Aansoek om 'n boupermit: die belangrikste feite

Watter konstruksieprojekte vereis nie goedkeuring nie?

Dit is verwarrend: In Beiere het eienaars altyd 'n permit nodig om 'n wintertuin te bou. In Thüringen geld dit net vir besonder groot, verhitte eksemplare. Dit is omdat bouwet 'n saak vir die federale state is. In sommige federale state is geen permit nodig vir tuinskure, patiodakke, motorafdakke en motorhuise, fotovoltaïese, sonkragkollektors en waterbakke. Vra dus die plaaslike boupermitowerheid. As u konstruksieprojek nie 'n permit benodig nie, kan u dadelik optree.
Aandag: Sommige konstruksieprojekte vereis nie 'n permit in sommige federale state nie, maar vereis kennisgewing. Met sulke maatreëls moet die geboueienaar of sy argitek dikwels soveel vorms en dokumente invul as met 'n gewone bouaansoek. Maar die bouowerheid gaan die bouprojek net selektief na. Indien die boueienaar na 'n sekere tydperk nie anders van die bouowerheid verneem nie, word die boupermit geag toegestaan ​​te wees. Dit word ook 'n vrystellingsprosedure genoem (sien hieronder).
Goed om te weet: Bouwerk wat nie 'n permit vereis nie, is ook onderhewig aan die vereistes van die openbare bouwet. U moet byvoorbeeld die spasiëringsregulasies nakom. Andersins kan die owerheid terugwerkend die skepping van wettige voorwaardes eis.

'n Tuinhuis het nie 'n permit nodig nie? 

Dit kan ook nie oor die algemeen beantwoord word nie, want dit hang af van jou individuele projek: Die staatsbouregulasies bepaal die maksimum vloeroppervlakte wat 'n gebou wat nie 'n permit benodig nie, nie mag oorskry nie. Hulle reguleer ook of die tuinskuur statika benodig of nie. Maak dus met die bouowerhede duidelik watter permitdokumente jy moet voorlê voordat jy koop. Miskien is die bouowerheid tevrede met die algemene goedkeuring van die kitshuis. 

Boupermit in die vereenvoudigde prosedure

Vir sommige konstruksieprojekte is 'n vereenvoudigde goedkeuringsprosedure, insluitend vrystellingsprosedures of inligtingsprosedures, moontlik. Slegs sekere punte van die bousjabloon word hier nagegaan. Die bouer of sy argitek moet verseker dat sy ontwerp ten volle aan die vereistes van die ontwikkelingsplan voldoen. Klein en mediumgrootte geboue of residensiële geboue kan vinniger goedgekeur word as dit binne 'n gekwalifiseerde ontwikkelingsplan is en ontwikkeling verseker is. Alle gebruiklike boudokumente moet ook vir die vrystellingsprosedure ingedien word. Wat dit is, is in die onderskeie bousjabloonordonnansie.
In die geval van die inligtingsproses word die boupermit outomaties geag toegestaan ​​te wees binne 'n tydperk - byvoorbeeld vier tot ses weke - na die indiening van die boudokumente, tensy die bouowerheid anders deur die bouowerheid in kennis gestel word. 

Vra die bouowerheid hoe lank die goedkeuringsproses neem.

Foto: Vereniging van Private Bouers

Dokumente vir die bou-aansoek

Professionele beplanningsdokumente vir die bouprojek word vereis vir 'n bouaansoek. Daarom moet 'n argitek of siviele ingenieur gewoonlik die aansoek indien. Maar ook hier is daar uitsonderings: Vir kleiner mates kan meestervakmanne soms ook die aansoekdokumente skryf.
U moet die aansoek in drievoud indien, saam met al die dokumente wat benodig word vir die assessering van die konstruksieprojek. Hier is 'n rowwe raamwerk vir nuwe geboue sonder enige aanspraak op algemene geldigheid:

 • Argitek se tekening
 • Inligting oor eiendomsdreinering en watervoorsiening
 • Inligting oor die ontwikkeling van die pad
 • Tegniese beskrywing van die gebou
 • Statika
 • Brandbeskerming, klankisolasie, termiese isolasie
 • Terreinplan van die grondregisterkantoor
 • Gebougetalberekening 
 • Hoogteplan
 • Berekening van die verseëlde eiendomsareas
 • Moontlik. Verklaring van toestemming van naburige bure

Die argitek sal die dokumente vir die bouaansoek saam met jou opstel. Hulle word in drievoud ingedien.

Foto: iStock / whyframestudio

Dit is hoe die goedkeuringsproses werk

Indien daar nie ’n gekwalifiseerde ontwikkelingsplan is nie of as jy afwykings van ’n bestaande ontwikkelingsplan beplan, sal die owerhede tydens die goedkeuringsproses nagaan of jou projek in sy omgewing pas in terme van die tipe gebruik, grootte en ligging van die gebou, die beboude gebied en die konstruksiemetode. Sy gee ook aandag aan die nakoming van spasiëringsareas.
Diegene wat vooraf oor die besonderhede saamstem, loop die minder risiko dat die bouaansoek afgekeur word. Want elke bouverordening laat ook ruimte vir interpretasie. En as 'n verwerping na 'n paar weke die huis binne fladder, is daar geen rede om tou op te gooi nie: Dikwels kan 'n kompromie nog gevind word in 'n persoonlike gesprek. Spesiale permitte is ook moontlik, byvoorbeeld in die loop van 'n doeltreffende opknapping. As gevolg van termiese isolasiemaatreëls word geboueienaars toegelaat om die grensontwikkeling te oortree - dit is waar klimaatbeskerming eerste kom.

Goedkeuringsprosedure in 'n oogopslag 

 1. Inligting van die bouowerheid vang op.
 2. Die argitek maak 'n konsep en stem dit met die kliënt ooreen.
 3. Die argitek teken die bousjabloon en stel al die dokumente vir die bouaansoek saam.
 4. Die bouowerheid kyk die bouaansoek.
 5. Die boupermit word toegestaan ​​en die bouprojek kan begin. 

OF 

 1. Die bouowerheid wys die bouaansoek van die hand en gee die redes vir hul besluit. 
 2. ’n Gesprek met die bouowerheid 'n Moontlike kompromie of 'n spesiale permit is nodig.
 3. Die argitek wysig die bouplan of die kliënt kan die goedkeuring van die bure verkry indien nodig.
 4. Die bouowerheid verleen die boupermit en die bouprojek kan begin.

Verwerkingstyd tot die boupermit

Eers wanneer die plaaslike bouowerheid ’n boupermit uitgereik het, word die vakmanne toegelaat om te kom. Dit neem dikwels 'n paar weke, soms selfs 'n paar maande. Ongelukkig is daar geen landwye reëls wat die verwerkingstyd vir die bou van aansoeke reguleer nie. Die tyd waarin geboueienaars onaktief moet wag, wissel na gelang van die staat en munisipaliteit. Diegene wat gelukkig is, kom met vier weke weg – ander moet ses maande uithou. Slegs in Baden-Württemberg bepaal Artikel 54 van die Staatsbouregulasies dat die besluit oor die bouaansoek op die laatste na twee maande geneem moet word. Hoe vinnig die boupermit elders toegestaan ​​word, hang ook van die individuele geval af: 'n Normale residensiële gebou in 'n nuwe ontwikkelingsgebied word gewoonlik vinniger goedgekeur as 'n leë erf in die gelyste ou dorp of 'n kommersiële projek in die onbeplande buite-area.
wenk: Indien dokumente ontbreek, word die boupermitproses onnodig vertraag - maak dus seker dat dit volledig is.

Wanneer maak 'n voorlopige bou-ondersoek sin??

As jy wil weet of jou eie idees geïmplementeer kan word voordat jy die konstruksieplan skep, kan jy uitvind deur middel van 'n voorlopige konstruksie-navraag. In beginsel kan enigiemand dit vra - maar dit maak sin om die advies in te win van 'n argitek wat, danksy sy spesialiskennis op die gebied van beplanning en bouregulasies, die een of die ander vraag vooraf kan beantwoord.
'n Voorlopige bouversoek is ook nuttig as daar geen ontwikkelingsplan vir die eiendom is nie of as dit in die sogenaamde buite-area is - dit wil sê buite 'n aangrensende ontwikkeling. Dan is die vereiste dat die nuwe gebou "inpas by die eienaardighede van die omliggende area en die ontwikkeling is verseker ". Selfs diegene wat 'n leë erf wil verkoop, kan 'n voorlopige bou-navraag doen en so die prys verhoog, want belangstellende kopers kan immers vinnig uitvind of die aankoop vir hulle die moeite werd is of nie.
Soos die boupermit, moet die voorlopige bouversoek ook skriftelik by die verantwoordelike bouregulasieskantoor of die boutoesighoudende owerheid ingedien word. Daar is twee opsies hiervoor beskikbaar: die formele versoek (teen 'n sekere fooi - gewoonlik in die dubbelsyferreeks vir 'n enkelgesinshuis) en die informele aansoek. Laasgenoemde is makliker om te vra, maar die antwoord daarop is nie wetlik bindend nie.
Goed om te weet: Die voorlopige bouversoek neem nie minder tyd as die boupermit nie - jy kan tot drie maande verwerkingstyd verwag. 

Boupermitkoste

Vir die bou-aansoek moet bouers ongeveer 0,5 persent van die boukoste bereken (bykomende koste uitgesluit). Alternatiewelik kan jy ook die koste vir die bou-aansoek bereken deur hierdie formule te gebruik:
 

Ingeslote ruimte in kubieke meter x bouwaarde in euro per kubieke meter / 0,5 persent = koste van die bouaansoek.
 

Met nuwe konstruksiekoste van 300.000 euro is dus ongeveer 1 vir die bou-aansoek.500 euro. As die konstruksiekoste egter baie laer is, hef die bouowerhede gewoonlik 'n minimum fooi van 100 tot 200 euro. Spesiale permitte, byvoorbeeld van die waterowerheid of vir die afkap van bome op die eiendom, kan bykomende koste tot gevolg hê.
wenk: Selfs as jy nog wil wag om die motorhuis vir 'n nuwe bouprojek op te rig, moet jy dit steeds van die begin af by die bouplan insluit. Dit spaar jou 'n bykomende boupermitprosedure. Maar wees versigtig: Die bykomende werk kan meer koste vir die argitek en strukturele ingenieur meebring. 

As jou nuwe gebou by sy omgewing aansluit en aan die ontwikkelingsplan voldoen, behoort daar geen probleme met die boupermit te wees nie.

Foto: iStock / JohnnyH5

Die buurman moet instem tot my bouprojek?

Enigeen wat al die vereistes van die ontwikkelingsplan en die onderskeie staatsbouregulasies volg, sal 'n boupermit ontvang - ongeag hoe hul buurman oor die projek voel. Indien daarenteen uitsonderings en vrystellings van die bepalings van die ontwikkelingsplan toegestaan ​​moet word, is die toestaan ​​van die permit na goeddunke van die owerheid. In so 'n geval verhoog die kans op 'n permit as die kliënt die toestemming van sy bure kan toon. As bouer moet jy dus die dokumente oor die projek betyds aan jou bure voorlê en hulle vra om te teken.

Opposisie opsies vir inwoners

As inwoner verklaar jy met jou handtekening dat jy instem tot die bouprojek. Dit is egter moontlik dat jy per ongeluk verdere toegewings maak, soos verminderde opruimingsgebiede. Om te voorkom dat dit gebeur, is hier 'n paar wenke oor waarna u moet kyk wanneer u die dokumente nagaan: 

 • Is die spasiëringsvlakke in orde?
  Hoe groot die afstand na die bure moet wees, hang af van die onderskeie bouregulasies van die federale staat. As 'n reël is dit minstens drie meter - met die uitsondering van balkonne, erkers of stoepe, waarvoor kleiner limietafstande geld. Motorhuise tot 'n sekere grootte word dikwels toegelaat om op die limiet geplaas te word
   

 • Pas die gebou by die karakter van die area?
  As die gebou die bouarea weerspreek, kan bure onredelik geïrriteerd voel. Dit is egter nie die individuele smaak wat dit bepaal nie, maar die ontwikkelingsplan. Geen kommersiële onderneming mag byvoorbeeld in 'n woongebied gebou word nie. In hierdie geval sou die boupermit in elk geval nie deurkom nie.
   

 • Derdepartybeskerming word gehandhaaf?
  Indien die bouprojek die toelaatbare gebruik van spasie, die aantal woonstelle of die hoogte van die gebou oorskry, kan jy as buurman beswaar maak teen die boupermit.

Veto teen bure se planne 

As jy aksie wil neem teen 'n boupermit wat reeds toegestaan ​​is, het jy net 'n tydperk van een maand. Uitsondering: Indien jy as buurman nie ingelig is nie, kan jy selfs binne een jaar beswaar maak teen die boupermit, vanaf die tydstip waarop jy bewus geword het van die bouprojek.
Indien die owerheid die beswaar verwerp, is 'n aksie voor die administratiewe hof moontlik. Dit maak sin dat hierdie regsgeding gepaard gaan met 'n dringende prosedure waarmee u 'n konstruksiebevriesing kan verkry. Andersins moet jy dalk vrede maak met 'n voldonge feit. 'n Beswaar of 'n regsgeding is belowend as die permit duidelik 'n reël oortree wat bure beskerm. Jy sal egter heel waarskynlik nie die onbelemmerde uitsig wat jy tot dusver geniet het kan verseker nie.

Hoe groot die afstand na die bure moet wees, hang af van die onderskeie bouregulasies van die federale staat.

Foto: iStock / JackF

Hierdie regulasies beskerm die bure 

 • Area onderhoud eis kragtens konstruksie beplanning wet
 • Regulasies oor die nakoming van klarings tot die buitemure van die gebou
 • gedeeltelike vereistes vir die stabiliteit van strukture
 • indien van toepassing, brandbeskermingsriglyne
 • moontlike planne oor die ligging van parkeerplekke en motorhuise
 • Oorwegingvereiste onder konstruksiebeplanningswetgewing
 • Artikel 5 van die Federal Immission Control Act: Hiervolgens moet aanlegte wat aan goedkeuring onderhewig is, op so 'n wyse gebou word dat dit geen skadelike omgewingsimpakte vir die algemene publiek of hul omgewing veroorsaak nie.

Gebou sonder 'n boupermit

Nuwe geboue het 'n boupermit nodig - natuurlik! Maar met kleiner konstruksieprojekte kan die een of die ander geneig wees om die lang proses te omseil. Aandag: Enigeen wat hul konstruksieprojek sonder 'n permit implementeer, hetsy 'n boomhuis of 'n gereedskapskuur, oortree dalk die staat se bouregulasies.
Hierdie sogenaamde swart gebou bly dikwels jare lank onontdek in landelike gebiede. Maar sedert Google Street View bestaan ​​het, is al hoe meer oortredings opgemerk. Dan stuur die owerheid eers ’n uitnodiging aan die eienaar om aangehoor te word. Daarna word die eiendom gewoonlik nie-amptelik vanaf die naburige eiendom nagegaan. As dit 'n swart gebou is, sal die eienaar gevra word om dit te verwyder. As hy dit nie doen nie, sal hy 'n boete oploop. Dit wissel na gelang van die federale staat en die oortreding. Swart boere in Baden-Württemberg betaal 500 tot 7 vir klein kamerveranderings.500 euro en vir groter volumes 1.500 tot 50.000 euro boete. In Mecklenburg-Voor-Pommere, daarenteen, val die boete hiervoor tussen 750 en 10.000 euro baie goedkoper. Enigiemand wat klein kamerveranderings in Thüringen sonder toestemming maak, kom met 250 tot 7.500 euro daarvan. Terloops: As die eienaar steeds nie die eiendom verwyder nadat die boete uitgereik is nie, sal die bouowerhede dit self afbreek.
Goed om te weet: Benewens die bouwet boetes, kan onwettige konstruksie gevolge ingevolge versekeringswetgewing en huurwetgewing hê, byvoorbeeld as die gebouversekering as gevolg daarvan nie betaal nie of die huurder sonder kennisgewing kanselleer.

Verkry terugwerkende boupermit

By die koop van 'n huis gebeur dit soms dat opknappings- of uitbreidingsmaatreëls wat baie jare gelede gedoen is nie deur 'n boupermit toegelaat is nie. In hierdie geval kan 'n daaropvolgende boupermit aangevra word. Dit word baie dikwels toegestaan ​​vir stoepdakke, mure, motorafdakke, swembaddens of tuinhuise. 
wenk: Voordat jy die eiendom koop, moet jy die verkoper vir jou alle boupermitte laat wys of die bouowerhede vra. As hulle sê ’n daaropvolgende boupermit kan nie toegestaan ​​word nie, moet jy daarvan wegbly! In hierdie geval sal jy dalk selfs 'n wegdoeningsbevel moet verwag.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here