Die ou gebou

Die ou gebou - definisie, assessering en opknapping

Die term ou gebou is nie duidelik omskryf nie. Nie elke huis wat reeds in gebruik is en was, kan ook 'n ou gebou genoem word nie. Daar is geen bindende inligting oor die minimum ouderdom of die toestand van die geboue nie. Wat alle ou geboue in gemeen het, is 'n langer nuttige lewensduur en die vereiste om die boumateriaal te moderniseer of op te knap. Die materiaal wat gebruik word en die argitektoniese styl dien ook om dit van die nuwe gebou te onderskei. Geboue wat nie aan die nuutste energievereistes voldoen nie en dienooreenkomstig opgeknap moet word, word dikwels as ou geboue geklassifiseer. Oor die algemeen praat 'n mens van 'n ou gebou toe 'n gebou voor 1949 opgerig is.

Opknapping van ou geboue © Marco2811, fotolia.com

Ou geboue en hul nuttige lewensduur

Die term nuttige lewensduur word verstaan ​​as die lewensduur van 'n gebou. Afhangende van die konstruksie en die materiaal wat gebruik word, is die nuttige lewensduur van 'n huis 80 tot 100 jaar. Individuele komponente, soos buitemuurbekleding, houtvensters, dakdreinering of dakteëls, val onder die gespesifiseerde lewensduur en moet voor die tyd vervang of opgeknap word. Deur individuele areas van die gebou te herstel en te moderniseer, kan die totale nuttige lewensduur aansienlik verleng word.

Wanneer daar opgeknap word om die gebou te bewaar, maak langtermynbeplanning sin. Die moderniseringsafdelings moet sinvol met mekaar gekoördineer word. 'n Minimum standaard in ooreenstemming met die wetlike vereistes is veral belangrik. Byvoorbeeld, wanneer die geboukoevert opgeknap word, is dit raadsaam om dit onmiddellik op te knap tot die hoogste wetlik gespesifiseerde energiestandaard of verder, ten einde toekomstige ontwikkelings en veranderinge in die wet te voorsien. Die vraag na volhoubaarheid word al hoe belangriker in die konstruksiesektor en word deur hierdie benadering ondersteun.

tot 30% red

Streek ambagsmanne
Goedkoop aanbiedinge

aanbiedinge vergelyk
 • Landswye netwerk
 • Gekwalifiseerde verskaffers
 • Nie bindend nie
 • Verniet
Wenk: Vind die goedkoopste plaaslike vakmanne en spesialismaatskappye, vergelyk aanbiedinge en bespaar tot 30%. Doen nou navraag sonder verpligting

Die assessering van bestaande geboue

Voordat die opknapping van 'n ou gebou begin, word 'n deeglike beoordeling van die werklike toestand vereis.

Ou gebou: vrae voor die opknapping

Die volgende parameters moet vooraf ontleed en met die kliënt uitgeklaar word:

 • Toestand van die geboustruktuur en die gepaardgaande moontlikhede vir opknapping
 • Energieke toestand en vereistes vir energieke opknapping
 • Beplande gebruik deur die kliënt
 • Begroting en finansiële beplanning
 • Oorweging van wetlike vereistes, byvoorbeeld van monumentbeskerming of op die gebied van brandbeskerming

As 'n modernisering vir 'n gebou beplan word, dan is die kliënt se idees vir gebruik 'n belangrike parameter in die eerste konsultasie- en koördineringsvergaderings. Kom die ou gebou ter sprake vir die beoogde doel?? Hierdie vraag moet beslis uitgeklaar word voordat enige verdere beplanningstappe plaasvind. Benewens die toestand van die gebou en sy strukturele dele, sluit 'n omvattende gebou-evaluering ook 'n beoordeling van die eiendom se waarde in. Hierdie assessering sluit onder andere die grootte van die eiendom, ligging, stuk grond en ontwikkeling in. Die fasade en die dak moet net so deeglik soos die binnekant van die gebou ondersoek word. Veral vogskade

Herstel verpligtinge in ou geboue

Die heraanpassingsverpligting vir ou geboue spruit uit die toepaslike wetlike regulasies, veral in die energieke gebied van die Bou-energiewet (GEG).

Ou gebou: opgeknap aan die linkerkant, onhigiënies aan die regterkant © tektur, fotolia.com

Die volgende innovasies vir bestaande geboue raak veral baie bouers:

 • Standaard ketel, wat meer as 30 jaar oud is, moet vervang word. Kondenserende ketels en lae temperatuur ketels met hoë doeltreffendheid is uitgesluit van hierdie regulasie.
 • Boonste vloer blaaie of die dak bo moet geïsoleer word met 'n hitte-oordragkoëffisiënt (U-waarde) van 'n maksimum van 0,24 W / m²K.

Vir huiseienaars van ou geboue in die vorm van een- tot tweegesinshuise wat die geaffekteerde gebou sedert 01 gebruik. As jy self in Februarie 2002 woon, is die bestaande vrystelling van heraanpassingstake steeds in plek. Die verpligting tot retrofit tree eers in werking wanneer die eienaar verander. In hierdie geval moet die implementering binne twee jaar plaasvind.

WENK

Gebruik ons ​​gratis kwotasiediens: Vergelyk pryse van vakmanne en bespaar tot 30 persent

Opknapping van ou geboue met gevoel

Die omvang van die beplande veranderings in die opknapping van ou geboue bepaal grootliks die verwagte koste. Die beplanners kom teen perke, veral wanneer die vloerplan verander word, aangesien die ou gebou dikwels spesiale kenmerke het. In baie gevalle is dun afskortings ook lasdraend en kan dit net met groot moeite verskuif word. In die area van die dakstruktuur is draende balke dikwels nie uitruilbaar nie, aangesien dit die hele statika sal ontwrig. Installasieskagte kan slegs gelê word met inagneming van die bestaande houtbalke in die plafonne. Hoe meer die bestaande boustof by die beplanning ingesluit word, hoe meer gematig is die ontwikkeling van die boukoste. Boonop word die oorspronklike karakter van die gebou duidelik met hierdie tipe opknapping behou.

Opknapping van ou geboue: Die volgende punte moet veral in ag geneem word

Ou geboue en monumentbeskerming

Die wette van die individuele federale state reguleer die vereistes vir monumentbeskerming. Hierdie wette is ingestel in reaksie op die soms genadelose vernietiging van ou geboue in die 1960's en 1970's. Die probleem op die gebied van monumentbewaring bestaan ​​gewoonlik daarin dat verskeie doelwitte ooreengekom moet word. In sommige gevalle weerspreek dit mekaar egter sterk.

Monumentbeskerming © Dok Rabe, voorraad.adobe.com

Hoe vroeër die monumentbeskermingsowerhede betrokke is, hoe makliker is dit vir beplanners en bouers om die doelwitte in die bouproses te implementeer. Die argitek word hier uitgedaag en moet toepaslike oplossings uitwerk wat die monumentbeskermingsowerheid sowel as die bouer tevrede stel.

Benewens die ontwerpidees vir modernisering, soos die behoud van die oorspronklike fasades en harmonieuse integrasie in die stadsbeeld, is die maatreëls wat geneem moet word belangrik. As 'n reël stem die owerhede maklik in tot die standaardmaatreëls waaraan die gebou moet voldoen vir vandag se standaarde in terme van energiedoeltreffendheid en boufisika.

Die monumentbeskerming verwerp gewoonlik groot veranderinge aan die vloerplan sowel as groot snitte in die fasade, byvoorbeeld deur vensters te vergroot of erkers of dakterrasse te installeer. Verdere inligting oor die onderwerp van ou geboue en monumentbeskerming is hier beskikbaar.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here