Corona: Wat gebeur met die konstruksielening?

Indien paaiemente vir 'n konstruksielening uitgestel word, beteken dit dat die bank die lener toelaat om die maandelikse terugbetaling van die lening vir 'n ooreengekome tydperk op te skort. As 'n reël lei 'n uitstel tot 'n verlenging van die leningstermyn, aangesien die uitgestelde paaiemente gewoonlik by die oorspronklik beplande einde van die leningstydperk gevoeg word. Afhangende van die ooreenkoms met die uitleenbank, kan dit ook wees dat die uitgestelde paaiemente op 'n bepaalde tyd bykomend tot die gewone paaiement betaal moet word. Die groot verligting op die huidige tydstip kan dus 'n groot las in die toekoms word.
Aandag: Sommige banke hef 'n uitstelrente vir die uitstel van die paaiemente.
In beginsel is leners nie geregtig op so 'n ooreenkoms nie. 'n Uitstel is egter dikwels moontlik deur die klandisiewaarde van die lener of deur 'n kontraktuele reëling. Weens die Corona is daar egter onlangs 'n nuwe wet wat hierdie feit ten minste tydelik verander.

Nuwe wet skep die reg op uitstel

Die op 27. Maart 2020 in die Federal Law Gazette gepubliseer "Wet om die gevolge van die COVID-19-pandemie in siviele, insolvensie en strafprosesreg te versag" skep 'n eenvormige regulasie vir alle leners wie se verbruikerskrediet voor 15. Maart 2020. Volgens artikel 240 van die Inleidende Wet van die Duitse Burgerlike Wetboek (EGBGB), Artikel 3, Paragraaf 1, het leners die reg om terugbetaling, rente of terugbetalings uit te stel vanaf 1. April 2020 tot 30. Junie 2020 sou wees. Die wet bepaal die duur van die uitstel op drie maande.
Spesifiek beteken dit: Indien jy nie die maandelikse leningspaaiemente in April, Mei en Junie kan insamel nie weens 'n Corona-verwante verlies aan inkomste, moet die bank jou die geleentheid gee om die bedrae uit te stel. Aangesien 'n uitstel beteken dat jy nie in wanbetaling is nie, word die bank nie toegelaat om rente op agterstallige skuld te hef nie.
'n Beëindiging van die leningskontrak as gevolg van wanbetaling of weens verswakking van die lener se finansiële situasie is uitgesluit volgens Artikel 240 EGBGB, § 3, Paragraaf 3 totdat die uitstel verstryk het. Die bank is dus wetlik verplig om die lener 'n sekere tyd te gee waarin hy die geleentheid het om die nodige fondse in te samel.
Ten einde vir die lener geregtig te wees op die uitstel, moes hy egter 'n verlies aan inkomste gely het of steeds ly weens die verspreiding van die COVID-19-pandemie. Hierdie mislukkings moet dit vir hom onmoontlik maak om die paaiemente te betaal. Hy moet kan bewys dat dit so is. Hy is ook verplig om te bewys dat indien hy die maandelikse paaiemente betaal, hy nie sy bestaan ​​of dié van afhanklike persone sou kon maak nie.
Goed om te weet: Die reg op uitstel van die paaiemente bevoordeel ook private verhuurders wat moontlik nie meer hul eie konstruksielening kan diens nie weens Corona-verwante huurverliese. Hulle het ook die reg om verskuldigde betalings uit te stel. 

Danksy die nuwe Convid-19-wet moet die bank jou die opsie gee om die leningspaaiemente uit te stel. 

Foto: iStock / Natee Meepian

2. Wat is 'n terugbetaling skorsing?

Selfs met die terugbetalingsopskorting kan 'n hanteerbare tydperk bestuur word waarin slegs beperkte finansiële hulpbronne beskikbaar is. Die lening word nie vir 'n ooreengekome tydperk terugbetaal nie, slegs die maandelikse rente word deur die lener betaal.

So 'n regulasie is gewoonlik vir 'n maksimum van ses maande moontlik. Dit is egter denkbaar dat die uitleenbank ook korter of langer tydperke kan goedkeur weens die huidige situasie. Fooie kan ook geld vir die opskorting van die terugbetaling.

3. Konstruksielening: Wat beteken die aanpassing van die terugbetalingskoers?

Die aanpassing van die terugbetalingskoers word ook die terugbetalingskoersverandering genoem en beteken dat die bedrag van die maandelikse terugbetalingspaaiement aangepas word. As die lener nie meer in staat is om die volle bedrag van die maandelikse paaiemente wat oorspronklik in die leningsooreenkoms ooreengekom is te betaal nie as gevolg van die groot verandering in die situasie wat deur Corona veroorsaak is, kan dit sin maak om die terugbetalingskoers aan te pas.

Dit is egter belangrik om te onthou dat hierdie aanpassing fooie tot gevolg kan hê en nie net geldig is vir die tyd van die finansiële bottelnek nie. As die terugbetalingskoers een keer verander word, is dit permanent. Met 'n verminderde terugbetalingsgedeelte word die termyn van die lening gewoonlik massief verleng.

As jy daaraan dink om die terugbetalingskoers te verander, is dit noodsaaklik om met jou bank uit te klaar of 'n nuwe aanpassing moontlik is sodra die finansiële bottelnek oorkom is. Bespreek ook watter fooie hiervoor gehef mag word.

4de. Spaar konstruksielening met opvolgfinansiering

Met ouer konstruksielenings is daar nog 'n manier om die maandelikse finansiële las te verminder: As die lening reeds tien of meer jaar gelede uitbetaal is, kan dit gratis beëindig word ooreenkomstig Artikel 489 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB) met 'n kennistydperk van ses maande - ongeag die oorspronklik ooreengekome vaste rentekoers. ’n Nuwe lening word dan via opvolgfinansiering aangegaan om die oorblywende skuld te finansier.

Die koste van hierdie leningherskedulering kan die moeite werd wees, aangesien die rentekoerse tien of meer jaar gelede aansienlik swakker was as wat dit vandag is. Sulke opvolgfinansiering kan dus tot aansienlik laer maandelikse betalings lei en blywende finansiële verligting bied. Vind ook uit of 'n verlenging vir jou sin maak in hierdie situasie of nie.

5. Word tans nuwe konstruksielenings toegestaan?

Basies word boulenings tans nog deur banke toegestaan. As die persoon wat in die lening belangstel 'n veilige en stewige inkomste het en as daar niks fout is met die gekose eiendom en sy markwaarde nie, behoort hy geen probleme te hê om 'n lening vir sy projek te kry nie.

In beginsel moet die finansiering egter nie op die oomblik te streng bereken word nie om geen risiko's aan weerskante te neem nie. Dit is heeltemal moontlik dat sommige leners tans strenger standaarde toepas in terme van die lener se maandelikse finansiële ruimte. Mense met 'n taamlik klein "buffer " kan in die huidige situasie verloor wanneer dit by uitleen kom.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here