Energie konsultant kwalifikasies

Om 'n energie-adviseur te word - die voorvereistes

Verhittingskontrole en energie-advies © ZVSHK

Om 'n energiedoeltreffendheidskenner vir die federale befondsingsprogramme te word, word 'n inskrywing in die lys van kundiges vereis (www.kundiges oor energiedoeltreffendheid.de / deskundige soek /). Wie daar gelys wil word, is aan sekere basiese vereistes gebonde. ’n Verstandige maatreël, want in beginsel kan enigiemand hulself ’n energiekonsultant noem. In teenstelling met die bou-energie-adviseur (HWK), is die energie-adviseur nie 'n beskermde beroepstitel nie. Dienooreenkomstig ontbreek die kwaliteitskriteria dikwels, wat dit makliker maak vir "swart skape" om toegang tot 'n winsgewende professionele veld te kry.

Waarskuwing: energiekonsultant is nie 'n beskermde term nie

Bemeester die basiese beginsels

Die basiese vereiste om aansoek te kan doen vir befondsing van die federale regering is eerstens magtiging om die energiesertifikaat uit te reik. Wie die energiesertifikaat mag uitreik en oor die nodige spesialiskennis beskik, word in §88 van die Bouenergiewet gereguleer. In hierdie konteks is slegs professionele groepe met 'n professionele kwalifikasie geregtig om uit te reik. Dit kan 'n universiteitsgraad in 'n ooreenstemmende professionele groep wees, maar ook 'n beroep wat jou die reg gee om in die rol van vakman geregistreer te word.

Hoe om 'n energie-adviseur te word? tot 30% red

Energie adviseur
Goedkoop aanbiedinge

aanbiedinge vergelyk
  • Landswye netwerk
  • Gekwalifiseerde verskaffers
  • Nie bindend nie
  • Verniet
Wenk: Vind die goedkoopste energie-adviseur, vergelyk aanbiedinge en bespaar.

Geniet professionele opleiding

Daarbenewens is verdere opleiding op die gebied van energiebesparende konstruksie of 'n ooreenstemmende opleidingsfokus met professionele ondervinding ook nodig. Maar wees versigtig, daar is geen sertifikaat of 'n dokument van 'n amptelike liggaam vir die magtiging om 'n energieprestasiesertifikaat uit te reik nie. Die uitstaller moet self kontroleer of hy aan die vereistes voldoen om gemagtig te word om uit te stal.

Indien 'n energiebesparende kaart sonder magtiging uitgereik word, is dit 'n administratiewe oortreding wat met 'n boete gestraf kan word. Terloops, die individuele federale state is verantwoordelik vir die uitreiking van energiesertifikate in die nuwebousektor; hulle bepaal aan watter vereistes die uitreiker van so 'n sertifikaat moet voldoen.

Verklaar onafhanklikheid

Vir die toetrede as 'n konsultant ter plaatse of op die gebied van energiedoeltreffende konstruksie en opknapping vir aansoek om befondsing van KfW of BAFA, word die ooreenstemmende opleiding ook vereis. Afhangende van vorige onderwys of. professionele kwalifikasie, dit bestaan ​​uit modules en bestaan ​​uit 70 tot 210 ure se onderrig, wat in 'n eksamen afgesluit word.

Maar selfs diegene wat beide die basiese vereistes en die verdere opleiding suksesvol voltooi het, kan nie uitsien om as 'n energiekenner gelys te word nie. As 'n konsultant in die befondsingsprogram moet jy ook verseker dat daar geen ekonomiese eiebelang aan die kant van die konsultant is met betrekking tot sekere beleggingsbesluite nie. Eers wanneer aan al die vereistes voldoen word, sal daar niks in die pad wees van jou toetrede tot die elite-energie-adviesdiens nie.

WENK

Gebruik ons ​​gratis kwotasiediens: Vergelyk aanbiedinge van plaaslike energiekonsultante en bespaar

verdere onderwys

Gelyste energiekonsultante geniet hul toetrede net vir twee jaar. Ten einde hul inskrywing uit te brei, word hulle dan verplig om bewyse van praktiese ondervinding te verskaf, wat presies gedefinieer word na gelang van die inskrywing.

Energiekonsultant: gereelde opleiding is nodig

Indien geen of onvoldoende bewys van praktiese ondervinding gelewer kan word nie, verhoog die verdere opleidingskoste. Dit verseker dat die gelyste energiedoeltreffendheidkundiges altyd op hoogte gehou word van die nuutste tegnologie en oor die nodige ondervinding en kwalifikasies beskik.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here