Erfdiens: Wat mag die buurman doen?

Erfdiens is 'n ooreenkoms tussen twee eiendomseienaars. Dikwels is dit onmiddellike bure. Die erfdiens word gereguleer in die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB) in §§ 1018 tot 1029 en word in die grondregister aangeteken. In die erfdiens word aan die eienaar van een eiendom sekere gebruiksregte op die eiendom van die ander eienaar toegestaan. Die persoon wat afstand doen van die presies omskrewe reg om sy eiendom te gebruik, is die eienaar van die sogenaamde "dienende eiendom ". Die persoon aan wie die regte toegeken word, is die eienaar van die sogenaamde "heersende eiendom ". In die konteks van erfdiens is dit ook moontlik dat regte nie toegestaan ​​word nie, maar dat daarvan afstand gedoen word.

Voorbeelde van gemak

Dit is veral algemeen dat daar ooreengekom word oor gemak as een van die twee betrokke erwe 'n sogenaamde "hamer plot" is. Dit is nie direk op straat nie en kan slegs via die eiendom in die eerste ry bereik word.
As deel van die erfdiens word hierdie dinge byvoorbeeld aangeteken:

 1. Reg van weg / reg van deurgang
  Die eienaar van die hamer eiendom word die reg gegun om 'n toegang of oprit na die dienende eiendom op te rig en te gebruik sodat die eiendom in die tweede ry bereik kan word.
 2. Bestuur reg
  Die hamer-eiendom moet aan die elektrisiteit- en waternetwerk gekoppel wees. 'n Lynreg wat in die erfdiens neergelê is, laat die eienaar van die heersende eiendom toe om hierdie lyne onder die dienende eiendom te lê.
 3. Boubeperking
  Soms ontneem die erfdiens die eienaar van die heersende eiendom van sekere moontlikhede om sy eiendom te gebruik. Dit is byvoorbeeld moontlik dat die erfdiens bepaal dat geen verdere geboue op die dominante eiendom gebou mag word nie. 'n Beperking tot 'n sekere aantal vloere is ook moontlik.
 4. Boureg
  Wanneer ontwikkelings op die dominante eiendom gebou word, moet sekere reëls van grensontwikkeling nagekom word. Dit beteken dat 'n sekere afstand na die dienende eiendom gehou moet word. In die erfdiens kan egter gestel word dat hierdie grense oorgebou mag word.
 5. Aanvaarding van besoedeling of geraasbesoedeling
  In die erfdiens kan ook gestel word dat die eienaar van een van die twee eiendomme sekere oorlas in die vorm van geraas of vuiligheid moet aanvaar. Dit kan veral nuttig wees as die eienaar van die ander eiendom byvoorbeeld 'n landboubesigheid op hierdie eiendom bedryf.
Jy sal dalk ook belangstel in Wet en Belasting Koop 'n eiendom: Jy moet aandag gee aan hierdie wenke Wet en Belasting Deel 'n eiendom: Jy moet dit in gedagte hou Eiendomsidees Reg van weg: Dit is die slaggate vir die betrokke eienaars

Hoe word die erfdiens aangeteken??

’n Erfdiens word genotariseer en in die grondregister vir die dienende eiendom aangeteken. Indien daar ook 'n inskrywing in die grondregister vir die heersende eiendom is, word daarna verwys as 'n heersersnota. Voordat die erfdiens genotariseer word, moet die eienaars ooreenkom oor die ooreenkoms wat gemaak moet word. Dit is noodsaaklik dat die eienaar van die heersende eiendom hierby baat. Terselfdertyd moet die eienaar van die dienende eiendom egter nie benadeel word nie.

Waarom is die erfdiensinskrywing in die grondregister belangrik vir eiendomskopers?

In beginsel sou dit ook vir die eienaars van die twee eiendomme moontlik wees om in 'n privaatregtelike kontrak ooreen te kom om aan die ander sekere regte toe te staan ​​of om self van sodanige regte afstand te doen. Hierdie ooreenkoms is egter slegs van toepassing op die genoemde twee partye. Indien een van die eiendomme verkoop word, verval die voorheen ooreengekome regte of afstanddoening van regte ook. 'n Koper kan dan die probleem in die gesig staar dat hy nie sy hamer-eiendom kan bereik nie omdat die reg van weg en deurgang nie in 'n erfdiens aangeteken is nie.
As jy van plan is om 'n stuk grond te koop, is dit dus noodsaaklik om uit te vind oor enige moontlike gemak. Dit geld beide vir die aankoop van 'n eiendom op 'n hamererf sowel as 'n stuk grond wat mag bedien. Want onder sekere omstandighede is die toekomstige buurman op die heersende eiendom regte gegun wat bots met jou belange en die planne op die dienende eiendom.

Voordat u 'n eiendom koop, moet u uitvind of daar 'n diensverskaffer is.

Foto: iStock / Ziga Plahutar

Hoe kan 'n erfdiens eindig?

Basies eindig 'n diensdiens slegs as die eienaar van die heersende eiendom instem tot die skrapping. Daar is egter ook uitsonderings waar toestemming nie vereis word nie. Dit is byvoorbeeld:

 1. Tydsbeperking
  Benewens die basiese inligting oor dienslewering, kan 'n vervaldatum ook in die grondregister aangeteken word. Hiermee verval die ooreengekome regte of afstanddoening van regte.
 2. Uitsluiting
  As die dienende eiendom uitgesluit word, kan die eienaar van die heersende eiendom 'n wesenlike probleem in die gesig staar. Want as die erfdiens eers ná die grondheffing in die grondregister ingeskryf is, verval dit met die beslagleggingsveiling. Dit spruit uit § 52 paragraaf 1 wet op negatiefveiling (ZVG). Volgens Artikel 92 (1) ZVG is die eienaar van die dominante eiendom egter dan geregtig op vergoeding vir die waarde van die vervalde reg.
 3. Strukturele veranderinge
  Indien die noodsaaklikheid van 'n erfdiens byvoorbeeld ophou om te bestaan ​​weens 'n strukturele verandering en dit kan nie meer in die toekoms plaasvind nie, verval die erfdiens ook.
 4. Verval deur verjaringswet
  Indien die erfdiens vir jare beperk of onmoontlik gemaak word deur 'n hindernis en die eienaar van die dominante eiendom verdedig homself nie daarteen nie, kan die erfdiens verval volgens § 1028 paragraaf 1 BGB. Die Federale Hof van Justisie het dit in 'n uitspraak bevestig (BGH, uitspraak van 18.7de.2014, V ZR 151/13).
 5. Verlies aan voordeel
  Indien die eienaar van die dominante eiendom nie meer voordeel trek uit die erfdiens wat in die grondregister aangeteken is nie, verval dit ook ooreenkomstig Artikel 1019 van die Duitse Burgerlike Wetboek (BGB).

Die beëindiging van 'n erfdiens word deur 'n notaris by die grondregister versoek.

Regte en Belasting Advertensie Notarisfooie vir die koop van 'n huis: Dit is hoeveel fooie daar is vir notarisfooie wanneer 'n eiendom gekoop word. Hoe hoog is hulle, waarvoor betaal jy en wat kan jy spaar?

Wat is die verskil tussen erfdiens en vruggebruik??

Die belangrikste verskil tussen die erfdiens en die vruggebruik is dat 'n ander eiendomseienaar regte in die geval van diensverlening kry. Hierdie regte word aan die nuwe eienaar oorgedra in die geval van 'n verkoping, mits die erfdiens in die grondregister aangeteken word.
'n Vruggebruiksreg, aan die ander kant, is aan 'n spesifieke persoon gekoppel en is dus nie te koop nie. Dit duur voort selfs wanneer eiendom verkoop word. Met die vruggebruiksreg kan die begunstigde ook die eiendom ten volle gebruik. In die geval van verligting kan hy slegs sekere regte vir homself opeis.

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here