Grondregister: 'n oorsig van take, regte en verpligtinge

In die grondregister kan eiendomseienaars of diegene wat een wil word die eiendomslyste bekyk en inligting oor die eienaarskapstruktuur bekom. Daarbenewens kan u inskrywings, veranderinge of, indien 'n skrappermit beskikbaar is, skrappings hier laat uitvoer. Die grondregister is verplig om alle veranderinge vooraf, beide wetlik en inhoudelik, na te gaan om 'n volledige en korrekte oorsig te verseker.

Watter take val binne die verantwoordelikheid van die grondregister?

1. Die grondregister administreer alle eiendomme in 'n sekere gebied. Hierdie gebied word in die grondregisterregulasies omskryf. Alle eienaarskap en laste word aangeteken en 'n gedetailleerde oorsig word geskep.
2. Eiendomseienaars kan veranderinge, byvoegings of skrappings aan die grondregister laat maak - byvoorbeeld van verbande, kennisgewing van vervoer of kennisgewing van bedanking. Om dit te doen, moet jy 'n ooreenstemmende aansoek invul en dit by die grondregister indien. Hierdie aansoeke word in detail ondersoek voordat die grondregister verander word.
3. Elke eiendom het sy eie basiese lêer, wat deur die grondregister gehou word. Om belangrike redes, as die verifieerbare eienaar van die eiendom, kan jy 'n uittreksel uit die grondregister vir jou eiendom by die grondregister aanvra. U moet die magtiging om dit te doen skriftelik by die grondregister indien.
4de. Indien 'n inskrywing in die grondregister verkeerd is, moet die grondregister dit regstel ooreenkomstig die grondregisterregulasies na deeglike ondersoek. Hiervoor moet 'n bevestiging van die verandering by alle betrokke persone beskikbaar wees.
5. Die konstruksielading is 'n spesiale geval: dit word gewoonlik by die grondregister geregistreer - slegs Beiere en Brandenburg teken konstruksievragte direk in die grondregister aan.

Die grondregister het die plig om inligting in die grondregister na te gaan en om foute reg te stel.

Foto: iStock / AndreyPopov

Wat staan ​​in die grondregister?

In die grondregister kan u die sogenaamde grondregister sien, 'n openbare register van alle eiendomme. Dit maak nie saak of dit voortgebou of onontwikkel is nie. Alle privaatregtelike inligting oor die eiendomme van 'n streek of 'n munisipaliteit word in die grondregister aangeteken. Maar nie net die eienaarskapstruktuur word daarin aangeteken nie, maar ook besonderhede soos verbande of moontlike konstruksiekoste. Sodra 'n stuk grond tot bougrond verklaar word, is die eienaar verplig om dit in die grondregister te laat aanteken. Daar is die sogenaamde grondregister verpligtend.
'n Nuwe inskrywing of verandering in die grondregister moet ooreenkomstig wetlike vereistes gemaak word en kan slegs met die toestemming van die betrokke persone uitgevoer word. Daarbenewens moet alle dokumente wat verband hou met die aankoop van die eiendom of die sertifikate van erfenis aangebied word. Oor die algemeen het elkeen wat 'n wettige rede het, byvoorbeeld 'n skuldeiser of eienaar, die geleentheid om die grondregister by die verantwoordelike grondregister te inspekteer. Dit is egter nie sonder rede moontlik nie.

Hierdie inligting word in die grondregister aangeteken:

1. Die inskripsie: In hierdie afdeling word alle inligting oor die grondregisterdistrik, die verantwoordelike distrikshof en die presiese ligging in die grondregister, insluitend die lêernommer, aangeteken. Sodoende kan die inskrywing in die grondregister vinnig toegeken en weer gevind word.
2. Inventarisgids: Hier vind u die presiese ligging van die eiendom, insluitend die veldnommer en distrik, volgens die landkaart.
3. Afdeling I - Eienaar: In hierdie afdeling van die grondregisterinskrywing vind u alle inligting oor die eienaar en die huurhouer asook hul eienaarskapstruktuur en aandele in die eiendom.
4de. Afdeling II - Beperkings en beswarings: Hier vind u alle inskrywings oor boukoste, pensioenskuld, verbandretensiereg, reg van eerste weiering of huurpag. Moontlike verwysings na 'n negatiefveiling kan ook hier gevind word.
5. Departement III: Of dit nou verband, retensiereg of grondheffing is - alle wesenlike inskrywings wat die eiendom belas word in hierdie area gemaak en is 'n belangrike punt vir kredietmaatskappye, veral wanneer dit by boufinansiering kom.

'n Aparte lêer word vir elke eiendom in die grondregister gehou, waarin die betrokke kategorieë op 'n aparte blad gelys word. Hierdie individuele lêers of grondregisterblaaie word as bande gebundel. Alle volumes vorm saam die grondregister van 'n streek.

Foto: iStock / AndreyPopov

Versoek uittreksel uit die grondregister

'n Grondregisteruittreksel is 'n volledige, gedetailleerde afskrif van 'n grondregisterinskrywing vir 'n spesifieke grondnommer met alle afdelings.
As jy bougrond of 'n eiendom wil koop, moet jy beslis eers na die grondregister gaan kyk voordat jy koop. Hier sal jy al die inligting vind wat jy moet weet oor die wettige eienaar, eienaarskap en moontlike konstruksiekoste.
As jy jou lening met ’n grondheffing wil verseker, kan ’n kredietmaatskappy ook ’n uittreksel uit die grondregister aanvra.

Verander grondregisterinskrywing

Sodra u 'n stuk grond gekoop het, hetsy met of sonder vaste eiendom, sal die inskrywing in die grondregister aangepas word. Sodat jy as die nuwe eienaar in die grondregister aangeteken kan word, moet jy die koopkontrak wat deur die notaris gesertifiseer is aan die grondregister voorlê en 'n aansoek om registrasie indien. In die geval van ’n erfporsie moet jy die erflatingsertifikaat voorlê.
Nog 'n rede om die inskrywing in die grondregister te laat verander, is as jy wil voortgaan om die oorblywende bedrag deur 'n ander bank te finansier nadat die finansiering verstryk het. In hierdie geval word gepraat van 'n skuldeiserwisseling wat ook in die grondregister aangeteken moet word.
Veranderinge aan die verdeling of samesmelting van eiendom moet ook in die grondregister aangeteken word deur 'n aansoek in te dien.

Wat is die koste vir veranderinge aan die grondregister??

As jy na die inskrywing in die grondregister in die grondregister kyk, sal jy geen koste aangaan nie. As u 'n skriftelike uittreksel uit die grondregisterinskrywing versoek, wissel die fooie tussen 10 en 20 euro. Indien u 'n inskrywing in die grondregister wil verander of skrap, kan verskillende kostes geld volgens die hof- en notariskostewet. Soortgelyk aan die notarisgelde, is hierdie grondregisterkoste gebaseer op die registrasiewaarde, byvoorbeeld die waarde van die eiendom of die koopprys van 'n eiendom. Jy kan sien hoe hoog die huidige koers is in die fooiskedule van die grondregister.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here