Herken kwaliteit wanneer jy hout koop en voorkom strukturele skade

Hout van verskillende sterktes kan binne 'n stam gevind word.

Foto: iStock / Lepro

Vermy strukturele skade deur produkmonsters

Skoonheid ontstaan ​​in die oog van die aanskouer – ongeag goeie gehalte. Produkmonsters help bouers en houtwerkers om te kommunikeer. Nie-draende komponente soos trappe en deure, vloerbedekkings, muurpanele of fasadeprofiele word volgens 'n verskeidenheid kriteria gesorteer; dit neem estetiese en strukturele vereistes in ag. 'n Aantal standaarde definieer kwaliteit grade - maar dit is moeilik om te sê of dit aan die kliënt se verwagtinge en wense voldoen. Boonop wys vervaardigers hul produkte dikwels aan vir aanpas- en binnewerk met individuele gradering of kwaliteitklasse - hoewel dit soortgelyk is aan die benamings in die standaarde, maak dit 'n vergelyking moeilik. Materiaalmonsters skep duidelikheid, op grond waarvan geboueienaars en opknappers die gewenste kwaliteit sonder twyfel kan bepaal - die basis vir tevredenheid met skrynwerkers en skrynwerkers, parketlae en gipsbouers.

Kwaliteit sortering van sagtehout

Daar word onderskei tussen A- en B-gradering vir profiele van sagtehout. Indien geprofileerde hout nie aan die vereistes van die B-gradering voldoen nie, word dit afgekeur. Diegene wat wil spaar, kan goedkoper B-goedere vir bykomstige en stokperdjiekamers bestel.

eienskap toegelaat in A-sortering toegelaat in B-sortering
Takke Fancy knope tot 5 mm Ø, stewig toegegroeide knope tot 20 mm Ø, klein spoggerige randknope, klein skade aan gebreekte rande, solank die bedekking nie benadeel word nie. ongewone en swaar gekapte takke tot 20 mm Ø
Krake Eind krake so lank as die breedte van 'n plank en haarlyn krake groter aaneenlopende krake tot 300 mm lank in die rigting van die graan
Pith tot 4 mm breed, 20% van die aantal stukke mag pit in 'n maksimum van die helfte van die bordlengte hê Pit van enige breedte en lengte
Druk hout Tot 'n klein mate sover dit moontlik is om die profiele te lê
Verdraaide groei slegs as dit nie visueel herkenbaar is nie sover dit moontlik is om die profiele te lê
Hars galle soms tot 2,5 cm2 oppervlakte, maks. 3 stukke elk 1,5 m bordlengte toelaatbaar
Insekskade   tot 5% van die aantal stukke kan soms gate hê
eienskappe met 10% van die aantal stukke ligte verkleuring tot 10% van die oppervlak Verkleuring en soliede gekleurde strepe sonder enige blou areas
redigering geïsoleerde dowel areas en geringe skaaffoute soos effense ruwheid langs takke; Boomrand op die onderste groefwang van 'n profielbord oor 'n totale lengte van tot 500 mm - die tong moet nie deur die boomrand verswak word nie Skaaffoute, sover dit moontlik is om te lê; gevulde gebiede; Rand van 'n boom, solank die lê en stabiliteit nie aansienlik benadeel word nie

Dit is hoe planke en planke getoets word

Bindstandaarde geld vir dra- en verstywingskomponente van hout. Hulle definieer die minimum eienskappe wat houtbouprodukte moet hê vir hul dravermoë en waarborg die veiligheid van houtstrukture.

Standaarde geld vir lasdraende houtkomponente wat van hout gemaak is.

Foto: iStock / northlightimages

Draende komponente

Vierkant hout: Om ekonomiese redes word dwarsbalke in houtstrukture toenemend gebruik met skraler deursnee as voorheen - volgens hul afmetings word dit as planke of planke beskou, maar moet buigspanning soos vierkantige hout weerstaan ​​en volgens hul kriteria gesorteer word. Hulle is gemerk met die byvoeging "K ", dus is die volle name S 7K, S 10K of S 13K. Planke en planke wat regop geïnstalleer word, moet buigspanning weerstaan ​​en moet dus met 'n graderingsklas gemerk word - 'n "K " na die nommer dui aan dat dit as vierkanthout gegradeer is, dus het die hout byvoorbeeld die benaming S 7K.
latte: Vir die sterktegradering van latte word dieselfde kriteria toegepas as vir ander gesaagde hout, maar daar is slegs die twee graderingsklasse S 10 en S 13 - latte van die hoër klas mag nie pit bevat nie, in sorteerklas 10 word dit toegelaat op sparrelatte.
Glulam: Glulamhout word volgens sy sterkte in klasse BS 11, BS 14, BS 16 en BS 18 geklassifiseer, die Europese benamings is GL 24, GL 28, GL 32 en GL 36.
Gelymde gelamineerde hout: Nie alle soliede houtprodukte is gestandaardiseer nie; individuele goedkeuringskennisgewings of individuele bewys word vereis vir die sterktewaarde van gelymhout.
Hout-gebaseerde materiale As houtgebaseerde panele as draende komponente gebruik word, is hulle ook onderhewig aan standaarde - Europese produkstandaarde ken tegniese klasse toe aan die verskillende houtgebaseerde materiale en reguleer hul toepassingsgebied na gelang van die produk en vervaardigingsproses.

Klasse sorteer

Vandag word gesaagde hout in sorteerklasse verdeel - hierdie werk word deur vaardige persone deur visuele sortering uitgevoer, dit gebeur soos die klassifikasie in kwaliteitklasse
• takke,
• Boomrande,
• Breedte van die jaarringe,
• Drukwerk van hout,
• Veselhelling,
• Insekskade,
• kromming,
• Mistelbesmetting,
• krake,
• Verkleuring.

Outomatiese sortering

In baie gevalle word sortering aan outomatiese sorteermasjiene met verskillende prosesse oorgelaat. Benewens knotigheid en veselafwyking, beoordeel jy:
Elastisiteit: Die hout is gebuig – en spring veerkragtig terug in sy oorspronklike vorm. As die buiging permanente vervorming veroorsaak, het die hout sy elastiese limiet bereik.
Grootmaat digtheid: Die digtheid dui die verhouding van houtmassa tot volume sonder houtporieë aan - dit is 1,56 gram per kubieke sentimeter vir alle soorte hout. Die rou digtheid meet die individuele verhouding insluitend die houtporieë en verskaf inligting oor die sterkte, hardheid, skuur en bewerkbaarheid van die hout.
Pith: Dit vorm die middelste string van die eerste jaarring in die stam en is dikwels gekraak. Dit moet dus uit planke en planke gesny word.

Klasse sorteer

Sagtehout word verdeel in drie klasse S 7, S 10 of S 13 volgens visuele sortering, en in vier klasse MS 7, MS 10, MS 13 of MS 17 na masjiensortering. Die sorteerklasse van hardehout word deur 'n "L " voorafgegaan, byvoorbeeld hulle is LS 7 of LMS 7. Hout met 'n houtvoginhoud van minder as 20 persent word gesorteer - kenners noem dit dan "droog". Standaardkomponente gemaak van sagtehout kry die bykomende benaming TS vir drooggesorteerd. Die dravermoë van 'n identiese deursnee van hout neem toe met die hoogte van die syfer - 'n groter deursnee van 'n laer klas kan egter net so draend wees as 'n kleiner deursnee van 'n hoër klas. Hout van sorteerklas 10 word gewoonlik vir standaardkomponente gebruik.
Soliede strukturele hout KVH word gebruik vir bou soos gesaagde hout, maar volgens strenger kriteria gesorteer en word dus as van hoër gehalte beskou.

Hardehout en sagtehout word in verskillende klasse gesorteer.

Foto: iStock / nzphotonz

Chemiese houtbeskerming: die oplossing?

Slegs hout met 'n voginhoud van 20 persent en meer bied vernietigende swamme die nodige lewensomstandighede, en die meeste insekplae lê hul eiers net in vars hout. In die verlede is houtplae op draende komponente hoofsaaklik met chemiese middels voorkom. Maar bouers was bekommerd oor gesondheid en die omgewing. Vandag word houtpreserveermiddels net vir bedreigde hout gebruik, soos boumateriaal met konstante kontak met die aarde of water, en konstruksiehout met 'n voginhoud van meer as 20 persent. Tegnies gedroogde soliede struktuurhout KVH het geen chemiese houtbeskerming nodig in kamers met 'n normale leefklimaat nie, en ook nie houtkomponente wat deur bekleding bedek is of wat na die vertrek nagegaan kan word nie. Chemiese houtbeskerming is slegs noodsaaklik vir strukture wat toeganklik is vir insekte en nie beheer kan word nie. Waar hout meer gevaar loop vir vog, word natuurlike weerstandbiedende houtsoorte soos lariks, douglasspar en eikehout toenemend gebruik.

Alternatief: konstruktiewe houtbeskerming

Argitekte en vakmanne het hul pad terug gevind na ou kennis en beskerm hout deur slim beplanning. Konstruktiewe beskerming hou vog uit of laat dit vinnig wegdreineer. 'n Verdere dakoorhang beskerm horisontaal geïnstalleerde hout, soos die balkon, sowel as die muurkonstruksie en fasade. Versperring of luglae verhoed dat vog van naburige komponente van ander boumateriaal in die hout binnedring. Druprande aan die onderkant van vertikale stukke hout laat water heeltemal afloop - die hout aan die onderkant het teen 'n hoek van 15 grade na buite afgeskuins. Gordingkoppe is met planke bedek omdat snyoppervlakke water besonder goed absorbeer . Vlekvrye metale word gebruik vir spykers, skroewe en steunskoene, hulle voorkom verkleuring.

Koop die regte hout

Met droë soliede konstruksiehout KVH beskerm bouers hul eiendom en skrynwerkers en houtkonstruksiemaatskappye beskerm hul goeie reputasie. Vinger-gesaakte soliede konstruksiehout KVH word tegnies gedroog tot 15 +/- 3 persent houtvog en na grootte gelyk gemaak - dus kan filigraankomponente ook vervaardig word. Soliede konstruksiehout KVH word geskaaf in plaas van grofgesaag, verbindings is maklik om te maak. Dit is goedgekeurde bouprodukte, dit voldoen aan die toepaslike bouwet en alle tegniese regulasies, insluitend die nuwe Europese houtkonstruksiestandaard.

Verskillende vlakke van kwaliteit

Houthout mag slegs vars gesaag (meer as 30% vog) as konstruksiehout gebruik word, semi-droog (tussen 20 en 30% voginhoud) vir ondergeskikte strukture, droog (20% vog en minder) vir algemene houtkonstruksie, bv. dakstrukture in omgeboude solders.
Soliede konstruksie hout KVH word geïnstalleer wanneer dimensionele akkuraatheid belangrik is in onsigbare konstruksies. Soliede konstruksiehout KVH is geskik vir geslote konstruksies in houthuiskonstruksie en algemene houtkonstruksies.
Duo balk word in sigbare strukture geïnstalleer, byvoorbeeld as plafonbalke of balke met verhoogde eise aan dimensionele akkuraatheid.
Geplakte gelamineerde hout word geïnstalleer in sigbare en/of hoogs beklemtoonde konstruksies of met besonder hoë eise aan dimensionele akkuraatheid.

Koop goeie hout

Goeie hout neem tyd: dit neem amper 100 jaar vir hierdie natuurlike produk om tot 'n boumateriaal met uitstekende eienskappe te verouder. Om met hout te bou is vandag net so relevant soos altyd, vir eeue en in die toekoms het gebou-eienaars baat gevind by soliede konstruksie en 'n gesonde leefomgewing.

In die natuur het bome dikwels baie swaar krone – binnenshuis het hulle swaar komberse.

Foto: iStock / piovesempre

'n Sterk stuk natuur

So sterk soos 'n boom - dit is hoe bouers en moderniseerders die draende dele van hul huis soos die dakstruktuur, plafonne en mure wil hê. In die natuur dra die stam sy eie gewig en het dikwels 'n kroon van 'n paar honderd pond, massiewe takke en 'n oorvloed blare of naalde. Jaar in en jaar uit plaas hitte en koue, nat en droogte, sneeuvragte en winddruk druk op die stam. Nietemin: die boom hou stand.

Konstante groei

Hout bestaan ​​uit drie verskillende tipes selle, elk met 'n ander taak.
• Stywe, dikwandige sterkteselle langs die stam gee die hout stabiliteit.
• Ook in die lengterigting vervoer wye, dunwandige gidsselle water en minerale van die wortels na die kroon.
• Dunwandige bergingselle is hoofsaaklik reghoekig met die stam geleë, hulle berg voedingstowwe en boublokke op en berg metaboliese produkte wat sagte spinthout tot harde kernhout verwerk.
'n Boom groei deur sy selle te verdeel. Dit skep sagte vroeë hout in die lente en soliede laathout in die laat jaar – beide vorm saam 'n jaarring.

Vars hout werke

Vars hout stel water in sy omgewing vry as daar 'n te groot gradiënt tussen hout en omgewingsvog is. Volume en vorm verander met vog, hout krimp, verdraai of krake - die hout "werk ".

Ideale houtvog

Vars gekapte hout bevat tot 80 persent vog, afhangende van die tipe hout, ligging en ouderdom van die boom - te veel om te bou. Ideale konstruksiehout is net so vogtig soos die lug in sy toekomstige omgewing, kenners praat van ewewig humiditeit. Hierdie waardes geld volgens die DIN 1052-standaard:
• vir geboue wat aan alle kante gesluit is met verwarming: 9 +/- 3 persent
• vir geboue wat aan alle kante toegemaak is sonder verhitting: 12 +/- 3 persent
• vir bedekte oop strukture: 15 +/- 3 persent
• vir strukture wat aan die weer blootgestel is: 18 +/- 3 persent

Droog hout

Konstruksiehout vir mure, plafonne en dakkappe sowel as die konstruksie van residensiële geboue moet 'n maksimum van 18 tot 20 persent houtvog in ooreenstemming met die standaarde hê. Vars hout moet dus gedroog word sodat dit as konstruksiehout gebruik kan word.
Argitekte, beplanners en skrynwerkers beveel droë konstruksiehout aan: dit is getoon dat vog van 15 tot 18 persent voldoende is vir die dimensionele akkuraatheid van konstruksiehout. Droë konstruksiehout met hierdie ideale voginhoud word aangebied onder die benaming soliede konstruksiehout KVH.

Jy sal dalk ook belangstel in Huishoudelike wenke Bestryding van houtwurms: Dit help teen die plaag Die houtwurm en die huisbok is plae wat baie gevaarlik kan wees. Lees hier hoe om houtwurmbesmetting te voorkom en te beveg.

Vermy strukturele skade deur sorg en kennis

Bouers sluit gewoonlik kontrakte volgens die VOB kontrakteringsregulasies vir konstruksiedienste - dit reguleer die regte en verpligtinge tussen die kliënt en die vakman op 'n gebalanseerde wyse. Tot 2004 het die VOB toegelaat dat bouhout vogvlakke 20 persent oorskry; die hersiene weergawe van Januarie 2005 bevat formulerings vir die gebruik van droë strukturele hout tot 20 persent. Na raming is 70 persent van alle dakstrukture nie in ooreenstemming met standaarde gebou nie, want argitekte skryf onakkurate tenders, vakmanne buig voor die tyddruk van beplanners en bouers skimp aan die verkeerde kant. Die skrynwerker gebruik gemiddeld vyf kubieke meter hout vir 'n dakstruktuur - droë hout vir die hele dakstruktuur kos ongeveer 700 euro meer as vars gesaagde hout. Met droë soliede konstruksiehout kan KVH-konstruksieskade voorkom word.

Moontlike strukturele skade

• Die struktuur sit as 'n geheel.
• Oormatige krake kom in sigbare strukture voor, wat kan lei tot hitteverliese - skeur muurverbindings die gebou se dop oop.
• Draende komponente vervorm oneweredig.
• Die dakkappe se dakkappe draai. Dit lyk nie net lelik nie, dit kan ook die dak lig.
• Nat hout krimp, wat veroorsaak dat bekleding afskeur.
• Nat hout is vatbaar vir insekbesmetting, wat die statika affekteer.
• Nat konstruksiehout is nie geskik vir geslote strukture nie. Die vog kan nie ontsnap nie, maar kondenseer eerder op die buiteklere - risiko van vorm.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here