Langhuur: winskoop of risiko?

Wat is die grondhuur?

Die grondhuur is gewoonlik vier tot ses persent van die eiendomswaarde jaarliks, waardeur die bedrag maandeliks, kwartaalliks of jaarliks ​​betaal kan word - soos huur vir langtermyngebruik. In teenstelling met die klassieke verbandlening, waarvan die terugbetaling altyd dieselfde bly en gewoonlik na 30 jaar afbetaal word, styg die grondhuur oor die jare. Dit hou risiko's in, veral vir langdurige huurkontrakte: sommige huurhouers wat afgetree of weduwee is, kan nie meer die toenemend hoër huur betaal nie omdat hul inkomste laer is of nie meer van toepassing is nie.
 

Hoe lank is die lang huurkontrak?

Die presiese duur van die huurkontrak word nie deur die wet bepaal nie – jy kan dus onderhandel. Daar is ook langtermynhuurkontrakte vir 50, 60, 75 of 99 jaar. Dit is egter raadsaam om die langste moontlike termyn te hê, dit wil sê ten minste 80 jaar, sodat die lang huurkontrak nie gedurende jou lewe verval nie. 'n Langtermyn hou egter die risiko in van 'n aansienlik hoër grondhuur op die ou end.


Moet jy eiendomsoordragbelasting betaal vir lang huurkontrakte?

Selfs met 'n lang huurkontrak moet jy eiendomsoordragbelasting op die eiendom betaal. Maar dit word op 'n ander manier bereken as die gemiddelde eiendomsaankoop gebaseer op die ooreengekome jaarlikse huur, 'n omskakelingsfaktor en die termyn van die huurkontrak. Die eiendomsoordragbelasting vir lang huurkontrakte is dus goedkoper as vir tradisionele eiendomsaankope.
 

Dit is gewoonlik baie moeilik om 'n stuk grond te vind, veral in gesogte liggings. Sommige eiendomme is slegs op lang huurkontrakte beskikbaar.

Foto: iStock / Halfpoint

Wie is die eienaar van die lang huurkontrak??

Die huurder, dit wil sê kerk, gemeenskap of privaat persoon, bly die hele tyd die eienaar van die eiendom - maar die huurder is die eienaar van sy eiendom. Dit kan soms tot wrywing lei, byvoorbeeld as die huurder inspraak verkry het in veranderinge, soos uitbreidings of ombouings, of in die geval van 'n verband. Selfs al wil die huiseienaar intussen sy huurpag verkoop, het die huurder inspraak.
Om 'n stuk grond met 'n lang huurkontrak te koop kan sin maak as jy absoluut in jou eie huis wil woon, maar net beperkte ekwiteit het. Daar is geen koste om 'n eiendom te koop nie. Met die grondhuur betaal huurders feitlik 'n huur vir langtermyngebruik. Jy leef soos ’n eienaar, maar jy besit net die huis op die grond – nie die grond nie.

Voor- en nadele van lang huurkontrakte

Wanneer lae pryse in duur liggings aanloklik is, is lang huurkontrakte dikwels betrokke. Dit kan 'n winskoop wees - of meer koste tot gevolg hê as wat aanvanklik verwag is. Ons gee jou 'n oorsig van die geleenthede en risiko's.

voordele

nadeel

Goedkoop alternatief vir eiendomsfinansiering,
wanneer rentekoerse hoog is

As gevolg van die aanpassing van die grondhuur
jy kry mettertyd meer in plaas van minder. Die eiendom
Op die ou end behoort dit steeds nie aan jou nie

Aantreklik vir gesinne met min ekwiteit

Nie alle banke finansier een huis op een nie
Lang huur eiendom

Toekenning gebaseer op sosiale kriteria
(byvoorbeeld in die geval van kerklike huurders)

Die huurder het 'n sê in die bou van die
Huis en daaropvolgende veranderinge

Erflike boureg kan verkoop of geërf word
sal

Moeilik as die oorblywende termyn van die kontrak kort is
tekoop

As die kontrak eindig, word die huurder
vir die huis vergoed

Die vergoeding vir die huis beloop
Twee derdes van die gewone markwaarde van die eiendom

Wat bevat die lang huurkontrak?

 • Die huurkontrak strek gewoonlik vir 60 tot 99 jaar. Dit beskryf presies hoe die eiendom gebou moet word - met 'n huis, terrashuis of woonstelgebou met motorhuise. Daarbenewens bly die ontwikkelingsplan van die gemeenskap natuurlik steeds van toepassing.
   
 • Die huurooreenkoms bevat die sogenaamde waardebehoudklousule: Dit spesifiseer die prysindeks waarby die huurkontrak rentekoers aangepas word - gewoonlik die huidige verbruikersprysindeks van die Federale Statistiese Kantoor. Die aanpassing vind gewoonlik elke vyf jaar plaas, maar is ook elke drie jaar moontlik.
   
 • Die erflike boureg moet ook in 'n spesiale grondregister, die erflike bougrondregister aangeteken word, en die kontrak moet notarieel geregistreer word. Die grondhuur word ook hier as 'n werklike las ingeskryf en die rentekoersaanpassing word gelys.
   
 • Die huurder het 'n reg van eerste weiering in die geval dat die huis verkoop gaan word. Dit moet egter kontraktueel gereguleer word dat die gewone marktoestande op hom van toepassing is.
   
 • Wenk: As 'n langtermyn-huurhouer, verseker 'n reg van eerste weiering deur kontrak indien die eiendom later verkoop gaan word. Jy is nie wetlik geregtig hierop nie. Maar wees versigtig: Moenie jou laat oorreed om 'n verpligting om te koop te maak nie.

Die huurkontrak moet deur 'n notaris gesertifiseer word en in die grondregister aangeteken word.

Foto: iStock / simpson33

Lang huurkontrak: einde van kontrak en beëindiging

Nie langtermyn-huurhouers of eiendomseienaars kan die kontrak gedurende die termyn beëindig nie, maar kan dit voortydig beëindig deur onderlinge ooreenkoms. Die uitsondering is die sogenaamde omkering: die eienaar kan die oordrag terugvra indien die gebruiker nie binne 'n sekere tydperk op die eiendom bou nie, vir 'n lang tyd agterstallig is met sy rentebetalings of ander verpligtinge ingevolge die kontrak oortree.
Indien die kontrak eindig of as dit voortydig beëindig word in die geval van 'n terugval, ontvang die huurder vergoeding vir die huis. Twee derdes van die eiendom se markwaarde word deur die wet bepaal. Om dispute te vermy, moet dit duidelik wees wanneer die kontrak onderteken word watter kriteria gebruik word om die waarde van die huis op hierdie tydstip te bereken. 'n Mening van 'n publiek aangestelde deskundige of 'n deskundige komitee is moontlik. Dit sluit ook die waarde van die oorblywende termyn van die huurpag in. U moet die bedrag of die basis van berekening en betalingsmodaliteite saam met die huurhouer bepaal wanneer u die kontrak sluit.
'n Kontrakverlenging tussen beide partye is moontlik, maar nie verpligtend nie. Indien die gebruiker die termyn van die langtermynhuurkontrak wil verleng, moet hy vroegtydig bespreking soek. Slegs indien die eiendom onder lang huurkontrak moet bly, het die langhuurhouer voorrang bo ander belanghebbende partye. Indien die kontrak verleng word, moet die rentekoersaanpassing op grond van die ou kontrak vasgestel word. Die verlenging moet in die grondregister aangeteken word voor die tyd verstryk.

Verkoop van die erflike boureg

Die huurhouer kan die huurpag gedurende die termyn van die kontrak verkoop - met die toestemming van die eiendomseienaar. Dit kan weier as die potensiële koper byvoorbeeld nie 'n goeie kredietgradering het nie. Andersins neem die koper die plek van die oorspronklike gebruiker in en gaan die kontrak voort op dieselfde voorwaardes.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here