Bouowerheidgoedkeuring: Wat bouers moet weet

Die struktuur van die kennisgewing van toelating bestaan ​​uit die volgende inhoud:

  • Beskrywing van die onderwerp van goedkeuring
  • Spesifikasie van die omvang
  • Voorsiening vir die konstruksieproduk (eienskappe, vervaardiging, verpakking, etikettering, bewys van ooreenstemming)
  • indien nodig, regulasies oor ontwerp en dimensionering, uitvoering en gebruik, instandhouding en diens

Voordele van goedkeuring deur die bouowerheid

Vir argitekte, ingenieurs, konstruksiemaatskappye en bouers bied die bouinspektoraatgoedkeuring meer sekuriteit in die beplanning en toepassing van die bouprodukte, omdat individuele toetse onnodig is. Sodoende kan argitekte en bouers kreatief, innoverend en goedkoop bou – sonder die tydsvertraging en onsekerheid wat goedkeuring in individuele gevalle meebring.
Die aansoekers wil dikwels nie 'n oorgang van die bouowerheid se goedkeuring na 'n standaard hê nie - want dit beteken dat die gestandaardiseerde produk in die toekoms vervaardig kan word deur enigiemand met die toepaslike hulpbronne en kennis. Gestandaardiseerde produkte kan nie meer deur eiendomsregte soos 'n patent, nutsmodel of handelsmerk beskerm word nie. Boonop kan 'n gestandaardiseerde produk nie meer deur die vorige goedkeuringhouer verander of geoptimaliseer word nie.

Wat anders moet jy weet

Nie elke konstruksieproduk kry 'n goedkeuring nie. Die goedkeuring kan ook teruggetrek word indien die onderskeie vereistes nie nagekom word nie of indien die vak homself nie in toetse bewys het nie. Sodra jy 'n bouproduk met bouowerheid se goedkeuring gebruik, moet 'n afskrif van die goedkeuringskennisgewing op elke bouperseel beskikbaar wees. Daarbenewens word 'n bewys van ooreenstemming van die vervaardiger vereis, en die voorwerp van goedkeuring moet voorsien word van die etiket gespesifiseer in die goedkeuringskennisgewing.
As jy onseker is watter produkte goedkeuring benodig, kan jy 'n oorsig kry van die huidige status van die goedkeurings in die gidse van algemene bou-inspektoraat-goedkeurings van die DIBt. Belangrik om te weet: Veiligheidsrelevante bouprodukte is altyd onderhewig aan goedkeuring as dit nie in die bouregulasieslys verskyn nie of as dit daarin gelys is maar aansienlik verskil in hul individuele ontwerp.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here