Byeenkomste: residensiële eiendom as 'n gesamentlike projek

Eendersdenkende mense wat wil bou, kom saam in 'n vergadering om 'n bouprojek sonder 'n ontwikkelaar te realiseer. Gemeentes verkry gesamentlik 'n stuk grond waarop hulle bou as 'n bougemeenskap met 'n dubbel-, ry- of meergesinshuis.
 

Verskillende tipes samestellings
 

 • Een gratis privaat gebou gemeenskap word gevorm uit die inisiatief van die lede, wat self vir alle organisatoriese kliënttake omsien. Dit beteken dat verskeie bouers gesamentlik 'n stuk grond bekom om 'n huis van hul keuse daarop te bou. Daarbenewens betrek hulle 'n argitek en al die uitvoerende maatskappye in die eenheid - alle konstruksiewerk word deur die vergadering beoordeel en dan gefaktureer.
   
 • Een privaat byeenkoms onder toesig word tot stand gebring deur 'n projek inisieerder, dikwels 'n argitek, en word ondersteun deur 'n projekbestuurder in die organisasie, toesig, bestuur en finansiële koördinering. Waarskuwing: Die projekbestuurder en die argitek moet nie een en dieselfde persoon wees nie - anders sou hulle nie hul beheerfunksie op alle gebiede kan uitvoer nie.
  'n Private monteergroep onder toesig is hoofsaaklik geskik vir groot bouprojekte of vir baie bouers. 
   
 • Die term Behuisingsprojek val soms ook in hierdie konteks, maar moet nie daarmee verwar word nie. Want anders as die vergaderinggroep, waar dit hoofsaaklik oor finansiële aspekte en organisatoriese voordele gaan, is sosiale interaksie op die voorgrond in 'n residensiële projek.

Bou in 'n groep in vier fases

 

1. Gemeenskap van belange


Ideegenereringsfase: Alle lede kom saam in 'n belangegroep, stel hul wense voor en bespreek 'n gemeenskaplike doelwit wat deurslaggewend is in 'n vergadering. As die belanghebbende partye nie kan saamstem nie, is dit nodig om op hierdie punt uit te kom. Die rede: Tot dan is geen kontrakte geteken nie en geen geld is belê nie.
Die volgende vrae moet in die eerste fase uitgeklaar en genotariseer word: Wie het hoeveel stemreg? Wanneer en hoe kan lede die vergadering verlaat? Het lede slegs die reg om beswaar te maak tydens of na die boutydperk, byvoorbeeld as 'n gebou of woonstel verkoop of verhuur word aan 'n persoon van wie die res van die gemeenskap nie hou nie?


2. Beplanningsgemeenskap


Die mede-kampvegters het 'n beplanningsgemeenskap gestig. Saam soek julle 'n stuk grond, 'n argitek en konstruksiemaatskappy. Indien nodig, begin die byeenkomsgroep soek na bykomende lede wat graag by die bouprojek wil aansluit.
In hierdie fase kom die lede in 'n amptelike regsvorm bymekaar. Daar is drie opsies:
 

 • In 'n Burgerlike Regsvereniging (GbR) ten minste twee mense span kragte saam. Die maatskappy hoef nie in die handelsregister opgeneem te word nie. Nóg 'n minimum kapitaal nóg 'n notariële vennootskapsooreenkoms is nodig. 'n GbR mag nie meer as 250 hê nie.Bereik 'n omset van EUR 000. Problematies: Die lede is ook aanspreeklik met hul private kapitaal.
   
 • In 'n koöperasie daar is ten minste drie mense wat hulself organiseer. Om die maatskappy te stig, moet 'n statuut by 'n algemene vergadering aanvaar word en 'n direksie en toesighoudende raad saamgestel word. Boonop moet die koöperasie in die koöperasieregister ingeskryf word. Daar is geen minimum kapitaal nie. Pluspunt: Die lede is nie aanspreeklik met hul private kapitaal nie. Die koöperatiewe vorm is veral nuttig indien ander lede op 'n later tydstip geïntegreer gaan word.
   
 • Een Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid (GmbH) In teenstelling met 'n GbR en 'n koöperasie is dit nie 'n vennootskap nie, maar 'n korporasie. Een lid is genoeg om op te stel. Die minimum kapitaal is 25.000 euro, aanspreeklikheid is beperk tot die maatskappy se bates. Benewens die stigtingskoste, moet die aandeelhouers vir die notaris en die inskrywing in die handelsregister betaal. Daar is ook 'n verpligting om rekeninge te hou. 'n Maatskappy met beperkte aanspreeklikheid is ideaal vir gemeentes wat later nie as inwoners wil optree nie, maar eerder as verhuurders van die gebou.
   

Goed om te weet: Alhoewel die lede van 'n vergadering op hierdie tydstip in 'n bindende gemeenskap is, is 'n sprong steeds moontlik - met finansiële verliese.
 

3. Gemeenskap bou

As 'n eiendom verkry is, word die beplanningsgemeenskap 'n bougemeenskap. Dit bestaan ​​totdat die konstruksieprojek voltooi en gefaktureer is. In hierdie fase oorheers demokratiese beplanning en beheer: alle kliëntrisiko's, soos buitensporige koste, is gesamentlik verantwoordelik - dieselfde geld vir vertragings en kwaliteitsdefekte. Vir hierdie doel moet die planne, protokolle, kontrakte en koste oop wees vir alle lede.
As jy nou die gemeenskap wil verlaat, is dit baie moeiliker: Na gelang van die regsvorm geld verskillende regulasies. Die kontrak van die GbR kan byvoorbeeld die tyd vir beëindiging of 'n kennistydperk definieer.
 

4de. Voltooiing: intrek in die huis  


In hierdie fase word die bouers eienaars, eienaars van 'n terrashuis of 'n semi-losstaande huis - insluitend hul eie deel van die eiendom. As ons van 'n veelpartyhuis praat, word elke lid van die bougemeenskap deel-eienaar nadat bouwerk voltooi is.
Afhangende van die gekose regsvorm, gebeur die volgende: Die GbR word ontbind en omskep in 'n ander regsvorm. Enigiemand wat 'n woonstelgebou gebou het, is nou georganiseer in 'n woonsteleienaarsvereniging (volgens die WEG Woonsteleienaarskapwet). Enigiemand wat as 'n koöperasie of 'n GmbH opgetree het, bly in hierdie regsvorm.

Diegene wat as 'n gemeente saamkom, kan koste bespaar wanneer hulle 'n huis bou en steeds hul eie wense implementeer.

Foto: iStock / MilanMarkovic

Voordele van 'n samestelling

 • Kostebesparing
  In die meeste gevalle vorm bouers groepe om finansiële redes. Dit verminder grondkoste: Lede benodig minder vloerspasie vir 'n semi-losstaande huis of 'n terrashuis as vir 'n losstaande enkelhuis. Daarbenewens is die notarisfooie en eiendomsoordragbelasting gewoonlik net van toepassing op die prys van die eiendom. Boukoöperasies bly gewoonlik 10 tot 20 persent onder die gebruiklike plaaslike boukoste. Die bouer se winsmarge vir 'n sleutel-eiendom is nie van toepassing nie. Boonop deel die groep die koste vir ontwikkeling, argitekte, konstruksiemaatskappye en vakmanne. Hulle kan ook spaar deur materiaal en dienste saam aan te koop.
  Wenk: Alle lede van 'n samekomsgroep moet hul eie kontrak vir huisbou met die uitvoerende maatskappye sluit. Indien een van die partye nie hul rekeninge kan betaal nie, sal die oorblywende huise steeds voltooi wees.
   
 • Persoonlike invloed
  As die samestelling sonder 'n eiendomsontwikkelaar bou, spaar dit nie net die winsmarge nie, maar behou ook 'n invloed op die beplanning en die konstruksiekwaliteit. 'n Byeenkomsgroep kan spesiale leefkonsepte implementeer wat nie op hul eie organisatories, tegnies of finansieel geïmplementeer kon word nie - 'n goeie voorbeeld is 'n klein speelplek vir die kinders.
   
 • Individuele huisgemeenskap
  In die byeenkoms leer jy jou eie woonbuurt en die hele leefomgewing baie vroeg ken. Meergesinshuise kan later byvoorbeeld in woonstelle verdeel word - ideaal vir 'n multi-generasie huishouding.

Prakties: gemeentes is veral interessant vir multi-generasie huishoudings. 

Foto: iStock / monkeybusinessimages

Nadele van 'n samestelling

 • Bouer risiko
  In teenstelling met die koop van 'n woonstel by die ontwikkelaar teen 'n vaste prys, is die monteergroep aanspreeklik vir alle kliëntrisiko's - dit wil sê kontantvoordele, spertye en kwaliteit.
   
 • Besprekende gemeenskap
  Hoe meer bouers by 'n bougemeenskap betrokke is, hoe groter is die potensiaal vir konflik. Dit beteken 'n aansienlike besteding van tyd. Alle lede moet met die idees van die ander omgaan en dit respekteer - in teenstelling met geboue-eienaars wat hul projek op hul eie implementeer en net aan die ontwikkelingsplan moet aandag gee. As jy dus op 'n byeenkoms besluit, behoort jy konflikte te kan weerstaan ​​en op te los. En natuurlik, wees bereid om 'n kompromie aan te gaan. Hier kan jy toets of jy geskik is vir 'n samestelling. Basies, as jy vinnig 'n huis wil bou en baie individuele wense het, moet jy vir jouself bou of 'n condominium koop.
  Wenk: As jy in 'n gratis privaat byeenkoms is en dus nie 'n projekbeheerder as 'n neutrale "bemiddelaar" in die gemeenskap het nie, is dit raadsaam om 'n professionele en onafhanklike projekbeplanner te huur. Hierdie eksterne konsultant modereer en bemiddel binne die bougemeenskap en help om besluite te neem. Hy is ook vertroud met regs- en kommersiële kwessies wat verband hou met konstruksie. 

Hoe vind belangstellendes 'n geskikte vergadering?

Daar is verskeie maniere om kollegas vir 'n vergadering te vind:
 

 • Vra rond in jou privaatsfeer: Jy moet jou wens duidelik onder vriende, kennisse en kollegas stel. Veral in groter stede ontmoet belangstellendes dikwels iemand wat van hierdie tipe gebou weet en wat oop konstruksieprojekte kan aanbied.
   
 • Volg die advertensies in die streekdagblad. Daar is gereeld berigte oor beplande projekte van die munisipale behuisingsverenigings. Jy kan ook 'n advertensie plaas en die inisieerder van 'n byeenkoms word.
   
 • Deur gebruik te maak van streeksinternetplatforms, kan gemeentes wat op die klassieke skarebefondsingsbeginsel gebaseer is, hulself voordoen wat steeds op soek is na bykomende lede. Hulle adverteer eendersdenkende mense. Argitekte gebruik ook hierdie platforms om die aandag op hul konstruksieprojek te vestig. Twee voorbeelde uit groot Duitse stede: CoHousing Berlyn vir gemeenskapsbou en -woon en Netwerk vir gemeenskapsbou en -woon Keulen.
   
 • Stede en munisipaliteite ondersteun ook gesamentlike konstruksieprojekte. Gaan kyk gerus op hul webwerf of die kennisgewingbord in die stadsaal. Jy sal vinnig inligting oor boukoöperasies of geskikte, interessante inligtingsgeleenthede teëkom. Goed om te weet: Stede kan ook self 'n bouprojek vir boukoöperasies adverteer.
   
 • Op die webwerf van die Bundesverband Baugemeinschaften e.V. Benewens nuttige inligting oor die bou in die groep, sal jy ook 'n platform vind waarop gemeentes wat steeds lede werf hulself kan voorstel.

'n Praktiese voorbeeld: DAS HAUS vergesel die vergaderinggroep "Vier oorwinnings "

Vier gesinne het saam met die argitek Gerald Erdudatz besluit om bekostigbare leefruimte en goeie argitektuur te kombineer. Aan die begin het Julia en Martin Freichel die idee gehad om 'n huis saam met ander te bou. Deur mond tot mond het hulle drie ander gesinne gevind wat hulle kan voorstel om in die groep te bou. Nie almal het mekaar geken nie, in retrospek was dit 'n sleutel tot sukses. Dit is hoe 'n gesonde en professionele mengsel van nabyheid en afstand geskep is. Om in 'n groep te bou beteken om saam besluite te neem. Daar was gereeld vergaderings vir die groot besluite, wat ook aangeteken is: Met watter materiaal bou ons? Hoe lyk die fasade? Hoe verhit ons? Argitek Erdudatz het 'n uitstappie na houtgeboue in die area gereël sodat die besluite op 'n veilige basis geneem is. Daarna was almal seker: ons bou hout-terrashuise.

Begin fotogalery 15 Wys alles

Meet: Sodat die graafoperateur weet waar om die fondament te grawe, het die landmeters 'n beslagbord uitgesit.

Foto: Gerald Erdudatz

Beton: Die vloeibare beton word via 'n pomp in die bekisting gevul, gekompakteer en glad gemaak.

Foto: Gerald Erdudatz

Stigting: Die gewig van die huis word eweredig oor die grond versprei deur middel van 'n basisplaat. Van toe af gaan dit voort in hout.

Foto: Gerald Erdudatz

Konstruksiebeginsel: Die oprigting van die mure is baie vinnig. Hierdie is genommer, direk van die vragmotor na die regte plek gelig en aan die vloer sowel as aan mekaar vasgeskroef. Sokke en die kabelroetering - alles is voorberei.

Foto: Gerald Erdudatz

Skulp: Die struktuur vir die ryhuis was binne twee weke gereed. Alles is in die werkswinkel voorberei en gesny.

Foto: Gerald Erdudatz

Uitbreiding: Baie van die mure bly van hout gemaak. Die inwoners het self die oppervlaktes geskuur. ’n Gietvloer is in die vloer getrek.

Foto: Gerald Erdudatz

Dak seël: Die skrynwerkers sweis die waterdigting en seël die dak. Om van een vooroordeel ontslae te raak: Plat dakke is nie regtig plat nie, maar het 'n helling van twee tot drie persent na die geut. Dit beteken dat water maklik kan afloop.

Foto: Gerald Erdudatz

Konstruksie tyd: Die dopkonstruksie het net twee weke geneem. Dit het koste bespaar vir steierhuur en hyskraanwerk.

Foto: Gerald Erdudatz

Muur konstruksie: Twaalf sentimeter muur, twintig sentimeter gevlokkeerde, ses sentimeter veselbord, geventileerde lariksfasade.

Foto: Gerald Erdudatz

Hittebeskerming: Muurkonstruksie en ingeblaasde isolasie verseker topwaardes. Die berekende verhittingskoste word met 50 persent ondersny.

Foto: Gerald Erdudatz

Reënbeskerming: Die lariks kom van plaaslike woude. Die horisontale planke is as 'n ruit gesaag sodat reën beter kan dreineer.

Foto: Gerald Erdudatz

Verhoog wen: Die uittrekseremonie het nie vir die laaste plafon plaasgevind nie, maar met 'n voltooide fasade en ingeboude vensters. 

Foto: Gerald Erdudatz

Individualiteit: Elke huis het sy eie vensteruitleg, elke gesin het 'n ander vloerplan - daar is geen eentonigheid nie.

Foto: Gerald Erdudatz

In plaas van relings: Met ongewone oplossings het die groep daarin geslaag om boukoste laag te hou.

Foto: Gerald Erdudatz

Harmonie: Die argitek het die kleure aan die tuinkant bepaal – dit stem presies ooreen met die wense van die kliënt.

Foto: Gerald Erdudatz

Op hierdie bouperseel het die vakmanne 'n besondere bydrae gelewer om kostedoeltreffend te bou. Hulle het saam met die argitek na potensiële besparings gesoek, slim besonderhede ontwikkel, vereenvoudig en so gehelp om by die knap begroting te hou. In die finale berekening was die suiwer konstruksiekoste ongeveer 1.350 euro insluitend BTW per vierkante meter. Die konstruksiekoste hou verband met die leefruimte. Nie ingesluit is die bykomende konstruksiekoste en die buiteluggeriewe nie. 

Data & feite

Eiendom: ongeveer 250 vierkante meter per eenheid
Leefarea: ongeveer 220 vierkante meter per eenheid
Konstruksie: Soliede hout
Argitek: Gerald Erdudatz, Saarbrücken

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here