Vrystellingsbevel: waarom dit vir jou die moeite werd is

Eenvoudig gestel: ’n Soort gratis kaartjie waarmee jy jou beleggingsinkomste van belasting kan “vrystel”. Beleggingsinkomste is alle inkomste wat jy deur beleggings genereer, byvoorbeeld rente of dividende. Daar is baie maniere om geld te belê. Jy kan dit byvoorbeeld in aandele of fondse plaas, of dit gebruik om 'n oproepgeldrekening oop te maak. Maar maak nie saak wat jy kies nie – die staat verdien ook. Omdat die sogenaamde finale terughoubelasting sedert 2009 bestaan. Dit beteken: 25 persent van jou beleggingsinkomste gaan na die belastingkantoor. Daarby is daar 'n solidariteitstoeslag en, indien van toepassing, kerkbelasting.

Jou bank hou outomaties die finale terughoubelasting terug en stuur dit direk aan die belastingkantoor aan. Dit is waar die vrystellingsbevel ter sprake kom: As jy jou bank so 'n bevel gee, sal jy die wins tot 'n sekere bedrag (genoem spaar-enkelbedrag of spaartoelaag) belastingvry ontvang. U kan vrystellingsbestellings in aanlynbankdienste opstel of 'n vorm per telefoon aanvra.

Hoeveel is die spaartoelaag?

Enkele persone en minderjariges kan tot 801 euro van hul beleggingsinkomste van belasting vrystel. Vir getroude paartjies geld die dubbel, d.w.s. 1.602 euro. Geen bykomende inkomsteverwante uitgawes is sedert 2009 erken nie. Die enkelbedrag vir spaarders sluit reeds 'n vaste tarief vir advertensie-uitgawes van 51 euro in. Die regsgrondslag is Artikel 44a van die Inkomstebelastingwet.

Wanneer maak 'n vrystellingsbevel sin??

Amper altyd. Want: As jy jou bank so 'n bevel gegee het, hoef jy net belasting te betaal as jou kapitaalinkomste die belastingvrystelling (801 euro of 1) oorskry.602 euro). Die volgende voorbeeld wys hoe die vrystellingsbevel jou winste sal beïnvloed.
 

Rekening / deposito met
Vrystellingsbevel

Rekening / deposito sonder
Vrystellingsbevel

Wins voor finale terughoubelasting

1.200 euro

1.200 euro

Spaar enkelbedrag

801 euro

0 euro

Belasbare wins

399 euro

1.200 euro

Terughoubelasting (25 persent)

99,75 Euro

300 Euro


Sonder 'n vrystellingsbevel sal jy ongeveer 200 euro meer aan die belastingkantoor moet betaal. Maar: Die toelae word nie outomaties van jou inkomste afgetrek nie. Jy moet self aksie neem. Ons wenk: Dit is die beste om die vrystellingsbevel te skep wanneer jy jou bewaringsrekening of rekening oopmaak.

Wat is die vereistes vir 'n vrystellingsbevel?

Vrystellingsbevele kan slegs deur privaat individue uitgereik word. Trusteerekeninge, rekeninge vir besigheidsbeleggings en rekeninge van woonsteleienaarsverenigings of -verenigings is uitgesluit van hierdie regulasie. Daarbenewens moet jy jou belasting-identifikasienommer by elke vrystellingsaansoek verskaf. Andersins is jou bestelling ondoeltreffend. Dieselfde geld vir die volgende gevalle:
 

 • egskeiding
  As jy ’n egskeiding wil kry, is jy verplig om die gesamentlike vrystellingsversoek onmiddellik te beëindig. As gevolg van die skeiding is jy nie meer daarop geregtig nie.
   
 • Dood
  ’n Soortgelyke reël geld as jou gade sterf. Alhoewel jy die vrystelling vir gades (1ste.602 euro) vir die rekeninge wat onder jou naam loop. Dit geld egter net tot die einde van die jaar van sterfte.
   
 • Verhuis na die buiteland
  As jy na die buiteland wil verhuis, onthou om jou vrystellingsversoeke uit te vee. Jy is dan nie meer onderhewig aan Duitse inkomstebelasting nie en is nie meer geregtig op die spaar-enkelbedrag nie.
Jy sal dalk ook belangstel in Regte- en belastingversekering vir jaar in die buiteland en werk en reisreg en belasting Huwelik, egskeiding en huweliksvoorwaardekontrak vir huiseienaars Wet en belasting Trustee: Wanneer jy hom nodig het en wat hy doen

Watter looptye en spertye nagekom moet word?

Die vrystellingsbevel is gewoonlik vir een kalenderjaar geldig. Sommige banke bied egter ook aan hul kliënte die opsie om 'n permanente vrystellingsbevel uit te reik. Terloops: Jy kan ook jou vrystellingsversoek terugwerkend verander – byvoorbeeld as jou situasie op die kapitaalmark verander het en jy steeds geen inkomste verwag nie. Die meeste banke kan dit teen die einde van die jaar doen. Die verwysingsdatum is gewoonlik die laaste bankdag van die jaar. Sommige banke het egter ook die datum vroeër vasgestel. Dit is die beste om na die tuisblad te kyk.

Jy het verlede jaar die sperdatum gemis? Geen probleem nie, die geld is nie verlore nie. Jy kan oorbetaalde belasting terugeis as deel van jou belastingopgawe. Om dit te doen, gebruik die KAP (beleggingsinkomste) aanhangsel en versoek 'n jaarlikse belastingsertifikaat van jou bank. Dit lys jou gerealiseerde winste of verliese sowel as die bedrag van die terughoubelasting.

Maak dit sin om verskeie vrystellingsbevele te skep?

Ja, in elk geval. Veral as jy rekeninge by verskillende banke het. Jy kan dan die beskikbare spaartoelaag aan die individuele banke versprei. Voorbeeld: Jy het ’n spaarboek en ’n lopende rekening by jou huisbank A, ’n depositorekening by bank B en ’n deposito en ’n vastetermyndepositorekening by bank C. By bank A verwag jy 'n gemiddelde wins van 10 euro, by bank B 100 euro en by bank C 300 euro. U moet hierdie bedrae in die onderskeie vrystellingsversoeke invoer. Die moeilike ding is dat jy vooraf moet skat hoeveel wins jy by watter bank gaan maak. As jy onseker is, verwys na jou jaarlikse depositostaat vir hulp.

Belangrik: Maak seker dat die vrystellingsversoeke die gespesifiseerde bedrag van 801 euro of 1 is.Moenie 602 euro oorskry nie. Die belastingkantoor kontroleer dit. As jy meer gesê het, staar jy in die ergste geval 'n boete in die gesig. Die volgende geld: Een vrystellingsbevel per bank. Dit tel dan vir alle rekeninge van dieselfde bank. 'n Beperking op sekere rekeninge is nie moontlik nie.

Die vrystellingsbevel kan baie geld bespaar. Maar wees versigtig: As jy verskeie opstel, moet jy steeds nie die wetlik toegelate toelae oorskry nie.

Foto: iStock / utah778

Vrystellingsbevel: Waaraan moet jy nog aandag gee??

In sekere gevalle hoef jy geen terughoubelasting buiten die vrystellingsversoek te betaal nie - byvoorbeeld as jy 'n spaarrekening vir jou kinders opgestel het. Want: Kinders is ook geregtig op die statutêre vrystelling – mits die spaarrekening op die kind se naam is. Jy moet ’n sogenaamde nie-aanslagsertifikaat by jou bank indien. Jy kan dit by die belastingkantoor kry. Die voordeel: Hierdie sertifikaat stel jou heeltemal vry van die finale terughoubelasting – selfs al is die wins hoër as die spaartoelaag.
Dieselfde geld vir spaarders en beleggers wie se jaarlikse inkomste onder die limiet van die basiese belastingtoelaag is (vir 2021: 9).744 euro). Dit is vrygestel van beide inkomstebelasting en finale terughoubelasting. ’n Nie-assesseringsertifikaat is dus nuttig vir almal wat ’n lae inkomste het en terselfdertyd hoë opbrengste uit beleggings genereer, soos studente of afgetredenes. Dit is geldig vir drie jaar – mits die inkomstesituasie nie gedurende hierdie tyd verander nie.

Goed om te weet: As jy jou rekening of sekuriteiterekening sluit, moet jy 'n aparte bevel uitreik om die vrystellingsbevel te skrap.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here