Die Wet op Hospice en Palliatiewe Sorg (HPG): Wat jy moet weet

Hospice is sorgfasiliteite vir die einde van die lewe waarin mense die laaste fase van hul lewe met waardigheid kan deurbring. Die fokus van hospiessorg is nie meer op mediese sorg nie, maar op die lewenskwaliteit van diegene wat versorg word en met waardigheid sterf. Dikwels volg hospiessorg op palliatiewe sorg. Die lengte van verblyf van diegene wat in hospies versorg word, kan verskil. 'n Periode van 'n paar dae, weke of maande is moontlik.

Wat is palliatiewe sorg?

Hospice en palliatiewe sorg, wat volgens die wet daarop gemik is om te verbeter, word in drie areas verdeel: algemene buitepasiënt palliatiewe sorg (AAPV), gespesialiseerde buitepasiënt palliatiewe sorg (SAPV) en hospies sorg.

Algemene buitepasiënt palliatiewe sorg (AAPV)

Palliatiewe sorg is basies die mediese en verpleegsorg van mense wat aan 'n ongeneeslike siekte ly en wat 'n baie beperkte lewensverwagting het. In plaas van behandeling met die doel om gesondheid te herstel, word palliatiewe sorg die beste moontlike aanpassing by die fisiologiese en psigologiese toestande gegee. Die fokus is op die verligting van pyn en die verskaffing van psigososiale ondersteuning.
Dokters, verpleegsters en pastorale werkers is die belangrikste bydraers tot palliatiewe sorg. Algemene palliatiewe sorg (AAPV) is bedoel om voldoende buitepasiëntsorg te verseker, verkieslik in die huisomgewing. Sorg in ouetehuise of hospitale is egter moontlik. Die AAPV sluit deurlopende mediese en verpleegsorg in. Dit word hoofsaaklik oorgeneem deur inwonende spesialiste en algemene praktisyns asook deur buitepasiëntverpleegdienste.

Lewenskwaliteit en waardige sterwe is die fokus van hospiessorg . 

Foto: iStock / Pornpak Khunatorn

Gespesialiseerde buitepasiënt palliatiewe sorg (SAPV)

Die gespesialiseerde buitepasiënt palliatiewe sorg is bedoel vir mense wat 'n besonder hoë vlak van behandeling en sorg benodig. Dit kan in die huisomgewing, in versorgingsfasiliteite en in hospitale plaasvind. Die SAPV bestaan ​​sedert 2007 as 'n wetlik aangetekende vorm van sorg.
Dit is bedoel as 'n nuttige toevoeging tot die AAPV. Die SAPV sluit palliatiewe mediese en palliatiewe sorgadvies en -versorging in met noue koppeling van die dienste van dokters, verpleegdienste en pastorale werkers. Die mense wat aktief by die sorg betrokke is, vorm saam die Palliatiewe Sorgspan (PCT).
Daar is verskille tussen hospitaaldokters en algemene praktisyns wanneer 'n SAPV voorgeskryf word. Hospitaaldokters word slegs toegelaat om sulke sorg vir 'n tydperk van tot sewe dae voor te skryf. Daar is geen tydsbeperking vir inwonende dokters nie. In die praktyk keur die gesondheidsversekeringsmaatskappye 'n SAPV-voorskrif deur inwonende dokters goed vir 'n gemiddelde duur van een maand.

Innovasies in die Hospice en Palliatiewe Sorgwet

Die veranderinge in die Wet op Hospice en Palliatiewe Sorg van 2015 dek die volgende areas:

 1. Innovasies in buitepasiënt palliatiewe sorg
 2. Innovasies om palliatiewe tuisverpleging te versterk
 3. Innovasies in gespesialiseerde buitepasiënt palliatiewe sorg (SAPV)
 4. Innovasies vir die finansiële ondersteuning van hospieswerk en buitepasiënthospisies
 5. Innovasies wat hospies en palliatiewe sorg in ouetehuise versterk
 6. Innovasies wat palliatiewe sorg in hospitale bevorder
 7. Innovasies wat dien om inligting te verbeter

Die onderliggende wetswysigings het hoofsaaklik betrekking op gesondheidsversekeringsvoordele (SBL V), tot 'n mindere mate langtermynversorgingsversekeringsvoordele (SBL XI) en, in sommige gevalle, die Hospitaalvergoedingswet.

Innovasies in buitepasiënt palliatiewe sorg

Volgens Artikel 27 (1) SBL V is palliatiewe sorg uitdruklik deel van die standaardsorg wat deur statutêre gesondheidsversekeringsmaatskappye verskaf word. Alle wettig versekerde persone is geregtig op standaardsorgvoordele. Daarbenewens, volgens Artikel 87 (1b) van die Sosiale Kode Boek V, moet 'n verbeterde gehalte van buitepasiënt palliatiewe sorg bereik word deur bykomende vergoeding en kwalifikasies.

Innovasies om palliatiewe tuisverpleging te versterk

Op die gebied van tuisverpleging word die aspek van palliatiewe sorg versterk. Volgens Artikel 92 (7) No. 5 SBL V kan faktureer vir palliatiewe sorgdienste. Boonop word samewerking tussen die verpleegdienste en ander betrokke partye, soos dokters en pastore, bevorder.

Innovasies in gespesialiseerde buitepasiënt palliatiewe sorg (SAPV)

Gespesialiseerde polikliniese palliatiewe sorg was reeds grootliks gewaarborg toe die Wet op Hospies en Palliatiewe Sorg in werking getree het. Die innovasies het twee leemtes gesluit:

 1. 'n Nuwe arbitrasieprosedure vir leweringskontrakte is bedoel om enige onderaanbod wat nog in landelike gebiede en in struktureel swak streke bestaan ​​teë te werk in ooreenstemming met Artikel 132d SBL V.
 2. Volgens Artikel 132d (3) SBL V kan sogenaamde selektiewe kontraksorg uitdruklik dienste van gespesialiseerde en algemene palliatiewe sorg insluit. Onder selektiewe kontraksorg word verstaan ​​dienste waaroor statutêre gesondheidsversekering met individuele diensverskaffers ooreenkom. Die eweknie is die kollektiewe ooreenkoms, byvoorbeeld met verenigings van statutêre gesondheidsversekeringsgeneeshere.

Innovasies in finansiële ondersteuning 

Vir die finansiële ondersteuning van hospieswerk en buitepasiënthospiesdienste word uitgebreide maatreëls in die Wet op Hospies en Palliatiewe Sorg voorsien:

 1. Buitepasiënt-hospiesdienste kan nie net personeelkoste eis nie, maar ook materiële koste volgens § 39 b paragraaf 2 SGB V. Die maatreël dien hoofsaaklik om treurberading te versterk. Dit is 'n aanbod van die hospiesdienste vir die naasbestaandes.
 2. Volgens Artikel 39b (2) SBL V kan hospitale van buitepasiënt-hospiesdienste gebruik maak.
 3. Binnepasiënte hospies vir kinders en volwassenes is finansieel beter daaraan toe. Die gesondheidsversekerings subsidieer hospies met 261 euro per versekerde persoon. Dit is veral voordelig vir instellings wat voorheen ondergemiddeld gefinansier is. Voordat die Wet op Hospies en Palliatiewe Sorg in werking getree het, was die subsidie ​​per versekerde persoon wat versorg word 198 euro. Die gesondheidsversekeringsmaatskappye dek 95 persent van die kwalifiserende koste. Voorheen was die verhouding 90 persent. 'n Oorname van 100 persent word uitdruklik nie deur die hospiesverenigings verlang nie. Met die oorblywende persoonlike bydrae moet die basiese vrywillige idee van die hospiesbeweging sy plek behou. Die oorblywende 5 persent finansier die hospies onder meer deur skenkings. Daar is geen koste vir die mense wat in die hospies versorg word nie.
 4. Volgens § 39a SBL V word spesiale oorweging gegee aan begeleidende bedroefde familielede tydens hospieswerk. ’n Onafhanklike raamwerkooreenkoms moet die spesiale kenmerke van kinderhospies in ag neem.

Innovasies in ouetehuise 

Baie mense bring die laaste jare van hul lewe in 'n ouetehuis deur en wil graag daar bly totdat hulle sterf. Om hierdie rede ken Artikels 28 en 75 van Boek XI van die Sosiale Kode ook uitdruklik terminale sorg toe aan die sorgmandaat van langtermynsorgversekering. Samewerking met buitepasiënt-hospiesdienste is 'n verpligting vir ouetehuise volgens Artikel 114 SBL XI. Dieselfde geld vir die samewerking met spesialiste en algemene praktisyns wat bykomende vergoeding vir die samewerking kan eis ooreenkomstig Artikel 119 van die Boek V van die Sosiale Kode.
Boonop is die ouetehuise veronderstel om aan diegene in sorg 'n spesiale adviesdiens te bied wat verpleeg-, mediese, pastorale en psigososiale aspekte van die laaste lewensfase insluit. Die gesondheidsversekeringsmaatskappye is verantwoordelik vir die finansiering. Die adviesdiens is bedoel om ouetehuisbewoners in staat te stel om gedetailleerde inligting oor die moontlike sorg- en ondersteuningsdienste te bekom voordat 'n volmag opgestel word.

Innovasies in hospitale

Baie mense bring steeds die laaste deel van hul lewe in 'n hospitaal deur en sterf ook daar. Ingevolge artikel 6 van die KHEntgG is daar sedert 2019 landwye eenvormige bykomende heffings vir multiprofessionele palliatiewe sorgdienste. Of die hospitale dit gebruik om palliatiewe sorgspanne in die huis op te stel of om met eksterne dienste saam te werk, is volgens die diskresie van die individuele hospitaal.

Innovasies om inligting te verbeter

Alle wettig versekerde persone wat graag van palliatiewe en hospiessorgdienste gebruik wil maak, het die reg op advies kragtens die Wet op Hospies en Palliatiewe Sorg. Volgens Artikel 39b van die Sosiale Kodeboek V is die gesondheidsversekeringsmaatskappye verantwoordelik vir die verskaffing van advies.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here