'n Slim kombinasie van Baukindergeld en Wohn-Riester

Die finansiële hulp is indrukwekkend: die staat het byna tien miljard euro aan kindervoordeel vir gesinne. Kwalifiserende begunstigdes ontvang 'n totaal van 12 per kind.000 euro. As jy drie kinders het, kry jy altesaam 36.000 euro, met vier kinders is dit selfs 48.000 euro. Die Baukindergeld kan ook met ander staatsubsidies gekombineer word. Dit sluit Wohn-Riester, behuisingsboubonusse en alle openbare subsidies van die federale en staatsregerings in. Bowenal moet almal wat 'n nes vir hul gesin wil maak nie die Wohn-Riester-subsidie ​​misloop nie. Ouers met twee klein kinders ontvang 'n toelae van EUR 950 per jaar as hulle die minimum bedrag van hul eie in hul Riester-huisleningspaarkontrakte inbetaal.

Gesinne trek nie net voordeel uit die Baukindergeld nie – as jy dit met Wohn-Riester-toelaes kombineer, word die finansiering van jou eie huis haalbaar.

Foto: iStock / Lacheev

Wie kry Baukindergeld?

Die staat ondersteun gesinne wat eienaar-geokkupeerde eiendom vir tien jaar met kindervoordeel koop. Die finansiële inspuitings word egter aan die volgende voorwaardes gekoppel.

  • Die aankoop of nuwe konstruksie van eienaar-geokkupeerde residensiële eiendom word befonds en slegs indien dit die aansoeker se enigste residensiële eiendom is. Enigeen wat uittrek en die huis verhuur, sal geen verdere betalings ontvang nie.
  • Slegs die kinders wat gebore is toe die aansoek ingedien is en wat toe nog onder 18 was, word in ag geneem. Die ondersteuning gaan egter voort indien die kinders die ouderdom van meerderjarigheid bereik of binne die tien jaar uittrek.
  • Daar is inkomstelimiete wat afhang van die aantal kinders. Dit is gebaseer op die gemiddelde belasbare huishoudelike inkomste van die tweede en derde kalenderjaar voor die jaar van aansoek.
  • Gesinne het ses maande om die aansoek in te dien nadat hulle na hul nuwe huis verhuis het.
Bausparen & Finansiering Baukindergeld: Aansoek sperdatum is verleng Sperdatum verleng: Nuwe reëls vir Baukindergeld. Jy behoort dit nou al te weet!

Kindervoordeel slegs vir eerstekeer eienaars?

"Gesinne ontvang kindervoordeel vir die eerste eienaar-geokkupeerde eiendom " - dit is wat jy in die pers en in inligtingsbrosjures oor die nuwe huissubsidie ​​lees. Beteken dit dat gesinne wat jare gelede hul eie huise gekoop het, beslis met niks sal wegkom nie? Selfs al voldoen hulle aan die inkomstelimiet en alle ander toelatingsvereistes? Nee, die stelling is dubbelsinnig. Want Baukindergeld is nie net beskikbaar vir eerstekeer eienaars nie. Gesinne wat in die verlede 'n ander huis besit het, maar dit verkoop het voordat hulle die koopooreenkoms vir 'n nuwe een onderteken het of beplanningstoestemming vir 'n ander eiendom verkry het, kom ook in aanmerking. Die nuwe huis hoef nie die eerste te wees nie – maar die enigste een wat die huishoudingslede op die genoemde tydstip besit.

Veilige residensiële Riester toelaes

Selfs voor die koop van 'n huis, help die Wohn-Riester-ondersteuning gesinne om die nodige ekwiteit vinniger op te bou. In die leningsfase maak die toelaes dit makliker om die skuld te delg. “Met twee klein kinders is Riester-toelaes en kindersorgtoelae 3 per jaar.350 euro ", bereken Schmitt. In totaal maak dit 'n indrukwekkende 33 na tien jaar.500 euro. In teenstelling met die Baukindergeld, wat tot tien jaar beperk is, is daar Riester-toelaes vir kinders solank hulle op kindervoordeel geregtig is. Dit beteken dat die residensiële Riester-subsidie ​​vir gesinne gebruik kan word totdat die eiendom afbetaal is en die gesin geregtig is op toelaes. Afhangende van die inkomstesituasie is bykomende belastingvoordele moontlik.

Goed om te weet: Die volle toelaes word betaal wanneer 4 persent van die bruto vorige jaar se inkomste onderhewig aan pensioenversekering in die residensiële Riester-kontrak inbetaal word. Die middelmaat hoef net 60 euro in te bring.

Gekombineerde finansieringsbedrae in 'n oogopslag

Aantal kinders

1

2

3

4de

Inkomste limiet
in Euro

90.000

105.000

120.000

135.000

Baukindergeld
per jaar in euro

1.200

2.400

3.600

4de.800

Baukindergeld
oor 10 jaar in euro

12de.000

24.000

36.000

48.000

Residensieel Riester plus kindervoordeel
per jaar in euro

1.850

3.350

4de.850

6de.350

Residensieel Riester plus kindervoordeel
oor 10 jaar in euro

18de.500

33.500

48.500

63.500

Beplan vir subsidies sinvol

Die Baukindergeld word nie maandeliks betaal nie, maar een keer per jaar, naamlik 1.200 euro per kind. Maar wat is die beste manier om hierdie fondse in finansiering te integreer? Heel eenvoudig: Die Baukindergeld kan gebruik word as 'n bykomende jaarlikse spaarkoers of as 'n spesiale terugbetaling op 'n huislening en spaarkontrak. Dit verminder skuld vinniger, verkort die befondsingstydperk en spaar die familiebelang. As 'n reël sal die LBS-adviseur individuele finansieringsaanbiedinge saamstel wat presies aangepas is vir die behoeftes van die gesin. “Die kindervoordeel vergroot in elk geval die finansiële speelruimte of kan finansieringskoste aansienlik verminder en sodoende bydra tot stewige finansiering,” verduidelik finansiële kenner Schmitt.
Byvoorbeeld: Enigeen wat befondsing vir twee kinders ontvang, sluit 'n huislening en spaarkontrak bo die ouderdom van 60 jaar.000 euro en betaal die regering se meevaller in een paaiement per jaar. Met die toelaes vir twee kinders het jy in die loop van tien jaar 'n goeie 40 persent van die bouspaarbedrag gespaar. Die nodige krediet vir 'n lae-rente lening is maklik beskikbaar. Waarvoor eienaars hierdie bouverenigingkontrak gebruik - hetsy vir 'n nuwe gebou, 'n modernisering of 'n opknapping - is aan hulle.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here