Garage konstruksie en bou wet

Die konstruksie van geboue moet gewoonlik deur middel van 'n bouaansoek deur die verantwoordelike bouowerheid goedgekeur word. Motorhuise is 'n uitsondering in baie federale state en kan sonder 'n boupermit gebou word as hulle nie 'n sekere grootte oorskry nie. Die onderskeie regulasies kan gevind word in die staatsbouregulasies, verdere publiekregtelike regulasies reguleer die regulasies vir beplanning en konstruksie.

Bouwette rakende motorhuise is anders in die federale state © Stockwerk, fotolia.com tot 30% red

Motorhuise goedkoop aanbiedinge

aanbiedinge vergelyk
 • Landswye netwerk
 • Gekwalifiseerde verskaffers
 • Nie bindend nie
 • Verniet
Wenk: Vind die goedkoopste motorhuise, vergelyk aanbiedinge en spaar.

Regulasies met betrekking tot motorhuiskonstruksie

Ten einde 'n motorhuis goedgekeur en bruikbaar te wees, moet dit aan publieke reg voldoen, ongeag of 'n bouaansoek vereis word. Dit wissel na gelang van die staat. Die volgende regulasies moet nagekom word:

 • Staatsbouregulasies - Basiese regulasies rakende die vryheid van goedkeuring en vrystelling, grensontwikkeling, afstandregulering en bouaansoek
 • Garage Ordonnansie - Regulasies oor motorhuis definisies, die ontwerp van die motorhuis en toegangspaaie
 • Tegniese bouregulasies - wetlik bindende regulasies rakende die konstruksie van strukture
 • Ordonnansie op bousjabloon - Regulasies oor die inhoud en vorm van die dokumente vir die bouaansoek
Motorhuis: Wetlike regulasies moet nagekom word

As 'n motorhuis direk op die grens gebou word, bly die buurwet van toepassing. Dit bepaal dat naburige eiendomme gebruik mag word indien daar werk aan die motorhuis gedoen moet word wat slegs met groot moeite vanaf die bouperseel moontlik is.

Aandag: Die regulasies in die staatsbouregulasies is individueel en word van tyd tot tyd bygewerk. Voordat jy 'n motorhuis bou, is dit belangrik om uit te vind oor die huidige status. Ons aanvaar geen aanspreeklikheid vir die inligting in hierdie artikel nie. Stel jouself asseblief weer in kennis by die verantwoordelike owerheid ’n Boupermit is nie in elke federale staat nodig nie © marco2811, fotolia.com

Sonder 'n permit beteken nie wetlik vry nie

Indien 'n motorhuis volgens staatsreg gebou mag word sonder die goedkeuring van die bouowerhede, moet daarop gelet word dat die vryheid van goedkeuring uitsluitlik op die administratiewe prosedure betrekking het. Alle vereistes uit die publiekregtelike regulasies moet nagekom word. by die munisipaliteit ingedien moet word. Onder sekere omstandighede word motorhuise wat nie volgens die verordeninge goedkeuring benodig nie deur die bouowerheid nagegaan en goedgekeur, of. dat sekere voorwaardes nagekom moet word.

Moet die bouprojek goedgekeur word? Lig jouself in Wenk: Buitelugmotorhuise is gewoonlik onderhewig aan goedkeuring, selfs al voldoen hulle aan die vereistes vir 'n prosedurevrye motorhuis in die onderskeie federale staat.

WENK

Gebruik ons ​​gratis kwotasiediens: Vergelyk pryse van motorhuise en bespaar tot 30 persent

Motorhuiskonstruksie in die federale state

Die staatsbouregulasies bepaal wanneer ’n motorhuis sonder ’n permit gebou mag word. In die meeste federale state is dit moontlik onder sekere omstandighede; in Noordryn-Wesfale benodig motorhuise gewoonlik 'n permit. Motorhuise in Sakse, Sakse-Anhalt en Thüringen kan sonder 'n permit gebou word, mits dit as klein motorhuise geklassifiseer word. Dit word onder meer gemeet aan die bestaande vloerspasie.

Motorhuise en motorafdakke: regulasies in die federale state

Baden-Wuerttemberg

 • As die motorhuis nie 'n gemiddelde muurhoogte en 'n vloeroppervlakte van 30 m² oorskry nie, benodig dit nie 'n permit nie.

'n Lengte van 9 m mag langs die grens bewerk word; in totaal mag die grensontwikkeling op 'n stuk grond nie 'n lengte van 25 m oorskry nie.

Beiere

 • Motorhuise benodig nie 'n permit as hul vloeroppervlakte nie 50 m² oorskry nie.
 • In die gebied van 'n ontwikkelingsplan vereis motorhuise tot 'n vloeroppervlakte van 100 m² nie goedkeuring nie.

Indien die motorhuis op die grens gebou gaan word, moet die muurlengte per grens nie 9 m oorskry nie.

Berlyn

 • Motorhuise in Berlyn vereis nie goedkeuring tot 'n vloeroppervlakte van 30 m², 'n gemiddelde muurhoogte van 3 m en 'n dakhelling van 'n maksimum van 45 grade.

'n Maksimum lengte per eiendomsgrens van 9 m is van toepassing op die grensontwikkeling; die grense per eiendom mag tot 'n totaal van 15 m gebou word.

Brandenburg

 • 'n Motorhuis in Brandenburg benodig nie 'n permit as sy oppervlakte nie 50 m² oorskry nie.
 • Die motorhuis mag 'n dakhelling van 'n maksimum van 45 grade hê, die gemiddelde muurhoogte is beperk tot 3 m.
 • Binne 'n geldige ontwikkelingsplan kan 'n motorhuis tot 'n grootte van 150 m² sonder 'n boupermit gebou word.

'n Motorhuis kan op die grens gebou word oor 'n lengte van 9 m per grens of. 15 m in verhouding tot alle eiendomsgrense.

Bremen

 • 'n Motorhuis mag sonder 'n boupermit gebou word indien dit nie meer as 50 m² vloerspasie het nie en die gemiddelde muurhoogte nie 3 m oorskry nie.

Op die grens mag motorhuise gebou word tot 'n lengte van 9 m per grens. In totaal mag die grensontwikkeling per stuk grond nie 'n totale lengte van 18 m oorskry nie.

Hamburg

 • Motorhuise kan sonder 'n permit in Hamburg gebou word as hulle nie 'n bruto vloeroppervlakte van meer as 50 m² het nie en die gemiddelde muurhoogte 'n maksimum van 3 m is.

'n Motorhuis mag langs die grens van 'n eiendom gebou word oor 'n lengte van 9 m per grens en 'n maksimum van 15 m in verhouding tot alle eiendomsgrense.

Hesse

 • In Hesse benodig motorhuise nie 'n permit as die oppervlakte nie 50 m² oorskry nie en die toegangspaaie na die eiendom nie 'n oppervlakte van 200 m² oorskry nie.
 • Die gemiddelde muurhoogte moet nie 3 m oorskry nie, die vloeroppervlakte 20 m².

'n Motorhuis mag op die grens gebou word indien die bruikbare oppervlakte nie 100 m² oorskry nie. Verder is 'n verlenging direk op die eiendomslyn moontlik oor 'n lengte van 9 m (insluitend dakoorhange).

Mecklenburg-Voor-Pommere

 • Met 'n maksimum vloerspasie van 30 m² en 'n gemiddelde muurhoogte van 3 m, benodig motorhuise nie 'n permit nie.

Met betrekking tot die grensontwikkeling geld dat 9 m per eiendomsgrens en nie meer as 15 m by alle eiendomsgrense gebou mag word nie.

Nedersakse

 • Motorhuise het nie 'n permit nodig as hulle nie 'n vloeroppervlakte van meer as 30 m² het nie.

Motorhuise mag gebou word met of sonder 'n grensafstand van 1 m oor 'n lengte van 9 m vanaf die eiendomsgrens. Die totale lengte van die grensontwikkeling mag nie 15 m oorskry vir alle grense van 'n eiendom nie.

Noordryn-Wesfale

 • 'n Bouaansoek moet altyd ingedien word vir die bou van 'n motorhuis, maar die handtekening van 'n tekenaar wat gemagtig is om 'n bouvoorlegging in te dien word nie vereis nie.

'n Motorhuis mag op die grens gebou word oor 'n lengte van 9 m per grens, maar nie meer as 15 m van die eiendomsgrense mag op gebou word nie.

Rynland-Palts

 • Die motorhuis mag nie 'n vloeroppervlakte van 50 m² en 'n gemiddelde muurhoogte van 3,20 m oorskry om nie 'n permit te vereis nie.

Die motorhuis kan tot 'n lengte van 12 m langs 'n eiendomslyn gebou word, en 'n totaal van 18 m per eiendomslyn kan op gebou word.

Saarland

 • Die motorhuis mag nie 'n vloeroppervlakte van 36 m² en 'n gemiddelde muurhoogte van 3 m oorskry om nie 'n permit te vereis nie.

Motorhuise mag op die grens gebou word indien die gemiddelde muurhoogte nie meer as 3 m is nie, dakke moet skuins na die eiendomsgrens wees, die dakhelling mag nie meer as 45 grade wees nie. Per erfgrens word 'n grensontwikkeling met 'n lengte van 9 m toegelaat, in totaal moet die grensontwikkeling per plot nie meer as 15 m wees nie.

Sakse

 • Motorhuise met 'n medium muurhoogte en 'n vloeroppervlakte van tot 50 m² word nie toegelaat nie.

Vir die grensontwikkeling geld 'n maksimum muurlengte van 9 m per grens en 'n totale lengte van die grensontwikkeling van 15 m per eiendom.

Sakse-Anhalt

 • Motorhuise met 'n gemiddelde muurhoogte van 3 m en 'n vloeroppervlakte van maksimum 50 m² is prosedurevry.

Wat die grensontwikkeling betref, mag motorhuise sonder 'n permit gebou word sonder 'n gaping op die grens. Die muurlengte mag 9 m langs 'n grens wees, en 'n maksimum van 15 m van die grens mag op gebou word.

Sleeswyk-Holstein

 • Motorhuise met 'n gemiddelde muurhoogte van 2,75 m en 'n maksimum lengte van 9 m benodig nie 'n permit nie. Die dakhelling mag nie 45 grade oorskry nie.
 • Die motorhuis moet nodig wees, hierdie noodsaaklikheid spruit voort uit die gebruik van die eiendom. ’n Boupermit word gewoonlik vereis vir motorhuise op ongebruikte eiendomme of motorhuise wat gebou word om te huur.

Motorhuise en ander geboue wat nie 'n permit benodig nie, mag tot 'n lengte van 9 m op die eiendomsgrens gebou word. Die basiese reël is dat die grensontwikkeling nie 'n lengte van 15 m mag oorskry nie.

Thüringen

 • Motorhuise benodig nie 'n permit as die bruto vloeroppervlakte nie 40 m² oorskry nie en die gemiddelde muurhoogte 'n maksimum van 3 m is.

Die motorhuis kan gebou word tot 'n lengte van 9 m tot by die eiendomslyn. In totaal mag daar op 'n maksimum van 18 m van alle eiendomsgrense per eiendom gebou word.

Wenk: As die motorhuis in die gebied van 'n ontwikkelingsplan gebou is, benodig dit nie 'n permit nie solank dit ooreenstem met die bepalings van die ontwikkelingsplan. Belangrik: Voordat jy begin bou, is dit noodsaaklik om by jou plaaslike bouowerheid uit te vind of ’n boupermit nodig is

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here