Gebouversekering: wie het dit nodig en wat dek dit?

Daar is geen wetlike verpligting om gebouversekering (of "residensiële gebouversekering" of "huisversekering") in Duitsland uit te neem nie. In beginsel staan ​​dit elke eiendomseienaar vry om te besluit of hy so 'n polis wil uitneem of nie.
As die woonstel of huis egter deur ’n lening gefinansier word, kan die finansieringsbank van jou vereis om gebouversekering uit te neem. Die bank wil homself teen die gedeeltelike of algehele verlies van die eiendom beskerm.
En eienaars moet dit ook doen, want die eiendom dien immers as 'n aftreevoorsiening, waarin dikwels alle finansiële hulpbronne belê is. Daar is gewoonlik nie meer geld om 'n blatante skade aan die huis te herstel nie. In die ergste geval is daar 'n risiko om jou huis en jou aftreevoorsiening te verloor sonder bouversekering. Die maandelikse bedrag wat vir die versekering ingesamel moet word, word dus geensins vergelyk met moontlike skade aan die gebou nie.

Wat is verseker oor die gebouversekering?

Residensiële gebouversekering dek skade wat aan die gebou self of aan 'n voorwerp op die eiendom van die huis voorkom. Dit sluit die tuinhuisie sowel as die motorhuis of 'n klein gazebo in.
Hierdie tipe skade word gewoonlik deur huisversekering gedek:

 • Stormskade (met 'n windkrag van minstens 8 of 62 km/h)
 • Vuur (veroorsaak deur vuur, weerlig, ontploffing of inploffing)
 • hael
 • kraanwater
 • Waterskade (van ryp en/of ander breekskade)
   

Die gebouversekering dek ook skade aan voorwerpe wat permanent aan die gebou vas is. Dit sluit onder andere in:

 • Verhitting stelsel
 • Toegeruste kombuis
 • permanent gelê vloerbedekking
 • bad
 • antenna
 • Satellietskottel

Om seker te wees watter eiendomme met huisversekering verseker is, moet polishouers uitvind presies waarna hulle soek. Voorwerpe soos meubels, elektroniese toestelle en ander besittings moet verseker word met 'n huishoudelike inhoudversekering, indien nodig, aangesien skade hier nie deur die gebouversekering gedek word nie.

Waterskade wat deur ’n gebarste pyp veroorsaak word, word onder meer deur die gebouversekering gedek.

Foto: iStock / spyarm

Watter soort skade dek die gebouversekering nie??

Bouversekering dek in beginsel nie skade aan geboue wat veroorsaak word deur die natuurkragte, soos bv

 • Vloed of hoogwater
 • grondverskuiwing
 • aardbewing
 • Swaar reën
 • stortvloed

Indien die versekering ook hierdie sogenaamde natuurlike gevare wil dek, moet die residensiële gebouversekering deur hierdie risiko aangevul word. Hier is dit egter die moeite werd om die koste en risiko's noukeurig op te weeg, aangesien die koste van versekering met versekerde natuurlike gevare gewoonlik aansienlik duurder is: bybetalings van 40 tot 50 persent is nie ongewoon nie. As die eiendom wat verseker moet word egter in 'n risikogebied is, byvoorbeeld vir oorstromings, kan 'n uitbreiding om natuurlike gevare in te sluit absoluut sinvol en raadsaam wees. Want as die kelder vol is, kan die skade aan die gebou soms aansienlik groter wees, waarvan die koste nie deur die versekeringsmaatskappy gedra word sonder 'n elementêre versekering nie.
Skade veroorsaak deur

 • growwe nalatigheid
 • oorlog
 • Skoorsteenbrand
 • Oorlading

Kostes vir nodige skoonmaak- of slopingswerk word ook gewoonlik nie deur 'n residensiële gebouversekering gedek nie. Die versekeringsdekking kan egter ook hiervoor verleng word indien nodig.
Terloops, residensiële gebouversekering kan nog nie uitgeneem word vir geboue wat nog nie voltooi is nie. Indien die gebou in hierdie fase verseker gaan word, is dit moontlik om konstruksieversekering en branddopversekering uit te neem, wat na voltooiing van die huis in 'n residensiële gebouversekering omskep sal word.

In die geval van 'n brand wat deur weerlig of 'n ontploffing veroorsaak word, is die gebouversekering aanspreeklik - maar nie in die geval van 'n nalatige skoorsteenbrand nie.

Foto: iStock / Animaflora

Hoeveel kos huisversekering?

Daar is geen algemene antwoord op wat bouversekering kos nie, aangesien baie faktore 'n rol speel in die berekening. Die koste van versekeringsbeskerming hang hoofsaaklik af van die tipe gebou wat verseker moet word:

 • Konstruksie van die huis
 • Dakvorm
 • Ligging
 • gebruik
 • Meubilering
 • Waarde 1914

Daarbenewens hang die bedrag van die jaarlikse versekeringspremie wat betaal moet word af van die ooreengekome versekeringsdekking. Indien natuurlike gevare ook verseker moet word, is die premie hoër as met laer versekeringsdekking.
Hierdie faktore lei tot 'n paar aansienlike prysverskille. Gebouversekering kos ongeveer EUR 125 tot ongeveer EUR 500 per jaar. ’n Deeglike vergelyking van alle verskaffers is beslis die moeite werd om koste te bespaar.

Hoe hoog moet die versekerde bedrag van 'n gebouversekering wees??

Die bedrag van die versekerde bedrag van 'n gebouversekering hang af van hoe hoog die versekeringsvoordele sal wees indien skade werklik aan die huis plaasvind. Hoe hoër die versekerde bedrag, hoe hoër die voordele wat van residensiële gebouversekering verwag kan word in die geval van 'n eis en hoe groter is die finansiële beskerming vir die gebou.

Om 'n redelike versekerde bedrag vir gebouversekering te bepaal, moet twee vrae beantwoord word:

 • Wat is die eiendom tans werd?
 • Wat sal dit vandag kos om 'n huis of woonstel in dieselfde grootte en met dieselfde toerusting te herbou of te herbou na 'n eis?

Om hierdie vrae te kan beantwoord, bepaal die versekeringsmaatskappye gewoonlik die gly nuwe waarde. Dit neem die veranderde koste wat verwag kan word by die bou van 'n huis in ag asook die waarde-ontwikkeling van die huis of woonstel oor die jare.
Om dit te bereken, word die fiktiewe waarde 1914 aanvaar. Dit dui in goue punte aan watter koste teoreties aangegaan sou gewees het om die eiendom in 1914 te bou. ’n Mens benut hierdie breë terugblik, want destyds was die konstruksiepryse laas stabiel.
Die bedrag van 1914 dui natuurlik nie vandag se prys aan nie. As jy vandag weer 'n huis wat in 2000 gebou is so wou bou, sou jy natuurlik baie dieper in jou sakke moes delf. Die konstruksieprysindeks wys hoeveel laer.
Om by die tans sinvolle versekerde bedrag vir 'n gebouversekering uit te kom, word die waarde 1914 vermenigvuldig met die huidige, jaarliks ​​aangepaste konstruksieprysindeks. Dit is hoe die sogenaamde gly-nuwe waarde bereken word, wat jaarliks ​​verander en wat gekies moet word as die versekerde bedrag vir residensiële gebouversekering. Dit is die enigste manier waarop jy onderversekering en dus onvoldoende beskerming kan uitsluit en seker kan wees dat die versekering voordele sal bied in die geval van 'n eis wat dit moontlik maak om 'n gebou te herbou of heeltemal herstel te word.

Daar is twee maniere om die som van die gebouversekering te bereken.

Foto: iStock / Photografeus

Berekeningsvoorbeeld: Hoe om die waarde 1914 te bepaal?

Ons begin met hierdie formule vir die berekening van die waarde in 1914:
Waarde van die eiendom tydens konstruksie x 100 / konstruksieprysindeks van die jaar van konstruksie = waarde 1914
Het die huis gehad toe dit in 2000 gebou is (die konstruksieprysindeks was 1.031.5) 'n prys van 275.000 euro, die bedrag waarna jy soek is 26.660 goue punte, want: 275.000 x 100/1.031.5 = 26.660.
 

Eiendomswaarde in konstruksie (in 2000)

275.000 euro

Konstruksieprysindeks (in 2000)

1.031,5

Waarde 1914 (waarde tydens konstruksie x 100 / konstruksieprysindeks)

26.660

Berekeningsvoorbeeld: Hoe om die gly nuwe waarde te bepaal?

Die tweede berekeningstap moet nou uitgevoer word vir die huidige bouwaarde of die bewegende nuwe waarde. Hierdie formule moet hiervoor gebruik word:
Waarde 1914 x huidige bouprysindeks / 100 = huidige bouwaarde
Aangesien die huidige konstruksieprysindeks (2021) 1 is.568.3, sal die huidige bouwaarde in die voorbeeld hierbo 418 wees.109 euro, want: 26.660 x 1.568,3 / 100 = 418.109 euro.

Waarde 1914

26.660

Konstruksieprysindeks (in 2019)

1.568,3

Eiendomswaarde (in 2019)

418.109 euro


Hierdie gly nuwe waarde, wat moet ooreenstem met die versekerde bedrag, dek nie net die materiaalkoste vir die konstruksie self nie, maar dek ook ander koste soos die lone vir die konstruksiewerkers.

Pasop vir die leefruimtetarief

By sommige versekerings word die sogenaamde woonruimtetarief vir gebouversekering aangebied. Die versekerde bedrag word bepaal met betrekking tot die grootte van die eiendom en sy toerusting. Wat vanuit 'n leek oogpunt sinvol lyk, kan 'n probleem word, want met hierdie regulasie dek die versekering gewoonlik slegs koste in die bedrag van die plaaslike nuwe bouwaarde in geval van 'n eis. Die ontwikkeling van die boukoste intussen is irrelevant. Ook hier is die risiko van onderversekering, daarom is 'n vergelyking van die ander tariewe absoluut raadsaam.

Wees versigtig met aanslae om die versekerde bedrag te bepaal

Soms bied versekeringsmaatskappye ook aan om die versekerde bedrag vir residensiële gebouversekering te bepaal op grond van 'n waardasie van 'n eiendomswaardeerder. Ook hier word versigtigheid aangeraai, aangesien die taksering slegs die eiendomswaarde ten tyde van die taksering kan bepaal. Dit kan nie in ag neem watter ontwikkeling in terme van materiaal- en konstruksiekoste in die toekoms verwag kan word nie, dit wil sê wanneer 'n verliesgebeurtenis onder sekere omstandighede plaasvind. Ook in hierdie geval is daar 'n risiko van onderversekering, sodat daar onvoldoende versekeringsdekking vir die gebou is. Vergelyk die tariewe intensief om die beste oplossing vir jou te vind en om op die regte gebouversekering te besluit.

Hoe kan ek spaar op gebouversekering?

Dit is ver van raadsaam om af te sien van huisversekering om finansiële redes. Jy kan steeds spaar, en nie net deur die tariewe te vergelyk nie: dit is nie ongewoon dat versekeringsmaatskappye afslag bied as 'n klant verskeie polisse (bv. huishoudelike versekering en huisversekering) by hulle uitneem nie. Vind by jou versekeringsmaatskappy uit of sulke aanbiedinge beskikbaar is en, indien nodig, vergelyk aanbiedinge van die kompetisie.
Belangrik: Moenie die voordele uit die oog verloor nie, want dit behoort nie alleen goedkoop te wees nie, veral met bouversekering. As jy genoeg tyd neem om die tariewe te vergelyk, sal jy vroeër of later die versekering vind wat ideaal is vir jou.

Lees meer interessante artikels hier Regte & Belasting Die belangrikste versekering vir bouers en huiseienaars Regte & Belasting Glasversekering vir jou eie huis: sinvol of nie? Verseker jou fiets in wet en belasting: Jy het hierdie opsies

Trek gebouversekering van belasting af

Residensiële gebouversekering kan in beginsel van belasting afgetrek word, maar dit geld slegs indien die versekerde gebou nie bewoon word nie. Indien dit eerder verhuur word, kan die uitgawes vir huisversekering by die belastingopgawe ingesluit word as inkomsteverwante uitgawes. Dieselfde geld as jy die gebou gebruik om belasbare inkomste daar te genereer. Ook in hierdie geval kan jy die residensiële gebouversekering van belasting aftrek.

Gebouversekering: Watter veranderinge aan die huis moet ek rapporteer?

In beginsel moet die versekeringsmaatskappy ingelig word oor alle noodsaaklike sake wat met die gebou verband hou. Wat insluit

 • Vakature
 • wysiging
 • gebruik verander

As die gebou leeg is, beteken dit 'n risiko-verhogende omstandigheid vir die versekeraar - dit moet gerapporteer word en kan dan die koste van 'n gebouversekering beïnvloed.

Foto: iStock / piovesempre

Al hierdie punte beteken 'n risiko-verhogende omstandigheid vir die versekeraar. Indien die gebruik van die eiendom of sy dele verander, kan 'n hoër versekerde bedrag nodig wees: Indien 'n kinderkamer in 'n tuiskantoor omskep word, is dit net so belangrik vir die versekering as die feit dat dele van die huis of woonstel word nou kommersieel gebruik. As jy onseker is of 'n verandering aangemeld moet word, maak seker dat jy vra om nie die versekeringsdekking wat deur die gebouversekering verskaf word, te waag nie. Die risiko van onderversekering en die gevolglike weiering van betaling deur die versekeraar is te groot.

Wat moet ek oorweeg wanneer ek huiseienaarversekering kanselleer?

In beginsel kan jy die gebouversekering drie maande na die einde van die versekeringsjaar kanselleer. Indien 'n kontraktermyn van etlike jare ooreengekom is, kan die versekering eers op hierdie tydstip beëindig word.
Uitsondering: Indien skade plaasgevind het, het jy 'n buitengewone reg op beëindiging binne een maand. Hierdie korttermynbeëindiging is ook moontlik as die versekeringsmaatskappy die premies vir die polis verhoog. Jy kan dan kanselleer binne een maand nadat jy die kennisgewing van verhoging ontvang het. Dit geld egter slegs indien die verhoging nie te wyte is aan 'n aanpassing van die bewegende nuwe waarde nie.

Beëindiging in die geval van 'n verandering van eienaarskap

Indien die eienaar van 'n eiendom verander, moet die versekeringsmaatskappy onmiddellik in kennis gestel word, want huiseienaarversekering word outomaties na die nuwe huiseienaar oorgedra wanneer die eiendom verkoop word. Hulle kan egter die kontrak binne een maand na die inskrywing in die grondregister beëindig en, indien nodig, gunstiger voorwaardes met ander verskaffers beding vir dieselfde dienste. Dit is egter belangrik om te verseker dat daar volledige nuwe versekeringsdekking is. Indien die huis of woonstel geërf word, is daar geen aanspraak op beëindiging deur die erfgenaam nie.
Goed om te weet: Die versekeringsmaatskappy kan ook die kontrak beëindig indien daar 'n verandering van eienaarskap is. Ook in hierdie geval moet nuwe versekeringsdekking onmiddellik uitgeneem word.

Pasop vir kansellasie deur die versekeraar

As die versekeraar die gebouversekering kanselleer, kan jy 'n probleem ondervind: Ander verskaffers kan vra of jy die vorige versekering gekanselleer het en of die kontrak deur die maatskappy beëindig is. Hier moet jy eerlik antwoord, maar jy loop die risiko om deur die versekeringsmaatskappy verwerp te word.
As jy beëindig is, moet jy beslis vra vir 'n sogenaamde omkeer van beëindiging. Dit beteken dat jy nie amptelik beëindig is nie, maar die kontraktuele verhouding beëindig het.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here