Geboubeskrywing: Hier skuil verborge kostes

Tyd: Wanneer moet die geboueienaar die geboubeskrywing ontvang?

Vanaf die 1ste. Januarie 2018 reguleer die nuwe konstruksiekontrakwet wat in die BGB geanker is, alle konstruksiekontrakte. Volgens sy §650k, in teenstelling met voorheen, het verbruikers die reg op 'n pre-kontraktuele geboubeskrywing, wat later dien as die basis van die kontrak. Dit beteken dat die geboueienaar nie net die beskrywing van dienste moet ontvang wanneer die koopkontrak onderteken word nie. 'n Oorhandiging voor die kontrakverklaring is gebruiklik. Dit behoort hom in staat te stel om die inhoud sonder tydsdruk na te gaan en, indien nodig, verbeterings aan te vra.
 

Enigiemand wat hul nuwe gebou saam met 'n argitek beplan en een of meer maatskappye met die implementering opdrag gee, kan ook aandring op 'n diensbeskrywing van die argitek.

Watter vorm moet 'n geboubeskrywing hê?

Volgens BGB §650i moet die boukontrak en dus ook die geboubeskrywing in teksvorm beskikbaar wees. Ander belangrike vereistes vir die dokumente:

 • Leesbaarheid
 • Die naam van die persoon wat die verklaring aflê
 • Die reproduksie op 'n permanente datadraer, byvoorbeeld op papier of op 'n hardeskyf, sodat die geboueienaar die dokument kan hou.

Wat in die geboubeskrywing hoort?

Die volgende inligting moet deel van die geboubeskrywing wees om dispute en bykomende koste te vermy:

 • Algemene eiendomsbeskrywing (huistipe en konstruksiemetode) - byvoorbeeld "turnkey enkelgesinshuis in liggewigkonstruksie " of "halfvrystaande huis, soliede konstruksie ". Dit bevat ook gewoonlik inligting oor die aantal kamers en hul funksie.
 • Omvang en tipe dienste - Hier lys die konstruksiemaatskappy alle dienste waartoe hy verbind is aan die ontwikkelaar / kliënt. Dit sluit onder andere die konstruksievoorbereiding in insluitend konstruksiebeplanning en permitte, grondwerke en dreineringswerk, aansluitings- en moontlike slopingswerk asook werk aan die konstruksieterreintoerusting en die uitbreidingstadium. Wat hy nie aanneem nie, word as "diens ter plaatse" verklaar.
 • Sleuteldata van die gebou - Dit beteken gebouafmetings, area en kamerinligting (leefruimte, kamerhoogte), vloerplanne, algehele aansigte en afdelings.
 • Inligting oor die energiestandaard, brand- en geraasbeskerming - Hier spesifiseer die maatskappy byvoorbeeld of spesiale geraasbeskermingsvereistes in ag geneem word en verduidelik hoe brandbeskerming in ag geneem word.
 • Inligting oor die ambagte - Hier verskaf die konstruksiemaatskappy inligting oor die konstruksiefases, die werk en die betrokke maatskappye, byvoorbeeld dakdekkers, messelaars, steiermakers en elektrisiëns. Hierdie afdeling bevat ook inligting oor die produkte wat gebruik word, hul vervaardigers en pryse.
 • Beskrywing van die binnewerks - dit sluit gedetailleerde inligting in oor vloere, interne trappe, vensters en deure, gipswerk en interne isolasie, onder andere.
 • Beskrywing van die geboudienstestelsels - dit bevat data, byvoorbeeld, oor die elektriese installasies (gekoppelde las, aantal stroombane, lontgraderings ensovoorts), die verwarmingstelsel, drinkwaterverhitting (kaggels).
 • Aanduiding van die kwaliteitskenmerke - Hier lys die kontrakteur die kwaliteitstandaarde wat die gebou moet bereik.
 • Spesifikasie van sanitêre fasiliteite, buitelugfasiliteite en IT-infrastruktuur - Hier beskryf die kontrakteur byvoorbeeld rioolpype, toebehore en toilette. Hy dui ook aan hoe hy opritte, terrasse en tuine gaan ontwerp as dit deel van die kontrak is.

Die badkamertoerusting insluitend storte en baddens is ook deel van die geboubeskrywing.

Foto: iStock / RealPeopleGroup

Jy moet 'n geboubeskrywing deur 'n deskundige laat nagaan?

Weens die kompleksiteit is leke selde in staat om te oordeel of alle komponente van die geboubeskrywing aan die vereistes voldoen. Dit is nie ongewoon dat konstruksiemaatskappye hierdie onkunde misbruik en dienste wat die gebou-eienaars as vanselfsprekend aanvaar, weglaat nie. Om hierdie rede is dit raadsaam om die dokument deur 'n deskundige te laat nagaan.
Grondeienaarsverenigings en die verbruikersadviessentrum bemiddel gespesialiseerde boukundiges of bied hul eie adviesdienste aan. Bouers moet rekening hou met koste van sowat 200 euro vir die toets.

Wat is die verskil tussen konstruksiewerk en werk op die perseel?

Die term konstruksiewerk verwys na 'n diens waardeur 'n gebou opgerig, opgeknap, gewysig of gesloop word - die konstruksiewerk word dus verrig deur die diensverskaffer wat dit aanbied. Indien daarenteen die uitdrukking "diens op die perseel" in die geboubeskrywing voorkom, is versigtigheid nodig. Net soos "on-site", beskryf dit 'n diens wat die bouer afsonderlik moet verskaf of daarvoor moet betaal. Dit is nie ongewoon dat onervare bouers hierdie formulering verkeerd verstaan ​​en aanvaar dat die maatskappy die diens sal aanneem wat beskryf word nie. Dit lei tot dispute en 'n toename in konstruksiekoste.
Voorbeelde van dienste op die perseel is ontwikkelingswerk op die toevoer- en wegdoeningsnetwerk, die wegdoen van uitgegrawe grond tydens kelderkonstruksie en die voorsiening van perseelelektrisiteit en konstruksiewater.

Veral die terme "voorafvervaardigde huis " en "turnkey house " lei dikwels tot misverstande omdat die kliënt aanvaar dat alles by die koopprys ingesluit is. Trouens, beide terme word nie beskerm nie. Wat hiermee bedoel word en eintlik deel van die omvang van dienste verskil van vervaardiger tot vervaardiger.

Wanneer skuil verborge koste in die gebouspesifikasie??

Hoe meer presies die geboubeskrywing is, hoe minder waarskynlik sal die kliënt se boukoste styg. Oor die algemeen geld die volgende vir die geboubeskrywing: Indien 'n diens nie ingesluit is nie, is die konstruksiemaatskappy nie verplig om dit te verskaf nie. Daar is dikwels misverstande oor hierdie punte:

 • Rommel verwydering - as jy ou bome op die eiendom moet afkap en weggooi of rommel moet verwyder, kan die koste vinnig tot etlike duisende euro's styg. Dit word selfs duurder wanneer besmette terreine soos chemikalieë die grond besoedel.
 • Boukoste - Elektrisiteit- en wateraansluitings vir die konstruksieterrein, 'n Dixie-toilet of 'n konstruksieheining lyk soos klein dingetjies, maar tel vinnig op 1.000 euro.
 • Water uitpomp - Om water uit die bouput te verwyder, byvoorbeeld omdat die werkers onverwags op grondwater afkom, is 'n duur onderneming. Indien dit nie in die gebouspesifikasie gereguleer word nie, sit die kliënt gewoonlik met die koste.
 • Verwydering van uitgegrawe grond - Dikwels bevat die spesifikasie van dienste sponsagtige formulerings soos "Uitgegrawe aarde vir ons eie gebruik ". Dit beteken niks anders as dat die kliënt dit self moet verwyder nie. Die koste hiervoor is in die middel van vier syfers.
 • Eie werk - As die gebou-eienaars besluit om self die dak te bedek of om self teëls te lê om geld te bespaar, neem hulle dikwels nie die tydfaktor in ag nie. Dit is nie ongewoon dat hierdie werk uitgerek word nie. As hulle vakmanne aanstel om dit te doen, styg die boukoste.
 • spesiale wense - Indien die geboueienaar ander teëls wil hê as wat in die geboubeskrywing gespesifiseer is, 'n ander kombuis of 'n bubbelbad in plaas van 'n gewone bad, kan die boumaatskappy dikwels duur betaal word.
Lees meer interessante artikels hier Bou-samelewing besparing en finansiering Berekening van addisionele boukoste korrek Aftreebeplanning & pensioene Koop 'n huis: Wat kan ek bekostig? Boubeplanning advertensie Beplan 'n huis: Die optimale kontrolelys op pad na die droomhuis in samewerking met

Hoe kan die kliënt die dienste wat gelewer word, nagaan?

Bouers en kliënte monitor selde die konstruksieterrein heeltemal. U het egter verskeie opsies om na te gaan of die konstruksiemaatskappy werklik die omvang van dienste vervat in die gebouspesifikasie uitvoer:

 • Die boukontrakteur of die opdragte argitek moet gedurende alle konstruksiefases 'n konstruksiedagboek hou. Hulle dokumenteer die konstruksievordering, die dienste wat gelewer word en die toerusting en materiaal wat gebruik word, asook defekte en foute.
 • As die bouer vrees dat die konstruksiemaatskappy nie reg werk nie, skakel hy 'n onafhanklike deskundige in wat gereelde kwaliteitskontroles op die konstruksieterrein uitvoer.
 • Na voltooiing van die konstruksie, is dit die beste om 'n kundige in die loop van die konstruksie-aanvaarding te laat kyk of alle dienste en materiaal ooreenstem met dié in die geboubeskrywing en of daar enige defekte is. Indien dit die geval is, moet die boukontrakteur hulle verwyder voordat die geboueienaar die aanvaardingsverslag onderteken.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here