Konstruksieterreintoerusting: regulasies en koste in 'n oogopslag

Of duideliker gestel: Wat is nodig om jou huis te bou? Dit alles moet op 'n beplande en georganiseerde wyse na die konstruksieterrein kom, daar opgestel word en, wanneer dit nie meer nodig is nie, uitmekaar gehaal en weggeneem word. 'n Behoorlik, verstandig en ekonomies beplande konstruksieterreintoerusting is so belangrik omdat dit 'n gladde konstruksie van die huis waarborg, vertragings vermy, die vakmanne beskerm en sodoende geld vir die bouer bespaar.
Vir enkelgesinshuise is die konstruksieterreintoerusting gewoonlik reeds in die konstruksiemaatskappy se aanbod gelys. Vertroue is goed, maar beheer is beter in hierdie geval. Jy as die kliënt of jou kliëntverteenwoordiger of konstruksiekoördineerder moet die konstruksieterreintoerusting en alles wat daarmee te doen het, dophou.
As jy jou huis heeltemal op jou eie sonder 'n konstruksiemaatskappy sou bou, moet jy die konstruksieterreintoerusting oorneem en individueel met elke groep vakmanne ooreenkom wat wanneer en hoe sal gebeur en, indien nodig, die ooreenstemmende toerusting huur. ’n Kliënteverteenwoordiger of ’n konstruksiekoördineerder kan jou ook hiermee help. 

Wie wat wanneer waar? ’n Konstruksieterreinfasiliteit word deur wetgewing gereguleer en spesifiseer watter regulasies op die konstruksieterrein nagekom moet word.

Foto: iStock / Chris Cook

Verkeersveiligheidsverpligting en konstruksieterreinbeskerming

Jy gee die verkeersveiligheidsverpligting aan die konstruksiemaatskappy oor. Maar jy het 'n plig om toesig te hou binne die raamwerk van die konstruksieterreinopset. Ons is dus aanspreeklik vir enige skade wat veroorsaak word deur die bou van jou huis, selfs al het jy dit nie persoonlik veroorsaak nie. Verkeersveiligheidsverpligting beteken bloot dat alle persone wat die konstruksieterrein betree dit weer ongedeerd moet kan verlaat. Verskaffers, vakmanne en helpers. 
In beginsel is alle professionele vakmanne wat op konstruksieterreine werk verplig om hulself so goed as moontlik te beskerm en ook aan die toepaslike wette te voldoen. U as kliënt moet dit egter nagaan. As veiligheidsmaatreëls wat leke kan herken, soos die veiligheidsnet op die steierwerk, ontbreek en iets gebeur, is jy as bouer aanspreeklik. Dit is dus in u eie belang om die gekontrakteerde vakmanne aan te spoor om so veilig as moontlik te werk te gaan en hulle dit uit te wys sodra u enige twyfel oor hierdie onderwerp het. Nog 'n paar ure se werk om die veiligheidsnet in plek te sit, sal jou minder kos as om 'n handelaar te betaal wat ongeskik geraak het weens jou gebrek aan belangstelling in veiligheid. Of aan sy familie omdat hy in die ongeluk op jou konstruksieterrein gesterf het. Dieselfde argument geld vir vrywilligersversekering. As vriende jou uithelp op die konstruksieterrein, moet jy dit by die konstruksie-vakvereniging aanmeld en hulle verseker. Verdere sekuriteitsmaatreëls van jou kant hou verband met lyn- en brandbeskerming sowel as voldoende beligting. Wenk: Vind hier uit wat die belangrikste versekerings vir geboueienaars is.
Verkeersveiligheidsverpligtinge beteken egter ook dat jy die konstruksieterrein van buite af moet afsper, dit wil sê dat niemand kan ingaan nie. Dit word konstruksieterreinbeskerming genoem. Byvoorbeeld met 'n volledige terreinheining insluitend die teken: Moenie konstruksieterrein betree nie! Ouers is egter net tot 'n beperkte mate aanspreeklik vir hul kinders, want as jy as bouer nie jou verkeersveiligheidsverpligtinge nagekom het nie, en 'n kind kon as gevolg daarvan op die konstruksieterrein kom en is beseer, dan jy is aanspreeklik.
Jy moet ook wagrelings, waterbeskerming, buurtbeskerming, weer- en boombeskerming aanheg, indien nodig.

As die gebou-eienaar moet jy binne die raamwerk van die konstruksieterreinfasiliteit verseker dat niemand die konstruksieterrein kan binnedring nie. 

Foto: iStock / hanohiki

Die Wet op Beroepsveiligheid en Gesondheid

Maak seker dat die konstruksiemaatskappy wat jou droomhuis bou aan die Wet op Beroepsveiligheid en Gesondheid voldoen. Deur die maatskappy in gebruik te stel, gee jy afstand van die verpligting om self voldoening aan die Wet op Beroepsveiligheid en Gesondheid te verseker - maar jy sal beslis nie onverskillig wees oor 'n ongeluk op jou konstruksieterrein nie. As jy daarenteen op jou eie bou, moet jy as kliënt die bouperseel so ontwerp dat die vakmanne wat jy aanstel veilig daar kan werk. As jy dit nie doen nie, sal jy beboet word. In die ergste geval, dit wil sê as iemand homself beseer, staar jy tot 'n jaar tronkstraf in die gesig.

Die werkplekverordening

Die werkplekordonnansie verplig die werkgewer om bruikbare ontsnap- en ontsnaproetes te verskaf en noodhulpmateriaal gereed te hê. Dieselfde geld hier: As jy 'n maatskappy met die konstruksie opdrag gegee het, moet hierdie regulasie deur die konstruksiemaatskappy geïmplementeer word. As jy na werk helpers na jou bouperseel bring, is jy die een wat hierdie verordening moet nakom. Die kliënt is ook verantwoordelik vir die koördinering van verskeie groepe vakmanne. Dit maak sin om 'n fasiliteit te voorsien, dit wil sê 'n breekkamer met 'n noodhulpkissie en sanitêre geriewe vir alle werkers. Dit spaar jou geld. 

Wat behoort aan die konstruksieterrein toerusting?

Die konstruksieterreintoerusting sluit dus in: 

 • Terreinveranderinge wat nodig is vir konstruksie
 • Verwydering van enige besmette terreine op die terrein
 • Vervoerroetes
 • Tydige bestelling en aflewering van toerusting (byvoorbeeld die hyskraan) en die boumateriaal self
 • Beplanning, verkryging en installering van die stoorkamers vir hierdie toestelle en materiaal
 • 'n kantoor vir die terreinbestuurder
 • 'n breekkamer met 'n noodhulptassie en die belangrikste telefoonnommers soos polisie, ambulans, brandweer, elektrisiteit en water verskaffers
 • 'n toilet vir die konstruksiewerkers
 • die elektrisiteit en watertoevoer aangepas by die werk (moet aangevra word)
 • die veiligheid van almal wat by die konstruksie betrokke is

Die konstruksieterreintoerusting reguleer ook die oprigting van 'n toilet vir die konstruksiewerkers.

Foto: iStock / Susan Vineyard

Belangrik: die werfinstallasieplan

Die eerste ding om te doen is om 'n besoek ter plaatse te doen met die konstruksiemaatskappy wat jy gehuur het om jou huis te bou. 'n Betroubare maatskappy sal geen probleem daarmee hê as jy as die kliënt of jou kliëntverteenwoordiger of jou konstruksiekoördineerder daar wil wees nie. As jy jou droomhuis sonder 'n konstruksiemaatskappy verwesenlik, is dit 'n moet vir jou. 'n Kenner van elke ambag moet teenwoordig wees - want jy moet almal onder een dak kry en werksomstandighede wat wetlik voldoen vir almal skep.
Tydens hierdie afspraak ter plaatse kyk die vakmanne na die grond- en ruimtetoestande en kyk hoe die groot vragmotors die beste moet nader om behoorlik te kan aflaai, waar die konstruksiehyskraan opgestel kan word, waar die houers vir die konstruksiespan, die konstruksieterrein en die konstruksiewateraansluiting en hoe die ondergrond werklik op die konstruksieterrein gemaak word. Die konstruksieterreinfasiliteitsplan word dan met al hierdie inligting geskep. Hierdie plan wys alles wat tydens die konstruksiefase op jou eiendom geleë moet wees, op skaal. So afgesien van die vloerplan van die huis, is dit presies geteken waar watter houer is, waar watter materiaal gestoor word, waar watter aansluitings is. Die konstruksieterreinfasiliteitsplan is soos 'n stadskaart vir jou eiendom. Met behulp van hierdie plan sal enigiemand wat jou eiendom wettiglik betree, hul weg moet vind. Die landmeters het toe die punte uiteengesit.
As daar nie genoeg spasie op jou eiendom is wat jy nodig het om jou konstruksieterrein op te rig nie, kan jy dalk ook die sypaadjie en/of die straat voor jou eiendom gebruik. Jy kan dit natuurlik nie net so doen nie, jy moet vir 'n spesiale gebruikspermit by die Padverkeerskantoor aansoek doen teen 'n fooi. 

Saam met kundiges kom bouers ooreen oor 'n ter plaatse inspeksie van die toekomstige konstruksieterrein om die konstruksieterreintoerusting te beplan.

Foto: iStock / bluegame

Konstruksieterrein opstelkoste

Die koste vir die konstruksieterreintoerusting behoort nie meer as vyf tot tien persent van die konstruksiekoste of die kontrakbedrag te beloop nie.
Hoeveel 'n konstruksiemaatskappy vra vir die konstruksieterreintoerusting is dikwels moeilik om uit die aanbod uit te vind. Alhoewel die item konstruksieterreintoerusting op die meeste bouaanbiedings verskyn, word alle kostes nie altyd onder hierdie item opgesom nie. Soms sluit die konstruksiemaatskappye van die opstelkoste by ander items in. Of 'n vaste tarief word vasgestel wat voortspruit uit empiriese waardes van die konstruksie-omgewing. Dit is dus moontlik dat die koste vir jou konstruksieterreintoerusting toeneem omdat 'n toegangsroete byvoorbeeld anders gemaak moet word as wat beplan is of die hyskraan nie kan staan ​​waar dit oorspronklik moes wees nie en spesiaal beveilig moet word. Dit is die moeite werd om presies hier te vra.
Vertragings van enige aard kan vinnig die koste van 'n konstruksieterrein verhoog. Dit geld natuurlik ook vir die koste van die oprigting van 'n bouperseel. Want as die hyskraan langer benodig word of die terrein langer staan ​​as wat beplan is, sal dit vinnig merkbaar word. Jy kan die volgende kostes verwag: 
 

 • Terreinheining (per lopende meter): 30 euro
 • Mengmasjien (140 liter): 27 euro per dag
 • Konstruksieterreinkragverspreider: 16 euro per dag (ander pryse geld gewoonlik vir langtermynhuur)
 • Slootgraaf: 70 euro per uur
 • Laaglaaier: 90 euro per uur
 • Graaf- en hyskraanoperateurs: tussen 25 en 45 euro per uur
 • Hut: 90 euro per maand
 • Bergingshouer: 300 euro per maand
 • Kantoorhouer: 360 euro per maand
 • Sanitêre houer: 750 euro per maand
 • Chemiese toilet: 600 euro per maand

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here