Raad oor opknapping

Advies oor opknapping en opknappingsmaatreëls

Huisopknapping en termiese isolasie © Marcus Kretschmar, fotolia.com

Noukeurige en deurdagte beplanning speel 'n belangrike rol in die opknapping van 'n woonstel of 'n hele gebou. Dit is gebaseer op die kliënt se wense aan die een kant, en die moontlikhede wat die eiendom bied aan die ander kant. En natuurlik speel die beskikbare begroting 'n belangrike rol. Dit is dus raadsaam om omvattende advies in te win voordat beplanning begin. Dit is wat die ervare argitek bied, maar ook spesialisbeplanners en konsultante soos energiekonsultante. Sodra die volgende vrae uitgeklaar is, kan die implementering van die maatreël met die voorlopige beplanning begin.

Argitek: Advies oor opknapping

Meer waarde deur opknapping

Nie alle maatreëls wat vir 'n gebou-opknapping beplan word, maak ook ekonomies sin nie. Luuks betaal nie altyd vrugte af nie, dikwels selfs met kleiner ombouings en opknappingswerk, kan die lewensgehalte en die waarde van die eiendom verhoog word. Terwyl energieke opknappings soos 'n geïsoleerde fasade of nuwe vensters 'n direkte impak op die beursie kan hê, verhoog 'n "verfraaiing " van die huis, byvoorbeeld met 'n nuwe houtvloer, 'n hangplafon of 'n edelhouttrap, die waarde van die gebou, maar verhoog die waarde van die gebou anderkant geen besparing daarmee nie.

Ten einde 'n huis 'n werklike toename in waarde te ervaar, moet die modernisering suksesvol wees in terme van beide ontwerp en tegnologie, insluitend die gebruik van omgewingsvriendelike en volhoubare boumateriaal en tegnies korrekte uitvoering van die werk.

Wenk: Die koste van die konstruksiemaatreëls moet in die loop van die nuttige lewensduur geamortiseer word of teen inkomste soos huurinkomste verreken word. tot 30% red

Argitekte en strukturele ingenieurs

aanbiedinge vergelyk
 • Landswye netwerk
 • Gekwalifiseerde verskaffers
 • Nie bindend nie
 • Verniet
Wenk: Vind die goedkoopste argitekte, vergelyk aanbiedinge en spaar.

Wat moet opgeknap word?

Kundige adviseurs soos argitekte of vakmanne wat ervare is in opknapping kan aanvanklike inligting verskaf tydens 'n inspeksie ter plaatse oor watter opknappingsmaatreëls in die huis nodig en nuttig is. Die kliënt se waarneming van wat as steurend in die eiendom ervaar word, help hier. Op grond van die kliënt se subjektiewe indruk kan aanvanklike ondersoeke na die behoefte aan opknapping uitgevoer word. Dit kan die volgende punte insluit:

 • Trek en koue voete
 • Kondensasie op die venster
 • Klam kolle op die muur
 • Skimmel- en skimmelvlekke
 • Geluide in die verwarmer
 • Lekke by venster-, deur- of dakverbindings
 • Hoë verhittingskoste
Voor die begin van modernisering - koördinering en 'n blik op die planne © Bauherren-Schutzbund e.V.bsv Wenk: Moet nooit net begin opknap nie! 'n Deeglike inspeksie op die terrein en die kliënt se eie indrukke verskaf belangrike inligting oor vereistes.

Energieke opknappings

Indien 'n gebou opgeknap word, kan die geboukoevert dikwels ook gemoderniseer word. Ou vensters, buitemure met hoë U-waardes en lekkasies lei tot 'n verhoogde verbruik van termiese energie, wat 'n swaar las op die omgewing sowel as op die huishoudelike begroting is. ’n Energie-adviseur of -kundige word vereis om te bepaal presies waar die hitte uit die huis ontsnap. Met behulp van 'n termiese beeldkamera is dit maklik om te bepaal waar daar 'n dringende behoefte aan opknapping is. Die energiekonsultante is ook baie goed ingelig oor die moontlikhede van befondsing vir opknappingsmaatreëls, byvoorbeeld deur BAFA of KfW, en ondersteun die kliënt met alle nodige aansoeke.

Energiedoeltreffende huis © Marcus Kretschmar, fotolia.com Wenk: Nie net die opknapping self nie, maar ook die advies kom in aanmerking. Dit is belangrik dat 'n gesertifiseerde energiedoeltreffendheidskonsultant dit uitvoer. Die aansoek om befondsing ter plaatse advies word by die Federale Kantoor vir Ekonomie en Uitvoerbeheer (BAFA) ingedien.

Veranderinge aan die gebruik van die eiendom

Indien 'n skuur of besigheidsperseel opgeknap en in leefruimte omskep gaan word, word 'n aansoek om gebruiksverandering by die bouowerheid vereis. Hierdie aansoek moet sekere dokumente bevat, insluitend:

Versigtig met monumentbeskerming: Dit is die beste om met die owerhede te praat voordat jy koop
 • 'n Amptelike terreinplan op 'n skaal van 1:500
 • Konstruksietekeninge waarop vorige en beplande gebruik op 'n skaal van 1:100 ingeskryf word
 • Berekening van leefruimte en bruikbare ruimte
 • Bewys van parkeerplek
 • Geskatte vervaardigingskoste gebaseer op die beplande wysigings

Die konstruksieprojek mag eers begin na goedkeuring deur die owerhede; in sommige gevalle word voorwaardes ook opgelê. Dit geld veral vir strukturele veranderinge.

Wenk: Afhangende van die bouprojek, kan verdere aansoeke ingedien moet word, veral as kommersiële ruimtes uit leefruimte geskep word as deel van 'n opknapping.

WENK

Gebruik ons ​​gratis kwotasiediens: Vergelyk aanbiedinge van streekargitekte en bespaar

Boupermit - ja of nee?

Afhangende van die omvang van die opknapping, kan dit met of sonder 'n boupermit uitgevoer word. Ook hier is die argitek aan die kliënt se sy met raad, want hy ken die huidige plaaslike bouregulasies. Die goedkeuringsvereiste is 'n saak vir die federale state en word deels anders gereguleer in die staatsboukodes.

Boupermit vereis? © marco2811, fotolia.com

In beginsel geld die volgende: Indien die opknapping slegs die binnekant van die gebou raak en geen strukturele veranderings aangebring word nie, is geen boupermit nodig nie. Sodra die buitekant van die fasade aansienlik verander word in terme van sy voorkoms en eienskappe, moet dit deur die bouowerheid goedgekeur word. Spesiale regulasies geld vir gelyste geboue; veranderings moet in baie gevalle nie net deur die bouowerheid goedgekeur word nie, maar ook deur die monumentowerheid.

Wenk: Selfs in die geval van opknapping sonder 'n permit, moet die bouregulasies nagekom word. Die maatskappy wat die werk uitvoer moet met 'n spesialis kontrakteursertifikaat bevestig dat die werk behoorlik uitgevoer is.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here