Baukindergeld: Interessante feite oor die nuwe huissubsidie ​​

 • Die aansoeker moet 'n natuurlike persoon en mede-eienaar wees van die eienaar-geokkupeerde eiendom waarvoor die kindervoordeel aansoek gedoen moet word.
 • Hy of sy moet op kindervoordeel geregtig wees of in dieselfde huishouding woon as die persoon wat op kindervoordeel geregtig is - ongeag of hulle gades, geregistreerde vennote of huishoudelike vennote is.
 • Daar moet ten minste een kind in die huishouding woon vir wie een van die twee wettige voogde kindervoordeel ontvang en wat 18 is ten tyde van die aansoek. Het nog nie die lewensjaar bereik nie.
 • Die belasbare jaarlikse huishoudelike inkomste vir 'n kind kan 90 wees.Moenie EUR 000 oorskry nie, die inkomstelimiet verhoog met 15 vir elke bykomende kind.000 euro.

Dit is hoe die inkomste bepaal word

Die inkomstebelastingaanslae van die belastingkantoor word gebruik om die kindervoordeel goed te keur. Die totale bedrag word bepaal uit die inkomste van beide vennote, wat belas is in die tweede en derde jaar voordat die aansoek ingedien is. Die gemiddelde word bereken uit die twee jaarlikse huishoudelike inkomste - dit dien as die beginpunt vir die bepaling van geskiktheid vir befondsing. Belastingvrye inkomste soos ouertoelaag en beleggingsinkomste wat aan die terughoubelasting onderhewig is, is nie ingesluit nie.

Hierdie eiendomme word deur die Baukindergeld gefinansier

Met die konstruksie kindervoordeel ondersteun die federale regering slegs die verkryging en konstruksie van eienaar-geokkupeerde residensiële eiendom. Daarom is dit van kardinale belang: Geen lid van die huishouding (aansoeker, gade of lewensmaat, lewensmaat uit 'n saamwoongemeenskap, kinders) mag ten tyde van die notariële koopkontrak of die boupermit (gedeeltelike) eienaarskap van woonruimte in Duitsland hê nie. Dit is egter irrelevant vir die Baukindergeld-befondsing of die applikant in die verlede 'n residensiële eiendom in Duitsland besit het as hy dit weer verkoop het tot een dag voor die aankoop van die nuwe eiendom. 
Nuwe geboue word befonds indien die boupermit tussen 01. Januarie 2018 en 31. Maart 2021 (voorheen 31. Desember 2020) toegestaan ​​is of sal word. Indien 'n konstruksieprojek slegs onderhewig is aan kennisgewing maar nie aan goedkeuring nie, moet die aanvang van konstruksie nie voor of na die betrokke tydperk deur die verantwoordelike munisipale administrasie goedgekeur gewees het nie. By die aankoop van ou of nuwe bestaande geboue is die datum van die notariële koopkontrak deurslaggewend - dit moes gedurende dieselfde tydperk onderteken gewees het of gaan word.

Kindervoordeel word betaal aan alle kinders wat ten tyde van die aansoek gebore is en wat onder 18 jaar oud is.

Foto: iStock / vadimguzhva

Belangrik: Die aansoeker se huishouding moet die alleeneienaar of ten minste 50 persent mede-eienaar van die gesubsidieerde residensiële eiendom wees - dit word bewys deur 'n uittreksel uit die grondregister wanneer die aansoek ingedien word. Daarbenewens moet die koste vir die verkrygde of nuutgeboude eiendom hoër wees as die totale finansieringsbedrag van die verwagte konstruksie kindervoordeel. 

Baukindergeld: Dit is hoe hoog die finansieringsbedrag is

Die federale regering betaal 1 per kind en jaar vir tien jaar.200 euro kindervoordeel. As daar een kind in die gesin is, is die totale bedrag van befondsing 12.000 euro saam. Die geld sal ook vloei as die kinders in hierdie tydperk grootword - hulle hoef slegs onder 18 te wees ten tyde van aansoek. Daar is geen bykomende fondse vir kinders wat gebore is nadat die aansoek ingedien is of wat in die huishouding aanvaar is nie. Belangrik: Die subsidie ​​word slegs betaal vir solank die aansoeker aanhou om die eiendom self te gebruik.

nommer van
kinders
Inkomste limiet
vir die bevordering
Bedrag van kindervoordeel
(12.000 euro per kind)
1 90.000 euro 12de.000 euro
2 105.000 euro 24.000 euro
3 120.000 euro 36.000 euro

Aansoek: Hoe om aansoek te doen vir Baukindergeld

Jy kan aanlyn aansoek doen vir Baukindergeld in die KfW-toelaeportaal. Die aansoek moet nie later nie as ses maande na die intrek van die nuutgeboude eiendom ingedien word. Die intrekdatum wat in die registrasiesertifikaat vermeld word, is deurslaggewend. As jy 'n huis of woonstel gekoop het en dit reeds self gebruik, byvoorbeeld jou voormalige huurwoonstel, moet jy die kindervoordeel verskaf nie later nie as ses maande na ondertekening van die notariële koopkontrak.
As jy jou eiendomskoopooreenkoms onderteken in die tydperk vanaf 1. Januarie 2018 tot 31. Indien jy in dieselfde tydperk 'n boupermit vir jou residensiële eiendom onderteken of ontvang het, moet jy jou aansoek om kindervoordeel nie later as 31 Maart 2021 indien nie. Desember 2023. Maar wees versigtig: Gedurende hierdie tydperk is die intrekdatum in die registrasiesertifikaat ook die begin van die ses maande registrasietydperk. 

Jy sal dalk ook belangstel in Bausparen & Finanzieren Hoe gereeld die Baukindergeld tot dusver aansoek gedoen is Bausparen & Finanzieren Die Baukindergeld kan finansieringskoste met 32 ​​verminder.EUR 000 laer Bausparen & Finansiering 'n Slim kombinasie van die bou van kindertoelae en Wohn-Riester

Wat gebeur nadat die aansoek ingedien is

Nadat jy bevestiging van ontvangs vir jou kindervoordeel-aansoek van KfW ontvang het, moet jy eers jou identiteit bewys deur die Postident-prosedure of aanlyn deur video-identifikasie te gebruik. Jy het nou drie maande om die dokumente in te dien wat nodig is om jou befondsingsaansoek te hersien: 
 

 • Inkomstebelastingkennisgewings: Jy sal jou inkomstebelastingaanslae benodig en, indien van toepassing, dié van jou gade of lewensmaat vanaf die tweede en derde jaar voor die indiening van die aansoek. Indien jy in 2018 vir Baukindergeld aansoek doen, moet jy die 2015 en 2016 inkomstebelastingaanslae indien.
 • Registrasie bevestigings: Eie gebruik van die residensiële eiendom word aan die hand van die registrasiebevestigings bewys. Beide die aansoeker en die gade of lewensmaat sowel as die kinders moet hier geregistreer wees met hul hoofwoonplek.
 • Grondregister uittreksel: Hierdie dokument word gebruik om die verkryging van die residensiële eiendom wat gesubsidieer moet word, te bewys. Indien 'n uittreksel uit die grondregister nog nie beskikbaar is nie, word bewys gelewer met 'n kennisgewing van vervoer. Die registrasiekennisgewing word nie as 'n plaasvervanger erken nie.

Betaling van die kindervoordeel

Na 'n positiewe tjek van jou kindervoordeel aansoek, sal die eerste befondsing bedrag na jou rekening oorgeplaas word. Die ander befondsingskoerse sal altyd in dieselfde maand in die komende jare volg. Die datum vir die eerste Baukindergeld-betaling word gespesifiseer in die betalingsbevestiging wat u sal ontvang nadat u aansoek suksesvol nagegaan is.
Belangrik: Wanneer befondsing begin, hou alle dokumente wat jou befondsingsreg bewys. Dit sluit bowenal die relevante bewys van inkomste in die vorm van belastingaanslae in, maar ook bevestigings van registrasie, uittreksels uit die grondregister en bewyse van kindervoordeelbetalings en die koopkontrak of boupermit vir jou eiendom. Hulle moet op versoek weer aan KfW voorgelê word. Boonop is u verplig om KfW onmiddellik in kennis te stel indien u nie meer self die gesubsidieerde eiendom gebruik nie, want dit beëindig ook die subsidie ​​deur die kindervoordeel.

Kombinasie met ander befondsing

Dit is moontlik om Baukindergeld met Wohn-Riester te kombineer. Net so kan dit geassosieer word met ander openbare befondsing soos lenings, toelaes en toelaes. Byvoorbeeld, 'n kombinasie met fondse uit die volgende befondsingsprodukte kan oorweeg word:

 • KfW-huiseienaarskapprogram (124; nuwe toevoeging vanaf 17.5.2019)
 • Energiedoeltreffende gebou - krediet (153)
 • Energiedoeltreffende opknapping - krediet of toekenning (151/152/430)
 • Markaansporingsprogram vir die gebruik van hernubare energie (BAFA)
 • Federale befondsingsprogram vir verwarming optimalisering (BAFA) of
 • Ouderdomsgeskikte opknapping - krediet of toekenning (159/455).

Die kumulatiewe befondsing mag nie hoër wees as die koste van die bou van 'n nuwe huis of die aankoop van 'n huis nie.

Maar: Wie kan nog bekostig om te bou??

Onvoldoende ekwiteitskapitaal aan die kant van potensiële kopers is tans die grootste struikelblok vir huiseienaarskap in Duitsland. Eiendomspryse het skerp gestyg "aanvraaggedrewe" (hoofsaaklik deur beleggers wat opbrengste soek), asook die bykomende aankoopkoste soos die eiendomsoordragbelasting. Terselfdertyd word dit al hoe moeiliker om die nodige aandele op te slaan weens die lae rentekoers situasie. Die groot koalisie het dus ingestem om eerstekeerkopers met 'n kindervoordeel te ondersteun.

Groot potensiaal in jong gesinne

'n Huidige modelberekening deur die Berlynse eiendomsnavorsingsinstituut empirica in samewerking met LBS Research kom tot die gevolgtrekking dat die Baukindergeld 'n bykomende 58 is.Sal 000 jong gesinne in staat stel om hul huise te koop. Die huidige potensiaal van jong huurdershuishoudings met kinders, wat weens hul inkomste- en ekwiteitsituasie vir huiseienaarskap in aanmerking kom, neem dus met 32 ​​persent toe vanaf 181.000 tot 239.000 huishoudings.

Die Baukindergeld wat deur die GroKo besluit is, sal ook 58 wees.Dit stel 000 jong gesinne in staat om hul eie huise te koop. Dit blyk uit 'n modelberekening deur die Berlynse eiendomsnavorsingsinstituut empirica in samewerking met LBS Research.

Foto: LBS Research / empirica

Dit is nie verbasend dat 'n bogemiddelde bykomende potensiaal (plus 56 persent) gemodelleer word in krimpende streke, dit wil sê in streke met 'n afname in bevolking. Die eiendomspryse daar is so laag dat selfs 'n klein toelaag die ekwiteitsvereiste aansienlik kan verminder. In metropolitaanse stede soos Hamburg, Keulen, Frankfurt, München en Berlyn, aan die ander kant, is die pryse so hoog dat selfs hoë toelaes nie gesinne bo die ekwiteitsdrempel sal help nie. Wiskundig lei dit tot 'n bykomende potensiaal van hoogstens 15 persent.
Volgens LBS Research moet die uiterstes egter nie verkeerd geïnterpreteer word nie en moet bowenal nie eensydig as 'n probleem voorgestel word nie. Dit is onrealisties om te aanvaar dat jong gesinne, wat deur die kindervoordeel in die versoeking kom, hulle nou stelselmatig sal vestig waar hulle geen loopbaanvooruitsigte het nie. Hulle sal eerder bly of trek na waar daar werk is en hulle gemaklik voel. Daar is werksgeleenthede nie net in metropolitaanse gebiede nie, maar ook "in die gebied ". En in die geval dat die werk in Hamburg, München of Berlyn is, sal die befondsing help om huiseienaarskap buite die sentrums te ondersteun.

Soos gerapporteer deur LBS Research, het die wetenskaplikes eers die "natuurlike" potensiaal van eerstekeerkopers bepaal. Alle huurdershuishoudings met kinders is van mening dat albei voldoende ekwiteit het (minstens 25 persent van die koopprys plus. Toevallige kostes) asook voldoende inkomste (inkomstelas deur rente en terugbetaling maksimum 35 persent) om 'n eiendom te kan bekostig wat in die area gebruiklik is (streekspesifieke gewig van woonstel- en huispryse). Die "natuurlike" potensiaal van gesinne tussen die ouderdomme van 30 en 45 vir die eerste eiendomsverkryging is 181 regoor Duitsland.000 huishoudings. Indien die kontantvloei wat oor 10 jaar toegestaan ​​is en as ekwiteit beskou word deur die beplande kindervoordeel by die modelberekening ingesluit is, is daar 'n bykomende potensiaal van 58.000 huishoudings ('n gemiddeld van 32 persent).

Baukindergeld is veral effektief in streke met 'n bevolkingsafname

Die kundiges van LBS Research het ook die streekseffekte van die kindervoordeel ondersoek.

Begin fotogalery 14 Wys alles Foto: LBS Research / empirica Foto: LBS Research / empirica Foto: LBS Research / empirica Foto: LBS Research / empirica Foto: LBS Research / empirica Foto: LBS Research / empirica Foto: LBS Research / empirica Foto: LBS Research / empirica Foto: LBS Research / empirica Foto: LBS Research / empirica Foto: LBS Research / empirica Foto: LBS Research / empirica Foto: LBS Research / empirica Foto: LBS Research / empirica

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here