Konstruksie toesig

Konstruksie toesig deur die argitek - konstruksie toesig en aanvaarding

Die argitek is nie net 'n belangrike vennoot wanneer 'n opknappingsmaatreël beplan word nie. Selfs wanneer dit by uitvoering kom, neem die verantwoordelike persoon take op, byvoorbeeld op die gebied van konstruksietoesig. Alternatiewelik kan 'n terreinbestuurder vir hierdie take gehuur word, die fakturering geskied volgens HOAI, diensfase 8 "Eiendomsbestuur en eiendomsmonitering ".

Enigiemand wat omvattend opknap moet sorgvuldig monitor en dokumenteer © Ingo Bartussek, fotolia.com

Take van die konstruksiebestuur

Die argitek of terreinbestuurder word deur die kliënt opdrag gegee om alle stappe van die uitvoering te monitor en te vergesel. Die terreinbestuurder koördineer die werk en handel en verseker dat daar by die begroting gehou word. Die volgende kerntake behoort tot hierdie afdeling van 'n opknapping:

 • Voorbereiding van die konstruksieprojek op grond van die dokumente en planne vir die opknapping
 • Organisasie van die konstruksiewerk, insluitend samesprekings met die konstruksiemaatskappy, die konstruksieterreinfasiliteite en 'n kwaliteitkontrole tydens konstruksie.
 • Nadat die werk voltooi is, voer die terreinbestuurder die aanvaardingstoetse uit
Konstruksietoesig: voorbereiding van die konstruksieprojek Konstruksietoesig: organisasie van implementering en kwaliteitbeheer Konstruksiebestuur: koördinering met ambagte en sperdatumbeheer Konstruksietoesig: finale aanvaarding

Tydens konstruksietoesig moet die argitek of terreinbestuurder altyd herhalende take hanteer. Hy beheer die nakoming van spertye, inspekteer en dokumenteer deurlopende werk, koördineer konstruksie-advies en beplan toekomstige werk of. die koördinering van die individuele ambagte. In sommige gevalle is hy selfs verantwoordelik vir die nakoming van beroepsveiligheid soos voorgeskryf deur die werkgewersaanspreeklikheidsversekeringsvereniging.

tot 30% red

Argitekte en strukturele ingenieurs

aanbiedinge vergelyk
 • Landswye netwerk
 • Gekwalifiseerde verskaffers
 • Nie bindend nie
 • Verniet
Wenk: Vind die goedkoopste argitekte, vergelyk aanbiedinge en spaar.

Die gebou-inspeksie

Met die konstruksie-aanvaarding bevestig die terreinbestuurder of argitek die kontraktueel voldoenende uitvoering van 'n konstruksiewerk, 'n konstruksiefase of die voltooide opknapping. Sodat alle werk ook geassesseer en goedgekeur kan word, is dit raadsaam om sogenaamde tussentydse goedkeurings uit te voer. Afhangende van die omvang en tipe opknapping, maak dit sin om die werk by die volgende punte na te gaan:

 • Voordat die bouput opgevul word
 • Nadat die dakstruktuur opgeknap is (en voordat die isolasie geïnstalleer is)
 • Na die installering van die elektriese en boudienste
 • Voor enige stroop- en pleisterwerk
 • Voor die finale aanvaarding

Nog 'n moontlikheid om die aanvaardingsintervalle vir die opknapping te skeduleer, is voltooide ambagte. Dit beteken dat die aanvaardingstoetse altyd plaasvind wanneer 'n vakman sy werk voltooi het. Die terreinbestuurder teken bestaande defekte in 'n aanvaardingsverslag aan, die verantwoordelike vakman rapporteer dat die gebrek uitgeskakel is, en dan word aanvaarding weer uitgevoer.

Wenk: Elke aanvaarding deur die argitek kos ekstra, en die waarborgtydperk begin met die aanvaarding. Daarom, vanuit die kliënt se oogpunt, geld die volgende: Soveel aanvaardings as nodig en so min as moontlik.

Aanvaarding en waarborg tydperk

Tussentydse aanvaardingstoetse verminder die risiko dat defekte in 'n konstruksiefase tot gevolgskade met duur opvolgkoste sal lei. Die praktyk van tussentydse aanvaarding het egter ook 'n nadeel. Want sodra 'n pos aanvaar is, begin die waarborgtydperk. Vir private bouers, afhangende van die tipe kontrak, is dit 5 jaar, ongeag of die kontrak ooreenkomstig BGB of VOB gesluit is. Verder moet 'n formele aanvaarding beslis in die kontrak ooreengekom word. Want as niks ooreengekom is nie, kan die invordering plus 'n tydperk van 'n maksimum van ses maande reeds as stilswyende aanvaarding beskou word en dui dit aan die begin van die waarborgtydperk.

Die waarborgstatuut van beperkings verklaar

Om te verseker dat die waarborgtydperk eers begin met die finale voltooiing van die opknappingsmaatreël, moet tussentydse aanvaardingstoetse as tegniese aanvaarding of as 'n toestandbeoordeling uitgevoer word. Slegs die kliënt of gemagtigde terreinbestuurder bevestig dat die werk ooreenkomstig die kontrak uitgevoer is. Die waarborgtydperk begin nog nie. Hierdie vorm van aanvaarding word byvoorbeeld gebruik vir versterking in gewapende beton of draende dele binne 'n muur, wat dan nie meer nagegaan kan word nie.

WENK

Gebruik ons ​​gratis kwotasiediens: Vergelyk aanbiedinge van streekargitekte en bespaar

Onafhanklike kundiges vir die finale aanvaarding

Sodra al die werk voltooi is, word die finale aanvaarding deur die argitek of terreinbestuurder uitgevoer. As jy aan die veilige kant wil wees of die toesig oor die opknapping in eie hande geneem het, kan jy 'n onafhanklike deskundige opdrag gee om seker te maak dat die hele konstruksieprojek korrek uitgevoer is. Want as die werk eers aanvaar is, het dit ook regsgevolge. Die kliënt bevestig dat die bouprojek vry is van gebreke en in ooreenstemming met die kontrak. Die bewyslas word dus omgekeer: Indien 'n gebrek na aanvaarding ontdek word of as gevolgskade as gevolg van 'n gebrek voorkom, moet die kliënt bewys dat dit deur die konstruksiemaatskappy of vakman veroorsaak is.

Ter plaatse afspraak by die konstruksieterrein © BSB e.V. Wenk: Onder sekere omstandighede kan tussentydse aanvaarding deur 'n deskundige ook sin maak. Dit raak die komponente wat aan die einde van die werk geklee is en dus nie meer sigbaar is nie. Dikwels gaan dit oor statiese werk.

Die finale aanvaarding deur die bouowerheid

Konstruksietoesig: Finale aanvaarding deur die bouowerheid en goedkeuring vir die kliënt

Enige konstruksieprojek waarvoor 'n boupermit vereis word, word slegs beskou as finaal voltooi met die finale aanvaarding deur die bouowerhede. Ook hier is die argitek daar en dra by tot die skep van 'n aanvaardingsverslag. Dit moet erken word deur alle betrokke partye, dit wil sê die geboueienaar, terreinbestuurder en bouowerheid, met 'n handtekening. Die bouowerheid kontroleer slegs nakoming van wetlike bepalings en regulasies. Dit geld onder andere vir die volgende punte:

 • Die implementering van die maatreël volgens die inligting in die bouaansoek
 • Behoorlike funksionering van die geboudienstestelsels
 • Moontlikheid om die gebou in die algemeen te gebruik
 • Voldoening aan die vereistes wat met die boupermit uitgereik is
 • Voldoening aan regulasies soos plafonhoogtes en blootstelling.

Op die laatste by die finale aanvaarding moet al die nodige sertifikate en dokumente wat die bouowerheid saam met die boupermit aangevra het beskikbaar wees. As alles in orde is, reik die bouowerheid 'n finale aanvaardingsertifikaat uit, wat die kliënt die reg gee om die eiendom te gebruik.

Wenk: Indien die bouowerheid tekortkominge vind, word dit in die logboek gelys; na 'n herstel word 'n nuwe gebou-inspeksie uitgevoer. In hierdie geval sal die gekritiseerde punte weer nagegaan word. Wenk: U kan ook ons ​​artikels Boudefekte: Implementeringsgebreke en Die bouinspeksie - 'n belangrike dag met slaggate lees

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here