Standaard grondwaarde: Dit is hoeveel jou eiendom werd is

Die verskil aan die grondwaarde

Beide die standaard grondwaarde en die grondwaarde is eiendomswaardes. Die standaard grondwaarde kan die basis wees vir die bepaling van die latere grondwaarde. Dit vind plaas wanneer die direkte vergelykingswaardemetode nie gebruik kan word nie. Die vergelykingswaarde-metode werk soos volg: Die markwaarde van die eiendom word afgelei van die werklike kooppryse van ander, vergelykbare eiendomme. Vergelykbare beteken:

 • soortgelyke ligging
 • dieselfde tekstuur
 • dieselfde gebruik
 • soortgelyke snit
 • soortgelyke grootte

Vir hierdie doel is daar gewoonlik 'n direkte vergelyking met naburige eiendomme. Indien dit nie moontlik is nie, word die standaard grondwaarde gebruik om die grondwaarde te bepaal.

Hoe word die standaard grondwaarde bepaal?

Grondwaarde is 'n belangrike faktor in die bepaling van grondpryse. 'n Eenvoudige formule word gebruik om van die standaard grondwaarde na die grondwaarde te kom:
Grondwaarde (in €) = standaard grondwaarde (in €) x eiendomsoppervlakte (in m2)
'n Voorbeeld: Die standaard grondwaarde vir jou 500 vierkante meter eiendom is 500 euro per vierkante meter. Die berekening is dan: 500 x 500 = 250.000. Die grondwaarde is dus 250.000 euro vir jou hele eiendom.

Hierdie kaart van die landmetingskantoor toon standaard grondwaardesones in Hamburg. 

Foto: Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung

Wie bepaal en kontroleer die standaard grondwaarde?

Die munisipaliteite assesseer op die laatste teen die einde van elke tweede jaar (die verwysingsdatum is die 31ste. Desember) alle aankooppryse in hul area. Sommige munisipaliteite reik egter ook die standaardgrondwaardes meer gereeld uit. ’n Kykie na die webwerf van die onderskeie stad of owerheid sal hier help. Ten einde die waardes te bepaal, is afskrifte van die koopkontrakte van alle vorige eiendomsaankope beskikbaar. Die kooppryse word opgetel. Die resulterende gemiddelde word in die vorm van tabelle of kaarte gepubliseer.
Standaard grondwaarde = som van die inkomste uit alle grondaankope in 'n standaardgrondwaardesone: aantal eiendomme verkoop in die standaardgrondwaardesone
Beoordelingskomitees is verantwoordelik vir die bepaling van die verskillende standaardgrondwaardesones. Hulle evalueer ook die afskrifte van die verkoopskontrak wat deur die notarisse beskikbaar gestel word. Hulle is in opdrag van die munisipaliteit.

Wat moet in ag geneem word wanneer die standaard grondwaarde bepaal word?

Aangesien standaardgrondwaardes altyd vir verskillende sones opgesom word, is dit belangrik om dit vooraf te bepaal. Soortgelyke eiendomme hoort in 'n sone en het 'n gemeenskaplike grondwaarde. Verskillende punte is belangrik:

 • ligging
 • grootte
 • Graad van ontwikkeling
 • Bou moontlikheid
 • Sny
 • beoogde gebruik (residensiële ontwikkeling, kommersieel, ens.)

Die sones kan relatief vrylik verdeel word. Dit kan strate, distrikte of selfs groter gebiede wees.

Hier kan jy die standaard grondwaarde inligtingstelsel vir Duitsland vind.

Verskille tussen standaard grondwaarde en markwaarde

As 'n reël is die markwaarde baie hoër as die standaard grondwaarde van die eiendom. Die standaard grondwaarde kan beslis gebruik word om die markwaarde van die eiendom te bepaal. Verdere verskille tussen die twee terme word in die volgende tabel gelys:

Standaard grondwaarde

markwaarde

 • Wys die waarde van 'n leë lot
  by
 • Wys die huidige waarde van 'n voltooide
  Eiendom aan
 • Dien as basis vir berekening
 • Kan as koopprys dien
 • Slegs gemiddeld elke twee jaar bepaal
  en is dus dikwels verouderd
 • Weerspieël altyd die huidige marksituasie
  weer
 • Gebruik deur kundiges op grond van
  vorige aankooppryse as gemiddeld
  bepaal
 • Gebruik deur eiendomswaardeerders as
  werklike waarde bepaal

Waarvoor word die standaard grondwaarde gebruik??

Veral eiendomsverkopers en -kopers stel belang in die standaardgrondwaarde van 'n eiendom. Met hierdie waarde kan die eiendomswaarde in die algemeen beter beoordeel word. Wanneer banke, kantore of makelaars die waarde van 'n eiendom wil bepaal, gebruik hulle onder andere die standaard grondwaarde as basis. Laastens, maar nie die minste nie, verskaf dit inligting oor die ligging van die eiendom. Dit is van groot belang vir die eiendomsprys. Maar die standaard grondwaarde is nie net relevant vir die koop en verkoop van grond en vaste eiendom nie. Waarde speel ook 'n rol in verband met erfenis en geskenke.

Standaard grondwaardes in die konteks van skenkings en erfenis

As iemand 'n geskenk of 'n erfporsie ontvang, is die geskenkbelasting of erfbelasting dienooreenkomstig verskuldig. Dikwels is dit nie 'n bekommernis nie, aangesien daar 'n hoë belastingtoelaag is. Dit hang af van die graad van verhouding van die erfgenaam of die begunstigde. As 'n eiendom of 'n stuk grond egter geskenk of geërf word, kan die toelaes oorskry word.
Kontant of sekuriteite het 'n unieke waarde. Daarteenoor word waardeerders gebruik om die waarde van 'n eiendom of 'n stuk grond te bepaal. In die konteks van erflatingsverrigtinge of skenkingsverrigtinge, gebruik hierdie takseerders die standaard grondwaarde om 'n aanvanklike aanduiding van die werklike waarde van die eiendom te hê.

Lees meer interessante artikels Regte & Belasting Die eiendomsbelasting word hervorm: Dit is die redes Real Estate Know-how Advertensie Hoe om die markwaarde van 'n eiendom te bepaal in samewerking met Regte en belasting Koopkontrak vir 'n huis: Ondersoek die inhoud deeglik

Die standaard grondwaarde en die bepaling van die belasting

Om die erf- of geskenkbelasting vir die eiendom te bepaal, gebruik die belastingkantoor die standaard grondwaarde as basis vir aanslag. Die belasting hang dan af van die belastingklas van die ontvanger van die geskenk of erfenis.
In normale verkope dien die standaard grondwaarde as basis vir die eiendomsbelasting wat op 'n eiendom verskuldig is. Dit is dus veral interessant vir eiendomseienaars om die standaard grondwaarde van hul eiendom te ken.

Die standaard grondwaarde wanneer 'n huis gekoop word

Die standaard grondwaarde kan 'n sensitiewe effek hê op die koopprys van 'n stuk grond of 'n eiendom. Daarom is dit belangrik vir beide makelaars en verkopers en vooruitsigte. Munisipaliteite publiseer die standaard grondwaardes minstens elke twee jaar. Jy kan hulle maklik aanlyn sien. In die genetwerkte standaardgrondwaarde-inligtingstelsel VBORIS het die federale state bymekaargekom om 'n algemene platform vir standaardgrondwaardes te skep waarop burgers maklik inligting kan ontvang sonder om die stadsowerhede te kontak.

Terwyl standaardgrondwaardes na onontwikkelde grond verwys, is markwaardes op ontwikkelde grond van toepassing.

Foto: MKM Wohnbau und Bauträger GmbH & Co. KG

As jy 'n leë erf wil verkoop, is die standaard grondwaarde die basis vir die waardasie. Bybetalings en aftrekkings kan nodig wees vir jou eiendom as gevolg van spesifieke faktore, byvoorbeeld of die eiendom gedeeltelik ontwikkel of volledig ontwikkel is. 'n Ooreenstemmende deskundige sal jou hier raad gee. As daar 'n eiendom op die eiendom is, is 'n markwaardebepaling (sien hierbo) nodig. Dit dui dan die moontlike koopprys aan vir jou eiendom insluitend eiendom.
Die standaard grondwaarde kan interessant wees vir kopers as hulle onseker is of ’n eiendom te duur is. U kan uit hierdie waarde sien hoe duur eiendomme in 'n soortgelyke ligging is en kan hierdie eiendomswaardes gebruik om te besluit of die geselekteerde eiendom binne die perke is.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here