Aansoek om 'n sertifikaat van erfenis: die belangrikste vrae en antwoorde

’n Erfenissertifikaat is ’n amptelike dokument wat wys wie hoeveel geërf het. Dit is nie fundamenteel nodig nie. As jy die enigste erfgenaam is en jy het 'n notariële testament of 'n erfkontrak, hoef jy gewoonlik nie aansoek te doen vir 'n sertifikaat van erfenis nie. ’n Gesondheidsorggevolmagtigde kan ook ’n erfenissertifikaat oorbodig maak. Dit moet egter 'n transsterflike gesondheidsorg-gevolmagtigde wees, dit wil sê een wat na die dood geldig is (OLG München, uitspraak van 04.08.2016, Az.: 34 Wx 110/16). Indien u egter nie hierdie dokumente kan voorlê nie of indien die testament nie die verdeling van die boedel onder die gemeenskap van erfgename aandui nie, moet u aansoek doen om 'n erfporsiesertifikaat om u erfporsie aan banke of owerhede te kan bewys en om die erflater se besigheid te kan hanteer. Dit sluit byvoorbeeld in:
 

 • Hantering van banktransaksies, oordrag van rekeninge. Soms is notariële testamente, en in sommige gevalle selfs private testamente, egter voldoende vir die banke (BGH, uitspraak van 05.04.2016, Az.: XI ZR 440/15).
 • Beëindiging van kontrakte.
 • Veranderinge aan die grondregister wanneer 'n eiendom geërf word - tensy 'n notariële testament of 'n erfkontrak die oordrag van eiendomsreg duidelik bewys (OLG Hamm, uitspraak van 26.07.2013, Az.: 15 W 248/13).
 • Beëindig of bestuur huurooreenkomste.
 • Registrasie van 'n verandering van aandeelhouer (onder sekere omstandighede is 'n notariële testament of 'n erfkontrak voldoende).
   
Meer oor erfporsie en pensioene Wat moet ek doen in die geval van dood? Pensioen & Pensioen Berlynse Testament: Jy moet aandag gee aan hierdie Wet & Belastinggemeenskap van erfgename: Dit is wat mede-erfgename moet weet

Belangrik: Om aansoek te doen vir 'n sertifikaat van erfporsie maak nie van jou 'n erfgenaam nie. Die dokument meld bloot watter regte 'n persoon op die erfenis het. Die sertifikaat van erfporsie skep geen feite in hierdie verband nie, dit noem dit net.

Soorte sertifikate van erfenis

As daar net een erfgenaam is, praat mens van 'n alleenerfenis. Deel die erfenis en die sertifikaat van erfporsie met ander familielede? Dan sal jy 'n gesamentlike sertifikaat van erfenis ontvang. Maar daar is ook die moontlikheid dat elke erfgenaam van 'n gemeenskap van erfgename aansoek doen vir sy eie sertifikaat van erfporsie (Teilerbschein). 

Hoe doen ek aansoek om 'n sertifikaat van erfenis?

Jy sal nie outomaties die sertifikaat van erfporsie ontvang na die dood van die testateur nie. Jy moet self aksie neem en daarvoor aansoek doen. Familielede wat deur die oorledene onterf is en geregtig is op 'n verpligte aandeel, mag nie 'n sertifikaat van erfporsie versoek nie. Minderjarige kinders, aan die ander kant, doen: hulle hoef slegs deur 'n ouer of wettige voog verteenwoordig te word.

Hoe lank moet ek aansoek doen vir 'n erfenissertifikaat??

Die aansoek kan ingedien word wanneer dit jou pas. In die reël sorg die bedroefdes egter baie vinnig na die dood om die nodige organisatoriese sake te kan behartig. Daar is egter geen verpligting om binne 'n sekere tydperk aansoek te doen vir die sertifikaat van erfenis nie.

Jy kan 'n sertifikaat van erfporsie van die proefhof of 'n notaris kry. Sommige formaliteite is hiervoor nodig.

Foto: iStock / simpson33

Waar kan ek aansoek doen vir 'n sertifikaat van erfporsie?

Jy kan by die erfhof of plaaslike hof aansoek doen om 'n sertifikaat van erfporsie. Die persoon by die woonplek van die oorledene is verantwoordelik vir die opstel van 'n sertifikaat van erfenis. Indien die testateur nie laas sy/haar gewone verblyf in Duitsland gehad het nie, moet die aansoek volgens. § 343 para. 1 en 2 FamFG by die plek waar die oorledene gewoonlik gebly het.
As 'n reël sal jy gevra word om vooruit te bel en 'n afspraak te maak. Aangesien aanstellings moeilik by proefhowe kan wees, is dit die moeite werd om in besonder dringende gevalle 'n notaris aan te stel om die tydsduur te verkort. In uitsonderlike gevalle kan u die aansoek ook per pos stuur. Baie howe bied nou aansoekvorms aan om op hul tuisblad af te laai.
 

Sertifikaat van erfenis van die notaris

Maar daar is ook die opsie om die sertifikaat van erfenis deur 'n notaris te laat uitreik. Dit is dikwels vinniger, maar dit kos gewoonlik twee keer soveel. Onthou: die oomblik wat jy aansoek doen vir die sertifikaat van erfenis, erken jy die erfenis - met al sy regte en verpligtinge. As die oorledene vir jou 'n berg skuld nagelaat het, is jy verplig om dit in die volgende paar jaar af te betaal. In die ergste geval, sal jy aanspreeklik wees met jou private bates. Sodat daar geen nare verrassings is nie, moet jy die boedel dus deeglik deur ’n prokureur laat ondersoek.

As jy aansoek doen vir die sertifikaat van erfporsie by die notaris, kos dit meer – maar dit vat ook nie so lank nie. Hoeveel jy uiteindelik moet betaal, hang af van die bedrag van die boedel.

Foto: iStock / Stadtratte

Watter dokumente het ek nodig om aansoek te doen vir 'n sertifikaat van erfenis??

Voordat jy aansoek kan doen vir 'n sertifikaat van erfporsie, moet jy eers deur 'n paar private lêers gaan. Sodat jy al die belangrike dokumente bymekaar het, gaan deur die volgende kontrolelys:

 • Jou identiteitskaart of paspoort
 • Doodsertifikaat van die testateur
 • Familie logboek
 • Boedelwaardevorm
 • Indien beskikbaar: kontrakte vir afstanddoening van erfenis of doodsertifikate van teoreties geregtigde erfgename
 • Beëdigde verklaring dat daar geen regsdispute in hierdie erfenissaak is nie
 • Name en adresse van die ander erfgename (slegs vir gemeenskap van erfgename)
 • Eiendomstatus (in die geval van getroude paartjies) of eiendomstatus (in die geval van geregistreerde siviele vennootskappe)
 • Vir geskeide gades: egskeidingsbesluit
 • Indien beskikbaar: testamente, gades sal (Berlyn sal)

Indien daar geen testament is nie, geld die wettige erfopvolging. Die erfgename moet dus hul regseis op erfporsie aan die erfhof bewys. Die familieregister bevat gewoonlik gesertifiseerde afskrifte van huweliksertifikate, geboortesertifikate en doodsertifikate. Dit laat toe dat die presiese verwantskappe opgespoor en gedokumenteer kan word. In die geval van getroude persone moet inligting oor die eiendomstatus ook gegee word, persone in geregistreerde siviele vennootskappe moet die eiendomstatus aandui. Jy moet ook 'n beëdigde verklaring verskaf dat jy geen testament of erfkontrak het nie of dat jy nie daarvan bewus is nie.

Wenk: As jy aan die veilige kant wil wees, bel die plaaslike hof of notaris en vra of verdere dokumente benodig word.

Jy sal dalk ook belangstel in Pensioen & Pensioen Digitale erfenis: Hoe om jou data-erfenis te reguleer Regte en Belasting Erf van jou huis: Wanneer die belastingowerhede inkom Regte en Belasting Gee 'n huis weg: Dit is hoe jy erfbelasting spaar

Doen aansoek vir sertifikaat van erfenis: voorbeeld sjabloon

Elke geval van erfenis is individueel, maar 'n voorbeeldsjabloon kan nuttig wees om aansoek te doen vir 'n sertifikaat van erfenis. Ons verskaf so 'n sjabloon vir jou om gratis af te laai. Pas dit aan volgens jou individuele behoeftes en voeg die nodige stelsels by:
 

 • Doen aansoek om sertifikaat van erfporsie: monster vir enkel erfgename
 • Doen aansoek om sertifikaat van erfporsie: monster vir mede-erfgename

Hoe lank neem dit vir die sertifikaat van erfenis om te kom??

Wat betref hoe lank jy moet wag vir jou aangevraagde erfenissertifikaat, is dit kwalik moontlik om 'n algemene antwoord te gee. Na gelang van hoe besig die proefhowe is, kan jy binne 'n paar weke jou sertifikaat van erfporsie ontvang, maar dit kan ook aansienlik langer neem tydens vakansieperiodes.
Vir 'n vinnige verwerking is dit belangrik dat jy aansoek doen vir die sertifikaat van erfenis en al die nodige dokumente sonder uitsondering insluit. Sodoende is navrae onnodig en sal jy jou sertifikaat van erfporsie vinniger ontvang as wanneer jy later dokumente moes indien. Slegs in seldsame uitsonderlike gevalle, byvoorbeeld as die opvolging nie duidelik uitgeklaar is nie, kan die prosedure vir maande of jare sloer.

Doen aansoek vir 'n sertifikaat van erfenis: wat kos dit?

Sommige erfgename mag dink "hoe gewen, so weggesmelt". Want wanneer erfbelasting, koste vir die notaris en gelde vir die sertifikaat van erfporsie-aansoek bymekaar kom, krimp die geërfde rykdom vinniger as wat dit belê kan word. Maar moenie paniekerig raak nie: As jy aansoek doen om 'n erflatingsertifikaat, word die fooie gegrond op die boedel se waarde. Die reël is: hoe groter die erfenis, hoe hoër is die koste. En diegene wat nie alleen is met hul erfporsie nie, het 'n duidelike voordeel. Want alle erfgename moet bydra tot die koste van ’n gesamentlike erflatingsertifikaat. As jy 'n stuk grond geërf het, is die fooie gewoonlik hoër. Die sogenaamde markwaarde word dan vir die berekening gebruik. As jy dit nie weet nie, kan jy die stad uitvra oor die standaard grondwaarde.
Goed om te weet: Skuld word van die boedel afgetrek. Byvoorbeeld, as 'n testateur 'n fortuin van 200 nalaat.000 euro en skuld van 20.000 euro, slegs 180.000 euro word gebruik om die koste van die erfenissertifikaat te bereken.

Boedelwaarde
(Besigheidswaarde)
tot

..

Koste vir die
Toekenning van die
Sertifikaat van erfporsiekoste vir die
beëdigde verklaring
Versekeringsbedrag van
fooie
alles in ag geneem

500 euro 15 euro 15 euro 30 euro
1.000 euro 19 euro 19 euro 38 euro
1.500 euro 23 euro 23 euro 46 euro
2.000 euro 27 euro 27 euro 54 euro
5.000 euro 45 euro 45 euro 90 euro
10.000 euro 75 euro 75 euro 150 euro
50.000 euro 165 euro 165 euro 330 euro
110.000 euro 273 euro 273 euro 546 euro
200.000 euro 435 euro 435 euro 870 euro
500.000 euro 935 euro 935 euro 1.870 euro
1.000.000 euro 1.735 euro 1.735 euro 3.470 euro
1.500.000 euro 2.535 euro 2.535 euro 5.070 euro
2.000.000 euro 3.335 euro 3.335 euro 6de.670 euro

Die fooie bestaan ​​uit twee komponente: die koste vir die uitreiking van die sertifikaat van erfporsie en die fooie vir die beëdigde verklaring (stawing). Die hof- en notarisgeldewet dien as basis vir die bepaling van die fooi vir die erfporsiesertifikaat (fooitabel B, Bylaag 2). Jy kan gratis sakrekenaars op die internet vind waarmee jy kan bereken hoeveel jy vir jou erfsertifikaat moet betaal: Bereken sertifikaat van erfporsiekoste 2021 (slimrekenaar.de)
wenk: Dieselfde gelde word by die proefhof en die notaris gehef. As jy egter sonder ’n notaris aansoek doen vir die erflatingsertifikaat, kan jy die BTW wat die notaris invorder spaar. Dit geld nie vir die proefhof nie.

Jy is verplig om aansoek te doen vir 'n sertifikaat van erfenis?

geen. Sommige banke stel dit aan hul kliënte voor. Dit word egter nie toegelaat nie. Die bank mag nie 'n sertifikaat van erfporsie versoek as jy deur ander dokumente (bv. 'n testament) kan bewys dat jy geregtig is op erfenis. Dit is beslis deur die Federale Hof van Justisie (BGH, uitspraak van 5. April 2016, Az. XI ZR 440/15). Hiervolgens word banke slegs toegelaat om 'n sertifikaat van erfporsie van die langslewende afhanklikes te eis indien hulle redelike twyfel het oor die korrektheid van die testament. Indien die bank aandring op bewys deur middel van 'n erflatingsertifikaat, moet hy die koste dra.

Spesiale geval: aansoek doen vir 'n Europese sertifikaat van erfenis

Dit raak meer ingewikkeld as jy byvoorbeeld 'n vakansiehuis in 'n ander Europese land geërf het. Dan is die Duitse erfenissertifikaat nie meer voldoende nie. Daar moet aansoek gedoen word vir 'n Europese sertifikaat van erfenis. Dit is vir ses maande geldig en kan deur die erfgenaam, die eksekuteur of 'n boedeladministrateur aangevra word. Ook in hierdie geval hang watter hof uiteindelik die internasionale erfenissertifikaat uit van die laaste woonplek van die testateur.
Daar is 'n spesiale sjabloon vir die aansoek wat van toepassing is op alle Europese lidlande (in die onderskeie taal). Maar moenie bekommerd wees nie: jy hoef nie Italiaans oornag te leer om die aansoek in te vul nie. Solank jy by ’n Duitse hof of notaris aansoek doen om die Europese Sertifikaat van Erfenis, bly jy in jou moedertaal – al gaan dit byvoorbeeld oor ’n vakansiehuis in Italië. Benewens die Europese aansoekvorm, vereis die hof gewoonlik dieselfde dokumente wat aansoekers vir 'n Duitse erfenissertifikaat moet indien (doodsertifikaat, geboortesertifikate, huweliksertifikate, testamente).
Soos met die Duitse erfenissertifikaat, hang die bedrag van die fooi af van die waarde van die boedel. Die goeie nuus: As jy reeds aansoek gedoen het vir 'n Duitse erfenissertifikaat en ook die Europese weergawe versoek, sal 75 persent van die koste van die reeds betaalde erfenissertifikaat aan jou gekrediteer word. Let op, uitsonderings: die Europese Sertifikaat van Erfenis is nie geldig in Groot-Brittanje, Ierland en Denemarke nie.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here