Konstruksie defekte: herstel gebreke

Waar daar ook al konstruksie is, word foute gemaak. Indien dit tot gebreke lei, het die kliënt die reg om hierdie tekortkominge te laat regstel. Maar die kliënt moet dit ook afdwing. Hoe om dit te doen en waarna jy moet aandag gee is alles hier.

Boufoute kan entoesiasme vir die nuwe huis aansienlik verminder. Maar hoe hanteer jy dit? © VRD, voorraad.adobe.com

Dit is belangrik dat jy die reëls presies volg. Want die maatskappye is natuurlik glad nie entoesiasties daaroor om gebreke uit te skakel nie. Sommige doen dit, sommige slyp net hul tande, sommige probeer dit vermy. Vir sommige is enige middel goed. Dit sluit ook in om voordeel te trek uit formele foute aan die kant van die ander kant.

Dit hang af van die bouaanvaarding

Daar moet tussen ooglopende en verborge gebreke onderskei word. Vir ooglopende gebreke, van die kraak in die teël tot die deur wat nie toemaak nie, is die bouinspeksie 'n deurslaggewende dag. Waarborg is die deurslaggewende instrument vir verborge defekte, wat eers na maande of jare kan opduik.

Duidelike gebreke sal in 'n Aanvaardingsverslag opgemerk. Indien die tekortkominge nie in die protokol is nie, word dit as aanvaar beskou en hoef dit nie reggestel te word nie. Aangetekende tekortkominge moet ook uitgeskakel word indien die gebou as geheel deur die kliënt aanvaar is. Na die gebou-oorhandiging moet die gebou-eienaar bewys dat die eiendomsontwikkelaar of konstruksiemaatskappy verantwoordelik is vir die gebreke.

Belangrik: die bouaanvaardingsverslag

die Weiering van aanvaarding is nie noodwendig 'n instrument om die herstel van defekte af te dwing nie - die ontwikkelaar kan dan 'n beskrywing versoek van die toestand waarin alle defekte gelys is. Indien die kliënt nie deelneem nie, kan hy ook self hierdie beskrywing van die toestand voorberei. Dit is duidelik dat dit nadelig vir die kliënt kan wees.

Wenk: Dit moet in die aanvaardingsverslag in ag geneem word

 • Let op die datum en persone betrokke
 • Definieer 'n sperdatum vir die regstelling van defekte
 • Merk betwiste punte as sodanig
 • deur alle betrokke partye onderteken word
tot 30% red

Streek ambagsmanne
Goedkoop aanbiedinge

aanbiedinge vergelyk
 • Landswye netwerk
 • Gekwalifiseerde verskaffers
 • Nie bindend nie
 • Verniet
Wenk: Vind die goedkoopste plaaslike vakmanne en spesialismaatskappye, vergelyk aanbiedinge en bespaar tot 30%. Doen nou navraag sonder verpligting

In sommige konstruksiekontrakte word bepaal dat, in die geval van betwiste punte, 'n besluit geneem word deur die Kamer van Koophandel en Nywerheid Kenner is aangeskakel. Hierdie prosedure kan die koste van 'n regsdispuut bespaar. Indien hierdie bepaling bestaan, moet hierdie roete ook gebruik word voordat hof toe gaan. Deskundiges is altyd belangrik wanneer dit kom by die noem van tekortkominge in betwiste sake en die identifisering van die oortreders op 'n hofbetroubare wyse.

Is 'n slaggat stilswyende aanvaarding, byvoorbeeld, deur die finale faktuur ten volle te betaal deur eenvoudig in die huis in te trek, wat 'n tydperk van twaalf dae laat verloop nadat die konstruksiemaatskappy in kennis gestel het dat die konstruksie voltooi is. Dan word die sigbare gebreke ook terselfdertyd aanvaar.

Pasop vir stilswyende aanvaarding

Een instrument om eise wat verband hou met defekte af te dwing, is die Finale betaling nie ten volle betaal moet word nie. Die bouer is geregtig om 'n bedrag terug te hou wat twee keer so hoog is as die veronderstelde koste om die gebreke te herstel.

Hierdie moet onderskei word Verlagings, wat gemaak word in die geval van gebreke in die betaling en wat ook nie daarna vereffen word nie. Hulle word vasgestel in die bedrag waarteen die boufoute die waarde van die bouwerk verminder - 'n regulasie wat baie ruimte vir interpretasie laat en dus dispute kan veroorsaak. Dit kan slegs ter sprake kom indien die kontrakteur 'n redelike tydperk toegelaat het om te verloop om gebreke reg te stel.

skadevergoeding op sy beurt kan alle koste wat aangegaan word om konstruksiefoute te identifiseer en reg te stel, verskuldig word. Natuurlik moet die bouer bewys dat die koste werklik aangegaan is weens 'n gebrek. En slegs koste wat nie vermy kon word nie, mag gefaktureer word - as die bouer reeds belowe het om 'n gebrek reg te stel, hoef hy nie meer te betaal vir 'n deskundige mening wat sy skuld vir die gebrek bewys nie.

Versteekte defekte en waarborg

Slegte konstruksie: Nie alle defekte is so maklik om raak te sien nie © Tom Bayer, voorraad.adobe.com

Dikwels is die verborge gebreke aansienlik ernstiger as die ooglopende foute wat op die konstruksieterrein gebeur het. Die mees algemene gebreke sluit in lekkasies in die keldermure - en dit neem dikwels maande om duidelik te word. Vir hierdie gevalle is daar die sogenaamde waarborg, waarvolgens daar 'n verpligting bestaan ​​om die gebreke reg te stel. Om 'n waardevermindering van die eiendom te vermy, moet 'n mens daarop aandring dat die gebreke verdwyn.

Versteekte konstruksiefoute is veral irriterend wanneer dit die boumateriaal beïnvloed © animaflora, fotolia.com

Die kontrakterende vennoot van die boueienaar, dit wil sê die bouaannemer, die bouaannemer of die vakman, is verplig om die gebrek reg te stel. Indien u verskeie maatskappye in diens geneem het en die oorsaak kan nie duidelik geïdentifiseer word nie, stel u alle betrokke handelaars in kennis, u vermoed dat hy verantwoordelik is vir die fout. Hy sal dan die saak ondersoek en 'n mening gee. Indien u 'n definitiewe klagte aan die verkeerde handelaar stuur, kan hy alle koste wat vir hom ontstaan ​​deur die ondersoek van die saak faktureer.

Om vir onvermydelike woede te beding, moet jy altyd eers kyk of ander as die veronderstelde oorsake vir 'n probleem verantwoordelik is. 'n Klam kelder kan ook verband hou met 'n lekkende wasmasjienslang. Omgekeerd, as 'n tekort ontdek word maar nie die oorsaak daarvan nie, kan dit ook voldoende wees om die simptoom uit te wys.

Moenie verkorte spertye aanvaar nie

In die algemeen is daar 'n waarborg verpligting vir vyf jare. Dit begin op die dag van aanvaarding; die tydsverloop word onderbreek as 'n korrekte klagte gemaak word. Soms word 'n verkorte waarborgtydperk in konstruksiekontrakte gestipuleer, maar dit is nie raadsaam om betrokke te raak nie. Vir sommige dinge, soos die gebruik van die regte boumateriaal, is daar selfs 'n verlengde waarborgtydperk van 30 jaar.

Die waarborgtydperk is maklik om te hanteer as die hele huis deur 'n ontwikkelaar of algemene kontrakteur gebou word. Dan is daar 'n aanvaarding en die sperdatum loop van toe af. Het die kliënt Individuele ambagte in opdrag, word dit ook individueel aanvaar. Die beste manier om dit te doen is om 'n lys te maak met die datums van alle konstruksiegoedkeurings.

Konstruksie-aanvaardingsprotokol: belangrik vir waarborgkwessies Wenk: Dit moet in ag geneem word wanneer jy oor gebreke kla

 • Voorwerpbeskrywing volgens adres is verpligtend
 • Beskryf defekte en dokumenteer dit met foto's
 • Moenie die datum vergeet nie
 • Definieer 'n sperdatum vir die regstelling van defekte
 • stuur as geregistreerde pos met erkenning van ontvangs

Indien die entrepreneur weier om die gebrek reg te stel, dan het die kliënt die opsie om Laat die werk self doen en om die entrepreneur vir die koste te faktureer. Dit sluit ook die koste in vir ’n deskundige, met wie se hulp die tekortkominge bewys kan word. Indien die entrepreneur geweier het om die gebreke reg te stel, is daar egter 'n hoë risiko dat hy ook onwillig sal wees om dit te betaal. Dit kan dus baie moeilik wees om dit self te doen en moet slegs as 'n laaste uitweg beskou word. Hierdie reg bestaan ​​in elk geval slegs indien die gebrek aangespreek is en die entrepreneur 'n redelike spertyd gegee is om dit reg te stel.

Terloops, jy is ongelukkig as bouer wanneer die maatskappy wat 'n verborge gebrek moet regmaak nie meer bestaan ​​nie, byvoorbeeld weens bankrotskap. Gaan dit Bankrotskap verrigtinge steeds kan mens probeer om eise by die likwidateur in te dien. 'n Verandering in die korporatiewe vorm van die maatskappy maak nie die waarborg ongeldig nie.

Daar is nog twee beperkings: Eerstens, nie almal is nie afwyking n tekort. Teëls kan in kleur en oppervlakstruktuur onbeduidend verskil van die geselekteerde materiaal sonder dat dit as 'n gebrek beskou hoef te word. Dit maak saak of die geheelindruk verander het. Dit is 'n klassieke geval van duur litigasie in die hof.

Tweedens, daar is foute, hulle s'n Eliminasie buite verhouding is. 'n Krap in die vensterraam kan soms net verwyder word deur die hele venster te vervang - ook hier kan 'n mens redeneer of dit nog geregverdig is. Indien nie, is die kliënt geregtig op 'n vermindering in die faktuur.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here