Corona: Dit is wat arbeidswetgewing sê

Om kollegas te beskerm, is dit raadsaam om die werkgewer so gou moontlik in te lig oor 'n korona-infeksie.

Foto: iStock / Zinkevych

Jy sal voortgaan om jou salaris te ontvang as jy Covid-19 het?

Volgens Artikel 3, Paragraaf 1 van die Wet op Voortgesette Besoldiging (EntgFG), is werknemers geregtig op voortgesette vergoeding van die werkgewer vir 'n maksimum van ses weke in die geval van siekte. Werknemers kan hierdie eis ooreenkomstig toepaslike arbeidswetgewing aanvoer sodra die diensverhouding vir ten minste vier weke sonder onderbreking bestaan ​​het (Artikel 3 EntgFG, Paragraaf 3). Dit maak nie saak watter soort siekte dit is nie. Die regulasie is dus ook van toepassing op mense wat siek is met Covid-19 of met die koronavirus besmet is.

Ken jy al ons podcast?

Is daar voortgesette betaling van lone of vergoeding in die geval van kwarantyn?

As jy in kwarantyn is vir 'n sekere tydperk as 'n voorsorgmaatreël deur die owerhede, moet die werkgewer voortgaan om die vergoeding te betaal vir 'n "nie noemenswaardige tyd" in ooreenstemming met Artikel 616 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB). Hoe lank hy verplig is om dit te doen hang af van die individuele saak (uitspraak van die BGH van 30.11.78, III ZR 43/77).
Indien Artikel 616 BGB beperk of selfs uitgesluit word deur 'n kollektiewe ooreenkoms of 'n individuele kontrak, is werknemers oor die algemeen geregtig op vergoeding as hulle in kwarantyn is weens 'n amptelike bevel. Artikel 56 IfSG is dan van toepassing.
Vir 'n maksimum duur van ses weke ontvang die werknemer in kwarantyn vergoeding in die bedrag van die verlies aan verdienste, vanaf die sewende week in die bedrag van siektebetaling (Artikel 56 IfGS, paragrawe 1 en 2).

Indien die werknemer in kwarantyn is weens 'n infeksie met Corona, is hy geregtig op voortgesette betaling van lone vir tot ses weke volgens arbeidswetgewing.

Foto: iStock / hyejin kang

Wanneer kan maatskappye korttydwerk bestel??

Indien 'n werkgewer byvoorbeeld bestellings verloor as gevolg van die korona-pandemie, indien afleweringsknelnekke produksie beïnvloed of as hy die werknemers om ander ekonomiese redes nie ten volle in diens kan neem nie, kan die Federale Indiensnemingsagentskap hom toelaat om korttydwerk in te stel ooreenkomstig artikel 19 van die Wet op Diensbeskerming (KSchG). Die werksure kan dan tot nul verminder word.
As gevolg van die op 13. Die wet om korttydwerk te vergemaklik, wat op 31 Maart 2020 in werking getree het, kan tot 31 Maart 2020 vir maatskappye oop wees. Doen aansoek om korttyd werk vir 'n beperkte tydperk vanaf Desember 2021 indien tien persent van werknemers deur 'n verlies aan werk geraak word (voorheen was dit 30 persent). Die sosiale sekerheidsbydraes word tans ten volle deur die Federale Indiensnemingsagentskap vergoed. Terselfdertyd maak die wet daarvoor voorsiening dat negatiewe werktydsaldo's heeltemal of gedeeltelik afgesien word (Artikel 109 van Boek III van die Sosiale Kode (SBL III), paragraaf 5, punte 1, 2 en 3).

Moet jy instem tot kort tyd werk?

Indien die instelling van korttydwerk nie deur 'n kollektiewe ooreenkoms, 'n werksooreenkoms of individuele ooreenkoms gereguleer word nie, moet die maatskappy se ondernemingsraad die korttydwerk goedkeur. Indien daar geen ondernemingsraad is nie, word die toestemming van alle werknemers wat deur korttydwerk geraak word, vereis.
Versigtig word egter hier aangeraai: Indien 'n werknemer nie instem tot korttydwerk nie, kan die werkgewer gedwing word om die diensverhouding te beëindig. Die mate waarin dit dan met arbeidsreg versoenbaar is, hang af van die saak in die hand.

Op hoeveel korttydtoelaag is jy geregtig??

In die geval van korttydwerk is werknemers geregtig op korttydwerktoelaag. Dit is bedoel om die finansiële verliese van die verminderde werksure vir die werknemers te versag.
Korttydwerktoelaag word vir 'n maksimum van twaalf maande betaal en stem ooreen met 60 persent van die verlore netto loon. Werknemers met ten minste een kind ontvang 67 persent van die verlore netto loon.
Voorbeeldberekening I:
Me. Müller het belastingklas III en een kind. Sy het 'n gereelde maandelikse bruto inkomste van 2.500 euro. Tydens die kort tyd werk as gevolg van Corona, verdien sy slegs 1.250 euro bruto.

Bedrag van inkomste:

Gereelde maandelikse bruto

2.500,00 euro

Maandelikse bruto tydens kort tyd werk

1.250,00 euro

Vaste koersberekening van die verskil in netto lone:

gewone netto loon

1.938,00 euro

Netto loon tydens kort tyd werk

1.002,00 euro

verskil

936,00 euro

Berekening van die korttydwerktoelaag:

Verskil tussen gewone netto en vaste koers netto

936,00 euro

67 persent daarvan is kort tydtoelaag

627,12 euro

Totale vergoeding betaal

1.002,00 euro
+ 627,12 euro
= 1.629,12 euro

Voorbeeldberekening II:
Mnr. Schmidt het belastingklas I en geen kinders nie. Hy ontvang ook 'n gereelde maandelikse bruto inkomste van 2 vir sy werk.500 euro. Tydens die kort tydswerk van die werknemers wat deur Corona veroorsaak is, het slegs 1.250 euro bruto.

Bedrag van inkomste:

Gereelde maandelikse bruto

2.500,00 euro

Maandelikse bruto tydens kort tyd werk

1.250,00 euro

Vaste koersberekening van die verskil in netto lone:

gewone netto loon

1.699,00 euro

Netto loon tydens kort tyd werk

985,00 euro

verskil

714,00 euro

Berekening van die korttydwerktoelaag:

Verskil tussen gewone netto en vaste koers netto

714,00 euro

60 persent daarvan is kort tydtoelaag

428,40 euro

Totale vergoeding betaal

985,00 euro
+ 428,40 euro
= 1.413,40 euro

Verdere berekeningsvoorbeelde is beskikbaar by die Federal Employment Agency. Dit het 'n tabel vir die berekening van die korttydwerktoelaag as 'n PDF op sy webwerf gepubliseer.

Werkloosheid: Hoe registreer jy as werkloos in Corona-tye?

Die werksentrums en indiensnemingsagentskappe is tans vir die publiek gesluit weens die korona-virus. Dit is dus tans nie moontlik om persoonlik as werkloos te registreer nie - per telefoon, e-pos of pos, maar dit kan en moet dadelik gedoen word. 'n Aansoek om werkloosheidsvoordeel I kan ook aanlyn ingedien word.
Sodra die werksentrums en indiensnemingsagentskappe weer oop is vir kliënte, moet die persoonlike werkloosheidsregistrasie opgemaak word. 'n Ooreenstemmende uitnodiging sal hiervoor gestuur word.

Hoe kry jy 'n nuwe werk ten spyte van die korona-inperking?

As gevolg van die koronavirus het talle ondernemings tans 'n kort tyd om te werk en dikwels 'n huurvries. Enigeen wat tans 'n nuwe werk soek en reeds aansoek gedoen het, moet verwag dat die keuringsproses geweldig vertraag of selfs tot stilstand sal kom.
Die koronavirus is ook op die werkportaal opmerklik: Daar is aansienlik minder poste wat in sommige bedrywe geadverteer word. Indien 'n geskikte werkgewer egter met 'n geskikte aanbod gevind kan word, is dit raadsaam om die betrokke maatskappy te vra of 'n nuwe werknemer werklik gesoek word en in watter mate dit sin maak om 'n aansoek in te dien. Dit is altyd moontlik dat die maatskappy tans so besig is om die uitdagings van Corona te hanteer dat daar eenvoudig nie tyd was om die posadvertensie langs die ander werk uit te vee nie. Voordat u onnodige moeite in 'n toepassing belê, is dit dus nuttig om te vra.

Om 'n nuwe werk te kry is 'n prestasie tydens die korona-inperking. Nou word geduld vereis.

Foto: iStock / CarmenMurillo

Hoe werk werksonderhoude werk?

As 'n maatskappy meer werknemers aanstel ten spyte van Corona, is dit raadsaam om die keuringsproses met so min as moontlik persoonlike kontak te ontwerp. Aanvanklike onderhoude kan byvoorbeeld ook oor die telefoon of via videokonferensie gevoer word. Videokonferensiestelsels is op beide rekenaars en selfone beskikbaar.
Hierdie gesprekke het 'n ander kwaliteit as gesprekke met direkte kontak, maar risiko-minimalisering moet ook 'n prioriteit wees vir aansoeke. Uiteindelik sê dit baie oor 'n maatskappy se buigsaamheid en sorg vir sy werknemers, hoe dit voortgaan met aansoeke onder die huidige omstandighede. ’n Videokonferensie kan jou help om bietjie gewoond te raak daaraan om in die tuiskantoor te werk.

Weens die kontakblok weens Corona vind werksonderhoude tans deur middel van videokletse plaas.

Foto: iStock / AntonioGuillem

Wat is jou regte met betrekking tot kindersorg??

Die dagsorgsentrums en skole is landwyd gesluit, sodat die versorging van die kinders tans heeltemal in die hande van die voogde is. Dit is 'n groot probleem, veral vir werkende mense, aangesien daar geen aanspraak onder arbeidswetgewing is om die kind werk toe te bring nie. En selfs al werk jy van die huis af, is die betekenisvolle kombinasie van werk en kindersorg gewoonlik baie moeilik om te implementeer. As jy dus die werk-lewe-balans in die tuiskantoor wil handhaaf, is daar dikwels geen manier om kinderversorging nie.
Nietemin is slegs mense in die beroepsgroepe wat as sistemies relevant beskou word, wie se werk noodsaaklik is om die funksionering van die land te verseker, geregtig op nood-kindersorg. Wat dit is, word anders in die federale state bepaal, maar as 'n reël is bewaarders in hierdie beroepe geregtig op kindersorg:

  • Openbare veiligheid (polisie, brandweer, rampbeheer)
  • Gesondheidsorg (dokters, aptekers, verpleeg- en reddingsdienste, farmaseutiese produksie, laboratoriums)
  • Voeding (produksie en handel, logistiek)
  • Energie (elektrisiteit, gas, water, brandstof)
  • Kommunikasie en inligtingstegnologie
  • Basiese dienste (skoonmaakdienste, voedselverkope)

Mense van alle ander aktiwiteitsvelde moet naas werk self kindersorg organiseer en, indien nodig, vakansie hou of oortyd by die werkgewer sny.

Jy is slegs geregtig op kindersorg tydens die Corona-krisis as jy in 'n sistemies belangrike pos werk.

Foto: iStock / evgenyatamanenko

Kindersorg: Wanneer sal jy vergoeding ontvang??

Het die bewaarders alle redelike pogings aangewend, maar steeds geen geskikte versorging nie 

  • die kind of kinders tot die ouderdom van twaalf of 
  • vir diegene wat van hulp afhanklik is weens 'n gestremdheid,

kan organiseer, het hulle die reg om prestasie te weier in ooreenstemming met Artikel 275, Paragraaf 3 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB). Die aanspraak op voortgesette betaling van lone deur die werkgewer wat voortspruit uit Artikel 616 van die Duitse Burgerlike Wetboek is beperk tot "'n onbeduidende hoeveelheid tyd" sodat die werknemer na 'n paar dae geen inkomste meer het as die werkgewer ophou om betalings te maak nie.
In hierdie geval kan die werknemer aansoek doen vir vergoeding ooreenkomstig Artikel 56, Paragraaf 1a IfSG. Dit word vir 'n maksimum van ses weke aan werknemers betaal, beloop 67 persent van die verlies aan verdienste, maar nie meer as maandeliks 2.016 euro.

Moet jy op sakereise gaan en geleenthede bywoon?

Werknemers moet in beginsel hul verpligtinge ingevolge die dienskontrak nakom, selfs in tye van die korona-krisis. Afhangende van die area van verantwoordelikheid, kan hierdie pligte ook sakereise en/of deelname aan geleenthede insluit. Vergaderings met meer as 1.000 mense word tans in talle federale state tot middel of einde April verbied, maar kleiner geleenthede is dikwels steeds moontlik. Die werknemer sal hieraan moet deelneem, mits dit deel is van sy amptelike pligte teenoor die werkgewer.
Slegs as dit onredelik is om 'n sakereis te onderneem of aan 'n geleentheid deel te neem, byvoorbeeld omdat dit 'n beduidende objektiewe risiko vir die werknemer tot gevolg het, het die werknemer die reg om prestasie te weier in ooreenstemming met Artikel 275 (3) van die Duitse Burgerlike Wetboek ( BGB). Of so 'n risiko bestaan, moet egter van geval tot geval oorweeg word. Indien, vanuit die werkgewer se oogpunt, die werknemer sonder enige rede weier om sy pligte na te kom, is 'n waarskuwing moontlik.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here