Bauspar-kontrak gereed vir toekenning? Dit moet nou gedoen word

Die datum van die toekenning van 'n bouvereniging leningsooreenkoms is altyd oop wanneer die kontrak onderteken word: Die fondse wat vir die toekenning bestaan, hang veral af van die besparings en terugbetalings van die hele bouvereniging vereniging, die sogenaamde bouvereniging kollektief. Om hierdie rede verbied die Bausparkassegesetz die noem van 'n vaste toekenningsdatum. Elke bouvereniging sal vir jou 'n nie-bindende, waarskynlike datum gee, wat gewoonlik gehou kan word. Die tydvenster tussen die sluiting van 'n huislening en spaarkontrak en die toekenning word in tegniese jargon "wagtyd" genoem. ’n Vertrouensbestuurder van die Federale Finansiële Toesighoudende Owerheid (BaFin) wat deur die banktoesighoudende owerheid aangestel is, monitor die toekenningsproses en verseker dat die bouvereniging aan die wetlike regulasies voldoen.

Na 'n paar jaar, gewoonlik tussen agt en tien, is die huislening en spaarkontrak eintlik gereed vir toekenning: Dit beteken dat die minimum krediet van 40 of 50 persent (afhangende van die tarief) van die ooreengekome huislening en spaarbedrag is gespaar is, is die minimum spaartydperk verby en die nodige minimum gradering is bereik. Die minimum gradering word bereken uit die som van jou betalings in die bouvereniging leningsooreenkoms (insluitend rente), die spaartydperk en die totale bedrag (bougenootskap spaarbalans plus lening): Met behulp van die graderingsnommer kan bouverenigings verseker die regverdigste moontlike volgorde in die toekenning van bouverenigingkontrakte.
Wanneer jou huislening en spaarkontrak gereed is vir toekenning, kan jy die huislening en spaarbedrag aan jou laat uitbetaal deur jou huislening en spaarvereniging. Die bougenootskapspaarbedrag bestaan ​​uit jou rentedraende spaargeld, moontlik subsidies soos behuisingskonstruksiepremies, residensiële Riester-toelaes of werknemerspaartoelaes en die bougenootskaplening vir die oorblywende 50 of 60 persent van die totale bedrag waarop ooreengekom is van die kontrak.

Na 'n paar jaar is die huislening en spaarkontrak gereed om toegeken te word: Om dit te doen moet die minimum balans van 40 of 50 persent (na gelang van die tarief) van die ooreengekome huislening en spaarbedrag gespaar word, die minimum besparing tydperk moet geëindig het en die nodige minimum gradering moet behaal word. 

Foto: iStock / Photografeus

Toekenning van die Bauspar-bedrag

As 'n reël sal die bouvereniging jou 'n paar maande inlig voordat jou bougenootskap-leningooreenkoms gereed is vir toekenning. Die bouvereniging spaarbedrag sal uitbetaal word by aansoek by aanvaarding van die toekenning.

Aanvaarding van Toekenning

Jy het reeds 'n geskikte eiendom in gedagte? Wonderlik! Dan hoef jy net skriftelik te bevestig dat jy die toewysing van jou huislening en spaarbedrag aanvaar het. U verklaar ook dat u die lening vir residensiële doeleindes wil gebruik, dit wil sê vir doeleindes soos die koop, bou of omskakeling van residensiële eiendom. Dit sluit die aankoop van die eiendom in waarop jy jou eie vier mure wil bou.

Laat die huisleningbedrag rus

Die huislening en spaarkontrak is gereed vir toekenning, maar jy het nog nie ’n spesifieke eiendomsprojek beplan nie? geen probleem. Soms pas die huisprojek net nie by die huidige lewensituasie nie. Dan kan jy afstand doen van die toekenning en die kontrak dormant laat. Miskien wil jy ook die huisleningspaarbedrag van jou kontrak verhoog. Met verloop van tyd kan nie net die eiendomspryse nie, maar ook jou eise aan jou eie huis styg. Praat met jou LBS-adviseur oor hierdie opsie.

Waarvoor kan die bouvereniging-spaarkontrak gebruik word??

Wanneer dit by huisspaar kom, dink baie mense dadelik daaraan om hul eie huis te bou of te koop. ’n Huislening en spaarkontrak kan egter selfs meer doen. Die LBS bied jou die volgende opsies, byvoorbeeld:

Boubesparings vir huismodernisering

Wie weet dit nie? Die verhitting in die huis loop nie meer optimaal nie en die vensters is nou ook onder die huidige kwaliteitstandaarde. Die gevolg: hoë energiekoste. Oor die jare sal enige huis opgeknap moet word. ’n Huislening- en spaarkontrak bied finansiële sekuriteit omdat dit, wanneer dit gereed is vir toewysing, vir instandhoudingswerk of herstelwerk gebruik kan word – insluitend ’n toename in die waarde van die eiendom. ’n Huislening- en spaarkontrak hou besondere voordele in, veral vir moderniseerders wat dikwels kleiner bedrae benodig. In teenstelling met baie banke, hef bouverenigings nie rentekoerspremies van kliënte wat minder as 50.Finansies € 000. Daarbenewens huisspaarlenings tot 50.000 euro kan toegeken word sonder 'n duur en belasbare inskrywing in die grondregister.

Huislenings- en spaarfondse kan ook gebruik word om jou eie huis te moderniseer. 

Foto: iStock / hanohiki

Boubesparing vir toekomstige behuisingsbehoeftes

Jy is nog nie seker wanneer jy 'n eiendom wil bou of koop nie, maar wil steeds reserwes in jou mou hê? Ook in hierdie situasie is 'n huislening en spaarkontrak ideaal. As 'n bouverenigingspaarder het jy die buigsaamheid om te besluit waarvoor jy jou bouverenigingkontrak wil gebruik, hetsy dit vir eiendomsaankope, konstruksie of opknapping.
 

Bou spaargeld as 'n aftreevoorsiening

Die staat ondersteun die konstruksie, verkryging of ouderdomstoepaslike omskakeling van eienaar-geokkupeerde residensiële eiendom met die Wohn-Riester-subsidie. Kwalifiserende volwassenes ontvang die basiese toelae van 175 euro per jaar, met 'n bykomende kindertoelaag van tot 300 euro per kind. In 'n gesin van vier met klein kinders beteken dit amper 1.000 euro saam. Die toelaes vloei beide in die spaar- en in die leningsfase.

Bou spaargeld as 'n aftreevoorsiening

As jy jonger as 25 jaar oud is en 'n huislening en spaarkontrak geteken en gespaar het, kan jy spesiale voordele by Wohn-Riester geniet. Benewens die basiese toelae van 175 euro per jaar, ontvang jy ook 'n eenmalige beginnersbonus van 200 euro. Maar jy kan nie net by Wohn-Riester baat nie, ander staatsubsidies is ook moontlik: die behuisingsbonus en die werknemerspaartoelaag op kapitaalvormende voordele. Vind meer uit op die webwerf van jou bouvereniging of in 'n persoonlike konsultasie.

Bouspaargeld vir kinders en kleinkinders

As 'n bougenootskapspaarder kan jy ook jou kinders en kleinkinders 'n veilige toekoms gee deur elke maand somme geld vir hulle te spaar. As wettige voog kan jy byvoorbeeld elke maand ’n gedeelte van die kindervoordeel belê. Oor die jare bereken, versamel dit 'n aansienlike bedrag geld. Daarbenewens waarborg jy kinders en kleinkinders die reg op 'n bouvereniginglening teen histories lae rentekoerse.


Die bou van die samelewing spaar as 'n huurder

’n Bougenootskapleningsooreenkoms is ook geskik vir huurders en verhuurders. Huurders kan, in oorleg met hul verhuurder, die bouspaarbedrag gebruik om byvoorbeeld lewensversperrings te verwyder of om 'n nuwe toegeruste kombuis te koop. Verhuurders kan nodige instandhoudingsmaatreëls - soos die vervanging van 'n ou verhittingstelsel - met 'n huislening en spaarkontrak finansier. U kan natuurlik ook die lening gebruik om die eiendom te koop.

As 'n huisleningsbespaarder kan jy ook jou kinders 'n veilige toekoms gee deur elke maand vir hulle bedrae geld te spaar. 

Foto: iStock / Rawpixel

Wenk: Met die LBS-bouvereniging-sakrekenaar kan jy ook aanlyn uitvind watter bouvereniging-tarief die beste by jou doelwitte pas. 

Die belangrikste tegniese terme wat verband hou met die toekenning van 'n huislening en spaarkontrak

Huisspaar is maklik. Maar in die wêreld van finansies kan jy nie heeltemal sonder tegniese terme klaarkom nie. Huisspaarders moet vertroud wees met hierdie bepalings wanneer dit kom by die toekenning van die huislening en spaarkontrak.
 

Waardasie datums Graderingsnommer Minimum gradering nommer Minimum besparing Minimum spaartyd wagtydperk toekenning

Datums waarop LBS die (individuele)
Waardasiegetalle word bepaal en die volgorde waarin die
Bousamelewingskontrakte word toegeken. Daar is gewoonlik twee opdragte
tot vier maande na die waardasiedatum.

Gemeet veranderlike wat uitdruk hoe lank 'n bougenootskapspaarder hoeveel geld gespaar het
Het. Die LBS bepaal dan die volgorde waarin die lenings
word regverdig vergewe. Diegene wat vroeg baie spaar, kry hulle s'n
Lenings eerder as iemand wat hul tyd spaar. die
individuele graderingsnommer is op die jaarrekeningstaat.

As 'n bouverenigingspaarder die minimum gradering bereik het, sal die
Ken die bouvereniginglening aan LBS toe. Dit bestaan ​​uit spaargedrag
van die bouverenigingspaarder, sy besparingstyd en die gewenste boubesparingsbedrag
saam. Dit verseker ook dat die besparings van die
Gemeenskap van bouvereniging spaar lank genoeg vir die finansiering
beskikbaar wees.

Die minimum bedrag wat 'n bouverenigingspaarder in die kontrak inbetaal het
moet om die lening te kan eis. dit is
- afhangende van die tarief wat gesluit is - gewoonlik 40 of 50 persent
die huisleningbedrag. Die minimum spaarsaldo is een van verskeie
Vereistes vir die toekenning.
Tydperk tussen die sluiting van die bouvereniging leningsooreenkoms en die
Toekenningsdatum of waardasiedatum
(afhangende van die bouvereniging se bepalings en voorwaardes van die onderskeie LBS).
Dit is een van die voorvereistes vir die toekenning van die Bauspar-bedrag.
Na gelang van die tarief is die minimum spaartydperk 12 tot 60 maande.
Tyd tussen kontraksluiting en toekenning.
Dit beteken dat bousamelewing spaargeld en lenings vir betaling gebruik word
verskaf. Die prosedure verskil van streek tot streek. Na die
hoofvereistes van die toekenning sluit in die verstryking van die
Minimum spaar tyd en die bereiking van
Minimum spaarsaldo en minimum graderingsnommer.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here