Grondregister: funksie en inhoud van die eiendomsregister

Aangesien die eienaarskapstruktuur van grond in die grondregister aangeteken is, kan inligting oor die onderskeie eienaar van die grond daarin gevind word. Daarbenewens kan alle regte en verpligtinge wat met eienaarskap verband hou, in die grondregister gevind word. Benewens die eienaar word die ligging, die grondnommer, die beswarings en die grondheffing in die grondregister aangeteken.
Die grondregister teken dus alle ontwikkelde en onontwikkelde grond in die onderskeie distrik aan. Al hierdie eiendomme is onderhewig aan die verpligte grondregister en moet dus volgens die wetgewer in die grondregister ingeskryf word.

Die afdelings van die grondregister

Volgens die wetlike regulasie wat in Duitsland van toepassing is vir die regulering van die grondregister, word die grondregister in verskillende afdelings verdeel, dit wil sê vakgebiede.
1. Die inskripsie: In die inskripsie, dit wil sê aan die begin van die grondregister, word die geassosieerde distrikshof, die grondregisterdistrik, die grondregistervolume en die lêernommer aangeteken.
2. Die voorraad: Op hierdie punt kan die liggingnaam, die erfnommer en die pakkie in die grondregister ingeskryf word. Die grootte van die eiendom word ook hier aangeteken.
3. Departement I: Afdeling I van die grondregister bevat inligting oor die eienaar of die persoon wat geregtig is op huurpag. Indien meer as een persoon as die eienaar geregistreer is, sluit hierdie afdeling ook die onderskeie aandeleverhouding in.
Departement II: In Afdeling II word alle beswarings en beperkings wat die eiendom raak, ingeskryf. Sulke laste sluit byvoorbeeld werklike laste of insolvensiekennisgewings in.
Departement III: In die laaste afdeling, Afdeling III, word alle verbande aangeteken. Mens praat ook van die grondheffing-inskrywing. Dit sluit in verbande, grondheffings sonder 'n brief of pensioenskuld of retensieregte. As gevolg van hierdie inligting is Afdeling III van die grondregister van besondere belang vir krediteure en kredietinstellings. Wat hier aangeteken word, kan slegs met 'n skrappermit verander word.

Wat is die grondheffing?

Enigiemand wat 'n huis of eiendom koop, moet dikwels na buitekapitaal wend. Die lener, gewoonlik 'n bank, sal die bedrag van die munisipaliteit verskans. Dit word gedoen deur die grondheffing in die grondregister aan te teken. Hierdie inskrywing is notarized.

Waar is die grondregister geleë??

Die grondregister was tot 2009 slegs as 'n haptiese boek - met talle papierbladsye - by die sogenaamde kadaster beskikbaar. Sedert 2009 is die grondregister ook in elektroniese vorm beskikbaar en is dit dus gedigitaliseer. Dit beteken: As jy jouself die dikwels vervelige administratiewe proses wil spaar, kan jy aanlyn aansoek doen vir 'n uittreksel uit die grondregister by 'n justisieportaal. Net soos gewone besigtiging is digitale besigtiging egter betaalbaar.
Terloops, die grondregister is 'n registrasiehof en is by die distrikshof geleë. Want: Behalwe in Baden-Württemberg, waar die grondregisterkantore steeds in die onderskeie munisipaliteite geleë is, word aangeleenthede met betrekking tot die toekenning en verantwoordelikheid vir grond deur die plaaslike hof gereguleer. 

Wie mag die grondregister besigtig?

Die data wat in die grondregister vervat is, is uiters sensitief. Dit bevat inligting oor die huidige eiendomseienaar se skuld en finansiële omstandighede. Hierdie sensitiewe data moet beskerm word, stem die wetgewer saam. En juis daarom kan die grondregisterdata net in 'n beperkte mate besigtig word. Grondregisters laat slegs eiendomseienaars, ander persone wat in die grondregister aangeteken is of persone met 'n regmatige belang toe. Dit sluit potensiële kopers, krediteure, kredietinstellings of notarisse, howe en owerhede in. Wie presies daarop geregtig is, word in § 12 GBO (Grondregisterregulasies) aangeteken.
Alle ander mense is nie in staat om die grondregister te inspekteer nie - al sou 'n kykie na die boeke sekerlik baie opwindend wees.

Grondregister: wanneer word 'n inskrywing gemaak?

Die inskrywing in die grondregister vind nie outomaties plaas nie. As jy bougrond, 'n stuk grond of 'n huis bekom het, is dit nodig dat jy in die grondregister aangeteken word as die nuwe eienaar. Die inskrywing in die grondregister kan slegs gemaak word indien die koopkontrak eers deur 'n notaris gesertifiseer is en dan by die grondregister ingedien is.
Dieselfde geld ook vir geskenke of erfenis. Ook hier moet 'n notaris die skenking of erfenis notariseer en dit dan by die grondregister indien.

Grondregisterinskrywing: voer veranderinge in

Die grondregister moet nie net uitgebring word wanneer 'n nuwe eienaar intree nie, maar ook byvoorbeeld wanneer daar 'n nuwe skuldeiser is. Dit kan die geval wees as die verband na 'n ander bank oorgeplaas word.
Veranderinge aan die verdeling van die eiendom of die samesmelting van verskeie eiendomme moet ook aangeteken word. Op hierdie manier hou die grondregister 'n oorsig van die eiendomstoestande in die geassosieerde munisipaliteit of stad.

Wat kos 'n inskrywing in die grondregister?

Basies moet gesê word dat die koste van die grondregisterinskrywing gebaseer is op die koopprys. Met ander woorde: hoe duurder die eiendom of huis, hoe hoër is die koste vir die inskrywing in die grondregister. As jy 'n stuk grond of 'n eiendom vir 125 koop.As jy 000 euro koop, moet jy met sowat 170 euro reken vir die kennisgewing van vervoer en sowat 350 euro vir die inskrywing in die grondregister. Natuurlik is daar ook die kostes vir die notaris.

Wat is 'n prioriteitskennisgewing?

Enigiemand wat 'n huis koop, sal dalk met 'n prioriteitskennisgewing te doen kry. Die kennisgewing van vervoer beskerm ook die koper by die koop van 'n huis en gee hom die geleentheid om die ooreengekome prys eers na die oordrag van eiendomsreg te betaal. Die oordrag van eiendomsreg vind plaas met die inskrywing in die grondregister. As koper moet jy egter altyd bewus wees van al die inligting wat beskikbaar is, veral oor enige laste.

Eiendomskennis Kennisgewing van afstanddoening: Waarom dit so belangrik is Met 'n kennisgewing van afstanddoening het voormalige eienaars die reg om hul eiendom terug te kry.

Grondregister: wanneer word 'n uittreksel vereis?

Die grondregister is nie net belangrik as jy die eienaar van 'n stuk grond of 'n eiendom wil word nie, maar ook vooraf. As jy wil uitvind oor die vragte verbonde aan die eiendom voor jy koop, is dit baie belangrik om die uittreksel uit die grondregister te inspekteer. ’n Uittreksel is ook belangrik vir banke, hulle versoek dit dikwels voordat hulle ’n lening toestaan. In die verbandleningstoets kyk die bank na die beswarings op die eiendom voordat die koper 'n lening toestaan ​​om die eiendom te koop.
Enigiemand met 'n regmatige belang kan aansoek doen om die grondregister by die grondregister of aanlyn te besigtig.

Wat kos 'n uittreksel uit die grondregister?

Enigiemand wat 'n uittreksel uit die grondregister benodig, moet die grondregister betaal vir die moeite wat daaraan verbonde is. Die grondregister vra gewoonlik 'n fooi van ongeveer 10 euro vir die skuif. As die uittreksel gesertifiseer moet word, is 'n bietjie meer geld verskuldig.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here