Erfkontrak: so reguleer jy jou boedel

Volgens die Duitse erfreg is die erfkontrak die alternatief vir die testament. Die testateur se laaste testament word saam met die kontrak skriftelik aangeteken. Kenners praat van 'n "testamentêre ingesteldheid weens dood". Die testateur en erfgenaam stel die dokument saam op. 'n Erfeniskontrak is slegs geldig indien alle kontrakterende partye dit onderteken het en dit notarieel geregistreer is (§ 2276 BGB). Met die erfkontrak gryp die erflater by die regsopvolging in. Hy kan daarvan afwyk sonder om dit te moet regverdig. Erfeniskontrakte kan dus nie net familielede bevoordeel nie, maar enige derde party (bure of vriende) en selfs instansies. Terloops: Die erfkontrak kan net 'n gedeelte van of die hele eiendom raak.

Twee tipes erfeniskontrakte

Daar word onderskei tussen 'n eensydige en 'n bilaterale erfkontrak. Versigtig, risiko van verwarring: dit het niks te doen met die omvang van die kontrak nie. Dit gaan eerder daaroor of een of twee mense hul boedel in die erfkontrak reguleer.
'n Eensydige erfkontrak is soos 'n eenrigtingstraat: die testateur bevoordeel die kontraktuele vennoot of 'n derde party - maar nie andersom nie. ’n Oupa maak byvoorbeeld sy kleinseun die enigste erfgenaam. Met sy handtekening verklaar die kleinseun dat hy instem tot die bepalings van die erfkontrak. Hy maak egter geen erfenis-regsbindende beskikking vir homself in die geval van sy dood nie. Indien die kleinkind voor die oupa sterf, kan laasgenoemde onttrek aan die eensydige erfkontrak en 'n nuwe kontrak met 'n ander kontraktuele vennoot opstel.
In die geval van 'n bilaterale erfkontrak, erf die kontraktuele vennote mekaar. 'n Paartjie kan byvoorbeeld as die enigste erfgenaam optree. Die verduideliking in die bilaterale erfkontrak kan iets soos dit wees: “Ons het mekaar, die eerstes wat die langslewende sterf, wedersyds opgestel as die enigste en onbeperkte erfgenaam. "
Goed om te weet: Indien meer as twee persone by die kontrak betrokke is, word dit 'n veelsydige erfkontrak genoem.

Na gelang van wie en presies hoe jy iemand wil erf, moet 'n onderskeid getref word tussen die eensydige of bilaterale erfkontrak.

Foto: iStock / shapecharge

Erfkontrak en testament: wat is die verskille?

Elkeen het die reg om vrylik te besluit oor die verdeling van hul eiendom na hul dood (testamentêre vryheid) - hetsy in die vorm van 'n testament of 'n erfkontrak. Met die eerste oogopslag lyk dit of die twee terme dieselfde ding beskryf. As jy egter nader kyk, kan jy deurslaggewende verskille sien: die testateur kan 'n enkele testament in 'n stil kamertjie met pen en papier opstel. Hy het nie ’n notaris of familielede hiervoor nodig nie. Familielede en vriende vind dikwels eers uit wie hoeveel erf wanneer die testament geopen word. Die testateur kan ook, as hy wil, 'n openbare testament by die notaris laat opstel.
’n Erfkontrak, daarenteen, sluit altyd (minstens) twee persone in. Dit is 'n wedersydse ooreenkoms - 'n gee en 'n neem. Omdat die erflater dikwels iets in ruil vir die boedel van die erfgenaam eis, byvoorbeeld dat hy daarna omsien tot sy dood. Dit word nie in die testament toegelaat nie. In vergelyking met die testament is die erfkontrak ongeldig sonder sertifisering deur die notaris.
Nog 'n verskil is die sogenaamde bindende effek. Die ooreenkomste wat in 'n erfkontrak gemaak word, kan nie bloot eensydig deur die erflater verander of herroep word nie. Met ’n testament, daarenteen, is dit enige tyd moontlik, selfs kort voor die dood.
Terloops: Jy kan ook albei dokumente in die laai hê. U moet egter seker maak dat die testament nie die erfkontrak weerspreek nie. Andersins is die testament ongeldig.

Erfeniskontrak: die voordele en nadele in 'n oogopslag

Die bindende effek van die erfeniskontrak is beide 'n seën en 'n vloek. Ons het die voordele en nadele vir u in die volgende tabel vergelyk.

Voordele van die erfkontrak Nadele van die erfkontrak
Veranderinge aan die erfkontrak tot nadeel van die
Kontraktuele vennote is nie sonder sy toestemming nie
moontlik.
Die ontbinding van 'n bestaande erfporsiekontrak
is moeilik.

Die erfenis kan gekoppel word aan voorwaardes:
Daar is 'n vergoeding vir die diens (enigste erfgenaam)
(byvoorbeeld sorg).

Veranderinge aan die kontrak is slegs moontlik met toestemming
van alle betrokkenes en met notariële sertifisering
geldig.
Die erfkontrak is 'n goeie alternatief vir
Eggenoot se testament en Berlynse testament.
’n Erfkontrak moet altyd deur ’n notaris onderteken word
notarieel geregistreer te word. Belyn die koste
kyk na die bate
(sien tabel hieronder).
Erflater en erfporsie hoef nie aan mekaar verwant te wees nie
of getroud wees.
Is daar enige veranderinge aan die kontrak daarna?,
daar is bykomende kostes.

Die begunstigde ontvang 'n sekere bedrag deur die erfkontrak
Beplanning sekuriteit.

Die testateur kan gedurende sy leeftyd vry wees
Rykdom, deel daarvan
byvoorbeeld voor sy dood
verkoop steeds (§ 2286 BGB).
Gevolglik verteenwoordig die erfporsiekontrak die erfgenaam
'n afslag in die vooruitsig. Een
Waarborg hy sal op die ou end daar kom
eintlik daar kom
maar nie.

Daar is minder regsgeskille as met
Sluiting van 'n erfporsiekontrak, die erfgename is in die
Besluit van die testateur ingesluit.
 

Erfkontrak: vir wie maak dit sin?

Daar is mense aan wie die erfeniskontrak baie voordele bied.

 1. Ongetroude paartjies
  Die sogenaamde Berlynse Testament stel egpare in staat om mekaar as enigste erfgename aan te stel. Volgens huidige erfreg kan slegs getroudes egter hiervan gebruik maak. Die enigste alternatief vir ongetroudes om kragtens die erfreg aan mekaar te bind, is dus die erfkontrak. Maar daar is ook 'n vangplek: As die egpaar se paaie onverwags skei, bly die ooreenkomste wat in die erfkontrak gemaak is, in plek weens die bindende effek. 'n Kansellasie van die kontrak is slegs moontlik met die toestemming van die ander. Indien ongetroude paartjies 'n erfkontrak opstel en later trou, kan die erfkontrak ten gunste van 'n gesamentlike testament nietig verklaar word.
   
 2. Entrepreneur
  As jy jou maatskappy ná jou dood in goeie hande wil plaas, moet jy ’n erfkontrak opstel. Dit stel maatskappyopvolging in staat om betroubaar gereguleer te word. 'n Pa kan byvoorbeeld met sy seun ooreenkom dat hy die familiebesigheid erf as hy in ruil vir die maatskappy werk tot sy dood.

Wat kos 'n erfkontrak?

’n Erfkontrak moet altyd deur ’n notaris gesertifiseer word. Die koste hiervoor word in die Wet op Hof- en Notarisgelde gereguleer en is gebaseer op die waarde van die eiendom wat geërf gaan word.

Waarde van die eiendom Koste van notarisering
(sonder belasting)
25ste.000 euro 230 euro
50.000 euro 330 euro
125.000 euro 600 euro
200.000 euro 870 euro
500.000 euro 1.870 euro
750.000 euro 2.670 euro
1.000.000 euro 3.470 euro

Daarbenewens is daar kostes vir die wetlik vereiste inskrywing in die Sentrale Register van Testamente van die Federale Kamer van Notarisse (ongeveer. 18 euro), verkoopsbelasting en koste vir papier en posgeld. As jy die erfkontrak by die notaris wil laat deponeer, moet jy met nog 75 euro reken.
Wenk: Kontroleer met jou regsbeskermingsversekeringsmaatskappy of hulle die notaris se koste sal dek. In baie gevalle is dit heeltemal moontlik.

Wat moet jy in ag neem wanneer jy die erfkontrak skryf?

Daar is ’n paar riglyne waaraan jy moet voldoen wanneer jy die erfkontrak opstel. Wat dit is, word uitdruklik in Artikel 2278 Para. 2 BGB gereguleer. Gevolglik moet die erfkontrak ten minste een van die volgende bindende erflatingsregulasies bevat:

 • Nalatenskap: Hier bepaal jy watter mense individuele items na hul dood moet ontvang.
 • Erfenis: Wie moet die eiendom erf of die enigste erfgenaam wees?
 • Pads: Die erfenis is voorwaardelik. Indien hierdie voorwaarde nie nagekom word nie, word die betrokke persoon van die erfporsie uitgesluit.

Jy wil die punt "Testamente " in die kontrak insluit? Dit is heeltemal moontlik en veral nuttig as jy 'n groot fortuin wil bemaak. Of as jy vrees dat die administrasie van die boedel vir die erfgenaam oorweldigend sal wees – byvoorbeeld omdat hy minderjarig of onervare is. In teenstelling met bogenoemde, is hierdie reëling nie bindend nie en kan dit enige tyd verander of herroep word.

Jy sal dalk ook belangstel in Wet en Belasting Verpligte gedeelte vir kinders: Dit is hoeveel erfenis wetlik op hulle geregtig is

Die opstel van die erfkontrak

In vergelyking met ’n testament mag ’n erfkontrak nie met die hand geskryf word nie. Eerstens word die twee kontraktuele vennote, dit wil sê testateur en erfgenaam, gelys. Dan word alle regte en verpligtinge in die kontrak gelys. Wanneer die kontrak gesluit word, moet alle kontrakterende partye en 'n notaris teenwoordig wees. Dit is nie moontlik vir 'n gemagtigde verteenwoordiger om jou by hierdie afspraak te verteenwoordig nie. Alle kontrakterende partye moet persoonlik teenwoordig wees, in staat wees om te getuig en volle regsbevoegdheid hê.

Die verpligte gedeelte in die erfkontrak

Maak seker dat verpligte gedeelte-eise in jou erfkontrak in ag geneem word. Jy kan sekere mense van erfporsie uitsluit in jou erfkontrak – byvoorbeeld jou kinders. Maar dit beteken nie dat hulle niks sal kry na jou dood nie. Want of jy nou daarvan hou of nie: Onterfde persone is ook geregtig op 'n sogenaamde verpligte gedeelte, dit wil sê 'n statutêre minimum aandeel in die boedel. Dit beloop die helfte van die wettige deel van die erfenis en kan geëis word in die geval van erfenis. As jy dit wil voorkom, kan jy die sogenaamde verpligte porsieklousule by die kontrak insluit: “As een van ons kinders hul verpligte porsie eis by die dood van die eggenoot wat eerste sterf, word hierdie kind en sy nageslag nie erfgename van die gade wat laaste sterf. "
Of jy stem in om afstand te doen van die verpligte gedeelte. Hiermee verklaar u kinders skriftelik dat u hul reg op 'n verpligte gedeelte heeltemal doen. As vergoeding betaal jy gewoonlik aan die persoon wat op 'n verpligte gedeelte geregtig is, 'n skeidingsbetaling. Jy kan self besluit hoe hoog dit is.

Betwisbaarheid van die erfkontrak

Die erfkontrak kan soos 'n testament betwis word. Byvoorbeeld, as 'n persoon wat op 'n verpligte gedeelte geregtig is nie by die erfkontrak ingesluit is nie, kan hy die kontrak betwis. Maak seker jy is versigtig met die formulering om jou familie van onaangename verrassings te red.

Indien die erfkontrak nie behoorlik opgestel is nie, kan dit deur die statutêre erfgename betwis word, bv.

Foto: iStock / djedzura

Kan jy 'n erfkontrak terugwerkend verander of herroep??

Gewoonlik nie – ten minste nie op jou eie nie. Veranderinge is slegs moontlik indien beide kontraktuele vennote saamstem en 'n notaris teenwoordig is. Maar soos so dikwels die geval is, is daar skuiwergate in die erfkontrak. Jy het drie opsies om uit 'n erfkontrak te kom.

 1. Bedanking: Enigeen wat 'n voorbehoud van terugtrekking of verandering in die bepaling ingesluit het deur middel van 'n ooreenstemmende klousule kan die kontrak herroep. Goed om te weet: Die reg om veranderinge aan te bring kan ook na 'n enkele afdeling verwys. Die res van die kontraktuele ooreenkomste bly dan onaangeraak.
   
 2. Kontrakbreuk of wangedrag: As die begunstigde nie die ooreenkomste nakom nie, het die testateur die reg om van die kontrak te onttrek (§ 2295 BGB). Dieselfde geld as die erfgenaam as kontraktuele vennoot onaanvaarbaar geword het weens wangedrag - byvoorbeeld deur 'n poging tot moord, verblyf in 'n psigiatriese kliniek of ander kriminele oortredings (Artikel 2333 BGB).
   
 3. Kansellasieooreenkoms: Maar jy het ook die opsie om 'n beëindigingsooreenkoms te onderteken. Dieselfde geld hier: Beide partye moet saamstem. Die nietigverklaring van ’n erfkontrak is slegs moontlik indien dit deur die notaris ongeldig verklaar is.
   
 4. Uitdaging:  As die testateur het jy ook die reg om die kontrak te betwis. U moet egter geldige redes kan verskaf. Die volgende punte kan lei tot 'n uitdaging:
  • Fout (bv. rakende die bindende effek van die erfkontrak)
  • Bedrieglike wanvoorstelling of dreigement deur die begunstigde

In die erfreg word groot belang daaraan geheg dat "testamentêre doodsbesluite" nie gemaak is as gevolg van misverstande of dwang nie (§ 2281 BGB). Indien die redes genoem bestaan, kan u 'n verklaring van vermyding by die proefhof indien. Dit word dan deur 'n notaris genotariseer. Aandag: Die reg op vermyding verjaar een jaar nadat die rede vir die vermyding vasgestel is.

Jy sal dalk ook belangstel in Regte en belasting Die verpligte gedeelte van die Berlynse Testament: Wat jy moet weet Regte en belasting Voor-erfenis en na-erfenis: Wat jy moet weet Regte en belasting Geskenkbelasting: Wat die staat kry

Hoe beïnvloed geskenke die erfkontrak??

Menige erflater probeer om die bindende effek van die erfkontrak te omseil deur skenkings (kwaadwillige skenking). Sodat die erfgenaam van die kontrak nie deur die kwynende bates benadeel word nie, word hy deur die erfreg beskerm (§ 2287 BGB). Dit hang egter altyd af van die bedoeling agter die skenking. As die testateur sy aftreevoorsiening met behulp van die skenking wou verseker en verbeter, praat mens van lewenslange eiebelang. En dit is toelaatbaar. Soms kom die erflater egter na kontraksluiting agter dat hy iemand binne die raamwerk van die erfkontrak benadeel het. Hy probeer dit met ’n skenking opmaak. Die probleem: Na die dood van die erflater kan die erfgenaam van die kontrak op sy regte aandring en die geskenk terugeis weens 'n "onregverdige verryking".
Afsluiting: ’n Erfkontrak moet versigtig oorweeg word, veral vanweë die bindende effek daarvan. In elk geval, soek advies by 'n prokureur voordat die beslissing gefinaliseer word.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here