'n Geldelike voordeel: Belastingvoordele in natura korrek

 • Maatskappy motor
 • Personeel afslag
 • Koepons
 • geskenke
 • Kleutertoelae
 • Gesondheidsbevordering
 • Ondersteuningsbetalings

’n Maatskappyselfoon is nie ’n geldelike voordeel nie, selfs al word dit benewens werk vir private doeleindes gebruik. Dit is moeiliker met brandstofbewyse: as hulle onder 44 euro per maand bly, is geen belasting verskuldig nie. Goederebewyse wat hierdie toelaag oorskry, word op hul beurt as 'n geldelike voordeel beskou en moet belas word.
 

Daar is ook 'n geldelike voordeel deur toelaes van die werkgewer vir kleutersorg.

Foto: iStock / kali9

Hoe word 'n geldelike voordeel belas??

Die geldelike voordeel moet in sy werklike bedrag belas word. Hiervoor word die ooreenstemmende bedrag teen die werknemer se inkomste verreken, waaruit belasting en sosiale sekerheidsbydraes dan betaal moet word. Die werkgewer kan egter ook die geldelike voordeel teen 'n vaste koers vir die werknemer belas.
 

Vaste belasting deur die werkgewer

Die werkgewer kan 'n geldelike voordeel volgens § 37b EStG belas teen 'n vaste koers van 30 persent loonbelasting plus solidariteitstoeslag en kerkbelasting. Dit is egter slegs moontlik as die voordele in natura aan 'n werknemer binne 'n finansiële jaar 10 werd is.Moenie EUR 000 oorskry nie. Dit is ook uitgesluit indien 'n enkele bydrae in natura 10 oorskry.000 euro.

Wat is die vrystellingsperke vir voordele in natura??

Nie alle bykomende dienste wat deur die werkgewer verskaf word hoef belas te word nie. Heelwat van hulle kan belasting- en sosiale sekerheidsvry ontvang word. Dit beteken dat vergoeding in natura, wat lei tot 'n geldelike voordeel, 'n goeie alternatief vir 'n salarisverhoging kan wees: Die werkgewer hoef, net soos die werknemer, geen belasting of sosiale sekerheidsbydraes op die voordeel te betaal indien sekere vrystellingsperke is waargeneem.
Verskillende vrystellingsperke geld afhangende van watter soort voordeel in natura die werkgewer graag wil aanbied. Indien die geldelike voordeel nie hierdie belastingvrye bedrag per maand of jaar oorskry nie, hoef die werknemer geen belasting of sosiale sekerheidsbydraes op die voordeel ontvang te betaal nie.
 

 • 44 euro limiet
  As die werkgewer 'n maandelikse voordeel in natura per werknemer met 'n maksimum bedrag van 44 euro betaal, is hierdie voordeel belastingvry. Mens praat hier van die "klein afslagtoelaag ". Hierdie maandelikse skenking kan byvoorbeeld 'n inkopie- of brandstofbewys wees. Dit is belangrik dat hierdie koopbewysbedrag nie in kontant uitbetaal kan word nie. Indien die maandelikse toelaag oorskry word, moet die hele bedrag belas word.
   
 • 60 euro limiet
  As daar 'n persoonlike rede is vir 'n skenking van die werkgewer aan die werknemer, is die bruto vrystellingslimiet 60 euro per maand. So 'n geleentheid kan byvoorbeeld 'n diensherdenking, 'n verjaardag, huwelik of die geboorte van 'n kind wees.

'n Geldelike voordeel in die vorm van 'n verjaardaggeskenk is selfs belastingvry tot 60 euro.

Foto: iStock / Geber86
 • 600 euro limiet
  'n Vrystellingslimiet van 600 euro is van toepassing indien die werkgewer maatreëls bied om gesondheid in die maatskappy te bevorder bykomend tot die salaris. Dit kan 'n agterskool sowel as 'n joga-klas of ontspanningsopleiding wees. Indien sy skenking in natura hierdie limiet oorskry, hoef slegs die verskil belas te word. Die limiet van 600 euro is ook van toepassing op die sogenaamde ondersteuningsbetalings in spesiale gevalle. As die werkgewer 'n ondersteuningsbedrag uitbetaal, byvoorbeeld weens 'n afsterwe of 'n bevalling, is dit belastingvry tot 600 euro. Net so hoef geen sosiale sekerheidsbydraes hiervoor betaal te word nie.
   
 • 1.080 euro limiet
  'n Jaarlikse toelaag van 1 is van toepassing op bonusmyle wat op besigheidsreise opgeloop word en op personeelafslag.080 euro. Hierdie toelaag word ook "afslagtoelaag" genoem. Wanneer dit by personeelafslag kom, is dit belangrik dat die afslag slegs betrekking het op produkte of dienste wat deur die werkgewer aangebied word. Indien die jaarlikse vrystellingsperk oorskry word, hoef slegs die verskil belas te word.
   
 • 2.600 euro limiet
  Indien die werkgewer 'n lening aan 'n werknemer uitreik sonder enige rente of teen 'n verlaagde rentekoers, is hierdie lening belastingvry indien die leningsbedrag 2 is.Nie meer as 600 euro nie.
   
 • Onbeperkte belastingvrye voordele in natura
  Sommige geldelike voordele is altyd belastingvry, ongeag hul bedrag. Dit sluit opleiding of verhuisingskoste in wat deur die werkgewer gedra word. Kindersorgtoelaes is ook belastingvry indien die betrokke kind nog nie skoolgaande is nie. Daarbenewens kan die werkgewer byvoorbeeld 'n werkskaartjie bykomend tot die salaris aanbied sonder dat die werknemer belasting of sosiale sekerheidsbydraes hoef te betaal.
Meer oor die onderwerp van belastingwetgewing en belasting Die indiening van 'n belastingopgawe: Hoe om jou geld terug te kry Regte en belasting Belastingadviseurs: Wat is die kostes? Watter speelruimte is daar? Law & Taxes Inkomstebelastingbystandsvereniging: 'n Bekostigbare alternatief vir 'n belastingadviseur?

Finansiële voordeel: Hoe word die maatskappymotor belas??

Indien die werkgewer 'n maatskappymotor verskaf en hierdie voertuig kan ook privaat gebruik word, skep dit 'n geldelike voordeel. Dit moet belas word. Daar is twee maniere om dit met 'n maatskappymotor te doen:
 

 1. Een persent reël
 2. Hou 'n logboek
   

Die werknemer is vry om te kies watter van hierdie opsies hy gebruik. Hy kan ook met een metode begin en na 'n jaar na die ander oorskakel. ’n Verandering in belasting is ook moontlik as die voertuig voor die einde van die jaar deur ’n ander vervang word. As jy vooraf reg bereken of later ’n sinvolle vergelyking maak, kan jy dalk op belastingbydraes spaar.

'n Maatskappymotor kan 'n geldelike voordeel tot gevolg hê. Dit moet dienooreenkomstig belas word.

Foto: iStock / g-stockstudio

Maatskappymotors word belas met die een persent reël

Met die een persent reël word die geldelike voordeel van die maatskappymotor teen 'n vaste koers belas. Die moontlikheid hiervoor spruit voort uit § 6, paragraaf 1, punt 4, sin 2: "Die private gebruik van 'n motorvoertuig wat meer as 50 persent vir besigheidsdoeleindes gebruik word, is 1 persent van die binnelandse lysprys vir elke kalendermaand [

..

om aansoek te doen. "Die belasbare bedrag hang van twee faktore af:
 

 1. die bruto binnelandse lysprys van die motor ten tyde van eerste registrasie en
 2. die afstand wat met die motor na die werk afgelê is.
   

Een persent van die bruto lysprys word aanvanklik by die werknemer se lone gevoeg as 'n bykomende belasbare bedrag. Daarby is 0,03 persent van die lysprys vir elke kilometer wat tussen die werknemer se huis en werkplek afgelê moet word. Hierdie bedrag word ook as bykomende inkomste beskou en moet belas word. Daarbenewens is daar sosiale sekerheid bydraes.
Hoe hoër die koopprys van die motor en hoe langer die afstand wat afgelê moet word, hoe groter is die geldelike voordeel vir die werknemer.
Voorbeeld: Me Knopf ontvang 'n maatskappymotor van haar werkgewer met 'n bruto lysprys van 40.000 euro. Sy kan dit ook privaat gebruik. Me. Knopf ry 20 kilometer van die huis af werk toe. Vir hulle lei hierdie berekening tot die berekening van die geldelike voordeel:
40.000 euro * 0,01 = 400 euro
Die 400 euro stem ooreen met een persent van die nuwe prys.
40.000 euro * 0,0003 * 20 kilometer = 240 euro
Volgens die faktuur word die kilometers afgelê op 'n bedrag van 240 per maand, waarop belasting en sosiale sekerheidsbydraes betaal moet word.
In totaal, in ons voorbeeld, sal me. Knopf addisionele belasting op 640 euro per maand moet betaal en sosiale sekerheidsbydraes daarop moet betaal.
Belangrik: As die maatskappymotor slegs die afstand van die huis na die werk en terug aflê, is daar geen geldelike voordeel nie. In daardie geval hoef geen belasting of sosiale sekerheidsbydraes vir private gebruik betaal te word nie. Die Federale Finansiële Hof (BFH) het besluit: Die reise werk toe is deel van die sogenaamde werksfeer. (BFH, uitspraak van 6.10.2011, saaknr. VI R 56/10).

’n Geldelike voordeel ontstaan ​​slegs as jy ook toegelaat word om die maatskappymotor privaat te gebruik.

Foto: iStock / SanyaSM

Maatskappymotors word met die logboek belas

As 'n alternatief vir die een persent-reël, kan die geldelike voordeel wat uit 'n maatskappymotor spruit, ook belas word deur 'n bestuurder se logboek te gebruik (Afdeling 6, Paragraaf 1, Punt 4, Sin 3 EStG). ’n Rekord word gehou van watter reise met die motor gemaak is besigheidsverwant en watter privaat was. 'n Geldelike voordeel ontstaan ​​slegs vir die koste wat voortspruit uit private gebruik, sodat belasting en sosiale sekerheidsbydraes slegs betaal hoef te word vir die ooreenstemmende gebruik van die motor.
Voorbeeld: In die jaar 20.000 kilometer in die maatskappymotor afgelê. Sy logboekrekords toon dat 2.300 kilometer waarvan privaat geïnisieer is. Die jaarlikse uitgawes vir die maatskappymotor is 6.000 euro. Dit lei tot koste van 30 sent per kilometer (6.000 euro / 20.000 kilometer).
Privaat gebruik is verantwoordelik vir 690 euro (30 sent * 2.300 kilometer). Mnr. Sonne moet dus belasting betaal op 690 euro as 'n geldelike voordeel.

’n Geldelike voordeel vir e-motors en hibriede voertuie

As die maatskappymotor 'n elektriese motor of 'n inprophibried is, trek die werknemer voordeel uit 'n belastingvoordeel. Hierdie voordeel geld as die voertuig tussen 1.1.2019 en die 31.12de.Is in 2030 gekoop of gehuur.
Vir die belasting van die geldelike voordeel moet slegs die helfte van die lysprys dan toegepas word ooreenkomstig Artikel 6, Paragraaf 1, Nommer 4, Klousule 2, Nommer 2. Soms word die 0,5 persent reël ook gebruik, aangesien slegs 0,5 persent van die lysprys toegepas moet word. Wiskundig is die resultaat dieselfde.
As die maatskappymotor sonder enige koolstofdioksiedvrystellings klaarkom, sal 'n selfs groter belastingvoordeel vanaf 2020 geld: die lysprys van die motor was nie meer as 60 nie.000 euro, moet slegs 'n kwart persent (0.25) van die lysprys gebruik word om die geldelike voordeel te bereken.
 

Aankoop datum

1.1.20-31.12de.30ste

1.1.19-31.12de.21

1.1.22-31.12de.24

1.1.25-31.12de.30ste

Besoedelende stof-
uitset

0 g CO2 / km

50 g CO2 / km

50 g CO2 / km

50 g CO2 / km

Reeks

--- (Lysprys
Egter
maksimum
60.000 euro)

40 km

60 km

80 km

Ontwerp-
basis

0,25 persent
vanaf die lysprys

0,5 persent
vanaf die lysprys

0,5 persent
vanaf die lysprys

0,5 persent
vanaf die lysprys

Wet-
basis

§ 6, para. 1,
Geen. 4, sin 2, nr. 3
asook sin 3, nr. 3 EStG

§ 6, para. 1,
Geen. 4, sin 2, nr. 2
asook sin 3, nr. 2 EStG

§ 6, para. 1,
Geen. 4, sin 2, nr. 4de
asook sin 3, nr. 4 EStG


Indien die werknemer die elektries aangedrewe motor toepaslik wil belas deur 'n logboek te hou, sal hy ook voordeel trek uit belastingvoordele. Wanneer die jaarlikse uitgawes vir die voertuig bereken word, word die huurpaaiemente en waardevermindering gehalveer. Het die e-motor nie meer as 60 wanneer dit gekoop word nie.000 euro, word hierdie koste selfs vir die assesseringsbasis in kwartier gedeel.
Goed om te weet: Indien die werknemer sy private en besigheids elektriese of hibriede voertuig in die maatskappy laai, moet hy dit doen in ooreenstemming met Artikel 3, No. 46 EStG betaal nie belasting en sosiale sekerheidsbydraes nie.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here