Grond wat gebou moet word: Is dit die moeite werd om te koop?

Verwagte bougrond is gebiede en erwe waarop moontlik in die nabye toekoms gebou mag word. Verwagte bougrond kan in terme van waarde tussen bewerkbare grond en bougrond geklassifiseer word. As jy egter grond koop om te bou, mag jy nie bloot daarop bou nie. Boonop is grond wat gebou gaan word nog nie aan die munisipale toevoer gekoppel nie.

Verskil: grond wat na verwagting gebou gaan word teenoor bewerkbare grond

Bewerkbare grond word vir landbou gebruik en word as deel van die kultuurlandskap beskou. In die geval van grond wat na verwagting gebou gaan word, word verwag dat ontwikkeling in die nabye toekoms moontlik sal wees. Grond wat na verwagting gebou gaan word, is dus meer werd as bewerkbare grond.

Verskil: grond wat gebou moet word versus grond wat gebou moet word

Bougrond is duurder in vergelyking met grond wat na verwagting gebou gaan word. Hier het die munisipaliteit reeds besluit dat daar op die eiendom gebou kan word. Bougrond is aan die munisipale toevoer gekoppel, so jy hoef net die bouaansoek in te dien.

In die soneringplan sal jy belangrike inligting oor jou eiendom en die stedelike ontwikkeling vind. 

Foto: iStock / AndreyPopov

Hoe om grond te vind om te bou

Watter erwe na verwagting gebou gaan word en wat moontlik in die toekoms daarmee gedoen moet word, is belangrike vrae vir potensiële kopers. Die soneringplan van die munisipaliteit of stad sal jou antwoorde op hierdie vrae gee. Dit wys of 'n gebied bougrond, bewerkbare grond of grond is wat na verwagting gebou gaan word.
Daarbenewens verskaf die soneringsplan inligting oor die waarskynlikheid van 'n hertoewysing in die nabye toekoms. Die omgewing waarin die eiendom geleë is, speel hier 'n rol. Indien 'n gebied as 'n woongebied in die plan gemerk is, is daar 'n groot waarskynlikheid dat dit in die nabye toekoms hertoegewys sal word. As die area aan die ander kant byvoorbeeld binne 'n volkstuin is, is dit onwaarskynlik dat dit weer aan bougrond toegewy sal word.
Die stedelike ontwikkeling kan ook in die soneringplan gevind word. Hier kan jy sien of die eiendom in die nabye toekoms aan die stadstoevoer gekoppel moet word. Hierdie ontwikkeling is ook ’n aanduiding of die verwagte bougrond binnekort bougrond gaan word.

Wie verkoop grond om gebou te word?

Net soos bougrond, kan jy verwagte bougrond koop deur 'n eiendomsagent of by private individue, byvoorbeeld op aanlyn eiendomsplatforms. Die belangrikste verskil is in die prys.

Jy sal dalk ook belangstel in Bauwissen stuk grond gedeeltelik of ten volle ontwikkel? Die verskille tussen wet en belasting Koop 'n eiendom: Gee aandag aan hierdie wenke

Hoe duur is grond om gebou te word?

'n Erf grond wat geklassifiseer word as grond om te bou is oor die algemeen goedkoper as een wat as bougrond verklaar is. Daar moet natuurlik kennis geneem word dat jy nie vooraf weet of en wanneer jou eiendom hertoegewys gaan word nie. Aangesien die verwagte bougrond nie ontwikkel is nie, is die pryse sowat 30 tot 60 persent onder dié vir bougrond. Om die prys vir grond wat gebou gaan word realisties te kan skat, kan waardasiemetodes gebruik word.

Finansiering van grond wat gebou gaan word

Verwagte bougrond word tipies deur beleggers aangekoop vir groot konstruksieprojekte. Dit is nogal moeilik vir private individue om verwagte bougrond te finansier. Dit is die redes hiervoor:

 • Aangesien die proses van hertoewysing oor die algemeen ten minste 'n paar maande kan neem, is 'n aankoop gewoonlik nie ekonomies vir privaat individue nie. As jy ’n stuk grond wil koop, moet jy beter bougrond soek.
 • Aangesien 'n hertoewysing van die eiendom nie gewaarborg is nie, gee banke gewoonlik nie lenings vir grond wat na verwagting gebou gaan word nie.
 • Finansiering is gewoonlik slegs moontlik deur aandele of beleggers.

Grond wat gebou gaan word en die eiendomsbelasting

Nog 'n belangrike kostefaktor is eiendomsbelasting. Dit is gewoonlik op elke eiendom verskuldig, ongeag die toewyding. Dit beteken dat jy ook eiendomsbelasting moet betaal op grond wat na verwagting gebou gaan word.

As die verwagte bougrond weer in bougrond toegewy word, is die volgende ding op die plan ontwikkeling.

Foto: iStock / struvictory

Hoe werk 'n hertoewysing??

As jy 'n stuk grond gekoop het wat na verwagting gebou gaan word, het jy die opsie om by die stad aansoek te doen vir hertoewyding. Jy kan nie bloot aansoek doen vir hertoewysing vir eiendom wat aan derde partye behoort nie. As jy egter 'n groter ontwikkeling beplan wat oor verskeie stukke grond met verskillende eienaars strek, kan jy aansoek doen vir 'n permit vir alle gebiede betrokke met 'n volmag. Die aansoek moet skriftelik by die munisipale raad gedoen word. Die volgende data moet gegee word:

 • Jou adres
 • die pakkienommer van die eiendom
 • die vierkante beeldmateriaal van die eiendom
 • die huidige vorm van toewyding (grond wat na verwagting gebou gaan word)
 • die beplande vorm van toewyding (bougrond)
 • die rede vir die gewenste hertoewysing
 • die beoogde gebruik van die area (bv. residensieel of kommersieel)
Jy sal dalk ook belangstel in eiendomswaardasie grondregister: Take, regte en verpligtinge in 'n oogopslag Eiendomskennis Besoedelde persele: Dit is hoe jy duur verrassings vermy wanneer jy 'n eiendom koop

Aan watter kriteria moet die grond wat gebou gaan word voldoen??

Sodra jy die aansoek ingedien het, sal die munisipaliteit of stad gewoonlik binne ses maande ’n besluit neem. Dit word gewoonlik deur die plaaslike raad of die stadsraad besluit. Daar is verskeie kriteria en voorwaardes wat in ag geneem moet word wanneer gevra word of die verwagte bougrond bougrond kan word:

 • Watter gebruik word in die toekoms beplan? Toekomstige gebruik moet in ooreenstemming wees met die langtermyndoelwitte van die gemeenskap.
 • Wat is die gevolge van die hertoewysing vir die bure? ’n Strukturele gebruik behoort nie die regte en belange van die omliggende eiendomseienaars te benadeel nie.
 • Die grond wat na verwagting gebou gaan word, moet ontwikkelbaar wees en 'n toename in waarde behaal. Eers dan kan dit as bougrond geklassifiseer word.

Die munisipaliteit se reg van voorkoop

Volgens Paragraaf 24 van die Boukode (BauGB) het die munisipaliteit 'n reg van eerste weiering ingevolge publiekreg vir grond. Dit geld onder meer as die ontwikkelingsplan voorsiening maak vir openbare gebruik of die eiendom in die stedelike ontwikkelingsgebied is. Indien dit die geval is met u gewenste eiendom, moet u eers duidelik maak of die stad of munisipaliteit van hierdie reg van voorkoop gebruik wil maak voordat u besluit om te koop.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here