Erfbelasting: 'n oorsig van die vrystellings

Erfbelasting word gereguleer in die Wet op Erfbelasting en Geskenkbelasting (ErbStG). Vir persoonlike belastingaanspreeklikheid - soos in inkomstebelastingwetgewing - is gewoonlik die woonplek of gewone woonplek deurslaggewend ( "inwoners "). Hiervolgens moet die persoon wat 'n inwoner is en 'n bate (bv. huis, aandele of geld) geërf het weens 'n dood erfbelasting betaal. Verskeie faktore speel 'n rol by die berekening van erfbelasting: Die deurslaggewende faktor is die waarde van die erfporsie asook belastingtoelaes en belastingklasse na gelang van die mate van verwantskap met die oorledene. Boonop word die skulde van die oorledene sowel as skenkings wat reeds gemaak is by die berekening ingesluit.

Eiendom, geld of aandele kan as bates van die testateur gereken word. Of en hoeveel hierdie erfenis belas moet word, hang van sekere faktore af.

Foto: iStock / William_Potter

Wat is die verskil tussen erfenis en skenking??

Mens praat van 'n erfporsie wanneer die langslewende afhanklikes 'n oordrag van bates ontvang na die dood van 'n familielid. Wie wat kry, bepaal hoofsaaklik die wil van die oorledene. Indien daar geen testament is nie, geld die wettige erfopvolging. In die geval van 'n oordrag van rykdom onder die lewendes is geskenkbelasting egter verskuldig. Die voordeel: die skenker kan voor sy dood besluit wie sy huis of die geld in die spaarrekening kry. Belasting word altyd betaal deur die persoon wat die erfporsie of geskenk ontvang. Dieselfde toelaes geld vir erfbelasting en geskenkbelasting. Maar: As jy skenk, kan jy die belastingvrystelling elke tien jaar gebruik. In die geval van 'n erfporsie egter net een keer.

Hoe kan jy die erfbelastinglas verminder?

Deur gebruik te maak van erfbelastingvrystellings. Dié is die afgelope jare weer mildelik vermeerder ten gunste van die erfgename. Dit beteken: As die waarde van die erfenis onder hierdie toelae is, hoef jy glad nie enige erfbelasting te betaal nie. Alles daarbo moet belas word.

Jy sal dalk ook belangstel in Regte en Belasting Erf van 'n huis: Wanneer die belastingowerhede inkom Regte en Belasting Gee 'n huis weg: Hoe om die erfbelasting te spaar Regte en Belasting Eiendomserfenisse neem toe

Hoe hoog is die erfbelastingvrystellings?

Die bedrag van die belastinglas verskuldig aan erfbelasting hang af van die mate van verhouding tussen die oorledene en die koper. As 'n duimreël, hoe nader jy aan die oorledene was, hoe hoër die toelae - en hoe minder belasting moet jy betaal. In die geval van erfbelasting word oorlewende afhanklikes in drie belastinggroepe verdeel. Pasop vir verwarring: die erfbelastingklas het niks met die inkomstebelastingklas te doen nie!

 • Erfbelasting klas I
  Dit sluit weduwee of wewenaar sowel as kinders (insluitend stiefkinders en aangenome kinders) en kleinkinders van die oorledene in. Jy kan kies tussen 200.000 en 500.Eis EUR 000 as 'n toelaag. Goed om te weet: op 27.07.In 2020 het die Federale Fiskale Hof besluit dat agterkleinkinders slegs 'n toelae van 100 sal hê.000 euro is betaalbaar. Die belastingvrystelling van 200.000 euro geld dus net vir kleinkinders. Die enigste uitsondering: die kleinseun (pa of ma van die agterkleinseun) is reeds oorlede (Az. II B 39/20). Ouers of grootouers wat deur die dood van 'n kind of kleinkind erf, ontvang 'n vrystelling van 100.000 euro.
   
 • Erfbelasting klas II
  Broers en susters, nefies, niggies, skoonkinders, skoonouers en voormalige gades ontvang 'n toelae van 20 elk.000 euro.
   
 • Erfbelastingklas III
  Dit sluit alle ander mense in, soos bure of vriende, maar ook die (ongetroude) lewensmaat van die oorledene. Hierdie kan ook 'n toelae van 20 hê.Eis EUR 000. 

'n Gedetailleerde oorsig van die vrystellings kan in die tabel hieronder gevind word.

Geaffekteerde persoon Belastingklas Algemene belastingvrystelling
in Euro

Man / vrou of
Vennoot van 'n geregistreerde
Burgerlike vennootskap

ek 500.000
Kinders, stief- of
Aangenome kinders en kleinkinders,
wie se ouers gesterf het
ek 400.000

kleinseun 
(wie se ouers leef nog)

ek 200.000

Ouers en grootouers 
(slegs met erfenis)

ek 100.000
Agter klein kinders ek 100.000
Geskeide eggenote II 20ste.000

Ouers en grootouers
(slegs vir geskenke)

II 20ste.000
broers en sisters II 20ste.000
nefies en niggies II 20ste.000
Skoonouers en stiefouers,
Skoonkinders
II 20ste.000
Verloofde of maat III 20ste.000
Ander mense III 20ste.000

Erfbelastingvrystellings: gereelde vrae

Wat is die belastingvrystelling vir huishoudelike besittings? 

As jy huishoudelike besittings (bv. meubels) geërf het en aan belastingklas I behoort, geld ’n belastingvrystelling van 41.000 euro. Jy kan ander roerende voorwerpe koop wat nie tot die huishoudelike besittings behoort nie tot 'n waarde van 12.Erf € 000 belastingvry. Vir mense in belastingklasse II en III is 'n perk van 12 van toepassing op beide huishoudelike besittings en ander roerende voorwerpe.000 euro.

Wat is die inkomstebelastingkoers??

Die belastingkantoor trek bestaande vrystellings van die waarde van die bate-oordrag af. Dit lei tot die sogenaamde belasbare verkryging. Afhangende van die gesinsverhouding, geld verskillende belastingkoerse:

Belastingbetaler
Aankoop in euro persentasie
Belastingklas I persentasie
Belastingklas II persentasie
Belastingklas III
75.000 7% 15% 30%
300.000 11% 20% 30%
600.000 15% 25% 30%
6de.000.000 19% 30% 30%
13.000.000 23% 35% 50%
26.000.000 27% 40% 50%
Ongeveer 26.000.000 30% 43% 50%

Watter reëls geld vir vaste eiendom?

Enigeen wat hul ouerhuis of die eiendom van hul oorlede gade erf, hoef nie erfbelasting te betaal nie. Die belastingvrystelling is egter aan sekere voorwaardes gekoppel: die eiendom moes die middelpunt van die gesin se lewe gewees het en die testateur moes tot sy dood in hierdie huis gewoon het. Boonop mag die erfgenaam nie die eiendom verhuur of verkoop nadat dit verkry is nie. Hy onderneem om dit self vir ten minste tien jaar te gebruik. Daar is bykomende vereistes vir kinders: Die leefruimte van die geërfde eiendom mag nie 200 vierkante meter oorskry nie. Indien dit groter is, sal erfbelasting proporsioneel gehef word.

Watter koste kan ek van erfbelasting aftrek??

Eerstens die begrafnisuitgawes. Dit mag egter nie 10 oorskry nie.300 euro. Aan die ander kant, die koste van die hantering, verspreiding en regulering van die boedel.

Watter sperdatums moet jy nakom??

Die bank of die notaris sal die belastingkantoor inlig oor jou erfporsie. As 'n reël sal die belastingowerhede jou 'n kort rukkie later kontak. As jy niks hoor nie, moet jy self optree: Jy het drie maande om jou erfporsie by die belastingkantoor aan te meld. Jy hoef egter nie die erfbelastingverklaring in te dien totdat die belastingkantoor jou vra om dit te doen nie.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here