Dakhelling en reën sekuriteit

Reënbestand of nie – dit hang (ook) van die dakhelling af

'n Dak het verskeie funksies: Benewens sy voorkoms, wat deurslaggewend is vir die geheelindruk van 'n huis, is dit bowenal die aspek van reëndigting. Want net reënvaste dakke verseker dat die huis selfs in reën, sneeu en hael gemaklik en droog bly. Om 'n reënvaste dak te maak is egter 'n komplekse saak wat van talle faktore afhang. Om hierdie rede het die Sentrale Vereniging van die Duitse Dakhandel in 1997 'n stel reëls opgestel, op grond waarvan geboueienaars, beplanners en eksekuteurs die optimale keuse vir die ontwerp en bedekking van hul eie dak kan kies en implementeer.

Huis met skuins dak © Hermann, fotolia.com

Reënbestand of styf - 'n belangrike verskil

Dakke het tradisioneel skaalvormige dakbedekkings. Dit kan nie waterdig wees as gevolg van hul konstruksie alleen nie. As hulle egter reg bedek is, is hulle reënbestand. Met die gordelroosvormige dakbedekking word reëndigting gewaarborg deur die feit dat die neerslag vanaf die hoërliggende, bedekkende dakteël na die dakteël hieronder gerig word. In die geval van spesiale weerstoestande of ander verhoogde vereistes kan geen reënsekerheid egter bereik word sonder verdere bykomende maatreëls nie. As jy 'n baie waterdigte dak wil hê, moet jy ook bykomende maatreëls tref vir die dak, ongeag of daar enige spesiale, verhoogde vereistes is. Watter bykomende maatreëls dit kan wees, sal in 'n latere paragraaf getoon word.

Die reënsekerheid hang grootliks van drie faktore af. Hierdie is:

 • Dakmateriaal: Dit gaan oor die vorm, die snit en die ineenskakeling.
 • Tipe dekking: Dit gaan oor die aspekte van ry/binding, oorvleueling en bondelhoogte.
 • vereistes: Veral die aspekte van ligging, vorm/helling, dakstruktuur en klimaat moet hier genoem word.
tot 30% red

Dak spesialis maatskappye
Goedkoop aanbiedinge

aanbiedinge vergelyk
 • Landswye netwerk
 • Gekwalifiseerde verskaffers
 • Nie bindend nie
 • Verniet
Wenk: Vind die goedkoopste dakspesialismaatskappye, vergelyk aanbiedinge en bespaar.

Reënbestand - 'n kwessie van die dakhelling en die materiaal

Eerstens is die vraag hoe 'n dak sonder spesiale vereistes - beide in terme van weerstoestande en strukturele tipe - bedek kan word sodat dit reënbestand is. Vir hierdie doel het die Sentrale Vereniging van die Duitse Dakhandel die term gewone dakhelling (RDN) geskep: Dit verwys na die helling wat 'n dak moet hê sodat dit reënbestand is met 'n professionele, gordelroosagtige dakbedekking.

Die volgende dinge moet hier opgemerk word: Aan die een kant is die RDN nie 'n bindende, gereguleerde aantal grade nie, maar 'n konstruktiewe reël. Tweedens is daar 'n minimum waarde wat nie onderkry moet word nie. Dit is dus die laagste waarde wat in die praktyk as reënbestand bewys is vir 'n dakbedekking. As jy aan die veilige kant wil wees, moet jy 'n dakhelling kies wat ten minste effens bo die RDN is. En laastens is die RDN afhanklik van die materiaal waarmee die dak op 'n skaalagtige wyse bedek moet word.

Voorbeeld van aanbevole dakhellings (RDN) afhangende van die materiaal wat gebruik word:

 • Dachstein met ineensluiting - 22 grade
 • Dakteëls sonder ineensluiting - 30 grade
 • Leisteen (ou Duitse dubbelbedekking) - 22 grade
 • Veselsement dakpanele - 25 grade
Voorbeelde van standaard dakhellings

By die opknapping van 'n dak moet die dakhelling dus in ag geneem word by die keuse van die materiaal vir die dakbedekking. Indien 'n materiaal gekies word wat nie geskik is vir die dakhelling nie, moet bykomende maatreëls getref word om reëndigtheid te verkry. En dit lei tot langer opknappingstye en word gewoonlik geassosieer met nie onaansienlike stygings in koste nie.

Gee aandag aan die toepaslike dakbedekking © roboriginal, fotolia.com

Standaard dakhelling - werkswyse en voordele

Met ’n professioneel bedekte dak word reëndigting bewerkstellig deurdat die water vinnig en maklik kan wegloop. Basies geld die volgende: hoe steiler die dakhelling, hoe beter dreineer die water. Die waterdreineringsspoed hang ook af van die aard van die ondergrond, in hierdie geval die materiaal vir die dakbedekking. Daarom word die RDN altyd gedefinieer in verhouding tot 'n spesifieke materiaal.

Benewens die verhoogde waterdreineringsspoed, het 'n steil dak nog 'n voordeel: hoe vinniger die water dreineer, hoe vinniger kan die dakoppervlak droog word, wat weer die vorming van alge verminder. Omgekeerd lei die vorming van alge weer tot 'n vermindering in die dreineringspoed.

Hoër vereistes vir steil hellende dakke

Uitsonderings op die RDN - verhoogde vereistes

Soos reeds genoem, verseker sogenaamde verhoogde vereistes dat 'n dak nie reënbestand is nie, selfs al is dit andersins professioneel bedek met 'n materiaal wat geskik is vir die standaard dakhelling:

Konstruktiewe eienaardighede

Dit word verstaan ​​as dakke met sterk gestruktureerde dakareas. Dit is veral die geval wanneer dakke met dakvensters toegerus is. As 'n reël het die dakke van daksakke 'n laer helling as die res van die dak. In hierdie geval is die geselekteerde materiaal vir die dakbedekking gewoonlik nie geskik om reënbeskerming te verkry nie. Boonop verseker spesiale dakvorms dat die RDN nie as waarborg vir reëndigtheid gebruik kan word nie. En laastens beteken 'n groot spanbalklengte dat, ten spyte van voldoening aan die RDN, bykomende maatreëls nodig is om reëndigtheid te bereik.

ligging

Afhangende van waar 'n huis geleë is, kan dit 'n impak hê op die reëndigtheid van die dak. Byvoorbeeld, die vasgekeerde posisie van 'n huis tussen hoër geboue aan beide kante, asook sterk skadu, kan beteken dat 'n dak met RDN steeds nie reënbestand is nie. Die rede lê in die belemmering van die lugwisseling of die lugvloei.

Klimaatstoestande

Die RDN verwys na huise geleë in gebiede met 'n gematigde klimaat. As 'n huis in 'n gebied met uiterste weerstoestande is, is voldoening aan die RDN nie voldoende om 'n dak reënbestand te maak nie. Dit is veral die geval in hierdie gevalle:

 • Huise in sneeu-seker gebiede
 • Huise op 'n blootgestelde plek (op 'n heuwel of berg, by die see, ens.)
 • Huise in gebiede met ander spesiale weerstoestande (sterk winde, risiko van yshellings, ens.).)

Plaaslike regulasies

In sommige gevalle kan dakke deur wetgewing of soortgelyke toegelaat word.Ä. nie bedek word met die materiaal wat nodig sou wees vir die ooreenstemmende dakhelling nie. Sulke plaaslike regulasies kan wees:

 • Staatsbouregulasies
 • Distrik / gemeente bywette
 • Monumentbeskermingsvereistes
Die dakhelling en dakbedekking moet gekoördineer word © Hermann, fotolia.com

Die oplossing: Bykomende maatreëls om reënbeskerming te bereik

Indien een of meer van hierdie spesiale verhoogde vereistes op 'n dak van toepassing is, is spesiale bykomende maatreëls nodig om 'n dak veilig met reën te bedek. Daar is 'n verskeidenheid opsies hier beskikbaar. Die maatreëls het verskillende vlakke van doeltreffendheid en kan dus in fases gebruik word - afhangend van hoeveel verhoogde vereistes teenwoordig is.

 • Waterdigte onderdak
 • Reënvaste onderdak
 • Geplakte omslag
 • Oorvleuelde omslag
 • onderspanning
Voorbeeld van 'n reënvaste dak

Die keuse van die geskikte bykomende maatreël moet altyd deur 'n spesialismaatskappy gemaak word. Want benewens die aantal bykomende maatreëls, hou dit natuurlik verband met die RDN en die materiaal wat vir die dakbedekking gebruik word.

Afsluiting

Reënweerstand hang van baie faktore af. Een van die belangrikste aspekte is die dakhelling. Om hierdie rede is die sogenaamde RDN gedefinieer, wat spesifiseer wanneer 'n dak met 'n spesiale reënbestande materiaal bedek kan word. In spesiale gevalle kan reënvaste dakbedekking slegs bereik word as bykomende maatreëls getref word.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here