Kennisgewing van gestremdheid by die bou van 'n huis: Hoe om korrek te reageer

Hoe moet 'n ongeskiktheidskennisgewing lyk??

Indien die kennisgewing van belemmering aan die vereistes van VOB / B moet voldoen, moet die kontrakteur die kliënt onmiddellik in kennis stel, dit wil sê sonder onnodige vertraging, en skriftelik (§ 6, paragraaf 1 VOB / B). Dit is noodsaaklik dat die redes vir die vertraging ook gelys word. Dit moet dus gestel word watter faktore verantwoordelik is vir die ruimtelike, materiële of tydelike handicap. Die kennisgewing moet ook meld vanaf of sedert wanneer die gestremdheid plaasgevind het en hoe lank dit verwag sal word.
Ter opsomming moet hierdie punte in gestremdheidkennisgewings gelys word:

 • Van / sedert wanneer was daar 'n gestremdheid in konstruksie?
 • Wat is die rede vir die gestremdheid op die konstruksieterrein?
 • Watter werk aan die gebou kan nie volgens plan uitgevoer word nie??
 • Hoekom kan hierdie diens nie uitgevoer word soos beplan nie?
 • Die duur van die gestremdheid kan op die konstruksieterrein verwag word?

Belangrik: Die gestremdheid hoef nie werklik plaasgevind het nie. Selfs al is daar net die vrees dat daar 'n hindernis kan wees, is dit 'n kontraktuele sekondêre verpligting van die kontrakteur om die kliënt daaroor in te lig.
Ingevolge Artikel 6, Paragraaf 3, Klousule 2 VOB / B, is die kontrakteur ook verplig om die kliënt onmiddellik in kennis te stel sodra die struikelblokke nie meer bestaan ​​nie, dit wil sê die werk word nie meer verhinder nie en kan voortgesit word soos beplan. Vir verifieerbaarheidsredes word die geskrewe vorm ook hier aanbeveel.

Jy sal dalk ook belangstel

Wat is die redes om 'n gestremdheid aan te meld??

Daar is talle omstandighede wat waarskynlik die beplande bouproses sal vertraag. Volgens VOB/B (Artikel 6, Paragraaf 2, Punt 1 a tot c en Punt 2), is die volgende gebeurtenisse moontlike redes vir 'n kennisgewing van ongeskiktheid:

 • force majeure - dit raak hoofsaaklik huisbou tydens Corona
 • Staking en uitsluiting
 • Weerinvloede wat nie voorsienbaar was toe die aanbod ingedien is nie
 • Omstandighede in die kliënt se risikogebied

Indien ten minste een van hierdie hindernisse voorkom, het die kontrakteur die reg om die uitvoeringstydperk te verleng ooreenkomstig Artikel 6, Paragraaf 2, Item 1 VOB / B.

Wanneer is 'n kennisgewing van ongeskiktheid ongeregverdig??

Die redes wat in die kennisgewing van belemmering gegee word, is nie altyd geskik vir die verlenging van 'n eksekusieperiode nie. Indien 'n storm byvoorbeeld as rede vir die verwagte of werklik voorgekome vertraging op die konstruksieterrein gegee is, moet daar gekontroleer word of dit ooreenstem met 'n normale slegte weergebeurtenis en of die omvang daarvan nie te wagte was vir die ligging van konstruksie en die gepaardgaande tydperk. Indien dit tydens die indiening van die aanbod vir die kontrakteur duidelik moes wees dat sulke weersomstandighede kan voorkom, is die kennisgewing van die obstruksie ongeregverdig.

As die werk op die bouperseel gestaak moet word, is dit irriterend vir almal wat betrokke is. As die eienaar van die gebou moet jy uitvind of die redes om 'n ongeskiktheid aan te meld werklik voldoende is.

Foto: iStock / skynesher

Wat is die gevolge van 'n ongeskiktheidskennisgewing?

As 'n kennisgewing van ongeskiktheid gemaak is, het dit gewoonlik twee gevolge:

 1. Verlenging van die uitvoeringstydperk
  Indien die kennisgewing behoorlik en geregverdig is, sal die uitvoeringsperdatums vir die werk wat deur die kontrakteur verrig moet word ooreenkomstig Artikel 6, Paragraaf 2 VOB / B verleng word. Die verlenging van die sperdatum stem ooreen met die duur van die belemmering, moontlik plus 'n tydtoelaag vir die hervatting van aktiwiteite of in die geval dat dit nou in 'n minder gunstige seisoen moet plaasvind as gevolg van die belemmering (Artikel 6, Paragraaf 4 VOB / B).
  Indien 'n kontraktuele boete ooreengekom is, mits die kontrakteur nie die voltooiingsperdatum nakom nie, sal dit slegs verskuldig wees indien die diens nie op die nuwe voltooiingsdatum voltooi is nie - uitgestel weens die verhindering.
   
 2. Indien nodig, is die kontrakteur geregtig om skadevergoeding te eis
  Indien daar 'n hindernis vir die konstruksie was as gevolg van omstandighede in die risikogebied van die kliënt, het die kontrakteur 'n fundamentele reg op vergoeding ooreenkomstig Artikel 6, Paragraaf 6 VOB / B. Hy kan dan die bykomende uitgawes wat as gevolg van die ongeskiktheid aangegaan word van die kliënt eis, maar moet dit volledig en verstaanbaar kan lys. Vir hierdie doel moet die kontrakteur in konkrete terme kan aantoon watter hindernisse gelei het tot watter vertragings in die konstruksieproses en, gevolglik, tot watter bykomende koste. Die bewyslas lê by die kontrakteur.

Hoe moet bouers reageer op 'n obstruksiekennisgewing?

In beginsel is die kennisgewing van ongeskiktheid 'n eensydige verklaring deur 'n kontraktuele vennoot. Die ander kant is dus nie verplig om op enige manier te reageer nie. 'n Verwerping van die advertensie deur die kliënt is ook moontlik, maar wetlik sonder gevolge. In elk geval behoort die kliënt enige bykomende koste te hê wat deur die kontrakteur aangegaan word sonder enige gapings. Ideaal gesproke word dit gedoen in 'n direkte vergelyking van die beplande koste en die nou groter poging as gevolg van die feit dat die werk belemmer is. Indien die kliënt twyfel oor die punte wat as redes in die kennisgewing van belemmering gegee is, kan hy ook sy besware op 'n later tydstip opper - byvoorbeeld op die oorspronklik ooreengekome voltooiingsdatum.
Dit is egter raadsaam om die kontrakteur as kliënt te kontak. As 'n reël maak dit dit nie net makliker om 'n oplossing vir die beweerde gestremdheid te vind nie - dit maak dit ook makliker om die werklik verwagte voltooiingsdatum te bereken en, onder sekere omstandighede, om dit te behou.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here