

Baie dokumente word benodig vir die bouaansoek. Die volledigheid van die dokumente kan die goedkeuringsproses versnel.

Foto: iStock / fstop123

Instemming van die bure tot die bouaansoek

Bure hoef nie noodwendig hul toestemming tot 'n bouprojek te gee nie. Dit kan egter geen skade berokken as jy byvoorbeeld van die ontwikkelingsplan afwyk – byvoorbeeld deur nie die limietafstand te handhaaf nie – jy die toestemming van jou bure kry. Die buurman kan tot die plan instem deur te teken, maar hy hoef nie. In beginsel het bure die reg om binne een jaar beswaar teen geboue te maak.
Goed om te weet: In sommige munisipaliteite word 'n bevestigende handtekening van die bure in die bouaansoekdokumente vereis.

As jy jou bouprojek te naby aan die naburige eiendom beplan, maak dit sin om die bure vir toestemming te vra.

Foto: iStock / JackF

Kan ek beswaar indien indien die bou-aansoek afgekeur word?

Afwysing van ’n bouaansoek is nie die reël nie, maar dit gebeur wel. Die goedkeuringsproses kan misluk, veral as plaaslike natuur- of monumentbeskermingsregulasies oortree word. As die bouer het jy die reg om beswaar teen 'n verwerping te maak. 'n Beswaar moet egter binne vier weke ingedien word met 'n afdoende rede, ideaal deur middel van 'n deskundige mening. ’n Kompromie kan dan met die owerheid onderhandel word. As daar egter nog ’n verwerping is, kan jy net teen die besluit appelleer in die hof. Dit beteken egter dat jou bouprojek lank vertraag gaan word.

Watter koste is verbonde aan die bou-aansoek?

Boukoste – selfs die goedkeuring van die bouaansoek is nie gratis nie. Die koste hiervoor is nie duidelik omskryf nie en kan wissel na gelang van die grootte van die konstruksieprojek, maar moet in ag geneem word in die bykomende konstruksiekoste voordat u projek beplan word. Die aansoekkoste word bereken deur die volgende parameters te gebruik:
 

 • Afhangende van die owerheid, verskil die fooikoers vir die bouaansoek. Die meeste van die tyd is hierdie koers tussen 0,5 en 1 persent van die totale bedrag van die konstruksieprojek. Baie owerhede hef minimum fooie vir die verwerking van die aansoek, wat kan wissel van 100 tot 200 euro, afhangende van die streek.
   
 • Hierdie reël kan oor die algemeen gebruik word om die koste te bereken:
  Konstruksie-area in kubieke meter x konstruksiewaarde in euro per kubieke meter / fooikoers van die bouowerheid
  Byvoorbeeld, as die koste van die bou van 'n nuwe gewone gesinshuis 300 is.000 euro sou ongeveer 1 kos.500 euro word aangegaan.
 • Benewens die verwerkingsfooi is daar addisionele kostes vir die bouaansoek, soos die argitek se fooi of vir die siviele ingenieur asook enige fooie vir die toetsdokumente.
   
 • Indien u 'n voorlopige konstruksie-navraag by u bouowerheid indien, veroorsaak dit bykomende koste wat in die bykomende konstruksiekoste in ag geneem moet word.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here