Berekening van die basisarea getal: die formule eenvoudig verduidelik

Wat is die vloeroppervlaktenommer?

Benewens die vloeroppervlaktenommer is die vloeroppervlaktenommer (GFZ) ook 'n belangrike parameter van die gebougebruikverordening. Dit word bereken uit die totale oppervlakte van alle volle verdiepings deur die hele eiendomsarea en word, soos die GRZ, as 'n desimale waarde gegee. 
Met 'n 1.000 vierkante meter grond met 'n GFZ van 1.2, kan die som van die vloeroppervlaktes van die volle vloere 1 wees.200 vierkante meter. Dit beteken byvoorbeeld dat drie verdiepings met 400 vierkante meter elk of twee met 600 vierkante meter elk gebou kan word. 
Die GFZ spesifiseer nie die aantal toegelate vloere nie. Die sogenaamde aantal verdiepings word as 'n Romeinse nommer in die ontwikkelingsplan vervat, wat deur die munisipaliteit of stad bepaal word.

Eiendomskennis Konstruksiekoste per vierkante meter: Jy moet hiermee rekening hou in samewerking met LBS. Vind meer uit

Wat is die verskil tussen GRZ I en GRZ II?

Onder sekere omstandighede is dit moontlik om die basisoppervlaktesyfer met 50 persent te oorskry. Hierdie uitsondering raak egter nie die hoofgebou nie, maar slegs bykomende strukture soos tuinhuise en motorhuise asook ondergrondse geriewe. 
Die areanommer vir die bykomende fasiliteite word GRZ II genoem, die areanommer van die ontwikkelingsplan is GRZ I. Die som van GRZ I en GRZ II moet nooit die absolute limiet van 0,8 oorskry nie.
Die hoofstelsels (GRZ I) is: 

  • hoofgebou
  • Motorafdakke, motorhuise en ondergrondse motorhuise gekoppel aan die hoofgebou
  • Wintertuine en swembaddens gekoppel aan die hoofgebou
  • Terrasse, balkonne, erkers, arkades
  • Bogrondse buitetrappe, ingangstrappe

Aanvullende stelsels (GRZ II) is:

  • Sonkragstelsels
  • vrystaande motorhuise en ondergrondse motorhuise, parkeerplekke en motorafdakke
  • Tuinhuise, stalle
  • Speelgronde, swembaddens
  • Skagte, putte, olietenks, rioolsuiweringsaanlegte

Vir bykomende strukture soos poele, mag bouers die GRZ met tot 50 persent oorskry.

Foto: iStock / imaginima

Bereken die toelaatbare basisoppervlakte met die basisareanommer: berekeningsvoorbeelde

As jy die maksimum vloeroppervlakte van jou toekomstige huis met die basisoppervlaktenommer wil bereken, is die volgende formule van toepassing:
maksimum boubare oppervlakte (m²) = plotgrootte (m²) x GRZ
As jy 'n 900 vierkante meter stuk grond met 'n GRZ van 0,6 koop, is die maksimum toegelate vloeroppervlakte van die hoofgebou:
900 m² x 0,6 = 540 m²
As jy 'n motorhuis, 'n swembad en 'n tuinhuis beplan, word die basisoppervlakte bereken vanaf GRZ II, wat die helfte van GRZ I is:
GRZ II = 0,6 x 0,5 = 0,3
900 m² x 0,3 = 270 m²
In hierdie geval sal die som van die hoofgebou en bykomende fasiliteite egter die absolute limiet van 0,8 oorskry.
900 m² x 0,8 = 720 m²
540 m² + 270 m² = 810 m²
Om hierdie rede is die maksimum oppervlakte van die bykomende stelsels:
720 m² - 540 m² = 180 m²

Hoekom is die basisgetal belangrik?

Die berekening van die GRZ is relevant vir beide die koper en die verkoper van 'n eiendom. Die koper wil weet op watter persentasie van die eiendom hy mag bou. Indien een of meer geboue reeds in plek is, bepaal die GRZ of hulle bykomende bykomstighede soos motorhuise of tuinhuise kan beplan. 
As 'n koper moet jy daarop let dat die aantal vloeroppervlaktes geensins dieselfde is as die leefruimte van 'n huis nie. Die area sluit ook die buitemure en enige buitetrappe in. Daarbenewens, anders as die leefruimte, word nie alle vloerareas bymekaar getel nie.
Vir die verkoper verhoog 'n groot aantal vloeroppervlaktes die waarde van sy eiendom. Vir 'n stuk grond in 'n stedelike gebied met 'n GRZ van 0.8, kan 'n hoër prys behaal word as vir een in 'n klein nedersettingsgebied met 'n GRZ van 0.2. 

Laat Jou Kommentaar

Please enter your comment!
Please enter your name here