Bauspar-kontrak: maak nie net sin vir voornemende bouers nie

Die spaarvoordele vir 'n huislening en spaarkontrak is belasting- of premievoorkeur, die leningsrente is stabiel en laag. Boonop kan die spaarproses so ontwerp word dat die beursie nie belas word nie. ’n Bouverenigingspaarder wat geregtig is op kapitaalvormende voordele (vL) en behuisingsboubonusse kan die volgende voorbeeldberekening oopmaak: Die werkgewer betaal 40 euro per maand aan kapitaalvormende voordele, en jy spaar ’n bykomende 43 euro per maand. Op hierdie manier, amper 11.000 euro gespaar op 'n huislening en spaarkontrak wat gesluit is vir 'n huislening en spaarsom van. Dit is 'n moeiteloos gevormde basis vir omvattende herstel- en moderniseringsmaatreëls.

Om jou eie gesin te begin en 'n huis te bou - 'n bouvereniging leningsooreenkoms kan hierdie stap ontken.

Foto: MEV

Bausparen maak ook sin as huurder

As huurder kan die goedkoop lening ook sinvol gebruik word deur middel van 'n bougenootskapleningsooreenkoms. Met die toestemming van die huiseienaar kan jy dit gebruik om moderniseringswerk uit te voer soos badkamerinstallasie of opknapping, teëlwerk, aanlê van elektriese, gas- en sanitêre lyne of die installering van nuwe vensters en deure. Om bouvereniginglenings te verseker wat huurders gebruik om hul huise te moderniseer, kan die Landesbausparkassen 'n waarborg van 'n publiekregtelike kredietinstelling reël indien die huurder nie ander geskikte sekuriteite het nie.

Koop 'n stuk grond met die bouvereniginglening

Nog 'n moontlike gebruik vir huislenings- en spaarkontrakte is om 'n bouperseel te finansier. Daar moet egter op gelet word dat die eiendom later gebruik moet word vir die bou van 'n uitsluitlik of hoofsaaklik residensiële gebou. 'n Verdere vereiste is dat die eiendom ook as 'n bouperseel goedgekeur word - dit is byvoorbeeld geleë in 'n gebied waarvoor 'n wetlik bindende ontwikkelingsplan bestaan. Aan die ander kant word daar verwag dat geen bougrond gebou sal word nie, dit wil sê 'n stuk grond as 'n spekulatiewe voorwerp wat 'n mens hoop eendag tot bougrond verklaar sal word.

Vervang lenings met 'n bouvereniging leningsooreenkoms

'n Huislening en spaarkontrak kan nie net gebruik word om 'n nuwe gebou of vir 'n opknapping te koop nie, maar ook om lenings te vervang wat in verband met 'n huislening aangegaan is. Dit is net belangrik dat die lening gebruik word om behuisingsmaatreëls te finansier. Dit maak sin om 'n nuwe bouvereniging leningsooreenkoms te sluit wanneer jy die lening aangaan om hierdie bedrag te spaar. Die goedkoop bougenootskaplening lei gewoonlik tot 'n aansienlike verlaging in rentekoerse ná die leningherskedulering en verminder die risiko van stygende rentekoerse vir die opvolglening.

Finansieer vaste eiendom in die buiteland

Enigeen wat van 'n aftreehuis in die sonnige suide droom, het die geleentheid om 'n huislening en spaarkontrak sinvol te gebruik om 'n bietjie nader aan hul doelwit te kom. Die LBS help met die finansiering van eiendom in die buiteland, ook met die aankoop van vakansiehuise. In beginsel laat die Bausparkasse-wet hierdie opsie toe vir die bou van genootskapspaarkontrakte. Met ander woorde, dit laat bougenootskaplenings toe om verseker te word deur verbande op 'n beloofde eiendom in sommige Europese lande te bestel. Die bouvereniging kan dan van die gewone waarborge van kredietinstellings afsien en homself beperk tot die registrasie van eiendomsretensieregte of verbande op die buitelandse eiendom wanneer die kredieteise verseker word. As jy spesifieke planne het, kan jy by jou verantwoordelike LBS navraag doen of hulle ook direkte buitelandse finansiering bied. Andersins dien jou eie vier mure in Duitsland gewoonlik as sekuriteit.

Met 'n huislening en spaarkontrak vir 'n vakansiehuis in die buiteland. Dit is ook 'n moontlike toepassing.

Foto: MEV

Ondersteun kommersiële konstruksieprojekte

'n Finansiering van kommersiële konstruksieprojekte met behulp van bouverenigingkontrakte is moontlik onder twee voorwaardes: eerstens moet die eiendomme in gebiede wees wat vir residensiële doeleindes gebruik word, en tweedens moet dit bedoel wees om by te dra tot die voorsiening van hierdie gebiede. Dit geld byvoorbeeld vir die bou of uitbreiding van handel-, handwerk- en diensondernemings in nuwe of bestaande woongebiede of stadsdistrikte, indien dit die lewensgehalte verbeter. In die geval van gemengde-gebruik eiendomme wat hoofsaaklik vir residensiële doeleindes gebruik word, kan die bouverenigings ook die kommersieel gebruikte deel finansier. In die geval van oorwegend kommersiële eiendomme wat buite woongebiede geleë is, word slegs die finansiering van die deel van die gebou wat vir residensiële doeleindes bedoel is, toegelaat.

Verkry residensiële regte met die bouvereniging leningsooreenkoms

Benewens die voorheen genoemde moontlike gebruike vir huislening en spaarkontrakte, is die gebruik van 'n huislening en spaarkontrak - sonder benadeling van premies - ook toelaatbaar en nuttig vir die verkryging van "regte op permanente gebruik van woonruimte". Dit sluit veral die finansiering van woonruimte in ouetehuise of ouetehuise in.

Renoveer die nalatenskap met 'n huislening en spaarkontrak

Volgens marknavorsing deur die Landesbausparkassen het ongeveer 'n vyfde van Duitse eiendomseienaars hul eie vier mure geërf. Dit is meestal geboue met 'n gemiddelde ouderdom van 35 jaar. Dit is dus nie verbasend dat byna twee derdes van die eiendomme wat geërf word en dan deur eienaar geokkupeer word, deeglik gemoderniseer en opgeknap moet word na die oordrag van eienaarskap. Gemiddeld ongeveer 35.000 euro belê. Benewens ekwiteit, word bougenootskapspaarfondse gebruik om hierdie maatreëls te finansier. ’n Goeie derde van die ondervraagdes gebruik die lae-rente en dus sinvolle vorm van finansiering van ’n huislening en spaarkontrak – veral omdat dit ook gebruik kan word om mede-erfgename uit te betaal.

Bauspar-kontrak: 'n Verstandige en ruim geskenk

Baie min bouvereniging-spaarders weet dat jy ook 'n bouverenigingkontrak as geskenk kan weggee: Hetsy vir die geboorte van jou kleinkind, vir gradeplegtigheid of vir 'n troue - vriende en familie is bly oor die nuttige batekomponent vir huisfinansiering.
In so 'n geval word 'n huislening en spaarkontrak gesluit in die naam van die ontvanger wat, na ontvangs van die geskenk, die kontrak met sy goedkeuring in werking stel. Vriende, kennisse en familie kan dan bydraes maak in die vorm van kontantgeskenke tot die ontvanger se huislening en spaarkontrak en sodoende bydra tot die opbou van rykdom later in die vorm van huiseienaarskap.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here