Die verpligte deel van die Berlynse Testament: Wat jy moet weet

’n Ou gesegde lui: “Vriendskap eindig wanneer daar geld is. “Dit geld natuurlik ook vir gesinne. Want al hoe meer erfporsie geskille gaan hof toe in Duitsland. Volgens die "Advocard Streitatlas 2019", 'n grootskaalse studie deur Generali Versicherung, is erfenisgeskille die tweede mees algemene rede vir private regsgeskille. Dit is eers ná ’n egskeiding of skeiding dat mense meer gereeld in die hof stry.

Die Berlynse Testament

’n Testament kan erfgeskille voorkom. In die beste geval spesifiseer dit presies wie wat kry en wanneer. Die sogenaamde Berlynse Testament bied 'n goeie geleentheid om jou gade of lewensmaat finansieel in 'n geregistreerde burgerlike vennootskap te beveilig. Jy kan dit gebruik om te verseker dat jou maat al die bates wat jy verdien het ná jou dood sal erf. Omgekeerd geld dieselfde: As jou gade voor jou sterf, is jy die enigste erfgenaam. Met die Berlynse Testament beveilig julle mekaar. Daarom moet dit deur beide gades onderteken word. Terloops: die testament moet met die hand geskryf word. As jy aan die veilige kant wil wees met betrekking tot die formaliteite, kry hulp van 'n notaris wanneer jy die Berlynse Testament skryf. Dit sal jou help om aan alle regulasies te voldoen. Die nadeel: ’n Notariële sertifisering kan duur wees, afhangend van die waarde van die eiendom. Jou gesindheid kan byvoorbeeld lees: "Ons is die enigste erfgename van mekaar as gades / lewensmaats. Ons kies ons kinders om die langste lewende van ons te erf. “Daarvolgens erf die kinders eers wanneer albei ouers oorlede is. Hulle word as die sogenaamde finale erfgename beskou.

Wat is die verpligte gedeelte van die Berlynse Testament en wie kry dit?

Waarskuwing: Ten spyte van die Berlynse Testament, kan kinders hul verpligte gedeelte eis na die dood van die eerste ouer. Die verpligte gedeelte is die statutêre reg op 'n deel van die boedel. Dit beloop die helfte van die wettige aanspraak van 'n erfgenaam en word slegs in kontant betaal. Dit beteken: Indien die langslewende die huis geërf het en 'n persoon wat op 'n verpligte gedeelte geregtig is sy eis beweer, moet hy die huis verkoop en die persoon wat op verpligte gedeelte geregtig is, betaal. Volgens Artikel 2303 van die Federale Kode (BGB) is alle afstammelinge van die erflater (kinders, kleinkinders en agterkleinkinders) geregtig op 'n verpligte gedeelte van die erfenis. Maar die ouers van die testateur kan ook hul deel eis. Wat gebeur dan wat die Berlynse Testament eintlik wou voorkom: die langslewende stry met die naasbestaandes oor die erfenis, beland in finansiële probleme of verloor selfs hul huis.

Meer oor erfenis Pensioen & pensioen Berekening van die verpligte gedeelte van die erfenis: Dis jou reg & belasting Voor- en na-erfenis: Jy moet weet dat Regte & belasting Regsopvolging: Dit is hoe die staat die erfenis uitdeel

Die verpligte gedeelte klousule in die Berlynse Testament

Om te voorkom dat dit gebeur, moet jy 'n bykomende klousule in die Berlynse Testament insluit - die sogenaamde verpligte porsie-strafklousule. Dit beteken: Persone wat geregtig is op 'n verpligte gedeelte (bv. kinders) wat hul verpligte gedeelte na die dood van die eerste ouer eis, sal eers die verpligte gedeelte ontvang selfs na die dood van die tweede ouer. Wanneer die verpligte gedeelte-klousule opgestel word, is dit belangrik om 'n duidelike formulering te hê. Dit kan byvoorbeeld lees: "Indien een van die persone wat geregtig is op 'n verpligte deel van die eerste oorledene sy verpligte deel teen die wil van die langslewende eis, word hy en sy nageslag uitgesluit van die erfopvolging tot die dood van die langslewende persoon. "
Wenk: Dit is die beste om advies van 'n notaris of 'n prokureur in te win oor die bewoording! Jy kan dus seker wees dat daar agterna geen onaangename verrassings sal wees nie.

Dit is hoe die verpligte gedeelte-klousule werk

'n Voorbeeld: Uwe en Petra is getroud en het twee kinders saam, Benjamin en Anna. Elke ouer het 'n fortuin van 400 elk.000 euro. As Uwe sterf, sou Petra die helfte wees, oftewel 200, volgens die wettige erfopvolging.000 euro, erf. Die twee kinders sou elk 'n kwart (100) ontvang.000 euro). As die gades egter 'n Berlynse testament met 'n verpligte porsieklousule voor Uwe se dood opgestel het, erf Petra alles en kry Benjamin en Anna niks. Anna stem nie hiermee saam nie. Sy eis haar verpligte porsie. Petra moet vir Anna die helfte van haar wettige erfporsie gee, dit wil sê een agtste van die totale erfporsie (50.000 euro). Sy hou die res vir haarself (350.000 euro). As Petra ook eendag sterf, sal Anna benadeel wees in vergelyking met Benjamin: Normaalweg sal Petra se fortuin 750 wees.000 euro gelykop onder die broers en susters gedeel. Dit beteken almal sou 375 wees ná die dood van hul ma.Kry 000 euro.  As gevolg van die verpligte gedeelte klousule ontvang Anna net haar verpligte gedeelte, d.w.s. 'n kwart (187).500 euro), terwyl haar broer 562.Ontvang 500 euro.
Afsluiting: Die verpligte gedeelte-klousule in die Berlynse Testament kan 'n kind of 'n ander persoon wat op 'n verpligte gedeelte geregtig is, verhoed om hul eis te stel. Want ná die dood van die tweede gade sou hy finansieel swakker daaraan toe wees in vergelyking met die wettige erfporsie.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here