Bauspar-kontrak: soveel befondsing is moontlik

Behuisingspremie (WoP)

Jongmense vanaf die ouderdom van 16 kom in aanmerking vir die behuisingsubsidie ​​(WoP) as hul belasbare jaarlikse inkomste 25 is.Oorskry nie 600 euro nie (vir getroude paartjies: 51.200 euro). Enigiemand wat tussen 50 en 512 euro oor die kalenderjaar na hul huisspaarrekening oorplaas, sal 'n 8,8 persent huisboupremie ontvang - dit wil sê tot 45,06 euro per jaar. Met 'n besparing van 1.024 euro, kan getroude paartjies jaarliks ​​90,11 euro ontvang. Hierdie finansiële ondersteuning kan gebruik word vir die bou of aankoop van residensiële eiendom. U kan meer moontlike gebruike op die LBS-webwerf vind.

Ekstra inligting: Die behuisingsbonus is in 1952 onder Konrad Adenauer ingestel. In die afgelope tien jaar alleen het die staat premies van byna vier miljard euro uitbetaal.

voorwaardes

Enkellopend

Getroud / in 'n lewensmaat *
(* geregistreerde lewensmaat volgens
Wet op Burgerlike Vennootskap)

Maksimum gesubsidieerde besparing
per jaar

512 euro

1.024 euro

Bedrag van die premie

8,8 persent

8,8 persent

Maksimum premie

voor 45,06 Euro

voor 90.11 Euro

Inkomste perke

25ste.600 euro

51.200 euro

Bron: LBS 

Werknemerspaartoelaag

Baie werkgewers betaal hul werknemers kapitaalvormende voordele bykomend tot hul salarisse. Die staat bevorder dit met 'n 9 persent werknemer spaar bonus op betalings van tot 470 euro. Dit maak tot 43 euro ekstra per jaar uit – getroude dubbelverdieners ontvang 86 euro. Werknemers wie se belasbare jaarlikse inkomste 17 is.Nie meer as 900 euro nie (getroud 35.800 euro). Nadat u die kontrak onderteken het, verbind u u daartoe om die finansiële ondersteuning vir 7 jaar te belê in sake wat met u huis verband hou. Sodra die 7 jaar verby is, kan jy die doeleindes kies waarvoor jy die spaargeld wil bestee.
LBS-wenk: Tensy jou werkgewer jou die hoogste bedrag van 470 euro per jaar betaal, vra hom of hy die ontbrekende tarief onmiddellik van jou lone sal aftrek. Verstandige rede: Op hierdie manier sal jy steeds volle befondsing ontvang.
Bykomende inligting: Die werknemerspaartoelaag, waaruit byvoorbeeld 'n besonder groot aantal jong professionele persone voordeel trek, bestaan ​​sedert 1961.

Ongetroud

Getroud/
Vennoot *
1 werknemer

Getroud/
Vennoot *
2 werknemers

Maksimum gesubsidieerde besparing
per jaar

470 euro

470 euro

940 euro

Bedrag van befondsing

9 persent

9 persent

9 persent

Maksimum spaartoelaag

43 euro

43 euro

86 euro

Inkomste perke

17de.900 euro

35.800 euro

35.800 euro

 Bron: LBS

Residensiële Riester befondsing

1,8 miljoen mense in Duitsland het 'n residensiële Riester-huisleningspaarkontrak. Met goeie rede: Enigiemand wat 'n huis of woonstel vir eie gebruik wil finansier, het die grootste voordele met die Riester-subsidie. Elke begunstigde ontvang 'n basiese toelaag van 175 euro per jaar, ongeag 'n inkomstelimiet. Daarbenewens is daar 'n kindertoelaag van 185 euro vir elke kind wat op kindervoordeel geregtig is (selfs 300 euro vir diegene wat in 2008 of later gebore is). Kinderlose mense trek ook voordeel uit Wohn-Riester: Benewens die basiese toelaes, ontvang hulle dikwels bykomende belastingvoordele.
Die volle ondersteuning word gegee aan diegene wat 4 persent van hul bruto vorige jaar se inkomste, wat onderhewig is aan pensioenversekering, in die residensiële Riester-kontrak inbetaal. Daar is 'n maksimum van 2.100 euro, insluitend toelaes.
Goed om te weet: Residensiële Riester-spaarders onder die ouderdom van 25 ontvang selfs 'n eenmalige toegangsbonus van 200 euro.
In aanmerking kom is:

  • Almal wat verpligtend verseker is in die statutêre pensioenversekering
  • Beampte
  • Indien nodig, vroeë afgetredenes, mense met ouerskapsverlof, mense wat werkloosheidsvoordele ontvang
  • Gades of geregistreerde vennote van mense wat vir befondsing in aanmerking kom (mits jy ten minste 60 euro per jaar aan jou Riester-kontrak betaal en jou maat ook 'n Riester-kontrak het)


Huisspaarders kan Wohn-Riester onder meer vir boufinansiering of vir ouderdomsgeskikte opknappings gebruik. Die beste manier om uit te vind oor die onderskeie opsies en voorwaardes is in 'n persoonlike gesprek met jou LBS-adviseur.

Voorbeeldberekening vir jong bouverenigingspaarders

  • Huwelikstatus Ongetroud
  • Beroepsgroep: werker / werknemer / amptenaar
  • Ouderdom: 16 tot 25 jaar
  • Jaarlikse belasbare inkomste: minder as 17.900 euro

Staatsubsidies
 

Residensiële Riester befondsing

175 euro per jaar

Behuisingspremie

45 euro per jaar

Werknemerspaartoelaag

43 euro per jaar

Totale staatsbefondsing

263 euro per jaar

kapitaal akkumulasie voordele
van die werkgewer

480 euro per jaar

Jou maksimum voordeel

743 euro per jaar

Eenmalige beginnersbonus vir jongmense
 Mense onder die ouderdom van 25

200 euro in die eerste jaar

(Bron: LBS, Aandag: Let op die spesifieke vereistes vir befondsing.)

Kombineer staatsubsidies op 'n slim manier

Benewens bogenoemde bonusse en toelaes is daar ook sedert die begin van 2018 'n kindertoelae. Gesinne wat aan die geskiktheidskriteria voldoen, kan 'n totaal van 12 per kind (onder 18 jaar oud) ontvang.Het 'n kindervoordeel van EUR 000 vir 'n maksimum van 10 jaar ontvang. Daarbenewens verleen die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die staatsontwikkelingsbank, lae-rente lenings wat gekombineer kan word met 'n bouvereniging leningsooreenkoms. Energiedoeltreffende konstruksie is veral deurslaggewend vir jou finansieringsbesluit. Jy kan 'n oorsig van die streeks- en nasionale befondsingsgeleenthede by jou LBS-adviseur kry. Alternatiewelik kan u na die LBS-webwerf kyk.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here