Skade veroorsaak deur natuurlike kragte: verseker behoorlik, beskerm effektief

Skade wat deur natuurlike kragte veroorsaak word, word verstaan ​​as skade wat veroorsaak word deur spesiale natuurlike gebeurtenisse. Hierdie natuurlike gevare sluit in:

 • weerlig inslaan
 • hael
 • Storm (van windkrag 8)
 • Swaar reën
 • oorstromings
 • Vloed
 • Grondverskuiwing / sinkgat
 • Sneeudruk
 • Sneeuste
 • aardbewing
 • vulkaniese uitbarstings

Natuurlike gevare wat deur storms of hael veroorsaak word, is veral algemeen in Duitsland. Weens klimaatsverandering kan vloede en swaar reën egter ook toenemend waargeneem word. Dit word dus al hoe belangriker om jouself teen hierdie natuurlike gevare te beskerm.

Wat is die risiko van natuurlike gevare?

Die waarskynlikheid om deur natuurlike gevare geraak te word hang hoofsaaklik af van waar jy is of waar jou eie eiendom gebou is.
Om die risiko vir drie spesifieke natuurlike gevare te klassifiseer, het die Duitse Versekeringsvereniging (GDV) die soneringstelsel vir oorstromings, agterwater en swaar reën (ZÜRS) ontwikkel. Dit verdeel streke in vier verskillende gevaarklasse (GK), afhangende van hoe gereeld 'n vloed daar voorkom, vanuit 'n statistiese oogpunt:

 • GK 1: minder as een keer elke 200 jaar
 • GK 2: een keer elke 50 tot 200 jaar
 • GK 3: een keer elke 10 tot 50 jaar
 • GC 4: een keer in tien jaar

Afhangende van die klassifikasie wat vir die onderskeie streek gespesifiseer word, is versekering teen natuurlike gevare, die sogenaamde natuurlike gevaarversekering of ook natuurlike gevaarversekering, goedkoper of duurder. Dit gebeur egter ook dat versekeringsmaatskappye weier om versekering uit te neem teen natuurlike gevare bo 'n sekere risikovlak vir natuurlike gevare.

Stormskade word deur die gewone huis- of inhoudsversekering gedek.

Foto: iStock / Edruba

Wat is elementêre versekering?

Om jouself teen natuurlike gevare te verseker, is versekering teen natuurlike gevare nie nodig nie, maar in baie gevalle. Dit kan nie op sy eie uitgeneem word nie, maar is altyd 'n uitbreiding van die huisinhoudversekering of huisgebouversekering.
Watter koste vir die natuurlike gevaarversekering gehef word, hang bowenal af van die individuele risikosituasie. Basies kan gesê word dat versekeraars ongeveer 50 persent by huishoudelike inhoud of residensiële gebouversekering voeg as die versekeringsdekking ook natuurlike gevare moet insluit.
Met 'n bestaande residensiële gebouversekering vir 'n enkelgesinshuis met jaarlikse koste van ongeveer 350 euro, met natuurlike gevaarversekering, sal 525 euro jaarliks ​​betaal moet word.

Hoe kan jy jouself teen natuurlike gevare beskerm? Wat versekering betaal?

Die natuur kan nie beheer word nie, sodat daar oral 'n fundamentele risiko van skade deur natuurlike kragte is. Deur 'n ligging vir jou eie eiendom te kies, het jy egter 'n sekere mate van speling om die risiko te verminder. Diegene wat byvoorbeeld nie in 'n vallei bou nie, maar hoër op, is minder geneig om deur vloede geraak te word. Onder sekere omstandighede is daar egter ander gevare soos sneeudruk of sneeustortings. 
As 'n reël kan skade wat deur natuurlike kragte veroorsaak word nie heeltemal uitgesluit word nie. Daar is nietemin maniere om jouself daarteen te beskerm of om jouself daarteen te verseker.
Beide residensiële gebouversekering en huishoudelike inhoudversekering bied hierdie beskerming. In talle gevalle bied slegs die natuurlike gevaarversekering egter hulp indien 'n voorval plaasvind.

weerlig inslaan

As weerlig die huis tref, kan die dak of die messelwerk beskadig word. Dit is egter ook moontlik dat interne toestelle deur oorspanning beskadig word.
Hier is hoe jy jouself kan beskerm: ’n Weerligstok op die huis keer dat die vonkontlading met die gebou in aanraking kom deur die elektriese energie na die aarde te lei.
Elektriese toestelle moet van die hoofstroomnet ontkoppel word in die geval van 'n donderstorm. Alternatiewelik kan voetstukke met ingeboude oplewingbeskerming skade voorkom.
Hierdie versekering is verantwoordelik vir: As die huis deur 'n weerlig beskadig word, betaal die woongebouversekering daarvoor. In beginsel is huishoudelike versekering die regte kontak vir skade aan interne elektriese toestelle, dit wil sê huishoudelike items. Nie alle polisse dek egter oplewingskade nie. Hier is dit die moeite werd om die kontrak na te gaan en die versekeringsdekking uit te brei indien nodig.

As weerlig slaan, kan die hele huis aan die brand slaan. Huiseienaars kan hulself met 'n weerligstraal beskerm.

Foto: iStock / milehightraveler

Hael en storm

Haelstorms kan die dak en vensters vernietig. Boonop kan die buitepleister op die huis ook aangetas word.
Hier is hoe jy jouself kan beskerm: As jy 'n eiendom wil bou in 'n gebied wat onderhewig is aan swaar haelstorms, moet jy verseker dat daar genoeg dakoorhang is om die fasade te beskerm. U moet ook verseker dat die boumateriaal en komponente 'n voldoende haelweerstandsklas (HW) het. Komponente wat geen haelweerstand het nie, moet met 'n beskermende rooster beveilig word.
’n Isolasielaag direk onder die dakteëls kan ook verdere beskerming bied. In 'n noodgeval kan isolasie oor dakbalke die huis beskerm teen waterskade na skade aan die dak wat deur hael veroorsaak is.
As jy in die eiendom is wanneer die storm toeslaan, kan jy die vensters beskerm deur die hortjies te laat sak. As jy nie op die perseel is nie, moet jy hierdie eenvoudige maatreël tref voordat jy die huis verlaat as jy dienooreenkomstig gewaarsku is. Alternatiewelik kan dit op afstand verlaag word via die slimhuisbeheer. Jy moet enige bestaande afdakke intrek om aan die veilige kant te wees.
Hierdie versekering is verantwoordelik vir: In die geval van hael en storm is twee versekerings noodsaaklik. Die residensiële gebouversekering dek stormskade aan die eiendom. As die huishoudelike besittings deur natuurlike kragte beskadig word, neem die huishoudelike versekering oor.

Skade aan die dak van hael kan vinnig etlike duisende euro's beloop.

Foto: iStock / ClaudioStocco

Swaar reën, vloed en hoogwater

'n Vloed of selfs 'n vloed kan veroorsaak dat water in die eiendom inloop. Die kelder word eerste aangetas, maar in besonder ernstige gevalle kan ander vloere ook natuurlike skade ly.
Hier is hoe jy jouself kan beskerm: As jy wil bou in 'n gebied wat onderhewig is aan gereelde oorstromings, moet jy seker maak dat jy 'n bouperseel so hoog as moontlik kry. In 'n noodgeval tel elke sentimeter.
Indien die uiterste geval voorsienbaar is, kan die huis met sandsakke beskerm word teen die binnedring van vloede.
Hierdie versekering is verantwoordelik vir: In die geval van oorstromings en oorstromings betaal die gebou en huishoudelike versekering nie. Dit is slegs verantwoordelik in die geval van waterskade, dit wil sê wanneer kraanwater onbehoorlik gelek het. Die elementêre versekering alleen betaal vir die skade in die geval van 'n vloed of hoogwater.

Kenners neem aan dat die swaar reën in Duitsland in die volgende paar jaar sal aanhou toeneem.

Foto: iStock / PickStock

Grondverskuiwing en sinkgat

As die aarde beweeg, kan dit tot groot skade aan die eiendom lei of dit selfs heeltemal vernietig. Daar word onderskei tussen grondverskuiwings (massas grond gly of val natuurlik teen 'n helling) en sinkgate (die grond sink oor natuurlike holtes).
Hier is hoe jy jouself kan beskerm: As 'n eiendom gebou gaan word in 'n gebied waar grondverskuiwings in die verlede voorgekom het, moet die hellings wat gevaar loop om te gly met bome en bosse beveilig word. Dit is ook raadsaam om te kyk tot watter mate die water op die helling met 'n dreineringstelsel weggedreineer kan word om 'n grondverskuiwing te vermy.
As die gebou reeds opgerig is, maak dit sin om dit met pale te ondersteun. Dit is ook die moeite werd om te kyk of dit sin maak om die basisplaat of die buitemure te versterk.
Hierdie versekering is verantwoordelik vir: In die geval van grondverskuiwings en sinkgate is die natuurlike gevaarversekering verantwoordelik vir die regulering van die skade.

In 'n grondverskuiwing gly of tuimel massas van 'n helling af. As jou huis in die proses beskadig word, moet die elementêre versekering betaal.

Foto: iStock / constantgardener

Sneeudruk en sneeustortings

Sneeustortings kom baie skielik voor en kan eiendom ernstig beskadig of heeltemal vernietig. Sneeudruk, aan die ander kant, bou stadig op: As daar byvoorbeeld 'n groot hoeveelheid sneeu op 'n afgeslote dak is, kan elementêre skade ook hier voorkom, byvoorbeeld as die dak ineenstort onder die vrag.
Hier is hoe jy jouself kan beskerm: Beskermde mure beskerm vensters en deure teen sneeustortings. Opritte of mure aan die hellingkant kan ook die huis teen die massas sneeu beskerm. Aan die kant wat na die helling kyk, moet geen of slegs klein vensters geïnstalleer word nie, ideaal is stortvloedbeskermingsvensters. Die huis moet ook so georiënteer wees dat slegs klein areas na die helling kyk om die sneeu die minste moontlike aanvalsoppervlak te bied.
Oormatige sneeudruk op die dak kan slegs voorkom word deur dit betyds te verwyder. Maak seker dat jy die sneeu op so 'n manier skoonmaak dat die dak nie aan die een kant gelaai word nie. Afdakke en wintertuine moet met versterkte konstruksie gebou word in veral sneeugebiede.
Hierdie versekering is verantwoordelik vir: As skade deur natuurlike kragte plaasvind as gevolg van 'n stortvloed of sneeudruk, betaal die natuurgevaarversekering vir die gevolglike koste.

Regte & Belasting Elementêre Versekering: Beskerming teen die natuurkragte Konstruksiebeplanning Die belangrikste beskermingsmaatreëls teen oorstromings Konstruksiekennis wind en storm: Dit is hoe die huisdak stormbestand word

aardbewing

Aardbewings kan ook in Duitsland voorkom. Veral in die weste en suidweste is daar 'n risiko dat aardbewings skade aan eiendom kan veroorsaak.
Hier is hoe jy jouself kan beskerm: Geboue met seismiese isolasie kan in seismiese gebiede opgerig word. Die huis staan ​​op 'n fondament wat skaars enige vibrasies vanaf die vloer oordra en dit dus beskerm. 
Hierdie versekering is verantwoordelik vir: Die natuurlike gevaarversekering is alleen verantwoordelik vir natuurlike gevare wat deur 'n aardbewing veroorsaak word.

vulkaniese uitbarstings

'n Huis wat naby 'n vulkaan gebou is, kan beskadig word deur lawa, as of gasse wat uit die aarde se binnekant kom. Hierdie skade kan die huis ernstig aantas of selfs heeltemal vernietig.
Hier is hoe jy jouself kan beskerm: Beskerming teen vulkaniese uitbarstings is hoofsaaklik moontlik deur die keuse van ligging. Indien konstruksie in die gevaarsone uitgevoer word, kan beskermende mure voor die huis enige lawavloei wat na die huis beweeg, aflei.
Indien 'n asreën val, moet dit dadelik van die dak verwyder word, aangesien as in verband met water baie swaar kan word en die dak kan ineenstort.
Hierdie versekering is verantwoordelik vir: Die risiko om deur 'n vulkaniese uitbarsting in Duitsland geraak te word is uiters laag - hier word die Eifel hoofsaaklik as 'n bedreigde gebied beskou - maar hierdie risiko word ook gedek deur versekering met die bykomende komponent elementêre skadeversekering.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here